Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELLE YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELLE YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ELLE YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 YÜKLERİN ELLE TAŞINMASI;
İNGİTERE (2000/2001) 3 günden fazla istirahat gerektiren iş kazalarının % 36’ sı, Ölümlü olmayan iş kazalarının %33 ‘ü İRLANDA (2000) % 35 AVRUPA BİRLİĞİ % 30

3 AZAMİ AĞIRLIK HİNDİSTAN (Rıhtım işçileri) : 110 kg Almanya 32 kg
Amerika kg Türkiye ? kg Avrupa Birliği Risk değerlendirmesi

4 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (16-06-2004)
MEVZUAT AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ ( ) Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Cetvelde “Nakliye ve Benzeri İşler” başlığı altında; 105 - Araçsız olarak yirmibeş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri 106 - El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve  yükleme işleri.

5 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (16-06-2004)
MEVZUAT AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ ( ) Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Cetvelde “Nakliye ve Benzeri İşler” başlığı altında; 107 - Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık  taşıma, boşaltma ve yükleme işleri 108 - En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle 300 kilodan yukarı ağırlık  taşıma, boşaltma ve yükleme işleri

6 ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)
MEVZUAT ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)        127 SAYILI SÖZLEŞME (1967- kabul tarihi: 1974): Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkında 127 sayılı sözleşme; Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması Eğitim ve talimat Yüklerin bedenen taşınması uygun teknik araçlarla sınırlandırılması Hafif olmayan ağır yüklerin kadın ve çocuklar tarafından taşınmasına sınırlama getirilmesi, yüklerin taşınması durumunda erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz bir şekilde az olması .     

7 ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)
MEVZUAT ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)                128 SAYILI TAVSİYE KARARI: Erkek işçiler için azami yük ağırlığı: 55 kg

8 90/269/EEC Konsey Direktifi
MEVZUAT AVRUPA BİRLİĞİ 90/269/EEC Konsey Direktifi TANIM (Yüklerin elle taşınması) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Genel Kural Risk değerlendirmesi İş ve İşin yapıldığı yerin Organizasyonu Eğitim İşçiler ve temsilcileriyle istişare EK-I : Elle Taşınacak Yükle İlgili Özellikler EK-II: Kişisel risk faktörleri

9 EL İLE TAŞIMA El ile taşıma konusunda “Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği” 11/2/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

10 ELLE TAŞIMA: Tek başına ya da başka bir işin bir parçası olarak yükün, bir veya daha fazla kişi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması indirilmesi çekilmesi itilmesi taşınması veya hareket ettirilmesi gibi taşıma işleri.

11 ELLE TAŞIMA İŞİ: Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

12 YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Kaldırılacak yükün özelliklerini, ağırlığını, işin gereklerini bilmemiz gerekmektedir. Yönetmelik ekinde bu özellikler şöyle tanımlanmıştır; 1. Yükün özellikleri 2. Fiziksel güç gereksinimi 3. Çalışma ortamının özellikleri 4. İşin gerekleri

13 Malzemelerin insan gücü ile taşınmasında;
Malzemelerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde ve depolanmasında genellikle mekanik araçların kullanılması esastır. İnsan gücü ile yapılan kaldırma ve taşıma işlerinde emniyetli kaldırma ve taşıma metotlarına uygun olarak çalışılmalı, Kişiler yaşına ve cinsiyetine uygun ağırlıkları kaldırmalı ve taşımalıdır.

14 Malzemelerin insan gücü ile taşınmasında;
Ekip halinde yapılan çalışmalarda, kumanda hareket ve işaretler kullanılmalı, Kumanda hareket ve işaretleri önceden belirlenmeli ve çalışanlara öğretilmeli, Yuvarlanabilir malzemelerin eğik düzlemde taşınması esnasında, eğik düzlemin alt tarafında, yükün önünde durulmamalı,

15 Malzemelerin insan gücü ile taşınmasında;
Takozlar, kaldıraçlar, halat ve ip kullanılmalı, Malzemelerin ayağa düşme ihtimaline karşı, kişisel koruyucu malzeme kullanılmalı,(Çelik burunlu ayakkabı vb.)

16 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği


"ELLE YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları