Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ AMACI, YASAL DAYANAĞI, SÜREÇLERİ ve GETİRDİĞİ YENİLİKLER OCAK 2007 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
Amaç Yasal Dayanak Kapsam Genel Süreçler Alan Organizasyonu İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Çalışmasının Süreçleri Çalışmada Görev Alacak Personelin Görev ve Sorumlulukları Bilgi Formlarının Açıklanması Diğer Formların Açıklanması

3 Amaç Bu çalışmanın amacı, ülkemizde “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”nin kurulmasıdır. Bu sistem ile ülke genelindeki tüm adres bilgilerinin tutulacağı bir “Ulusal Adres Veri Tabanı” oluşturulacak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden yabancıların ikamet adresleri MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirilecektir. Böylece ülkemizdeki tüm yerleşim yerlerinde bütün yapıların güncel adresleri ile bu adreslerde ikamet eden kişiler hakkında bilgiye ulaşılabilecektir.

4 Yasal Dayanak Bu çalışmanın yasal dayanağını; Nüfus Hizmetleri Kanunu,
Türkiye İstatistik Kanunu (ilgili hükümleri), Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Genelgeler, Başbakanlık Genelgesi, İçişleri Bakanlığı Genelgesi, TÜİK Genelgeleri (1,2,3 nolu genelgeler) oluşturmaktadır.

5 Nüfus Hizmetleri Kanunu
Adrese dayalı bir nüfus kayıt sisteminin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme 29/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanunu” dur. Bu kanun ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni kurma görevi; Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’ne verilmiştir.

6 Sistem Nasıl Kurulacak?
Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler MERNİS Ulusal Adres Veri Tabanı TC Kimlik no ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Yurtdışında yaşayan TC vatandaşları ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

7 Türkiye İstatistik Kanunu
10/11/2005 tarih ve 5429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

8 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan sayılı “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”, belediye teşkilatı bulanan yerlerde ve belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde; binaların numaralanmasının nasıl yapılacağı, cadde, sokak veya kümelerde isim ve numaraların hangi esaslara göre verileceği, sokakların yönünün tayini, ad ve numara levhalarının hazırlanması, bu levhaların nerelere konulacağı, binalarda iç kapı numaralarının verilmesi ve numaralama işlerinin kontrolü gibi konularda yapılacak işleri bir kurala bağlamıştır.

9 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
15 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan sayılı “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği”, ile vatandaşlarımızın ve ülkemizde herhangi bir amaçla 6 ay veya daha uzun süreli ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulması ve güncellenmesine ilişkin usuller belirlenmiştir.

10 GENELGELER Başbakanlık Genelgesi, İçişleri Bakanlığı Genelgesi,
TÜİK Genelgeleri, 1 nolu GENELGE 2 nolu GENELGE 3 nolu GENELGE

11 Kapsam Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde ülke sınırları içinde yaşayan tüm kişiler kapsanacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kapsamını; Hanehalklarındaki kişiler, Hanehalkı teşkil etmeyen kurumsal yerlerde kalan kişiler, Göçebeler, Evsizler, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler oluşturmaktadır. Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise kapsama dahil edilmemektedir.

12 Uygulama aşamaları Numaralama Çalışması ve Ulusal Adres Veri Tabanının
oluşturulması Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü Sistemin güncelliğinin sağlanması İkamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması Muhtarlık askı süreci Adresler ile TC kimlik no eşleştirilmesi

13 Numaralama Çalışması ve Ulusal Adres Veri Tabanının Oluşturulması
Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kaynağını oluşturan numaralama çalışması, belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise İl Özel İdareleri tarafından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetimiyle yapılmaktadır. Ulusal Adres Veri Tabanı’nın altyapı çalışmaları Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde tamamlanarak veri tabanı oluşturulmuştur.

14 Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü
Bilgi Formlarının alan uygulamasından önce, Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki tüm adresler birebir alanda kontrol edilecektir. Bu kontrollerde tespit edilen hatalı, ulaşılamayan ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nda olmayan adresler, kayıt bürosunda görevli belediye personeline bildirilecektir. Söz konusu sorunlar fiilen alanda giderilip Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenecektir. Böylece Ulusal Adres Veri Tabanı ile alandaki adreslerin birebir aynı olması sağlanacak, ardından bilgi formları alanda uygulanmaya başlanacaktır.

15 İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulaması
Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşlarının belirlenmesi amacıyla TÜİK tarafından alan uygulaması yapılacaktır. Bu amaçla numaralama aşaması tamamlanan yerleşim yerlerindeki bütün adresler, anketörler tarafından tek tek ziyaret edilerek bilgi formu uygulanacaktır.

16 Adresler İle T.C. Kimlik Numaralarının Eşleştirilmesi
TÜİK tarafından geliştirilen bir program ile WEB üzerinden, alanda tespit edilen ikamet edilen adres bilgileri, MERNİS kayıtları ile T.C. kimlik numarasından elektronik ortamda eşleştirilecektir. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ise pasaport numarasından ikamet edilen adres ile ilişkilendirilecek ve ayrı bir veri tabanında tutulacaktır.

17 Muhtarlık askı süreci Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ikamet adreslerine göre kişisel bilgileri içeren listeler, mahalle/köy muhtarlığı bazında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak askıya çıkartılacaktır. Çalışmanın tamamlanmasından muhtarlık askısına kadar geçen süre içinde güncelliğin sağlanması için haneler, adres değişikliklerini muhtarlığa ve ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler.

18 Muhtarlık askı süreci Muhtarlık askı süreci şu şekilde gerçekleştirilecektir: Hanehalkını temsilen, hanehalkı üyelerinden birisi muhtarlığı ziyaret ederek hanehalkı kayıtlarını kontrol edecek ve varsa gerekli düzeltmeleri yaptıracaktır. Bilgi formu uygulandıktan sonra yeni ikamet adresini bildirmeyen kişiler veya kayıt sistemi içerisinde yer almadığı tespit edilen kişiler için adres bildirim formu doldurulacaktır. Kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bu bilgiler muhtar tarafından onaylanacak ve kayıt bürosuna teslim edilecektir. Kayıt bürosu da gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayacaktır.

19 Sistemin Güncelliğinin Sağlanması
Yapı kullanma izni kağıdı Doğum, ölüm, evlenme, boşanma İkamet adres değişikliği Yanan-yıkılan binalar Muhtarlar aracılığı ile güncelleme Yapı ruhsatları Ulusal Adres Veri Tabanı MERNİS İdari değişiklikleri Bireysel başvuru ile güncelleme Mahalle, cadde, sokak değişimi Kamu kurumlarının kullanımı Mahalle, cadde, sokak kurulması Kamu kurumlarının kullanımı Bireysel hizmetlerde kullanımı

20 Sistemin Güncelliğinin Sağlanması
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi iki şekilde güncellenecektir: 1- Adres kayıtlarının güncellenmesi Ulusal Adres Veri Tabanı; Belediyeler ve il özel idareleri tarafından, yapı kullanma izin belgesi verilen binalar, yanan/yıkılan binalar, yapı ruhsatları, idari değişiklikler, mahalle veya sokak değişimleri, yeni mahalle, sokak kurulması gibi konuların sisteme girilmesiyle güncel tutulacaktır. 2- Kişilerin ikamet bilgilerinin güncellenmesi Kişilerin ikamet adres bilgileri; Nüfus Müdürlükleri, Muhtarlıklar, Yerleşim yeri ile ilgili hizmet alınan kamu kuruluşları tarafından ikamet değişikliklerinin sisteme girilmesi ile güncel tutulacaktır.

21 Sistemin Getirdiği Yenilikler
Daha güvenilir ve zamanlı istatistik üretilmesi Kamu hizmetlerinin planlanması Güncel bilgiye göre yasal uygulamaların yürütülmesi Kamu kaynaklarının etkin kullanımı Ulusal düzeyde adreslerde standart sağlama İnsan gücü ve zaman tasarrufu Kaynak israfının önlenmesi Yerleşim yeri bazında güncel bilgiye erişim Yerel düzeyde yapılacak çalışmalarda hedef kitlenin belirlenmesi; Sağlık hizmetleri, Eğitim hizmetleri, Sosyal hizmetler, Konut, ulaşım, haberleşme, su, elektrik konularında planlama yapılması Kent bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulması, Bölgesel yatırımların planlanması. Nüfus büyüklüğüne bağlı olarak; Belediye olma, Milletvekili dağılımı, Belediyelerin İller Bankası’ndan pay alması, vb. nüfusa bağlı olan kanunların yürütülmesinde kayıt sistemindeki güncel bilgilerin kullanılması. Yerleşim yeri bazında; nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet, doğum, ölüm, evlenme, boşanma göç, okullaşma vb. nüfusun niteliklerine ilişkin temel istatistiklerin daha kısa zaman aralıklarında üretilmesi.

22 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İKAMET ADRESLERİNİN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK ALAN UYGULAMASI

23 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
ALAN ORGANİZASYONU

24 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ ALAN UYGULAMASI ORGANİZASYON ŞEMASI
Yürütme Komitesi TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK Sorumlusu Kayıt Bürosu Veri Giriş Bürosu Kayıt Büro Sorumlusu Nüfus Müdürlüğü Belediye Numaralama Elemanı Veri Giriş Büro Sorumlusu Veri Giriş Elemanı Kontrolör Anketör

25 İl ve İlçe Yürütme Komiteleri
Çalışmanın alandaki organizasyon ve uygulamasını yürütmek üzere, illerde il yürütme komiteleri, ilçelerde ilçe yürütme komiteleri kurulmuştur. İl yürütme komitesi Vali başkanlığında; Belediye Başkanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, TÜİK Bölge Müdürü, Vali tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır. İlçe yürütme komitesi Kaymakam başkanlığında; Belediye Başkanı, Özel İdare Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, TÜİK Sorumlusu, Kaymakam tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır.

26 Kayıt Büroları Çalışmanın sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla, yürütme komitelerine bağlı olarak ilçe nüfus müdürü veya ilçe nüfus müdürlüğü elemanının sorumluluğunda, numaralamadan sorumlu belediye elemanının da katılımıyla bir kayıt bürosu oluşturulacaktır.

27 Kayıt Büroları Kayıt bürosu;
çalışmada görevli personelin alan organizasyonunun yapılacağı, birlikte çalışılacağı, iş takibinin yapılacağı, bilgi formlarının kontrol edileceği, bilgi formlarının veri girişine hazırlanacağı, adresler ile ilgili sorunların çözümleneceği, T.C. Kimlik Numarasına ulaşılamayan kişilerin bilgisi ulaşılmaya çalışılacağı, vatandaşların sorularının cevaplanacağı, bir ortam olacaktır.

28 Veri Giriş Büroları TÜİK Bölge Müdürlüklerinin uygun gördüğü yerlerde veri giriş bürosu kurulacaktır. Bu bürolarda veri giriş personeli tarafından bilgi formlarının veri girişi ve eşleştirme çalışması yapılacaktır.

29 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
İKAMET ADRESLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASININ SÜREÇLERİ

30 ALAN UYGULAMASI İŞ AKIŞI
Kayıt bölgelerinin oluşturulması İl ve ilçe kayıt bürolarının kurulması TÜİK personelinin eğitimi SİD Başkanlığı TÜİK Sorumluları Bilgi formu ve diğer formların sevkiyatı Eleman ihtiyacı belirlenmesi ve eleman alımı (Kontrolör, anketör, veri giriş elemanı) Bölge Müdürlüğü Etiket dökümü Veri giriş merkezlerinin oluşturulması Eleman alımı (Veri giriş elemanı) Eşleştirme ve alan uygulama eğitimi Anketör, kontrolör eğitimi

31 ALAN UYGULAMASI İŞ AKIŞI (devam)
BİLGİ FORMLARI ALAN UYGULAMASI ( 1 ) TÜİK Sorumluları, Kayıt Büro Sorumluları, Kontrolörler ve Anketörler VERİ GİRİŞİ VE EŞLEŞTİRME ( 2 ) TÜİK Sorumluları, Veri Giriş Sorumluları Veri Giriş Elemanları MUHTARLIK ASKI SÜRECİ ( 3 ) TÜİK Sorumluları, Veri Giriş Sorumluları, Muhtarlar Kayıt Sistemi’ nin Teslim Edilmesi Türkiye genelinde eş zamanlı askı süreci sonrası; Kayıt Bürosu’nun varsa değişiklikleri gerçekleştirmesi ve ilçe bazında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” çalışmasının tamamlanarak sistemin NVİGM’e teslim edilmesi. TÜİK NVİGM Formların imha edilmesi Yürütme Komiteleri

32 Süreçler 1- Kayıt bölgelerinin oluşturulması,
2- Bilgi formlarında kullanılacak etiketlerin hazırlanması, 3- Bilgi formlarının uygulanması, 4- Veri giriş süreci

33 Kayıt Bölgesi Tanım: Bir anketörün, belirli kriterlere göre belirlenmiş, alan uygulama süresi boyunca ziyaret edeceği adreslerdir.

34 Kayıt Bölgesi Oluşturma Kriterleri:
Mahalle, köy veya küme içinde oluşturulmakta, Konut sayısına (konut, yazlık, mevsimlik) göre hesaplanmakta, Özel-kamu işyeri, inşaat vb. adresler kapsanmakta, Konut sayısı % 10’dan fazla ise son bina alınmamakta, Bir bina sadece bir bölgede içerilmekte, Kurumsal yerler özel kayıt bölgesi olarak tanımlanmakta, Kayıt bölge numarası her ilçe altında ardışık verilmekte,

35 Kayıt Bölgesi Oluşturma Yöntemi:
50, 100, 150, … , 450, 500 konut sayısı üzerinden oluşturulabilen bölgeler; TÜİK internet sayfası üzerinden sunulacak Mahalle, köy veya kümenin konut yapısı (çok katlı, tek katlı, dağınık vb.) dikkate alınarak, bölgede olması gereken konut sayısı tanımlanacak,

36 Etiketlerin Hazırlanması
Etiketler, UAVT’deki adreslerin alan kontrolü yapıldıktan sonra TÜİK bölge müdürlüğü tarafından basılacaktır. Etiketler, kontrol memuru tarafından bilgi formları ve kayıt bölgesi adres listesi ile birlikte anketöre teslim edilecektir. Etiketler üzerinde basılı olan adresler, UAVT’den alındığı için bu adresler üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmamalıdır. Eğer herhangi bir yerin adresinin yanlış olduğu belediye elemanı ile birlikte belirlenirse, önce bu hatanın UAVT’de düzeltilmesi ve tekrar etiketinin alınması gerekmektedir.

37 Bilgi Formunun Uygulanma Yöntemi
Bilgi formunun alan uygulaması, yüzyüze görüşme ve form bırakma yöntemi ile yapılacaktır. Anketörler, kendi sorumluluklarında olan kayıt bölgelerindeki adresleri tek tek ziyaret edecek, hanede uygun kişiye ulaşmış ise yüzyüze görüşerek bilgi formunu dolduracaktır. Görüşme sırasında, hanehalkı üyelerinin tamamı hakkında bilgi alınamıyor ise bilgi formu hanehalkı üyesine teslim edilecektir.

38 Bilgi Formunun Uygulanma Yöntemi
Anketör haneyi ilk ziyaretinde hanede hiç kimseyi bulamaz ise değişik zamanlarda (akşam saatleri de dahil) haneyi tekrar ziyaret edecektir. Farklı gün ve saatlerde hane ziyaret edildiği halde hanede görüşme yapılacak uygun kişi bulunamaz ise, bilgi formu apartman yöneticisine veya mahalle muhtarına gerekli açıklamalar yapılarak teslim edilecektir. Hanelere form bırakma yöntemi uygulanmış ise, hanehalkına da uygun bir teslim alma tarihi 3 günü geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

39 Bilgi Formunun Uygulanma Yöntemi
Anketör tarafından formlar kontrol edilecek, varsa eksiklikleri haneden ayrılmadan önce tamamlanacaktır. Bilgi formları anketör tarafından kontrol memuruna teslim edilecektir. Kontrol memuru, formlarda eksiklik olup olmadığını kontrol ederek teslim alacak ve kayıt bürosu ya da TÜİK sorumlusuna verecektir.

40 Veri Giriş Süreci Veri girişi yapılacak formlar, TÜİK veya kayıt bürosu sorumlusu tarafından düzenli olarak veri giriş merkezi sorumlusuna teslim edilecektir. Veri giriş merkezi sorumlusu tarafından bilgi formları veri giriş elemanlarına dağıtılacaktır. Veri girişi yapılamayan ya da eşleştirilemeyen kayıtlar, bilgi formu üzerinde işaretlenecek ve bu formlar TÜİK veya kayıt büro sorumlusuna düzeltilmek üzere iade edilecektir. T.C. kimlik numarası olsun veya olmasın “ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, anne-baba adı” olan tüm fert kayıtlarının veri girişi yapılacak.

41 ALAN UYGULAMASINDA GÖREV ALACAK PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

42 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulamasından önce; Bölge müdürlüğü ve yürütme komitesi ile beraber kayıt bürolarını kurmak, Kayıt bürosunun, donanım-alt yapı kontrolünü yapmak ve yürütme komitesiyle işbirliği içinde anketör ve kontrolörün çalışmasına uygun ortamın oluşmasını sağlamak, Yürütme komitesi, kayıt büro sorumlusu ve muhtarlarla birlikte kurumsal nüfus, evsiz ve göçebelerin yaşadığı yerleri tespit etmek,

43 TÜİK Sorumlusunun Görevleri Alan uygulamasından önce;
Kayıt bölgelerini kayıt büro sorumlusu ile işbirliğinde hazırlamak, Anketör, kontrolör ve veri giriş elemanlarını bölge müdürlüğü ile işbirliği içinde seçmek,

44 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulamasından önce; Kayıt büro sorumlusu/ görevlilerine, Belediye elemanlarına, Muhtarlara, Anketör, kontrolör ve veri giriş elemanlarına, ikamet adreslerinin tespitine yönelik alan uygulaması ve muhtarlık askı süreçleri ve veri giriş süreçleri hakkında eğitim vermek,

45 Bilgi Formunun Alan Uygulamasında Görev Alacak Personel
Bilginin Gizliliği: “Bilgi formları ile derlenen tüm bilgiler, kişisel bilgileri içerdiğinden ve gizli olduğundan, bu bilgilerin herhangi bir şahsa veya kuruma verilmesi, formların kopyalanması, çoğaltılması kesinlikle yasaktır.” “Görevde ihmali görülenler veya görevini kötüye kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır.”

46 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulamasından önce; Kayıt bölgesi bazında görevli anketör ve kontrolörlerin listesini muhtarlara vermek, Bölge Müdürlüğü tarafından dökümü yapılan Form C ve adres etiketlerini teslim almak, Bilgi Formu, etiket, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu, Kontrolör İş Takip Formu, Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi vb. dokümanların kayıt büro sorumlusu/kontrolöre teslimini sağlamak, Yürütme Komitesi tarafından alan uygulamasının halka duyurulmasını (anons/broşür/afiş dağıtımı vb.) sağlamak,

47 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Haftada en az üç kez kayıt büro sorumlusu/kontrolörlerden alan uygulaması hakkında bilgi almak, uygulamanın zamanında bitmesini sağlamak, En geç iki haftada bir ve gerekli görüldüğü zamanlarda Yürütme Komitesi ile toplanarak çalışma hakkında bilgi vermek, komite üyeleri tarafından imzalanacak toplantı tutanağının hazırlanmasını sağlamak ve TÜİK Bölge Müdürlüğüne göndermek, Bilgi formunun uygulanması sırasında UAVT’de olmayan, ancak alanda tespit edilen adreslerin UAVT’ye girilip girilmediğini kontrol etmek,

48 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; MERNİS ile eşleşmeyen veya T.C. kimlik numarası olmayan bilgi formlarının raporlarını almak ve bu fertlerin T.C. kimlik numaralarının belirlenmesi çalışmasını kayıt bürosu sorumlusu ile işbirliği içinde yürütmek ve nüfus müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

49 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Veri giriş çalışması hakkında veri giriş sorumlusundan bilgi almak ve veri girişinin takibini yapmak, Çözümlenemeyen konuları anında Yürütme Komitesi Başkanı’na bildirmek, Yürütme Komitesi tarafından çözümlenemeyen durumları Bölge Müdürüne yazılı rapor olarak sunmak, Muhtarlık askı listesinin ve askı listesindeki adreslerin düzeltilmesinde kullanılan dokümanların hazırlanmasını ve muhtarlığa teslimini sağlamak,

50 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması sonrasında; Yürütme komitesi ile birlikte; Vatandaşların askı listelerini kontrol etmeleri konusunda, gerekli olan anons ve duyuruların yapılmasını sağlamak, Çalışma sonucunda ulaşılan yerleşim yeri bazında nüfus, T.C. kimlik numarası eşleşmeyen nüfus (ilçe-köy bazında), MERNİS’e kayıtlı olmayan nüfus vb. konularda rapor hazırlamak ve bu raporu tüm komite üyeleri imzaladıktan sonra Bölge Müdürlüğüne teslim etmek,

51 TÜİK Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması sonrasında; Veri giriş büro sorumlusu tarafından askı listesi adres düzeltme formunun veri girişinin yapılmasını sağlamak, İlgili yasalar çerçevesinde; Veri girişi yapılmış olan bilgi formlarını Bölge Müdürü ve yürütme komitesi ile birlikte mahallinde tutanakla imha etmek.

52 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulamasından önce; Yürütme komitesi, TÜİK sorumlusu ve muhtarlar ile birlikte kurumsal yerler ile evsiz ve göçebelerin yaşadığı yerleri tespit etmek, Kayıt bölgelerini TÜİK sorumlusu ile işbirliğinde oluşturmak,

53 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulamasından önce; TÜİK sorumlusundan; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (Form C), adres etiketleri, bilgi formları, Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi, kontrolör iş takip formları vb. dökümanları teslim almak ve kontrolöre teslim etmek, TÜİK sorumlusu ile birlikte iş organizasyonunu yapmak,

54 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Çalışma süresince çalışmanın durumu hakkında kontrolörlerden en az hafta üç kez bilgi alacak ve alan uygulamasının zamanında bitmesini sağlamak, Yürütme komitesi, TÜİK sorumlusu ve muhtarlar ile birlikte tespit edilen kurumsal yerler için bilgi formlarını kurumsal yerin yetkilisine nasıl doldurulacağını da açıklayarak teslim etmek ve kontrol ederek teslim almak, Kontrolörlerden gelen eksik, niteliği farklı ve yeni adresleri TÜİK sorumlusuna da bildirerek belediye numaralama elemanına alanda kontrol ettirmek ve varsa düzeltmelerin Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmesini sağlamak,

55 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Yeni bulunan adresleri ilgili kayıt bölgesine ilave ettirmek ve yeni bulunan veya düzeltilen adreslerin etiketlerinin dökümünü alarak kontrolöre vermek, Bilgi formlarının dağıtımı, toplanması ve veri girişine gönderilmesi ile ilgili form akışını Form E’ye işlemek,

56 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Kayıt bölgesi bazında, kontrolörden teslim aldığı ve veri girişine gönderdiği bilgi formları ile ilgili olarak TÜİK sorumlusuna haftada en az iki kez bilgi vermek, Veri giriş işlemleri bittikten sonra muhtarlık askı sürecinin başlatılması için TÜİK sorumlusu ile birlikte askı listelerini almak ve muhtarlara vermek,

57 Kayıt Büro Sorumlusunun Görevleri
Alan uygulaması sonrasında; Muhtarlık askı süresinde askı listelerinde yapılan değişikliklerin, TÜİK sorumlusunun yönlendirmeleri doğrultusunda veri girişini yaptırmak,

58 Muhtarın Görevleri Alan uygulamasından önce ;
Muhtarlık büroları tüm çalışma boyunca kayıt bürosunun irtibat bürosu gibi çalışacağından, alan çalışması süresince muhtarlık bürosunun açık bulunmasını sağlamak, Mahallesinde görev yapacak kontrolörler ve anketörler ile tanışmak, Yürütme Komitesi, TÜİK sorumlusu ve kayıt büro sorumlusu ile birlikte kurumsal yerler ile evsiz ve göçebelerin yaşadığı yerleri tespit etmek,

59 Muhtarın Görevleri Alan uygulamasından önce;
T.C. kimlik numarası veya nüfus cüzdanı olmayan vatandaşlara, nüfus cüzdanlarını almaları veya T.C. kimlik numaralarını öğrenmeleri için gerekli uyarıları yapmak T. C. kimlik numaralarını bilmeyen ve öğrenemeyecek durumda olan yaşlı veya hasta vatandaşların nüfus kimlik bilgilerini ve T.C. kimlik numaralarını nüfus müdürlüklerinden öğrenmek,

60 Muhtarın Görevleri Alan uygulaması aşamasında;
Kontrolörler ve anketörlere adreslerini bulmada yardımcı olmak, Mahalle sınırları içerisinde bulunan evsiz ve göçebelere ilişkin bilgi formları doldurulurken anketör ile beraber çalışarak formun ilgili bölümünü onaylamak, Mahallesinde bulunan hasta veya yaşlılar için bilgi formlarının doldurulmasında anketöre yardımcı olmak,

61 Muhtarın Görevleri Alan uygulaması aşamasında;
Anketörler tarafından evde bulunmayan hanelerin bilgi formlarını doldurtmak, Haneler tarafından doldurularak kendisine verilen bilgi formlarının ilk sayfasını imzalayarak ilgili kontrolöre teslim etmek,

62 Muhtarın Görevleri Alan uygulaması aşamasında;
Muhtarlık askı sürecinde askı listesinin herkesin kolayca adreslerini kontrol edebileceği şekilde muhtarlığa asmak, Askı listelerinde yapılması talep edilen her türlü değişikliğin “Adres Değişikliği Formu” kullanılarak yapılmasını sağlamak, Muhtarlık askı süresi sonunda, askı listelerinde yapılan değişiklikleri içeren adres değişiklik formlarını ve askı listelerini kayıt büro sorumlusuna teslim etmek,

63 Belediye Elemanının Görevleri
Kontrolör ve anketörlere adres bulunmasında yardımcı olmak, Kayıt büro sorumlularından gelen eksik, niteliği farklı ve yeni adresleri alanda kontrol etmek ve varsa düzeltmeleri Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmesini sağlamak,

64 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasından önce; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formları (Form C), Adreslere ilişkin etiket dökümleri, Kontrolör İş Takip Formlarını (Form D), Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listeleri (Form G) ve Bilgi formlarını TÜİK/büro sorumlusundan teslim almak, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Form’unda yer alan adresler ile etiketlerin tutarlığını kontrol etmek,

65 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasından önce; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formları ile adreslere ilişkin etiket dökümlerini anketör bazında sorumlu olduğu kayıt bölgesi ayrımında gruplandırmak, Birkaç günlük çalışma için gerekli sayıda bilgi formu ile birlikte anketöre teslim etmek,

66 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Çalışmaya başlarken anketörlere; Ziyaret edilen hanede bilgi formu uygulanmadan önce etiketin doğruluğundan emin olunması gerektiği, Etiket üzerindeki adresin hiçbir şekilde değiştirilmeyeceğini, Eksik bilgi içeren formların kesinlikle alınmayacağını, Bilgi formlarının nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak doldurulması gerektiğini, Bilgi formuna kayıt edilecek bir kişi, nüfusa kayıtlı değil ise bu kişinin bilgi formuna kaydedilmeyeceğini, bilgilerin Form G aracılığıyla derleneceğini hatırlatmak,

67 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; En az iki günde bir anketörler ile bir araya gelmek ve anketörlerden alınan bilgilere göre Kontrolör İş Takip Formunu (Form D) Form C’deki bilgileri kullanarak doldurmak, Adres hataları ile ilgili olarak; Anketörlere ait Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formundaki (Form C) adreslerden anketör tarafından alanda bulunamayan ve yeni bulunan adresleri bizzat alanda kontrol etmek, Kontrol sonucunda hatalı olan adresleri ve alanda yeni bulduğu konutları, belediye elemanlarına bildirmek ve alanda kontrol edilmesini sağlamak,

68 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Gerçekten hatalı veya ek adres olduğu tespit edilen adreslerin belediye elemanlarınca UAVT’de düzeltilip düzeltilmediğinin takibini yapmak, Kayıt bölgesine yeni eklenen veya düzeltilen adreslerin etiketlerini de TÜİK sorumlusundan istemek, Form C’de adres nitelik kodu konut olmayan, ancak alanda anketör tarafından içinde insan yaşadığı tespit edilen işyeri, depo vb. yerler için etiket basılmasını sağlayarak anketöre teslim etmek,

69 Kontrolörün Görevleri
Alan uygulaması aşamasında; Anketör tarafından doldurulan Form G’lerin eksiksiz olarak doldurulduğunu kontrol ederek teslim alacak ve TÜİK/kayıt büro sorumlusuna teslim etmek, Doldurulmuş bilgi formlarında tüm bilgi alanlarının dolu ve okunaklı olduğunu T.C. kimlik numarasının dolu olup olmadığını kontrol edecek ve herhangi bir eksiklik yoksa formları anketörlerden kontrol edilmek üzere teslim almak,

70 Kontrolörün Görevleri
Bilgi formlarını kontrol ederken; Etiketteki adres bilgileri üzerinde herhangi bir düzeltme olup olmadığını, Form doldurulmadı ise “Form doldurulamama nedeni”nin işaretlenip işaretlenmediğini, Soruların tamamının cevaplandırılmış olup olmadığını, Cevaplar arasında tutarlılık olup olmadığını,

71 Kontrolörün Görevleri
Bilgi formlarını kontrol ederken; Hanehalkı üyeleri yazıldıktan sonra kalan boş alanın çizilerek bilgi formunun kapatılıp kapatılmadığını, Formdaki bilgileri beyan eden kişinin adı, soyadı, imzası ile tarih alanının dolu olup olmadığını, Anketör adı-soyadı ve imzasının olup olmadığını, incelemek,

72 Kontrolörün Görevleri
Bilgi formlarını kontrol ederken; İnceleme sonucunda herhangi bir hata veya eksiklik tespit eder ise, bilgi formunu düzeltilmek üzere anketöre geri vermek, Eğer herhangi bir hata veya eksiklik tespit etmez ise, kendisi için ayrılmış bölüme ad-soyadını yazıp imzasını atacak,

73 Kontrolörün Görevleri
Bilgi formlarını kontrol ederken; En geç iki günde bir anketörlerden teslim aldığı bilgi formlarını ve Form D’ye işleyerek Form D’nin veri girişini yapmak ve kontrol edilmiş ve kendisi tarafından imzalanmış bu formları veri girişi için TÜİK/büro sorumlusuna teslim etmek, Veri giriş elemanı tarafından MERNİS ile eşleştirilemeyen fertlere ait bilgi formlarını TÜİK/büro sorumlusundan geri alacak ve alanda düzeltilmesi için anketöre geri vermek,

74 Kontrolörün Görevleri
Adreslerin ziyareti sırasında; Anketör tarafından haneye teslim edildiği halde geri alınamayan bilgi formları için anketörlerin bu haneleri farklı gün ve saatlerde (özellikle akşam saatleri ve tatil günleri) ziyaret etmelerini sağlamak, Çalışma sonucunda hala bilgi formu alınamayan haneler varsa bu hanelerin bilgi formlarını hanelerden almak, Çalışma sonunda anketörler tarafından apartman yöneticilerine ve muhtarlara bırakılan ancak hanelere teslim edilemeyen bilgi formlarının anketörler tarafından geri alınmasını sağlayacak,

75 Kontrolörün Görevleri
Adreslerin ziyareti sırasında; Çalışmanın tamamlanabilmesi için “Form D’de işlem yapılmayan konut sayısının “0” olması” gerekmektedir; bu konuda TÜİK/büro sorumlusundan onay alınana kadar kontrolörün görevi devam edecektir.

76 Anketörün Görevleri Alan uygulaması aşamasından önce;
Sorumlu olunan kayıt bölgesindeki adreslere ilişkin; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formunu (Form C), Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesini (Form G), etiket dökümlerini ve yeterli sayıda bilgi formunu kontrolöründen teslim almak, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu’ndaki (Form C) adresler ile etiketlerde yazılı olan adreslerin aynı olup olmadığını kontrol etmek,

77 Anketörün Görevleri Alan uygulaması aşamasında;
Adres etiketlerini bilgi formları üzerine yapıştırmak ve Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu’ndaki (Form C) adres sırasına göre sıraya dizerek tek tek hane ziyaretlerine başlamak,

78 Anketörün Görevleri Kontrolör tarafından belirlenen yer ve saatte hazır bulunarak yapılan çalışma hakkında kontrolöre düzenli olarak bilgi vermek, Form C’de konut olmayan ancak alanda içinde insan yaşadığı tespit edilen işyeri, depo vb. yerlerde ikamet edenler için bilgi formu doldurmak ve bu adresleri Form C’ye işledikten sonra kontrolöre bildirmek, Alan çalışması sırasında alanda bulunamayan ve yeni bulunan konutları Form C’ye işledikten sonra kontrolöre bildirmek ve bu adreslerin takibini yapmak,

79 Anketörün Görevleri Adres ziyareti sırasında; Konutun boş olduğu, İşyeri, depo, arsa vb. yer olup kimse yaşamadığı, Çalışma süresince konutta kise bulunamadığı, Konutun ikinci konut olarak kullanıldığı ve kişilerin daimi ikamet adreslerinde bilgi formu doldurduğu durumlarda, bilgi formunda ve Form C’de bilgi formunun doldurulamama nedenini işaretlemek ve formu kontrolöre teslim etmek,

80 Anketörün Görevleri Etiket üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmayacağından alanda hanenin adresinin doğruluğundan emin olunduktan sonra bilgi formunu doldurmak veya haneye bırakmak, Form mahalle/köy muhtarı tarafından bildirilen göçebe ve evsizler için dolduruluyor ise “Adres Bilgileri” bölümüne göçebe ve evsiz nüfus için hazırlanan ve sadece il, ilçe, bucak ve mahalle/köy bilgilerini içeren etiketi yapıştırarak ilgili mahalle/köy muhtarına imzalatmak,

81 Anketörün Görevleri Bilgi formlarında mutlaka görüşme yapılan veya formu dolduran hanehalkı üyesinin adı ve soyadının yanında imzasını almak, Bilgi formundaki bilgilerin doğruluğundan görüşme yapılan veya formu dolduran kişinin sorumlu olduğunu ve yanlış beyan veren kişilerin formda belirtilen kanunlar çerçevesinde cezalandırılacağını hanehalkı adına beyanda bulunan kişiye hatırlatmak, Kişi, çalışma süresince MERNİS’e kayıt olmamış ise bilgi formuna kaydetmeyip, bilgilerini Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G) aracılığıyla derlemek,

82 Anketörün Görevleri Bilgi formunun doldurulması veya teslim edilmesi durumunda; Hanehalkı sorumlusu evde ise görüşmeyi onunla yapmak, Hanehalkı sorumlusu evde değil ise tüm hanehalkı üyeleri hakkında bilgi verebilecek 18 yaş üstü, yetişkin bir kişiyle görüşme yapmak, Hanede tüm hanehalkı üyeleri hakkında bilgi verebilecek yetişkin bir kişi yoksa bilgi formunu hanede 18 yaş üstü uygun bir kişiye bırakmak, Hanede formu teslim edecek uygun bir kişi bulunamıyor ise haneyi tekrar ziyaret etmek,

83 Anketörün Görevleri a- Bilgi formunun yüz yüze görüşme ile doldurulması durumunda; Hanehalkı üyelerinin nüfus cüzdanlarını veya T.C. kimlik numaralarının bulunduğu başka bir kimlik belgesi istemek ve bilgi formunu bu belgeleri esas alarak doldurmak, Eğer hanehalkı üyelerinden herhangi birinin kimlik belgesi o an hanede yok ise ancak bu kişinin bilgileri verilebiliyor ise bilgileri almak, Hanede ikamet eden kişi sayısı 10 dan fazla ise hane için ikinci bir bilgi formu doldurmak ve ilk formun form numarasını, ikinci formdaki ‘İlk Form No’ alanına yazmak, ikinci formdaki ‘Fert Sıra No’ ları 11 den başlayarak düzeltmek,

84 Anketörün Görevleri Bilgi formu, tüm hanehalkı üyeleri için eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra Form C’ye görüşme yapılan kişinin adı, soyadı, görüşme tarihi ve görüşme sonucu kodunu yazmak ve görüşme yapılan kişinin imzasını almak, Bilgi formuna tüm hanehalkı üyeleri yazıldıktan sonra formdaki boş alanı çizerek bilgi formunu kapatmak, Hane bilgileri tam ve eksiksiz doldurulmuş olan bilgi formlarına anketör adı-soyadını yazıp imzalamak ve en geç iki günde bir kontrolöre teslim etmek,

85 Anketörün Görevleri b- Bilgi formunun haneye bırakılması durumunda:
Hanede bilgi formu doldurulurken, hanehalkı üyelerinden herhangi bir kişinin bilgilerinin cevaplanamadığı durumda bilgi formunu, eksik bilgilerin doldurulması için haneye teslim etmek, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu’ndaki (Form C) ilgili alanları doldurarak, en geç 3 gün içerisinde bilgi formunu geri almak üzere haneye randevu vermek,

86 Anketörün Görevleri Haneyi ziyaret anında, bilgi formunun birlikte doldurulabileceği uygun kişi (bilgi formunda hanehalkı düzeyindeki bilgileri ve tüm fert bilgilerini hanehalkı adına verebilecek yetkinlikte, 18 ve daha yukarı yaştaki hanehalkı üyesi) olmaması durumunda, bilgi formunu hane tarafından doldurulmak üzere en az 18 yaşındaki hanehalkı üyesine bırakmak, Bilgi formunun teslim edildiği kişinin hanedeki durumunu belirten uygun kodu, adını ve soyadını, Form C’deki ilgili alanlara yazıp, en geç 3 gün içerisinde bilgi formunu geri almak üzere haneye randevu vermek,

87 Anketörün Görevleri Haneye bilgi formu bırakılırken;
Etiketteki adreste değişiklik yapılmayacağını, Formun arkasındaki açıklamalar doğrultusunda doldurulacağını, Nüfus cüzdanı bilgilerinin kullanılacağını, Hanede ikamet eden tüm hanehalkı üyelerinin forma yazılacağını, Bilgi formunun eksiksiz doldurulması gerektiğini, Formdaki bilgilerin doğruluğundan beyan veren kişinin sorumlu olduğundan dolayı bu kişinin ad, soyad ve imzasının yer aldığı bölümün eksik bırakılmayacağını,

88 Anketörün Görevleri T.C. kimlik numarası olmayan kişilerin T.C. Kimlik numaralarını ilçe nüfus müdürlüklerinden veya ilgili internet ( adresinden öğrenerek forma yazmaları gerektiğini, Nüfus cüzdanı olmayan kişilerin en kısa sürede ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat ederek nüfus cüzdanlarını, hiçbir cezai işlem uygulanmadan almaları ve kimlik bilgilerinin bilgi formuna işlenmesi gerektiğini Nüfusa kayıtlı olmayan kişilerin bilgi formuna kaydedilmeyeceğini, bu kişilerin anketöre bildirilerek bilgilerinin anketör tarafından ilgili forma işlenmesi gerektiğini hatırlatmak. En geç 3 gün içerisinde bilgi formunu geri alacağını ancak hane ziyaret tarihinde evde olmayacak ise mahalle-köy muhtarlığına bırakması gerektiğini bildirmek,

89 Anketörün Görevleri Hanelere bırakılan formların teslim alınması;
Formları, en geç 3 gün içinde geri almak, Bilgi formunu hanede kontrol etmek ve T.C. kimlik numarası alanı boş veya eksik olan fertler ile diğer bilgileri eksik olan fertler var ise bilgi formunu teslim almamak ve bu alanın doldurulması sağlamak, Hane tarafından doldurularak muhtarlığa bırakılan bilgi formunu, ilk sayfasının ilgili muhtar tarafından imzalandığını kontrol ettikten sonra, muhtarlıktan teslim almak,

90 Anketörün Görevleri Sürekli ziyaret etmesine ve muhtarlıktan sorgulamasına rağmen bilgi formuna ulaşamadığı haneleri mutlaka kontrolöre bildirmek, Kontrolör tarafından hatalı veya eksiklikleri olduğu için anketöre iade edilen bilgi formlarını, haneleri tekrar ziyaret ederek düzeltmek, Hane bilgileri tam ve eksiksiz doldurulmuş olan bilgi formlarını en geç iki günde bir kontrolöre teslim etmek,

91 Anketörün Görevleri c- Hanede bilgi formunun uygulanacağı/teslim edileceği uygun kişi bulunamaması durumunda; Haneyi daha sonra tekrar ziyaret etmek, Haneler özellikle cumartesi, pazar günleri ve günün farklı saatlerinde (özellikle akşam saatlerinde) tekrar tekrar ziyaret edilmesine rağmen, bilgi formunun uygulanacağı veya bırakılacağı uygun kişi bulunamayan haneler için; bilgi formunu “evde bulunmayan haneler için hazırlanmış bilgi mektubu” ile birlikte apartman yöneticisine veya mahalle- köy muhtarlarına teslim etmek,

92 Anketörün Görevleri c- Hanede bilgi formunun uygulanacağı/teslim edileceği uygun kişi bulunamaması durumunda; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu’na (Form C) gerekli kodu vererek, yöneticinin veya mahalle-köy muhtarının adını, soyadını, imzasını alarak telefon numarasını yazmak,

93 Veri giriş merkezi sorumlusunun görevleri
TÜİK veya kayıt büro sorumlularından, veri girişi ve eşleştirme çalışması için bilgi formlarını sayarak teslim almak, TÜİK veya kayıt büro sorumlularından teslim alınan formları, veri giriş işlemi için veri giriş elemanlarına teslim etmek, Veri girişinde sorunlu olan bilgi formlarını kayıt bölgesi bazında ayırmak ve kayıt büro sorumlusuna düzeltilmesi için sayarak geri vermek, Veri girişinde sorunlu olup alanda düzeltilen bilgi formlarını sayarak teslim almak ve veri girişi görevlilerine vermek, Veri girişi yapılan sorunsuz bilgi formlarını kayıt bölgesi bazında paketleyerek muhafazasını sağlamak,

94 Veri giriş merkezi sorumlusunun görevleri
TÜİK/kayıt büro sorumlusundan teslim alınan, veri giriş işlemi için veri giriş elemanlarına teslim edilen, MERNİS ile eşleşmediği için kayıt büro sorumlusuna iade edilen/geri alınan bilgi formlarının sayısını düzenli Form F’ye işlemek, Alanda düzeltilerek gelen ancak yine veri girişi yapılamayan veya eşleştirilemeyen bilgi formlarını kayıt bölgesi bazında kayıt büro sorumlusuna vermek, Muhtarlık askı sürecinden sonra adres değişiklik formlarını teslim almak ve veri girişinin yapılmasını sağlamak,

95 Veri giriş elemanının görevleri
Veri giriş merkezi sorumlusundan, veri girişi ve eşleştirme çalışması için bilgi formlarını sayarak teslim almak, Veri giriş merkezi sorumlusundan teslim alınan bilgi formlarının veri girişini yapmak, Veri girişi esnasında bilgi formundaki T.C. kimlik numarası MERNİS ile eşleşmiyorsa veya T.C. kimlik numarası boş ise, bilgi formundaki diğer bilgileri (anne adı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe vb.) kullanarak T.C. kimlik numarasını bulmak ve eşleştirme işlemi yapmak,

96 Veri giriş elemanının görevleri
T.C. kimlik numarası bulunamayan veya eşleştirilemeyen bilgi formlarını veri giriş sorumlusuna vermek, Sorunlu olan bilgi formlarından alanda düzeltilerek geri gelenlerin veri girişini yapmak, Bu düzeltme sonucunda yine eşleşme sağlanamıyorsa, eşleşme sağlanamayan kayıtları veri giriş sorumlusuna vermek, Sorunsuz olarak veri girişi yapılmış bilgi formlarını veri giriş sorumlusuna teslim etmek, Adres değişikliği formlarının veri giriş işlemlerini yapmaktır.

97 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
BİLGİ FORMLARININ AÇIKLAMASI

98 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Bilgi Formları İÇİNDEKİLER: Tanım ve Kavramlar Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi Bilgi Formları Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Hanehalkı Bilgi Formu ve Kurumsal Yerler Bilgi Formu) Bilgi Formları Doldurulurken Yapılan Yazım Hatalarının Düzeltilmesi

99 Bilgi Formları Ülkemizde ikamet eden tüm kişilerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler) ikamet adres bilgileri, kimlik bilgileri ile T.C. kimlik numaraları ya da pasaport numaraları, Bilgi Formları ile derlenecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi alan uygulamasında iki ayrı bilgi formu kullanılacaktır: 1. Hanehalkı Bilgi Formu 2. Kurumsal Yerler Bilgi Formu

100 Tanım ve Kavramlar Daimi ikametgah:
Bir kişinin daimi ikametgahı, sürekli yaşadığı veya yıl içerisinde en uzun süre kaldığı adrestir. Eğer bir kişi yıl içerisinde birden fazla adreste ikamet ediyorsa, en uzun süre kaldığı adres daimi ikamet adresi olarak alınacaktır. Ayrıca, bir kişinin en az 6 ay kalmak niyetiyle bulunduğu yer de daimi ikametgah olarak kabul edilecektir.

101 Tanım ve Kavramlar İkinci konut:
Hanehalkının daimi ikamet ettiği yer dışında, yılın belirli zamanlarında yaşadığı yazlık, kışlık, yayla evi vb. yerlerdir. Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın aynı konutta ikamet eden bir veya birkaç kişinin oluşturduğu topluluktur. Hanehalkı üyeleri: Hanede sürekli olarak ikamet edenler ile yıl içerisinde en uzun süre ilgili hanede yaşayan kişiler, hanehalkı üyesi olarak alınacaktır.

102 Tanım ve Kavramlar Hanehalkı sorumlusu:
Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetiminden sorumlu olan yetişkin hanehalkı üyesidir. Hanehalkı; aralarında akrabalık bağı olmayan öğrenci, işçi, memur, vb. fertlerden oluşuyor ise, yaşı en büyük olanı veya kira kontratı, elektrik, su, doğalgaz vb. faturaların üzerinde kayıtlı olan hanehalkı ferdi, hanehalkı sorumlusu olarak kabul edilecektir.

103 Tanım ve Kavramlar Görüşmeye uygun kişi:
Bilgi formunda hanehalkı düzeyindeki tüm bilgileri, hanede ikamet eden kişiler adına verebilecek yeterli bilgiye sahip 18 yaşından büyük yetişkin hanehalkı üyesidir. Kurumsal yer: Günlük yaşamsal gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayalı olarak kurulan özel ya da tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen ya da tamamen karşılanan, bireysel karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına kısmen ya da tamamen bağımlı olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalarına kısmen karar verebilen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri yerlerdir.

104 Tanım ve Kavramlar Huzurevi:
60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Yaşlı bakımevi: Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan ve özel bakıma ihtiyaç duyan 55 ve daha yukarı yaşlardaki yaşlıların bakım ve korunmalarını sağlayan sosyal hizmet kuruluşudur.

105 Tanım ve Kavramlar Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi:
Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Çocuk yuvaları 0-12, yetiştirme yurtları yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak, bir iş ve meslek edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

106 Tanım ve Kavramlar Yurt: Cezaevi/tutukevi: Göçebe nüfus:
Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı resmi ve özel yerlerdir. Cezaevi/tutukevi: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri ile tutukevlerini kapsamaktadır. Göçebe nüfus: Yılın hiçbir mevsiminde kalıcı ikametgahları bulunmayan, mevsimlere ve hava koşullarına göre devamlı yer değiştiren veya işleri gereği devamlı hareket halinde olan kişilerdir.

107 Tanım ve Kavramlar Evsizler:
Herhangi bir ikamet adresleri olmayan, sokak, park, vb. yerlerde kalan kişilerdir. T.C. kimlik numarası: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen 11 haneli kişisel tanıtım numarasıdır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler: En az 6 ay süre ile Türkiye’de ikamet eden veya en az 6 ay kalmak niyetiyle Türkiye’ye gelen yabancılardır.

108 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Hanehalkı üyeleri: Hanede sürekli yaşayan veya yıl içerisinde en uzun süre ile hanede kalan kişiler, çalışmanın bilgi formu doldurulma aşamasında hanede olsun ya da olmasın hanehalkı üyesi olarak kaydedilecektir. Bilgi formu uygulandığı tarihte zorunlu askerliğini yapan hanehalkı üyesi, bilgi formuna kaydedilecektir. Taşımalı eğitim nedeniyle yatılı bölge okullarında okuyan, hafta içi yurtta kalıp haftasonu ailelerinin yanına gelen çocuklar da bilgi formuna kaydedilecektir.

109 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Yıl içinde düzenli olarak birden fazla yerde yaşayan kişilerin ikamet ettikleri yer, yılın çoğunluğunu geçirdikleri yer olarak alınmalıdır. Yıl içinde birden fazla yerleşim yerinde eşit sürelerde kaldığını beyan eden kişilerin ikametgahı bilgi formunun uygulandığı yer olarak kabul edilecektir. Örneğin; yıl içinde farklı yerleşim yerlerinde yaşayan 3 oğlunda eşit sürelerde kalan yaşlı bir annenin ikametgahı, bilgi formunun uygulandığı tarihte evinde yaşadığı oğlunun adresi olarak kabul edilecektir.

110 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Hafta içinde çalışmak amacıyla evinden ayrı bir yerde bulunan, ancak hafta sonları ailesinin yanına gelen kişilerin ikamet ettikleri yer, kişilerin ailelerinin ikamet ettiği yerdir. Hanehalkı ile birlikte kalan ve başka daimi ikamet adresleri olmayan bakıcı, hizmetçi, bahçıvan vb. kişiler hanehalkı üyesi olarak kabul edilecektir.

111 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Hanehalkı üyesi olmayan kişiler: Öğrenci yurdu (orta ve yükseköğretim), huzurevi, yaşlı bakımevi, yetiştirme yurdu ve cezaevinde kalan kişiler ve en az 6 ay süre ile eğitim, iş vb. nedenlerle başka bir yerde veya yurtdışında yaşayan kişiler, bilgi formuna hanehalkı üyesi olarak kaydedilmeyecektir. Hanede misafir olarak kalan ve başka bir yerde ikamet eden kişiler, hanehalkı üyesi olarak kaydedilmeyecektir. Örneğin; yılın 9 ayı kendi evlerinde yaşayan ancak bilgi formunun uygulandığı tarihte, sadece kışlarını geçirdikleri oğullarının evinde bulunan yaşlı bir çift, oğullarının evinde misafirdir ve hanehalkı üyesi olarak bilgi formuna kaydedilmeyecektir.

112 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Bilgi formunun uygulandığı tarihte askeri birlik veya kışlada zorunlu askerliğini yapanlar, kurumsal nüfus olarak bulundukları yerde yazılacaktır. Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin kaldıkları öğrenci yurdu, ikamet ettikleri kurumsal yer olarak alınacaktır.

113 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Bilgi formunun uygulandığı tarihte huzurevlerindeki yaşlı kişiler, bakımevlerinde bulunan hastalar, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdunda kalan çocuklar ve cezaevlerindeki mahkum ve tutuklular, kurumsal nüfus olarak bulundukları yerde yazılacaktır. Otel, misafirhane, orduevi, hastane vb. yerlerde en az 6 ay süre ile kalanlar ya da kalacak olan kişiler kurumsal nüfus olarak kabul edilecektir. İkamet ettiği başka bir yer olmaksızın bu yerlerde yaşayan kişiler kurumsal nüfus kapsamında değerlendirilecektir.

114 Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi
Kurumsal yerlerde ikamet etmeyen kişiler: Askeri birlik veya kışlada çalışan kişiler, kurumsal nüfus olarak kabul edilmeyecektir. Öğrenci yurtlarında görev yapan yurt sorumluları, kantin görevlileri, temizlik görevlileri vb. kişiler kurumsal nüfus olarak alınmayacaktır. Huzurevi, bakımevi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, cezaevi vb. kurumsal yerlerde çalışan kişiler kurumsal nüfus olarak kaydedilmeyecektir.

115 Bilgi Formları Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bilgi Formları, nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak doldurulacaktır. Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, baba adı, anne adı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgileri doldurulurken kişilerin beyanlarına göre değil, nüfus cüzdanı bilgileri forma aynen aktarılarak kaydedilecektir. Kişilerin bilgileri kaydedilirken herhangi bir kısaltma yapılmayacak, harf atlanmamasına dikkat edilecektir. Yabancı uyruklu kişiler için pasaport bilgileri esas alınacaktır.

116 Bilgi Formları Doldurulurken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar Bilgi Formları; tükenmez kalem kullanılarak, büyük harflerle, silinti ve kazıntı yapılmadan, doğru ve düzgün olarak, rakam ve harfler ilgili kutu veya boşluğa denk gelecek şekilde, taşırılmadan doldurulacaktır. HHBF’na tüm hanehalkı üyeleri yazıldıktan sonra formdaki geri kalan boş alanlar çizilerek bilgi formu kapatılacaktır.

117 Hanehalkı Bilgi Formu HHBF

118 Hanehalkı Bilgi Formu

119 Hanehalkı Bilgi Formu

120 Hanehalkı Bilgi Formu

121 Hanehalkı Bilgi Formu Form "göçebe" ve "evsizler" için dolduruluyor ise bu alana etiket yapıştırılmayıp, aşağıdaki bilgiler doldurulacaktır. İl Adı : ……………………………… İlçe Adı : ……………………………… Bucak Adı : ………………………...……. Köy/ Mahalle Adı : …………..………………….. Köy/ Mahalle Muhtarının: Adı ve Soyadı : ……………...……………….. İmzası : …………………..….………..

122 Hanehalkı Bilgi Formu

123 Hanehalkı Bilgi Formu 3. Soru, hanede esas işinde veya ikinci işinde, kendi hesabına veya işveren olarak tarım arazisi işleyen ve/veya hayvancılık faaliyetinde bulunan kişileri kapsamaktadır. Hanede bitkisel üretim yapan veya hayvancılıkla uğraşan en az bir kişi var ise “Evet” kutusuna, yok ise “Hayır” kutusuna “X” işareti konulacaktır. Bu hanede sadece avcılık, ormancılık, kümes hayvancılığı (tavuk, kaz, hindi, ördek, devekuşu vb.), balıkçılık veya tarımsal hizmet faaliyetleri ile uğraşanlar için “Hayır” seçeneği işaretlenecektir.

124 Hanehalkı Bilgi Formu Kendi hesabına: İşinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, dükkanında, yazıhanesinde, imalathanesinde, tamirhanesinde vb. yerlerde tek başına veya ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırmaksızın) ayni (mal) ya da nakdi (para) olarak gelir elde etmek için çalışanlar bu tanıma girmektedir. Bir işyerinde ücretli kişi çalıştırmaksızın birkaç ortak birlikte çalışıyor olabilir. Bu ortaklar da kendi hesabına çalışıyor kabul edilirler. İşveren: Kendi işinde para ya da mal karşılığı en az bir ücretli veya yevmiyeli eleman çalıştıran kişilere işveren denir. Bir işyerinde işveren durumunda birden fazla ortak bulunabilir. Bu durumda her ortak bir işveren olarak kabul edilecektir. Esas iş: Bir kişinin birden fazla işi olabilir ve bunların hepsinden de gelir elde etmiş olabilir. Bu kişinin işlerinden elde ettiği gelirin büyüklüğüne bakılmaksızın en çok zamanını verdiği işi esas işi olacaktır. Örnek: Tarımsal işletmedeki hanehalkı fertlerinin yaptığı iş tarla ürünü yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği vb. çiftçilik faaliyetleri olduğu gibi, çiftçilik faaliyetleri dışında herhangi bir işte (berber, öğretmen, bakkal vb.) olabilir. Bu faaliyetlerden en fazla zamanını harcadığı işi esas işi olacaktır.

125 Hanehalkı Bilgi Formu Bitkisel üretim: Tarla ürünleri (buğday, ayçiçeği, nohut, yonca vb.), sebze ve çiçek yetiştiriciliği (örtüaltı dahil) , meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkileri yetiştiriciliği (zeytinlik, bağ, çay, fındık bahçeleri vb. ile örtü altında meyve yetiştiriciliği dahil) ve fidan (bağ, meyve ağacı, süs bitkileri, orman ağacı vb. fidanlıkları ile örtüaltı dahil) yetiştiriciliğini kapsar. Hayvancılık: Sığır, manda gibi büyükbaş hayvanlar ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerinin içerir. Tarımsal hizmet faaliyetleri: Tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmet faaliyetleridir (veterinerlik hizmeti hariç). Bu hizmetler: Tarım işletmelerine verilen makine hizmetleri, tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin işletilmesi, hasat sonrası tasnifleme, çuvallama, ambalajlama vb. hizmetler, pamuk çırçırlama, bahçıvanlık hizmetleri, hayvan yetiştiriciliğini destekleyici hizmetler (tohumlama, bakım, sürü nakli, kırkım vb.) av hayvanları ile ilgili hizmet faaliyetleri (deri elde edilmesi vb.), ormancılık ve tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri (bakım, koruma, toplama, tasnif ve depolama vb.), balıkçılık üretme ve yetiştirme ile ilgili hizmet faaliyetlerini (balık üretme çiftliklerinin işletilmesi, balıkçı gemilerinde balık, kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi vb.) içerir.

126 Hanehalkı Bilgi Formu Hanenin aylık ortalama net geliri, hanehalkı üyelerinin her biri için aylık maaş, ücret veya yevmiye, müteşebbis, gayrimenkul geliri, özel emeklilik gelirleri, işsizlik, emekli, dul/yetim, yaşlılık maaşları, gazilik/şeref aylığı, ölüm tazminatı, hastalık yardımı, sakatlık ve malullük aylığı, eğitim ile ilgili karşılıksız burs ve bağışlar, 15 yaşından küçük fertlerin faaliyet gelirleri, aile ve çocuk, konut yardımları ve diğer sosyal yardımlardan elde edilen gelirler toplanarak elde edilmelidir.

127 Hanehalkı Bilgi Formu

128 Hanehalkı Bilgi Formu

129 Hanehalkı Bilgi Formu

130 Hanehalkı Bilgi Formu

131 Hanehalkı Bilgi Formu Anketör tarafından belirlenen hanedeki kişi sayısı 10’dan fazla ise ziyaret edilen hanehalkı için birden fazla bilgi formu doldurulacaktır. Birden fazla bilgi formu doldurulması durumunda; İlk formun “Form No”su, sonraki formların kapak sayfasının sağ alt köşesinde yer alan “İlk Form No” bölümüne yazılacaktır. Kullanılan diğer formlardaki fert sıra numaraları 11’den başlayarak değiştirilecektir. Etiketli ilk bilgi formundaki adres bilgileri, kullanılan diğer formların “Adres Bilgileri” bölümüne aynen aktarılarak elle yazılacaktır. Formlar iç içe konularak teslim edilecektir.

132 Hanehalkı Bilgi Formu

133 Hanehalkı Bilgi Formu

134 Hanehalkı Bilgi Formu Türkiye Cumhuriyeti vatan- daşlarına verilen 11 haneli kişisel tanıtım numara- sıdır. T.C. kimlik numarasını bilmeyenler, ilçe nüfus müdürlüklerinden veya internetten adresinden numaralarını öğrenerek forma yaza- caklardır. Nüfusa kayıtlı olmayan kişiler, nüfus müdürlüğüne başvurarak kayıt yap-tıracak ve nüfus müdürleri tarafından verilen T.C. kimlik numarasını bilgi formuna yazacaklardır.

135 Hanehalkı Bilgi Formu

136 Hanehalkı Bilgi Formu

137 Hanehalkı Bilgi Formu

138 Hanehalkı Bilgi Formu

139 Kurumsal Yerler Bilgi Formu
KYBF

140 Bilgi Formu Doldurulurken Yapılan Yazım Hatalarının Düzeltilmesi
Bilgi formuna yazılmaması gereken bir fert yazıldı ise, o ferdin bulunduğu satır boydan boya çarpı işareti atılarak iptal edilecek ve 2. Soru yeniden sorularak düzeltilecektir. Harf ya da rakamlar yanlış yazıldı ise, doğru bilgi yanlış yazılan harf ya da rakamın üzerine yazılacak ve doğru harf veya rakam üzerinden birkaç kez gidilerek hangi harf ya da rakam olduğunun anlaşılması sağlanacaktır. Bu şekilde okunmayan cevaplar, üzerine “X” işareti konulacak veya karalanacak, doğru bilgi alanın üzerindeki uygun bir yere düzgün ve okunaklı olarak yazılacaktır. Seçenekli sorularda yanlış kutuya “X” işareti konulmak suretiyle hata yapılmış ise, işaretlenen kutu karalanacak ve doğru kutuya “X” işareti konulacaktır.

141 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
ALAN UYGULAMASINDA KULLANILAN DİĞER FORMLARIN AÇIKLAMASI

142 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
Alan uygulamasında kullanılacak diğer formlar; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C) Kontrolör İş Takip Formu (FORM D) Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (FORM E) Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (FORM F) Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)

143 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
Anketör tarafından doldurulacak, Belediye teşkilatı bulunan yerlerde Form C-1, belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde Form C-2 kullanılacak, Anketörün görevli olduğu kayıt bölgesindeki tüm adresleri içermekte, Anketörün her adresle ilgili alan çalışma sonucunu işleyeceği bilgileri içermekte.

144 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
Form C’ de yer alan tüm adresler tek tek ziyaret edilecek, içerisinde ikamet eden kişilerin bulunduğu her adres (konut, işyeri, depo vb.) için bilgi formu uygulanacak, Adres nitelik kodu 1 ve 7 dışında olan adresler, Fom C’ de taralı olarak gelecek, buralarda ikamet eden herhangi bir kişi yoksa bu adresler için Form C’de hiçbir bir işlem yapılmayacak.

145 Form C-1’ in doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C) Form C-1’ in doldurulmasında dikkat edilecek hususlar; Formun sütunlarındaki bilgi, Ulusal Adres Veri Tabanından doldu olarak gelecektir.

146 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
8 ve 9. sütuna , anketör görüşme yaptığı veya bilgi formunu teslim ettiği kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını yazarak imzasını alacaktır. 10. sütuna, bilgi formu yüzyüze görüşme yapılarak doldurulmuş ise görüşmenin yapıldığı tarih yazılacaktır.

147 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
11. sütuna, bilgi formu haneye, apartman yöneticisine veya muhtara teslim edildi ise teslim tarih yazılacaktır. 12. sütuna, bilgi formunun teslim alınacağı tarih yazılacaktır. 13. sütuna, bilgi formu yüzyüze dolduruldu ise 1, hanehalkı üyesine teslim edildi ise 2, apartman yöneticisine teslim edildi ise 3 ve muhtara teslim edildi ise 4 kodu yazılacaktır.

148 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
14, 15, 16. sütunlar çalışması tamamlanan adresler için doldurulacaktır.

149 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
14. sütuna, Bilgi formu yüzyüze doldurulduğunda veya dolu teslim alındığında 0, Form doldurulamama veya teslim alamama nedeni boş konut ise 1, Adres konut değil ise 2, Bu konutta bilgi formu doldurma süresince kimse bulunamadı ise 3,

150 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
Daha önce ikamet adresinde bilgi formu doldurulmuş ve bu adres ikinci konut (yazlık, kışlık, yayla evi vb.) ise 4, Bilgi formu bu nedenler dışında farklı bir sebepten dolayı doldurulamıyor ise 5 kodu yazılacaktır.

151 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
15. sütuna, haneye ulaşmada veya bilgi formunu teslim etme ve almada ihtiyaç duyulacak bilgiler yazılacaktır. 16. sütuna, bir adrese ait çalışmanın tamamlandığı tarih yazılacaktır.

152 Form C-2’ in doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C) Form C-2’ in doldurulmasında dikkat edilecek hususlar; Formun sütunlarındaki bilgi, Ulusal Adres Veri Tabanından doldu olarak gelecektir.

153 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
8 ve 9. sütuna , anketör görüşme yaptığı veya bilgi formunu teslim ettiği kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını yazarak imzasını alacaktır.

154 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
10. sütuna, bilgi formu yüzyüze görüşme yapılarak doldurulmuş ise görüşmenin yapıldığı tarih yazılacaktır 11. sütuna, bilgi formu haneye, apartman yöneticisine veya muhtara teslim edildi ise teslim tarih yazılacaktır. 12. sütuna, bilgi formunun teslim alınacağı tarih yazılacaktır.

155 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
13. sütuna, bilgi formu yüzyüze dolduruldu ise 1, hanehalkı üyesine teslim edildi ise 2, apartman yöneticisine teslim edildi ise 3 ve muhtara teslim edildi ise 4 kodu yazılacaktır.

156 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
14, 15, 16. sütunlar çalışması tamamlanan adresler için doldurulacaktır.

157 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
14. sütuna, Bilgi formu yüzyüze doldurulduğunda veya dolu teslim alındığında 0, Form doldurulamama veya teslim alamama nedeni boş konut ise 1, Adres konut değil ise 2, Bu konutta bilgi formu doldurma süresince kimse bulunamadı ise 3,

158 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
Daha önce ikamet adresinde bilgi formu doldurulmuş ve bu adres ikinci konut (yazlık, kışlık, yayla evi vb.) ise 4, Bilgi formu bu nedenler dışında farklı bir sebepten dolayı doldurulamıyor ise 5 kodu yazılacaktır.

159 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C)
15. sütuna, haneye ulaşmada veya bilgi formunu teslim etme ve almada ihtiyaç duyulacak bilgiler yazılacaktır. 16. sütuna, bir adrese ait çalışmanın tamamlandığı tarih yazılacaktır.

160 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
Kontrolör tarafından doldurulacak ve web üzerinden en geç iki günde bir veri girişi yapılacak, Bilgi Formlarının alan uygulaması sırasında anketör tarafından kullanılacak olan Form C’deki bilgilerin sayısal olarak ifade edilmesini ve tarihsel olarak raporlanmasını sağlayacak.

161 Form D’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
Kontrolör İş Takip Formu (FORM D) Form D’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar; Formda taralı olan sütunlar dolu olarak gelecektir.

162 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
1. sütundaki tarih bilgisi, Form C’deki tarih bilgileri esas alınarak doldurulacaktır. 2. sütunda bulunan bilgi, Ulusal Adres Veritabanından gelecektir. 3. sütuna, yeni tespit edilen bilgi formu uygulanacak adres sayısı yazılacaktır. 4. sütunda bulunan bilgi, çalışmanın herhangi bir gününde bilgi formu uygulanacak adres sayısını göstermektedir.

163 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
5. sütuna yüzyüze görüşme yolu ile doldurulan bilgi formu sayısı yazılacaktır. 6. sütuna, Hanehalkı üyesi, Apartman Yöneticisi, Mahalle/Köy Muhtarın’dan geriye alınanların toplam sayısı yazılacaktır.

164 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
7, 8 ve 9. hanenin bir üyesine, apartman yöneticisine veya mahalle/köy muhtarına teslim edilen form sayısı yazılacaktır.

165 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
10, 11, 12, 13 ve 14. sütunlara, bilgi formu doldurulamayan veya teslim edilemeyen nedenlerine göre sayıları yazılacaktır. 15. sütundaki bilgi, bir önceki maddede belirtilen sütunlardaki bilgilerin toplamını göstermektedir.

166 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
16. sütundaki bilgi, çalışması tamamlanan toplam adres sayısını göstermektedir. 17. sütuna, veri giriş işlemi için TÜİK sorumlusuna veya büro sorumlusuna teslim edilen bilgi formu sayısı yazılacaktır.

167 Kontrolör İş Takip Formu (FORM D)
18 ve 19. sütuna, veri giriş işlemi sırasında MERNİS ile eşleşmeyen kişilerin olduğu ve bu yüzden alana geri giden ve dönen bilgi formu sayısı yazılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, eşleşmediği için alana geri giden ve dönen formlara ait bilgiler Form D’ye daha önce işlendiği için diğer formlarla karıştırılmamalı ve kayıt büro sorumlusuna ayrıca verilmelidir.

168 Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (Form E)
Kayıt büro sorumlusu tarafından doldurulacak, Kayıt büro sorumlusu her kontrolörden teslim aldığı bilgi formu sayısını ve veri giriş işlemi için veri giriş merkezi sorumlusuna teslim ettiği bilgi formu sayısını bu formu kullanarak günlük olarak takip edecek, Veri giriş işlemi sırasındA MERNİS ile eşleşmediği için kontrolöre geri verilen/alınan bilgi form sayısı sayısı da bu form kullanılarak takip edilecek.

169 Form E’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (Form E) Form E’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar; 1. sütundaki tarih bilgisi, Form D’de bulunan tarih ile uyumlu olacaktır. 2. sütuna, kontrolörlere teslim edilen bilgi formu sayısı yazılacaktır.

170 Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (Form E)
3. sütuna, kontrolörden teslim alınan bilgi formu sayısı yazılacaktır. 4. sütuna, veri giriş merkezi sorumlusuna teslim edilen bilgi formu sayısı yazılacaktır.

171 Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (Form E)
5 ve 6. sütuna, veri giriş işlemi sırasında MERNİS ile eşleşmeyen kişilerin olduğu ve bu yüzden kontrolöre verilerek alana geri giden ve dönen bilgi formu sayısı yazılacaktır. 7. sütuna, kayıt büro sorumlusu ihtiyaç duyduğu açıklamaları yazacaktır.

172 Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (Form F)
Veri giriş merkezi sorumlusu tarafından doldurulacak, Kayıt büro sorumlusundan teslim aldığı bilgi formu sayısını ve veri giriş işlemi için veri giriş elemanına teslim ettiği bilgi formu sayısını bu formu kullanarak günlük olarak takip edecek, Veri giriş işlemi sırasında MERNİS ile eşleşmediği için kayıt büro sorumlusuna geri verilen/alınan bilgi form sayısı da bu form kullanılarak takip edilecek.

173 Form F’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (Form F) Form F’ nin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar; 1. sütundaki tarih bilgisi, Form E’de bulunan tarih ile uyumlu olacaktır. 2. sütuna, kayıt büro sorumlusundan teslim alınan bilgi formu sayısı yazılacaktır. 3. sütuna, veri giriş elemanına teslim edilen bilgi formu sayısı yazılacaktır.

174 Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (Form F)
4 ve 5. sütuna, veri giriş işlemi sırasında MERNİS ile eşleşmeyen kişilerin olduğu ve bu yüzden kayıt büro sorumlusuna verilerek alana geri giden ve dönen bilgi formu sayısı yazılacaktır. 6. sütuna, veri giriş merkezi sorumlusu ihtiyaç duyduğu açıklamaları yazacaktır.

175 Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)
Anketör tarafından doldurulacak, Nüfus kütüklerine kayıtlı olmayan kişilerin bilgisi bu form ile alınacak, Birden fazla kayıt bölgesi aynı Form G’de yer almayacak.

176 Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)
1. sütuna, formda bilgisi alınan her kişi için 1’den başlanarak sıra numarası verilcektir. Kayıt bölgesi değiştiğinde sıra numarası tekrar 1’den başlayacaktır. 2. sütuna, nüfusa kayıtlı olmayan kişi/kişilerin ikamet ettikleri adresin (UAVT’deki adresi); meydan, bulvar, cadde, sokak veya küme adı yazılacaktır.

177 Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)
3-5. sütunlara, nüfusa kayıtlı olmayan kişi/kişilerin ikamet ettikleri adresin (UAVT’deki adresi); dış kapı, iç kapı numaraları ile adres kodu yazılacaktır.

178 Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)
6-9. sütunlara, nüfusa kayıtlı olmayan kişi/kişilerin adı, soyadı,cinsiyeti ve doğum tarihi yazılacaktır.

179 Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G)
sütunlara nüfusa kayıtlı olmayan kişi/kişilerin, baba/anne adı ile T.C. kimlik numaraları yazılacaktır.


"TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları