Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü 2010 KASIM

2 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
SUNUM PLANI 1- BAŞKANLIK ONAYINA GELEN KDV İADE DOSYALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER 2- İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 3- YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 4- DEĞERLENDİRME

3 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
I-) BAŞKANLIK ONAYINA GELEN KDV İADE DOSYALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER Tablo -1

4 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
KDV İADE SÜRECİ --VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ -KDVİRA –KDV İadesi Kontrol Raporları -Kontrol Formları --DİĞER VERGİLER VE VERGİ ANLAŞMALARI UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ (Belli Tutarı aşan iade dosyalarının onayı) -Onaylama -Varsa eksikliğin yazılı olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesi, -3568 ve 3065 sayılı Kanunun ilgili Genel Tebliğ hükümleri esas alınarak; İadesi Gereken Tutarın hesaplanması yönünden Şekil, Usul ve esas yönünden açıklamaların değerlendirilmesi. -Başkanlığımıza onaya gelen dosyaların vergi dairelerine onaylanarak geri dönme ortalama süresi 2009 yılında ; 4.66 gün, yılında ise gün olarak gerçekleşmiştir.

5 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 1- Kapasite Raporu özetinin Raporlara alınmaması, 2- İmalatçılarda üretim analizi yapılmaması, 3- İhracatçının aynı zamanda imalatçı olduğu durumlarda; ihraç edilen ürünün tamamının firmanın kendi imalatı olup-olmadığı konusunda açıklama yapılmamış olması, mamul olarak alınıp ihraç edilen ürünün imalatı ile ilgili bilgi verilmemesi, 4- İhracatçının tedarikçi olduğu durumlarda; imalatçının kim olduğu, malı üretebilecek kapasiteye sahip olup olmadığı, imalatçıda veya bir altında karşıt inceleme yapıldığına ve karşıt incelemenin safhalarına raporda yer verilmemiş olması, 5- İmalatçı karşıt inceleme tutanaklarında; sanayi odası sicil kaydı bilgilerinin bulunmaması,

6 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 6- Sanayi sicil belgesi vizesinin yapılmamış olması; Raporlara süresi dolmuş sanayi sicil belgelerinin eklenmesi, Raporlarda sanayi sicil belgesi ile ilgili eski bilgilerin alınması, 7- Yüklenilen KDV listelerinde önceki dönemden devreden KDV tutarından fazla önceki aylara ait fatura bulunması, 8- İhraç kayıtlı satışta, ihraç kayıtlı satışa konu malın aynı isimle indirim listesinde yer alması durumunda ihraç kaydı ile teslim edilen malın tamamının firmanın üretimi olup-olmadığı konusunda Raporda açıklama yapılmaması, 9- Kapasite Raporuna göre üretilebilecek ürünler ile ihraç edilen ürünlerin cins olarak uyuşmaması ve bu konuda YMM KDV iadesi tasdik Raporunda açıklama yapılmaması, 10- Müteselsil sorumluluk kapsamında ödeme belgesi ibrazında tevsik edici belge olarak 84 numaralı KDV Genel Tebliğine uygun belge ibraz edilmemesi,

7 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 11- İhracat ile ilgili KDV iadesi Tasdik Raporlarında 3568 sayılı yasanın 34 numaralı tebliği gereğince DAB ile ilgili açıklama yapılmamış olması, 12- İndirimli orandan kaynaklanan KDV iade taleplerinde 150 m² altı konut teslimlerinde; - Daire satış bedellerinin bariz bir şekilde düşük olması, - Aynı anda birden çok inşaat yürütülmesi durumunda, bitmeyen inşaatlara bu döneme ait indirilecek KDV’den pay verilmemesi, - Aynı anda birden çok inşaat olması, devam eden inşaatların da olduğu beyanlardan anlaşılmasına rağmen Raporda yapılan iş ile ilgili net açıklamalara yer verilmemiş olması, yüklenilen KDV’lerin paylaşımı hakkında bilgi verilmemesi, - Konutlara monte edilen ankastre ürünlere ait KDV’nin iadesinin talep edilmesi,

8 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 13- İndirimli oranda KDV iadesinde; devam etmekte olan inşaatlara ait KDV’nin iadesinin talep edilmesi, 14- İndirimli oranda KDV iadesinde; teslim bedelinin %18’ini aşan tutarda yüklenilen KDV hesaplanması, 15- Özellikle Uluslararası taşımacılık istisnasından kaynaklanan KDV iade taleplerinde; işin hacmine uygun olmayan motorin faturası kullanılması,

9 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 1- İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 1.1- Üretim Analizi  Yasal Dayanak: 3568 Sayılı Kanunun 1 Numaralı Tebliği eki Rapor Dispozisyonu: “ İmalatçılarda üretimin analitik inceleme yöntemleri kullanılmak sureti ile imalatta yapılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile karşılaştırılması, bu yönden mamul mal miktarının tespit edilmesi.” İhraca konu malın nasıl imal edildiği, kullanılan ana girdiler, enerji, işgücü ve kapasiteye uygunluğu, yarı mamul ve mamul üretim aşamaları, fire durumunu içeren açıklamaların Raporlarda yapılması gerekmektedir.

10 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 1- İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI Uygulamada Karşılaşılan Durumlar a) İhracatçının aynı zamanda imalatçı olması   İhracatçı aynı zamanda imalatçı ise ihraç edilen ürünün kendi imalatı veya mamul olarak alınıp alınmadığı yönünde raporlarda açıklama yer almamaktadır. Kapasite Raporunun tarih sayısı, bir önceki yıl üretim miktarı alınarak Rapor tamamlanmakta, ihraç edilen ürün ile ilgili üretim analizi yapılmamaktadır. b) İhracatçının tedarikçi olması   İhracatçı ihraç ettiği ürünü hazır almış ise çoğunlukla ortaklık bağlantısı olan firmadan mallar alınmakta, tutar bazında karşıt inceleme yüzdeleri tutturularak iade raporu tamamlanmakta, üretim konusuna hiç değinilmemektedir.

11 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER Uygulamada Karşılaşılan Durumlar c) İhraç Kayıtlı Satış İhraç Kayıtlı Satış ile ilgili KDV iadesi Tasdik Raporlarında da çoğunlukla Kapasite Raporunun tarih sayısı ve bir önceki yıl üretim miktarı ile yetinilmekte, üretim analizi yapılmamakta, ihraç kaydı ile satılan ürünün tamamının firmanın kendi imalatı olup olmadığı konusunda Raporda net açıklama yapılmamaktadır.

12 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 2. Karşıt İnceleme Karşıt İncelemenin safhalarına raporda yer verilecek ve imalatçının bir alt kademesine kadar karşıt inceleme yapılacaktır. Yasal dayanak: 3568 Sayılı Kanun 20 no.lu tebliğ 5. Bölüm. Uygulamada Karşılaşılan Durumlar İhracatçının tedarikçi olduğu durumlarda imalatçının kim olduğu, imalatçıda veya bir altında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı konularında açıklama bulunmamaktadır. Raporlarda 3568 sayılı yasanın 27, 29 ve 41 no.lu tebliğlerine göre karşıt incelemeler yapılmıştır ibaresi bulunmakta ancak imalatçı tutanaklarına sanayi odası sicil kaydı bilgileri alınmamaktadır.

13 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 3. Kapasite raporunda adı geçmeyen ürün için KDV iadesi tasdik raporunda firmanın kendi imalatı olarak ihraç edildiği açıklaması yapılmaktadır.  Uygulamada Karşılaşılan Durumlar İhracatçının imalatçı olduğu durumlarda ihraç edilen ürünün firmanın kendi imalatı olup olmadığı, mamul olarak alınıp ihraç edilmesi durumunda imalatçısının kim olduğu, karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı ve imalatçı konumundaki firmanın ürünü imal edecek kapasiteye sahip olup olmadığı yönünde belirlemelere yer verilmemektedir.

14 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 4.Yüklenilen KDV Listesinde Önceki Dönemlerde İndirime Konu Edilen Faturaların Olması Katma Değer Vergisinden istisna edilmiş işlemler ile ilgili yüklenilen ancak indirim yolu ile telafi edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunun 32. Maddesi gereğince belirli usul ve esaslar çerçevesinde mükelleflere iade edilmektedir. Uygulamada Karşılaşılan Durumlar İade Talep edilen dönem önceki dönemden devreden KDV olmamasına veya yüklenilen KDV listesine göre yeteri kadar olmamasına - rağmen, yüklenilen KDV listesinde önceki dönemlerde indirime konu edilen faturaların yer aldığı görülmektedir. Örneğin mükellefin önceki dönemden devreden KDV tutarı TL, aynı dönem için yüklenilen KDV listesinde önceki aylara ait fatura toplamı TL olması durumunda en az TL önceki dönemlerde indirime konu edilen faturanın iadesi talep edilmektedir. Teşvikli yatırım malı satışından kaynaklanan iade taleplerinde de aynı durum söz konusudur.

15 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI Sayılı Kanunun 34 Numaralı Genel Tebliği gereğince DAB ile ilgili açıklama Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara iade işlemi için düzenlenen Raporlar hariç KDV Kanunu 11. maddeden kaynaklanan iadelerde YMM KDV iadesi tasdik Raporlarına DAB ekleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın bu belgelerin gerçeği yansıttığına ilişkin tespitlerin raporlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

16 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 6.Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemi Yasal Dayanak: 27 no.lu KDV genel tebliğine göre imalatçı olmak için sanayi odasına kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olmak gerekmektedir. KDV Kanunun11/-c maddesi gereğince yalnızca imalatçılar ihraç kayıtlı satış yapabilirler. KDV iadesi tasdik Raporlarına Sanayi sicil belgesinin tarih sayısı yazılmakta, vize edilip edilmediği belirtilmemekte, Raporlara süresi geçmiş sanayi sicil belgeleri eklenmektedir.

17 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 7. Gider Belgelerinin Yapılan İş ile Uygun Olması Özellikle motorin faturalarının yüksek olduğu durumlarda aktifteki araç ve yapılan iş ile uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Uluslararası taşımacılık faaliyetinde ise motorin tüketim amacı ile alınıp stoklanması söz konusu olmadığından ve kaç kilometre yol alındığı da raporlarda belirtilmekte olduğundan kullanılabilecek motorin miktarını tespit etmek zor olmayacaktır.

18 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İHRACATTA KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI 8. Ödeme Belgesi İbrazı 84 numaralı KDV Genel Tebliği gereğince müteselsil sorumluluk kapsamında olan durumlarda ( alış yapılan mükellefin sahte fatura kullanması gibi) mükellefler ödeme belgesi ibrazı ile müteselsil sorumluluktan kurtulmaktadır. Ancak ödeme belgesinin aynı tebliğin III/ Bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak düzenlenmesi, vergi numaralarının belgede yer alması gerekmektedir. IBAN ; T.C NUMARASI, VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE GEÇER Mİ?

19 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 2- İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İLE İLİGİLİ DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARI ( 150 metrekare altı Konut Teslimi) Raporların muhteviyatı itibarı ile aşağıdaki tereddütleri giderecek açıklamalara yer verilmeden düzenlendiği görülmektedir: *Satış fiyatlarında bariz düşüklük, *Ruhsata göre yapılan inşaat hakkında bilgi, kaç daire yapılıp satıldığı, 150 metrekare altı ve üstü konutlar, *İndirimli oranda iade talep edilen dönemde birden fazla inşaatın yapılıp yapılmadığı, devam eden inşaatın olup olmadığı, *Diğer inşaatlara yüklenimlerden nasıl pay verildiği.

20 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 2- İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İLE İLİGİLİ DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARI Satış fiyatlarında bariz düşüklük olması durumunda veya ruhsatta yer alan maliyetin altında satış yapılması durumunda Raporda tereddütleri giderecek açıklama yapılmış olmalıdır. Yapılan açıklamaların yetersiz görülmesi halinde konu incelemeye sevk edilmektedir. Kat karşılığı inşaatlarda arsa sahibine düzenlenen faturanın emsal bedel üzerinden olması gerekmektedir.

21 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 2- İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İLE İLİGİLİ DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARI İndirimli oranda satış bedelinin kapsamı: Konutun mütemmim cüzü sayılabilecek eşyalar konut ile aynı oranda KDV ye tabi tutularak satışa konu olurken , konutun mütemmim cüzü sayılmayan ankastre fırın gibi eşyalar kendi tabi olduğu oran üzerinden satışa konu olacak, bu ürünler için yüklenilen KDV iadeye konu edilmeyecektir. Dönemsellik: Taahhüt kapsamında olmayan ve yıllara sâri inşaat kapsamı dışındaki özel inşaat işlerinde satış yapılan her yıl kar zararın tespit edilerek gelir veya kurumlar vergisi yönünden beyan edilmesi gerektiğinden, dönemsellik kavramının ihlal edildiği tespit edildiğinde konu incelemeye sevk edilmektedir.

22 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) YMM KDV İADE RAPORLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 2- İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İLE İLİGİLİ DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARI Genel olarak İndirimli oranda iadede temel prensip: İndirimli oranda iade edilebilecek KDV, iade talep edilen dönem iadeye konu indirimli oranda teslim için yüklenilen KDV olmalıdır. Dolayısı ile ilgili dönem genel oranda satışların da olması durumunda yüklenimlerden indirimli orana nasıl pay verildiği raporda açıklanmalıdır. Ayrıca stokta kalan indirimli oranda ürüne isabet eden KDV nin de iadesi alınamayacaktır. Buna paralel olarak uygulamada sıklıkla rastlanan devam etmekte olan inşaatlara ait yüklenilen KDV nin iadeye konu edilemeyeceği açıktır. (Katma Değer Vergisi Kanunu mad. 29/2, ve 74 no.lu KDV Kanunu Genel Tebliği 1.1. Bölüm.)

23 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
4- DEĞERLENDİRME Katma değer vergisi iadesi uygulamasının daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilmesi için yukarıda bahsedilen mevzuatın amir hükümlerine idare, mükellef ve meslek mensuplarınca dikkat edilmesi gerekmektedir. TEŞEKKÜR EDERİZ


"KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları