Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler 1

2 Kurucu Devlet Adamları
Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet 2

3 AB sembolleri Avrupa Marşı AB Bayrağı 9 Mayıs, Avrupa Birliği Günü
Sloganı: Farklılıkta birleştik 3

4 23 resmi dil 4

5 Sekiz genişleme hareketi
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 5

6 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması
41989 Berlin duvarının yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı 41992 AB’ye katılım kriterleri: • demokrasi ve hukukun üstünlüğü • işleyen pazar ekonomisi • AB mevzuatını uygulama kabiliyeti 41998 Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor 42002 Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 42004 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya 42007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor © Reuders Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, 6

7 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli
1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 2007 Lizbon Antlaşması (imzalandı) 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht – Avrupa Birliği Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması 7

8 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21.yüzyıla taşımak
Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratik Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş inisiyatifi", Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffaf Görev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. daha bütünleşmiş Daha emniyetli İklim değişikliği ve terörle mücadele, enerji temini gibi konularda yeni imkânlar Aralık 2007’de imzalandı – 27 Üye Ülke tarafından onanmasını müteakip yürürlüğe girecek.

9 Şeffaf bir Birlik hizmetinizde
Avrupa Birliği web sayfası: europa.eu Bir buçuk milyon belge kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Europe Direct iletişim merkezi Sorularınızın yanıtlandığı merkez: Europe Direct bilgi büroları AB çapında, 400’ü aşkın AB Bilgi Ofisi Avrupa Birliği Belgeleri Talep halinde kurum içi belgelere erişim Avrupa Ombudsman’ı AB idaresiyle ilgili şikâyetlere bakar Nikoforos Diamandouros, AB Ombudsman’ı

10 Dünyada AB Nüfusu 1322 497 301 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD
Nüfus (milyon), 2007 1322 497 301 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD

11 Dünyanın farklı bölgelerine kıyasla AB yüzölçümü
Yüzölçümü, km² 16 889 9327 9159 4234 365 AB Çin Japonya Rusya ABD

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin?
37 300 27 800 24 700 10 793 10 035 10 000 6 400 3676 1 326 468 AB Çin Japonya Rusya ABD AB Çin Japonya Rusya ABD Ekonomi büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2006 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı ışığında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2007

13 AB ülkelerinin yüz ölçümü?
Yüzölçümü km² 544.0 506.0 410.3 357.0 312.7 304.5 295.1 243.8 230.0 130.7 111.0 93.0 91.9 82.5 77.3 68.4 62.7 62.3 49.0 43.4 43.1 33.8 30.3 20.1 9.3 2.6 0.3 Fransa İsveç İspanya Almanya Polonya Finlandiya İtalya Letonya Estonya Bulgaristan Macaristan İrlanda Slovakya Hollanda Belçika Malta Romanya Yunanistan Avusturya Birleşik Krallık Litvanya Danimarka Slovenya Kıbrıs Portekiz Çek cumhuriyeti Lüksemburg 13

14 AB’de kaç kişi yaşıyor? 14 Nüfus, 2007 497 milyon 82.4 63.4 60.9 59.1
44.5 38.2 21.6 16.3 11.2 10.6 10.5 10.3 10.1 9.0 8.3 7.7 5.4 5.4 5.3 4.3 3.4 2.3 2.0 1.3 0.8 0.5 0.4 Almanya Fransa İtalya İspanya Polonya İsveç Finlandiya Letonya Estonya Hollanda Belçika Macaristan Bulgaristan Slovakya İrlanda Malta Romanya Yunanistan Avusturya Danimarka Litvanya Slovenya Kıbrıs Birleşik Krallık Lüksemburg Portekiz Çek Cumhuriyeti 14

15 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı
Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2007 Endeks: 27 AB üyesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 280 144 131 129 127 123 121 118 117 113 113 104 102 100 94 89 87 79 77 75 67 66 63 58 56 53 38 37 İrlanda İsveç Malta Belçika Almanya Fransa İtalya İspanya AB-27 Kıbrıs Slovenya Portekiz Estonya Letonya Polonya Lüksemburg Hollanda Avusturya Danimarka Finlandiya Yunanistan Macaristan Litvanya Slovakya Romanya Bulgaristan Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti 15

16 AB parası nereye gidiyor?
2008 toplam AB bütçesi: milyar Euro= GSMH’nin %1.03’ü Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet %1 Küresel oyuncu olarak AB: kalkınma yardımı da dahil %6 Diğer, idare %6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre %43 Sürdürülebilir büyüme: İstihdam, uyum, araştırma % 45 16

17 İklim değişikliği – küresel sınav
Kürsel ısınmayı durdurmak için, AB liderlerinin 2007’de aldığı kararlar: 4 sera gazı emisyonlarının 2020 itibariyle %20 azaltılması (diğer gelişmiş ülkelerin başarması halinde %30) 4 enerji verimliliğinin 2020 itibariyle %20 arttırılması 4 yenilenebilir enerji payının 2020 itibariyle %20’ye Çıkarılması (rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle)

18 Enerji üretiminde kullanılan yakıt türleri 27 AB ülkesi, 2005
Değişen dünyada enerji kaynakları Enerji üretiminde kullanılan yakıt türleri 27 AB ülkesi, 2005 İthalata bağımlılık: AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2005 % 100 % 82 Doğal gaz % 35 Petrol % 37 % 57 %50 % 39 Nükleer % 14 Kömür % 18 Yenilenebilir % 7 %0 Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar

19 İstihdam ve büyüme Zorluklar: Çözümler:
4Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor 4Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde 4İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı: 4Araştırma ve inovasyonda ivme 4Daha dinamik iş ortamı 4İnsana yatırım 4Daha çevre dostu bir ekonomi

20 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım
GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcaması, 2006 3.3% 3.0% 2.6% 1.8% 1.3% AB 2010 AB hedefi Çin Japonya A.B.D. 20

21 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası
: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı 4 Bölgesel fonlar 4 Sosyal fonlar 4 Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının %75 altında olan bölgeler. Fonların %81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır. Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi.

22 Euro – Avrupa’nın tek para birimi
Euro bölgesinin her yerinde geçerlidir 4Madeni: bir yüzü ortak, diğer yüzünde milli semboller var 4Banknot: Milli sembol yok Euro’ya geçen AB ülkeleri Euro’ya geçmeyen AB ülkeleri 22

23 Enflasyonu yenmek European Economic and Monetary Union: stable prices
Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: fiyat istikrarı Average annual inflation in the 15 EU-countries that used the euro in 2008  Euro kullanan 15 AB ülkesinde ortalama yıllık enflasyon (2008)

24 Tek Pazar: seçim özgürlüğü
1993’ten bu yana: milyon yeni iş 4 telefon iletişimi ve hava ulaşımı fiyatları yarıya indi Dört dolaşım özgürlüğü: 4 mal 4 hizmet 4 kişi 4 sermaye © Getty Images 24

25 Dolaşım özgürlüğü “Schengen”:
4 Çoğu AB ülkesi arasındaki sınırlarda polis veya gümrük kontrolü yapılmaz. 4 Kontroller, AB’nin dış sınırlarında yoğunlaştırılmıştır. 4 Farklı AB ülkelerinin polis teşkilatları arasındaki işbirliği artmıştır. 4 Bir AB ülkesinden diğerine seyahat ettiğinizde, kişisel kullanım amaçlı herhangi bir ürünü dilediğinizce alıp diğer AB ülkesine götürebilirsiniz. © Corbis

26 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle iki milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için yine bu programlardan faydalanmışlardır: 4 Comenius: okul eğitimi 4 Erasmus: yüksek öğretim 4 Leonardo da Vinci: mesleki eğitim 4 Grundtvig: yetişkin eğitimi 4 Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

27 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi
Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde: 4 Yüzdüğümüz sular daha temiz 4 Asit yağmurları daha az 4 Benzinimiz kurşunsuz 4 Eski elektronik araçlar güvenli şekilde bertaraf ediliyor 4 Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor 4 Organik ve kaliteli tarım faaliyetlerinde artış söz konusu 4 Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor 4 Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabi tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

28 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
4 Temel Haklar Şartı 4 Terörle Ortak Mücadele 4 Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği 4 İltica ve göç politikalarında koordinasyon 4 Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

29 AB: barış ve refah ihracatçısı
4 Dünya ticaret kuralları 4 Ortak dış ve güvenlik politikası 4 Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor

30 Dünya ticaretindeki payı- mallar (2006)
Önde gelen ticaret ortağı olarak AB Dünya ticaretindeki payı- mallar (2006) Dünya ticaretindeki payı-hizmetler (2005) AB %17.1 AB % 26 Diğer % 44.9 Diğer % 50.5 ABD %16 Japonya %6.6 ABD %18.4 Çin % 9.6 Çin % 3.8 Japonya %6.9

31 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor
Toplam kalkınma yardımlarının %60’ı AB tarafından sağlanmaktadır 93€ 53€ 44€ AB Japonya ABD Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007

32 Üç başrol oyuncusu Avrupa Parlamentosu - Halkın Sesi Hans-Gert Pöttering, Avrupa Parlamentosu Başkanı Bakanlar Konseyi - Üye Ülkelerin Sesi Javier Solana, Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Avrupa Komisyonu - Ortak Menfaatlerin Savunucusu José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu Başkanı

33 AB’nin Üç Ayağı Avrupa Birliği Antlaşmalar Avrupa Topluluğu alanı
(ortak politikaların birçoğu) Ortak dış ve güvenlik politikası Suça karşı polis ve yargı işbirliği Antlaşmalar

34 AB kurumları Avrupa Konseyi (zirve) Avrupa Parlamentosu
Bakanlar Konseyi (AB Konseyi) Avrupa Komisyonu Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Ajanslar Avrupa Merkez Bankası

35 AB’nin kanunları nasıl yapılıyor?
Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma, danışma Komisyon: resmi teklifte bulunur Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi

36 Avrupa Parlamentosu - Halkın sesi
4 Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine kadar verir. 4 AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı Avusturya 18 Finlandiya 14 Letonya 9 Romanya 35 Belçika 24 Fransa 78 Litvanya 13 Slovakya 14 Bulgaristan 18 Almanya 99 Luksemburg 6 Slovenya 7 Kıbrıs 6 Yunanistan 24 Malta 5 İspanya 54 Çek Cumhuriyeti 24 Macaristan 24 Hollanda 27 İsveç 19 Danimarka 14 İrlanda 13 Polonya 54 Birleşik Krallık Estonya 6 İtalya 78 Portekiz 24 Toplam 785

37 Avrupa siyasi partileri
Avrupa Parlamentosu’nda siyasi gruplara ait koltuk sayıları (Mart 2008) Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı 101 Bağımsızlık/ Demokrasi 24 Avrupa Halkları Partisi (Hıristiyan Demokratlar) ve Avrupalı Demokratlar 288 Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 43 Sosyalist Grup 215 Avrupa için Halkların Birliği 44 Toplam : 785 Bağımsızlar ve Geçici olarak boş koltuklar 29 Birleşik Avrupa Solu – Kuzey Yeşil Solu 41

38 Bakanlar Konseyi – Üye Ülkelerin sesi
4Tüm AB ülkelerinden birer bakan 4Başkanlık: altı ayda bir dönüşümlü 4Parlamento ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir 4Ortak dış ve güvenlik politikasının idaresinden sorumludur

39 Bakanlar Konseyi – ülkelerin oy sayıları
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya 29 İspanya ve Polonya 27 Romanya 14 Hollanda 13 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan 12 Avusturya, Bulgaristan ve İsveç 10 Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya ve Slovakya 7 Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 4 Malta 3 Toplam: 345 Birçok kararın alınabilmesi için “nitelikli çoğunluk”: 255 oy ve Üye Ülkelerin çoğunluğu gerekmektedir.

40 AB Konseyi Zirvesi Tüm AB Üyesi Ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve 4Yılda en az üç defa düzenlenir 4AB politikaları için genel çerçeve tespit edilir

41 Avrupa Komisyonu – ortak menfaatlerin savunucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız üye 4Yeni yasa önerisi sunar 4İdare organıdır 4Antlaşmaların koruyucusudur 4Uluslararası ilişkilerde AB’yi temsil eder 41

42 Adalet Divanı – hukukun koruyucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız yargıç 4AB mevzuatını yorumlar 4AB mevzuatının tüm Üye Ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlar 42

43 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığı
27 bağımsız üye 4AB fonlarının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder 4AB fonlarıyla bağlantılı bütün kişileri ve kurumları denetleyebilir 43

44 Avrupa Merkez Bankası: Euro’nun idaresi
4Fiyat istikrarını sağlar 4Para arzını kontrol eder ve faiz oranlarını belirler 4Hükümetlerden bağımsız çalışır Jean-Claude Trichet Merkez Bankası Başkanı 44

45 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi
344 üye 4Sendikaları, işverenleri, çiftçileri, tüketicileri vs. temsil eder 4Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir 4Sivil toplumun AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder 45

46 Bölgeler komitesi: yerel yönetimlerin sesi
344 üye 4Şehirleri ve bölgeleri temsil eder 4Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir 4Yerel yönetimlerin AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder 46

47 AB bünyesinde çalışan memurlar
Komisyon: civarında memur Diğer AB kurumları: civarında çalışan 4Devamlı memurlar 4Açık rekabet usulüyle seçim 4Bütün AB ülkelerine açıktır 4Maaşlar yasalarla belirlenir 4AB idaresinin maliyeti AB vatandaşı başına yılda 15 Euro 47


"Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları