Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4703 SAYILI KANUN 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4703 SAYILI KANUN 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de."— Sunum transkripti:

1 4703 SAYILI KANUN 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11/07/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 11/01/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2 Çerçeve kanunla sadece sistemin genel ilkeleri belirlenmiş olup ürünlere ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, kendi mevzuatlarıyla o alanda yetkili kuruluşlara düşmektedir. Söz konusu Kanun yetkili kuruluşların mevcut yetki alanlarında yeni bir düzenleme yapmamaktadır. (Örneğin “Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

3 İdari para cezaları Uygunsuzluk durumu
Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. 12/1-d) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

4 İdari para cezaları Güvensizlik durumu
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. 121- b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on bin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

5 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Madde 282 – (Değişik: 23/1/ /48 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (2014 yılı için TL)

6 5236 sayılı Kabahatler Kanunu
Madde 17-(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.

7 İdari para cezası vermeye yetkili makamlar
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki aykırılıklarda 4703 sayılı Kanun doğrultusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esaslarına Hakkında Yönetmelik’e aykırılık durumunda 1593 sayılı Kanun doğrultusunda mahalli mülki amir yetkilidir.

8 İdari para cezalarında yer yönünden yetki
İdari para cezalarını vermeye kabahatin işlendiği yer yetkilidir. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esaslarına Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılık durumunda kabahatin işlendiği yerin mahalli mülki amiri yetkilidir.

9 Denetime izin vermeme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Görevi yaptırmamak için direnme Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

10 Denetime izin vermeme 4703 sayılı Kanun 5/8:Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

11 Şahit numunenin saklanmaması
Muhafaza görevini kötüye kullanma Madde 289- (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

12 Şahit numunenin saklanmaması
TCK m.289/3 : Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

13 Takdir hakkı Mevzuata aykırı uygulamanın tesbiti durumunda idarenin ceza verme yetkisi bağlı yetkidir. Takdir hakkı yoktur.

14 TEŞEKKÜRLER


"4703 SAYILI KANUN 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları