Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI DERSİ ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI DERSİ ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI DERSİ ÖDEVİ
ÖZEL PLANLAMA VE PROJE ALANLARI GÜLİSTAN KARACA

2 ÖPA(ÖZEL PLANLAMA/PROJE ALANLARI)
İçerisinde yer alan özel ve kamu mülkiyetine ait parsellerin nitelikli turizm tesislerinin yapımına imkan verecek şekilde imar uygulamasına tabi tutulacağı alan olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca düzenleme yapılmadan uygulamaya geçilemeyen , arazi kullanım büyüklükleri alt ölçekli planlarla belirlenen alanlardır.

3 YÖNETMELİKTE ÖPA Özel Planlama Alanları 3194 sayılı imar kanunun planlı alanlar imar tip yönetmeliğinde; ''16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen ve belirlenen alanlarda yapılacak dönüşüm ve iyileştirme uygulamaları ile, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm proje ve uygulamaları, finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları, merkezî idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalara ilişkin uygulamalarda bunlara ilişkin imar planı hükümleri, bu planlarda hüküm bulunmayan hususlarda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.'' şeklinde ifade edilmektedir.

4 ÖRNEKLER

5 İzmir ili özel planlama ve proje alanlarına bakıldığı zaman; İzmir’de yürürlükte bulunan İmar planında yeni kent merkezinin güneyinde yer alan Ege Mahallesinin bir kısmından oluşan dönüşüm ve gelişim alanı; ‘’ Özel Planlama Alanı-1’’ (Ö.PL.A.1) olarak belirlendi. Özel Planlama Alanı-1; "Ege Mahallesi'ndeki sosyal dokunun kültürel aktivitelerini sürdürebileceği ve bulunduğu yerde yaşatılması öngörüsünden hareketle belirlenen alan sınırı" olarak tanımlanmıştır. EGE MAHALLESİ

6 Bartın Tarım İl Müdürlüğü Fidanlık Alanı İmara Açması uygun görmüştür.
BARTIN FİDANLIK ALANI Bartın Tarım İl Müdürlüğü Fidanlık Alanı İmara Açması uygun görmüştür. Bartın Irmağı kıyısında yer alan toplamda 110 bin metrekarelik alanda kente nefes veren bu alan, başka amaçlar ile kullanılması gündeme gelmiştir.

7 Fakat İmar plan notlarına göre Özel Proje Alanları (ÖPA) olarak ayrılmış bu bölgenin amacına uygun kullanılmadığı gözlenmiştir. İmar Plan Notlarına Göre Özel proje alanlarında uygulamada 'Bu alanlar genel karakteri rekreatif kullanım amaçlı olmak üzere, hazırlanacak özel projelerine göre düzenleme yapılacak alanlardır. Yapılaşma koşulları hazırlanacak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında ya da kentsel tasarım projelerinde belirlenecektir. Bu alanlardan; Kent merkezinde yer alan eski fidanlık alanı, büyük kentsel park olarak düzenlenecektir. Alan içindeki yapılaşma oranı hiçbir şekilde 0.05'i geçmez' denilmektedir.

8 2B’nin yasalaşmasının ardından Beykoz'da 25 bin 330 2B hak sahibinden yaklaşık 10 bin kişi başvuruda bulunmuştur. Beykoz Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı masaya oturmuştur. Bunun sonucunda belediye, ‘Özel Proje Alanı’ olarak 85 bin kişinin yaşadığı arazileri emlak değeri üzerinden kendi adına tahsis etmiştir. 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen 2B arazilerinin, belediye adına tahsis işlemi bittikten sonra imar planlarının yapılması öngörülmüştür. 3 yıldır restorasyon ve genişletme işleri devam eden Beykoz Kasrı'nın mülkiyetinin Milli Saraylar'dan Başbakanlığa geçtiğini ve burasının Başbakanlığın yabancı misafirleri için konaklama yeri olmasının düşünüldüğünü belirtilmiştir.

9 Çavuşbaşı'ndaki 5 Mahalle; Yavuz Selim, Baklacı, Çengeldere, Çiftlik, fatih ve Beykoz'da da Gümüşsuyu, İncirköy, Soğuksu, Yenimahalle olmak üzere 9 Mahalle'de bu uygulamaları yapılması uygun görülmüştür. Önce bu mahalleler TOKİ'ye verilmiştir fakat beykozlu TOKİ'den rahatsız olmuştur. Bu nedenle özel proje alanı kapsamına alarak müdahaleler yapılmıştır.

10 İstanbul Halkalı Atakent Özel Proje Alanı ile Doğa ve Eğlence Parkı (Tema Park) Projesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik ( m²) bir alanı kapsıyor. Proje alanını; kuzeyde 03-Güney Yanyolu, kuzeydoğuda İBB Lojistik Merkez ve İdari Tesis Alanı, doğuda 4.Cadde, İBB Halkalı Futbol Stadı ile İMKB Anadolu Meslek Lisesi sınırlıyor. Alan, güneyde Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi, batıda ise Bosphorus City Konut Alanı, Hastane, Askeri Lojmanlar, Altınşehir Mezarlığı ve Gençlik Merkezi Konutları ile komşu konumunda. Proje kapsamında; 17 yılı aşkın süredir kullanılmayan eski bir katı atık alanının (yaklaşık m²) rehabilitasyonu da yer alıyor. Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu alanın öngörülenden dahi iyi durumda olduğu tespit edilerek müdahalelere başlanmıştır.

11 ÖPA olarak sunumu uydurulmuş bir kılıf olarak karşımıza çıkar.
Bununla da yetinilmeyerek, bazı yapılar emsal hesabının dışında tutularak 200 bin m2 ek inşaat hakkı tanınmıştır. Sonuç olarak, jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan ve ayrıntılı jeolojik etüt gerektiren alana toplamda 650 bin m2’lik imar hakkı verilmiş durumdadır. Halkalı çöplüğünün Tema Park ilan edilen bölümü yürürlükteki 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Ulusal ve Uluslararası Spor Alanı” olarak tanımlanmış; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ise bölge parkıdır.

12 Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmasında' da geleneksel merkez içinde ayrıntıda, önemli ve öncelikle tasarlanması gereken alanlar "Özel Proje Alanları" olarak belirlenmiştir. 1/500 ve daha büyük 1/200 gibi ölçeklerde tasarlanması gereken bu proje alanları çevre düzenlemelerini kapsayan koruma geliştirme projeleridir. Özel Proje Alanlarını (Şerafettin Camii Çevresi, Hükümet Meydanı, Tarihsel Mekanlar Platosu, PTT önü yeraltı otoparkı) bir bütün halinde kentsel tasarım, peyzaj ve kent mobilyası projelerini hazırlamıştır.

13

14 2-B ile başlayan serüvenin adı neden Özel Proje Alanı olarak değişim yaşamıştr? Mevcut yasa ve ilan edilen rayiç bedellerle de uygulama yapılması adil bir yargılama değildir, Örneğin Beykoz'un diğer köyleri, ilçe merkezleri ve yakın mahalleleri değil de neden seçili bazı yerler ÖPA'ya alınmıştır? Bu ÖPA olarak sunulan alanların vatandaşa bırakılmayacağı ve insanların yaşadıkları kök saldıkları yerlerden koparılmasına neden olacağı bariz görülmektedir. Raiç bedeller vatandaşa veriliyor bahanesi ile düşük fiyatlarla ellerinden arsaları alınıyor, TOKİ, proje alanı ilan edilen yerle ilgili her türlü imar yapma yetkisine sahip olduğu için alanla ilgili her türlü tasarrufun yapılabileceği anlamına gelir, Buda çoğu şeyin hakça yapılmadığının zaten göstergesidir, 2Byasasında, 'proje alanında kalan vatandaşların yerinde bir proje gerçekleşirse, vatandaşa gene aynı şehirde başka biryer gösterilir' diye maddelerin olması sanırım bu kurguda tarajikomik bir olayların olduğuna işarettir.

15 KAYNAKÇALAR


"PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI DERSİ ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları