Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILINDA YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

2 5543 sayılı İskan Kanununun 16
5543 sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) ilimiz Merkez İlçeye bağlı Yaylapınar Köyü, Kıratlı Köyü, Gez Köyü ve Harmanözü Köyleri olmak üzere 4 köyümüz 2011 Yılı Etüt Proje kapsamına alınmıştır. 2011 Yılı Etüt Proje kapsamında bulunan köylerle ilgili olarak ;

3 tarihinde Yaylapınar köyüne gidilerek köy halkıyla Kırsal alanda fiziksel yerleşim düzenlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) iskan kanunundan yararlanmak isteyen ailelerin tarihleri arasında kalan 1 aylık kanuni süre içerisinde hak sahibi olabilmeleri için müracaatta bulunmaları köy mahallinde ilan edilmiş kanuni süre içerisinde başvuruda bulunan 53 ailenin durumları oluşturulan mahalli iskan komisyonunca incelenerek şartları uygun olan 43 aile hak sahibi olarak kabul edilmiştir Köy muhtarlığınca iskan konutlarının yapılması düşünülen alan belirlenerek müdürlüğümüze bildirilmiş bildirilen alanla ilgili olarak yer seçim çalışmalarına başlanabilmesi için kurumlara görüş yazıları yazılmıştır. Kurumlardan gelen görüş yazıları neticesinde Kültür Turizm Müdürlüğü arazi zeminin karlı oluşu nedeniyle tarafımıza uygun bir görüş sunamadığından yer seçim çalışmasına başlanılamamış 2012 yılı içerisinde gelecek görüşe göre yer seçim çalışmaları yapılacaktır.

4 tarihinde Harmanözü köyüne gidilerek köy halkıyla Kırsal alanda fiziksel yerleşim düzenlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından 5543 sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) iskan kanunundan yararlanmak isteyen ailelerin tarihleri arasında kalan 1 aylık kanuni süre içerisinde hak sahibi olabilmeleri için müracaatta bulunmaları köy mahallinde ilan edilmiş kanuni süre içerisinde başvuruda bulunan 16 ailenin durumları oluşturulan mahalli iskan komisyonunca incelenerek şartları uygun olan 15 aile hak sahibi olarak kabul edilmiştir. İskan Konutlarının yapımı için düşünülen alanın tespit edilip tarafımıza bildirilmesiyle ilgili olarak gerekli yazışma köy muhtarlığıyla yapılmış. Köy Muhtarlığının tarihli yazısında köyde iskan konutlarının yapılabilmesi yeterli büyüklükte için uygun bir alanlarının bulunmadığı Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Buna istinaden yer seçim çalışmalarına başlanılamamış ve Harmanözü Köyünün etüt proje kapsamından çıkarılması için Bakanlığımıza teklif edilmiştir.

5 tarihinde Gez köyüne gidilerek köy halkıyla Kırsal alanda fiziksel yerleşim düzenlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından 5543 sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) iskan kanunundan yararlanmak isteyen ailelerin tarihleri arasında kalan 1 aylık kanuni süre içerisinde hak sahibi olabilmeleri için müracaatta bulunmaları köy mahallinde ilan edilmiş kanuni süre içerisinde başvuruda bulunan 16 ailenin durumları oluşturulan mahalli iskan komisyonunca incelenerek şartları uygun olan 15 aile hak sahibi olarak kabul edilmiştir. İskan Konutlarının yapımı için düşünülen alanın tespit edilip tarafımıza bildirilmesiyle ilgili olarak gerekli yazışma köy muhtarlığıyla yapılmış. Köy Muhtarlığının tarihli yazısında köyde iskan konutlarının yapılabilmesi için yeterli büyüklükte uygun bir alanlarının bulunmadığı Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Buna istinaden yer seçim çalışmalarına başlanılamamış ve Gez Köyünün etüt proje kapsamından çıkarılması için Bakanlığımıza teklif edilmiştir.

6 tarihinde Kıratlı köyüne gidilerek köy halkıyla Kırsal alanda fiziksel yerleşim düzenlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) iskan kanunundan yararlanmak isteyen ailelerin tarihleri arasında kalan 1 aylık kanuni süre içerisinde hak sahibi olabilmeleri için müracaatta bulunmaları köy mahallinde ilan edilmiş kanuni süre içerisinde başvuruda bulunan 38 ailenin durumları oluşturulan mahalli iskan komisyonunca incelenerek şartları uygun olan 18 aile hak sahibi olarak kabul edilmiştir. İskan Konutlarının yapımı için düşünülen alanın tespit edilip tarafımıza bildirilmesiyle ilgili olarak gerekli yazışma köy muhtarlığıyla yapılmış. Köy Muhtarlığının tarihli yazısında köyde iskan konutlarının yapılabilmesi için tespit edilen alanla ilgili hukuki sorunlarının bulunduğu bu sorunlar giderildikten sonra Müdürlüğümüze bilgi verileceği belirtilmiştir. Gerekli yer seçim çalışmaları 2012 yılı içerisinde tespit edilen alanın hukuki sorunları halledildikten sonra yapılacaktır.

7 Bakanlığımızca Kırsal alanlarda daha sağlıklı ve güvenli kırsal yapılı çevreler elde edilebilmesi, köylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, yeterli altyapı ve sosyal donatıya sahip, yöresel mimari özelliklere uygun afete dayanıklı konutlar üretilmesi amacıyla başta afetten etkilenen köyler olmak üzere 81 ilde 81 örnek köy oluşturulması hedeflendiği bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüyle gerekli yazışmalar yapılmıştır. Yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen köyler Bakanlığımızca değerlendirmek üzere bildirilmiştir.

8 Kooperatifler Olağan genel kurullarını en az yılda bir defa ve her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde yapılması (hesap dönemi 31 Aralık olan kooperatifler için en geç ertesi yılın haziran ayı sonuna kadar) zorunludur. Bu sürede genel kurullarını yapmayan kooperatifler için Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulacağı ve kooperatiflerin uyması gereken hususular hakkında gerekli bilgilendirmeler ilimizde bulunan kooperatiflere yapılmıştır.

9 İlimizde 2011 yılı içerisinde 20 (Yirmi) adet kooperatif çalışmalarını sürdürmektedir. Bu Kooperatiflerin 18 (Onsekiz) tanesi Konut Yapı Kooperatifi, 1 (Bir) tanesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve 1 (Bir) tanesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifidir. Bu Kooperatiflerden 15 (Onbeş) tanesi faal ve 5 (Beş) tanesi tasfiye durumundadır yılı içerisinde bu yirmi adet kooperatifin yapmış oldukları genel kurullarına Müdürlüğümüzde kooperatiflerden sorumlu personellerimizden Bakanlık temsilcisi görevlendirmeleri yapılmış ve genel kurullara katılımları sağlanmıştır. Tasfiye halinde bulunan 5 (Beş) adet kooperatiften 4 (Dört) tanesi 2011 yılı içinde kapanışları gerçekleşmiştir. İlimizde 2011 yılında kuruluşu gerçekleşen bir kooperatif bulunmamaktadır yılı içinde ilimizde 16 (onaltı) adet kooperatif çalışmalarını sürdürmekte olup bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılmaktadır.

10 tarihinden itibaren Her tür ve ölçekteki plana esas jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının inceleme ve onaylama işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Ayrıca İlimizde yapılacak olan 750 kişilik öğrenci yurdunun yapılacağı arsanın zemin etüt çalışmaları yapılıp tamamlanmıştır.


"İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları