Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul

2 Bilişim Suçları Bağlamında Yeni Medya Olarak İnternet Ve Kişisel Güvenlik Av. Serhat Koç İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Üyesi www.bilisimhukuk.com Yazarı

3 • Kişisel güvenliği tehdit eden İnternet’in kendisi veya yeni iletişim mecraları değildir. • Her zaman olduğu gibi yine bu yeni medyaların kullanılması esnasındaki kötü niyetli yaklaşımlar kişisel güvenliği tehdit eden unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

4 • İnternetin en hassas özelliği, hiç şüphe yok ki sansürden uzak bir kitle iletişim ortamı olmasıdır. • Ancak bu özelliği, hiçbir zaman internetin bir anarşi ortamı ve hukuk dışı bir kullanım aracı olmasına dayanak oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır.

5 • İnternet, ulusal ve uluslararası alandaki işleyiş biçimi ile ceza kanunlarında yer alan klasik suç tiplerinin gerçekleştirilmesine uygun bir ortam yaratmıştır. • Diğer taraftan da gerçekleştirilmesine olanak verdiği bazı eylemler dolayısıyla, kendine özgü yeni suçları yaratan bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

6 • Türkiye’de İnternet Üzerinden En Çok İşlenen Suç Tipleri* 1.Kumar oynatılabilmekte (ciroları günlük olarak milyon dolarları aşan siteler söz konusudur), 2.Kişilerin e-posta bilgileri çalınmakta (Hacklenmekte), 3.Çalınan e-posta bilgileri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmekte, *http://bilisimpolisi.net/bilisim-suclari-hakkinda-kanunlar-ve-yargitay-ictihatlari/

7 4.Pornografik (özellikle çocuk pornosu) izlenmekte, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren çocuk pornosu ile ilgili sitelerin arşivlerinden download edilmek suretiyle çocuk pornosu ile ilgili veriler (resim ve video görüntüleri) ülkeye sokulmakta ve bu veriler arşivlenerek suç işlenmekte, 5.Gerçek veya tüzel şahıslar ve devlet aleyhine karşı hakaret, sövme ve tehdit suçları işlenmekte, 6.Yasadışı örgütlerin propagandaları ve yayınları yapılabilmektedir.

8 • E-posta ve Msn Hesaplarının Ele Geçirilmesinin Hukuki Sonuçları:  TCK 243/1 > iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörüyor.  TCK 243/3 > Kişinin bilgilerinde bir değişiklik veya eksiklik meydana gelirse ceza iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına dönüşür.

9  Bu eylem e-postası yada msn hesabı hacklenen(ele geçirilen kişiyi belli bir davranışı yerine getirme, zorlama veya tehdit amacıyla yapıldığı takdirde yine TCK 107. > 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası önceki cezaya ek olarak verilir.  Eğer eylem sadece o kişide sıkıntı meydana getirmek, onu rahatsız etmek gibi amaçlarla yapılıyorsa bu durumda TCK. 123 > üç aydan bir yıla kadar hapis cezası önceki cezaya ek olarak verilir.

10  Mağdur bir kamu kuruluşunda çalışıyor ve bu posta adresini kurum gereği kullanıyorsa ve de bu postasında işini sürdürmesi için gerekli birtakım belgeler bulunduruyorsa, bu durumda TCK. 113 > bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına önceki cezalara ek olarakhükmolunur.  Şayet e-posta hesabı çalınan kişi, kamu kuruluşunda değil de özel sektörde çalışıyorsa, bu durumda TCK. 117 > altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası önceki cezalara ek olarak verilir.

11  TCK 124> haberleşmenin engellenmesi suçu sübut olduğunda, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına önceki cezalara ek olarak hükmolunur.  Fail haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği için de TCK 132> önceki cezalara ek olarak altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.  Bu haberleşme bilgileri ayrı bir yerde kaydedilirse aynı maddenin devamına göre: önceki cezalara ek olarak bu eylem de bir yıldan üç yıla kadar ceza ile cezalandırılır.

12  md.124/2> haberleşme bilgileri hukuka aykırı olarak ifşa edildiği, paylaşıldığı takdirde ise önceki cezalara ek olarak yine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası söz konusu olur.  E-posta hesabı ele geçirme suçu özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girdiğinden TCK 134. > önceki cezalara ek olarak altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırma söz konusu olur.

13  Önceki cezalara ek olarak, TCK. 135/I-II > kişisel verilerin kaydedilmesi suçu da işlendiğinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılır.  Bütün bu sayılan hükümlerden hakkında dava açılmış olan kimse, bu suçu özel bir bilgi ve beceri sayesinde gerçekleştirmiş olduğu için verilecek ceza yarı nisbetinde artırılır.  Ayrıca e-posta hesapları hukuken kişinin mal varlıkları içerisinde kabul edildiğinden hırsızlık suçu oluşur, TCK 142/1-e > önceki cezalara ek olarak üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

14  Öte yandan bu suçlarla birlikte kişilerin internet bankacılığı hizmetleri dolayısıyla kullandığı bilgileri ele geçiren kimseler de (bilgilerin kullanmış olması şart değildir) TCK 245> üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar.  Anılan kanun hükümlerinden bazıları kamu davası; bazıları ise takibi şikayete bağlı suç niteliğindedir. Ayrıca burada gösterilen TCK kapsamındaki suçlar haricinde özel kanunlarda belirtilen hükümler de söz konusu olmaktadır.

15 • Bu türden suçlarda ele alınmak üzere kişisel verilerin ne olduğu konusunda bir tartışma var, TCK’da ya da doktrinde tanımlar tam yapılamamış durumda. • Eğer çalışana bildirim yapmadan iş saatinde de olsa, işçinin mahremiyetini ihlal eder şekilde bilgisayarını gözlüyorsanız ya da odasına kamera koymanız hukuka aykırıdır. • Personelin bu bildirimi alması ve buna rıza göstermesi gerekiyor bu tür bilgisayar izlemesi veya lokasyon bazlı izleme için.

16 • Çalışanın rızası olmadan elde edilmiş olan bu türden bir hukuka aykırı şekilde ele geçirilebilecek delillerin de yargılamaya esas teşkil edemeyeceği açıktır. • Geriye dönük ispatlanması çok zor olduğu düşünürsek bilgi işlem uzmanlarınca sistemdeki kayıtların, gönderilip alınmış bilgilerin değiştirilmesinin her zaman

17 • Bu kayıtlar günlük olarak hash değeriyle koruma altına alınmalıdır, aksi takdirde bu tür dijital dosyaların delil olarak kullanılması sonucu masum insanların suçlanma ve ceza alma ihtimali söz konusudur. • Ceza hukuku ilkesi olarak unutmamamız gerekir ki ceza kanunlarında açıkça suç olarak kabul edilmemiş hiç bir eylemden ceza verilemez. Bu noktada örnek verecek olursak: müzik indirmek diye bir suç yoktur ceza kanunumuzda ama bu türden indirilmiş dosyaları paylaşmak yasak kapsamındadır.

18 • Ülkemizde pek çok insanin ip numarası suç araştırması esnasında ele geçirildi diye yargılandığını görüyoruz. • Socks ve ip spoofing gibi yöntemlerle sanal ip üretilebildiği açıktır. Zombie bilgisayatr kavramı artık herkesçe bilinmektedir. • Bu durumda örneğin kablosuz ağlarına şifre koymayı bilmeyen insanların başı daha çok ağrıyacak gibi gözüküyor. • Devlet herkese ip versin?... Modem alırken tc kimlik kaydedilsin?..

19 Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkürler… Av. Serhat Koç Av. Selva Kaynak İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi www.bilisimhukuk.com serhatkoc@gmail.com selvakaynak@gmail.com


"XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları