Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU"— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
İHALEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

2 SORU-CEVAP-1 SORU : İMZA SİRKÜSÜNDEKİ İMZA İLE TEKLİF MEKTUBUNDAKİ İMZANIN TAM UYUŞMAMASI CEVAP: Teklif mektubunda yer alan imzanın kendisine ait olduğunu kabul eden kişinin yetkili kişi olduğunun kabul edilmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen “imzası inkar olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir.” şeklindeki belirleme göz önüne alındığında, kişilerin kabul ettiği imzanın başka bir idari müessese tarafından kabul edilmemesi mümkün görünmemektedir.

3 SORU-CEVAP-2 SORU : BANKA REFERANS MEKTUBU BANKANIN BAŞKA BİR ŞUBESİ TARAFINDAN ASLI GİBİDİR YAPILARAK İHALEYE SUNULABİLİR Mİ CEVAP: Mevzuatta yer alan Belgelerin Sunuluş Şeklinde anlatıldığı üzere İhale dosyası içinde belgelerin aslı sunulmalıdır .Aslı sunulamıyor ise bu belgelerin ; - Noter tarafından onaylı sureti, - İdarece Aslı İdarece Görülmüştür şerhi düşülen sureti, - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi uyarınca Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretlerini sunmaları gerekmektedir

4 SORU-CEVAP-3 SORU : ORTAK GİRİŞİM OLARAK TEKLİF VEREN FİRMALARIN GÖZDEN KAÇIRDIĞI HUSUSLAR NELERDİR. 1- Ortak Girişimin iş ortaklığı beyanında en çok hisseye sahip firmayı pilot ortak olarak belirlemesi gerekmektedir. Eşit hisseye sahip iseler herhangi birisi pilot ortak olabilir. 2- Ortak Girişimin hisse oranlarının iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine etkisi yoktur. Ortakların hisse oranları ne olursa olsun pilot firma her zaman %80 , özel ortak %20 oranında iş deneyim belgesi sunmalıdır. Ortak girişimdeki hisse oranları sadece İş Hacmini Gösteren Belgeler (Ciro) ile ilgili değerlendirmede geçerlidir. Bilanço rasyoları ile ilgili de ortak girişimin bütün ortakları istenilen asgari yeterliği sağlamak zorundadır.

5 SORU-CEVAP-4 SORU : YILI 2. AYINDA YAPILAN İHALEDE İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER İÇİN 2012 YILINA AİT FATURA SUNULABİLİR Mİ ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanların iki önceki yıla ait gelir tablolarını, bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tablolarını sunulabilecekleri ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır. Kural olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait iş hacmini gösteren belgelerin sunulması gerekmekte olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan istisnai durum, maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, sadece gelir tabloları için geçerli olup, firmanın taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar için geçerli olmamaktadır. Zira söz konusu istisnai düzenlemenin sadece gelir tablosunu (mali tabloları) kapsamasının sebebi mali tabloların yılın ilk dört ayında henüz hazırlanamamış olması ihtimaline dayanmaktadır.

6 SORU-CEVAP-5 SORU : ALTYÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ TL ANCAK ALTYÜKLENİCİNİN ANA YÜKLENİCİYE KESTİĞİ FATURA TOPLAMI TL İSE HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENİR. SORU : ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜT İŞİNDE ALTYÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENİR Mİ SORU : İHALE SAATİ , İHALE MAKAMI, KİK NUMARASI YANLIŞ VEYA EKSİK YAZILAN ZARF KOMİSYONCA KABUL EDİLİR Mİ

7 SORU-CEVAP-6 SORU : YAPIM İHALESİNDE PURSANTAJ ORANI KÜÇÜK OLMASINA RAĞMEN PEYZAJ MİMARI BENZER İŞE DENK SAYILACAK MÜHENDİSLİK VEYA MİMARLIK BÖLÜMÜ OLARAK SEÇİLEBİLİR Mİ SORU : %50-50 ORTAK İNŞAAT MÜHENDİSİ İLE MİMAR MEZUNİYET BELGESİ İLE İHALEYE KATILABİLİR Mİ SORU : BİLANÇO RASYOLARI HESAPLANIRKEN VİRGÜLDEN SONRA KAÇ BASAMAK KULLANILIR


"4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları