Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Yönetimi Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Yönetimi Semineri"— Sunum transkripti:

1 Okul Yönetimi Semineri
Hazırlayan: Ahmet BARBAK Eğitim Müfettişi AĞRI Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

2 Okul Yönetimi Semineri
FİZİKİ DURUM Okul bahçesinde ‘Atatürk Büstü’ bulunması, bakım ve korumasının yapılması (1928 sayılı TD, 14/01/1981 gün ve sayılı genelge). Türk Bayrağının sürekli asılı bulundurulması, saklanma, bakım ve kullanımına dair uygulamaların mevzuatına göre yapılması, Okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk’ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde “Atatürk Köşesi”nin hazırlanması ve zamanla geliştirilmesi (İKY Madde: 148), Atatürk Köşesinde Türk Bayrağı da bulundurulması, (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 20). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

3 Okul Yönetimi Semineri
Atatürk ile ilgili yayınların yer alacağı bir “Atatürk Kitaplığı”nı kapsayacak şekilde; düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici, Atatürk ve ilkeleriyle içten bir bağ kurulmasını sağlayıcı nitelikte düzenlenmesi, (MEB TTK Başkanlığının 21/03/1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

4 Okul Yönetimi Semineri
Türk büyükleri ve tarihine ait resimler ile tabloların tüm koridorlara düzenli kompozisyon olacak şekilde asılması, (İY.149), Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

5 Okul Yönetimi Semineri
Saat ve takvim bulundurulması (İKY Madde: 149), Tüm bahçenin duvar veya dayanıklı malzemeyle yapılması, yeterince çöp kutularının konulması, temizliğinin iyi yapılması (MEB EMBR ve T Yöner. Mad:17/a-6), Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

6 Okul Yönetimi Semineri
Bahçede kum havuzu, voleybol, basketbol, futbol gibi spor tesisleri ile asılma, tırmanma, denge vs oyun alanlarından mümkün olanların hazırlanması, (İKY Madde: 153). Bahçenin ağaçlandırılıp bakımlarının yapılması, uygulama alanı olarak ayrılan bir bölümde tarım çalışmaları ve çimleme yapılması, (222 Sayılı Kanun Madde: 62-68, İKY Madde: 154). Okul tapusunun; bağış senedinin, binaya ait onaylı yerleşim plânları ve belgelerin birer örneğinin okulda ayrı bir dosyada saklanması, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

7 Okul Yönetimi Semineri
Okullar başlamadan önce binanın tamir, boya ve bakım işlerinin yapılması, (RG ),(TD. 2582, 2594) Engelli ve ana sınıfı öğrencilerinin kullanımına uygun fizikî düzenlemelerin (rampa, tutamak, wc) yapılması, Okul ön Eğ Kur Yön, Mad: 54). (TD. 2477, 2483, 2508, 2509, 2585 ek, 2619, 2623), (MEB. 2002/ 77 nolu Genelge), (Baş Bak.2006/ 18 nolu Genelge) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

8 Okul Yönetimi Semineri
Anasınıfı eğitim ortamlarında evcilik, fen ve doğa, sanat, blok, kitap, müzik, kukla vb.köşeler mutlaka oluşturulması, zaman, zaman yerlerinin değiştirilmesi, (Okul Öncesi Eğitim Programı,Eylül 2006 tarih ve 2588 sayılı TD). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

9 Okul Yönetimi Semineri
Okulun adına uygun mührünün ve mühür beratının kurumda bulundurulması, (TD.1926), (RG , 25223), (Esaslar) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

10 Okul Yönetimi Semineri
Kurum Tabelâsının Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanıp, binanın ön yüzüne asılması,(MEB Kur Tan Yön, Mad:5, 6, 7; MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu) a) Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir. b) Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır. c) Kurum tabelası; mavi zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır. d) Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere kurumun ismi yer alır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

11 Okul Yönetimi Semineri
Kat yerleşim plânlarının, bölümlere ait levhaların usulüne göre yazılıp ilgili yerlere asılması, bölümlerin üzerlerine numaralarının yazılması, (TD. 2588) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

12 Okul Yönetimi Semineri
Okulda gerekli kırtasiyenin temin edilmesi, yardımcı kitapların öğrencilere satılamayacağına dair Bakanlık emirlerine uyulması, Eğitim Bölgesi okullarıyla iş birliğine gidilerek imkânların birlikte kullanımı için plânlama yapılması, (İY. 144), (MEB. Eğitim Böl. ve Eğit. Kurul. Yönergesi, md. 5/a, TD. 2506, 2571, 2591), 1. sınıftan 8. sınıfa kadar bütün sınıf ve şubeleri gösteren Haftalık Ders Programı ile Zaman Çizelgesinin asılması, (TD. 2569), Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

13 Okul Yönetimi Semineri
Personel Albümü, Trafik Panosu, Öğrenci Nöbet Çizelgesi ve Talimatının bulundurulması, (TD 1390) Okul Gazetesi, tören ve etkinliklere ait yazı ve resimler ile eğitici söz ve yazıların asılması, (TD. 2569), İdare odaları, spor salonu, çok amaçlı salon, depo, arşiv, müze, kalorifer dairesi, sınıflar,ana sınıfı ve mutfak gibi bölümlerden bulunanların donanım, tertip ve düzeninin uygun olması, (TD. 2562, 2582, 2598, 2603, 2613, 2623), (RG , 26086, 26547, 26683, 26989, 27305) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

14 Okul Yönetimi Semineri
Bölümlerde, sendika ve özel öğretim kurumlarının reklam ve afişlerinin bulunmaması, Sendika panolarının sadece öğretmenler odasında oluşturulması, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

15 Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI
Temizlik talimatı ve planı hazırlanarak hizmetlilere görevlerinin yazılı olarak bildirilmesi, talimatların ilgili bölümlere asılması Okul çevresi ve bölümlerinin günlük ve genel temizliğinin yapılması; temizliğin hizmet satın alınması durumunda hizmet satın alma dosyasının düzenlenmesi, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

16 Okul Yönetimi Semineri
Varsa su deposunun bakımının yapılması, tuvalet ve lâvaboların yeterli olduğu, su ve sıvı sabun bulundurulması, elektrik tesisatının çalışır durumda olması, (İY. 91, 92,152) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

17 Okul Yönetimi Semineri
Elektrik tesisatının yıllık bakım raporunun tutulması, elektrik planının çerçevelenerek ana dağıtım panosunun yanına asılması, katlardaki sigortalara ait oldukları yerleri gösteren etiketlerin yapıştırılması, (TD. 2125), (R.G ) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

18 Okul Yönetimi Semineri
Isıtma ve soğutma tesisatının talimatına göre çalıştırılması, tesisatın yetkili personel tarafından kullanılması; yangın talimatının ilgi yere asılması, (İY. 87 ) Binada yangın sınıfı özelliğine uygun sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat, araç gereç ve malzemesinin bulundurulması, yetkili bir firmaya yangın tüplerinin 6 ayda bir kontrolünün, yılda bir de genel bakımının yaptırılması, 4 yıl sonra da iç malzemesinin değiştirilmesi, (R.G ) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

19 Okul Yönetimi Semineri
Acil Durum Ekiplerinin kurulması, acil çıkışların belirlenmesi; yıllık baca temizliğinin yetkili bir kuruma yaptırılarak tutanağının dosyalanması, (Yangın önleme ve söndürme yönergesi ve yönetmelik, md. 70–72, 125) Okula uygun bir savunma dosyası hazırlanması, ilgi yazıların dosyada saklanması, okul mevcuduna göre olması gerekli ekiplerin kurulması, koridorlara Sivil Savunma Bilgi Levhalarının asılması, (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Madde 62, Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde 112, MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 128, 26/07/2002 tarih ve sayılı RG). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

20 Okul Yönetimi Semineri
Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması (Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 26/07/2002 tarih ve sayılı RG). Binaların ana girişi ve civarında, park yasağı ihdas edilir ve bu husus trafik levhaları ve işaretleriyle gösterilir (Madde: 6/e). Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır (Madde: 94 Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

21 Okul Yönetimi Semineri
Çatının giriş kapısı devamlı kilitli tutulur ve yalnızca bina yöneticisinin izniyle çatıya çıkılabilir. Çatıya elektrik tesisatı çekilemez; zorunlu durumlarda yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur. Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı madde vs. bulundurulmaz. Çatı araları periyodik olarak temizlenir (Madde: 61) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

22 Okul Yönetimi Semineri
Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere, beher 200 metrekarelik taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg' lık yangın söndürücü bulundurulur. Taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862- EN 3 kalite belgeli olacaktır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır (Madde: 99). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

23 Okul Yönetimi Semineri
Alarm sistemi oluşturulur (Madde: 74). Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (Madde: 30). Yıldırımdan korunma tesisatı yapılır (Madde: 64). Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (Madde: 127, 128, 130). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

24 Okul Yönetimi Semineri
Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizletilecektir. Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticisi sorumludur. (Madde 58) Her türlü binada, elektrik iç tesisatına ilişkin kuvvetli akım kolon şeması bulunacak ve elektrik planları, ana tabloya en yakın yerde camlı bir dolap içinde muhafaza edilecektir (Madde: 67). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

25 Okul Yönetimi Semineri
Kamu binalarında bir gece bekçisi ve/veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna 6 ayda bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler (Madde: 126 – İKY 89). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

26 Okul Yönetimi Semineri
Deprem anında düşüp tehlike yaratabilecek eşya ve araçlar sabitlenir (MEB Deprem Kılavuzu). Sivil savunma tedbirleri içerisinde bina güvenliği için ışıklandırmanın yapılması, kamera sisteminin kurulması Baz istasyonları Okul binasında ve çevresinde baz istasyonlarının kurulmasına müsaade edilmez ve binanın yakın çevresinde baz istasyonu varsa, durum ilgili yerlere bildirilir. (Çevre Bakanlığının 11/05/2000 tarih ve 2000/11 sayılı “Elektromanyetik Kirlilik” konulu Genelgesi). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

27 Okul Yönetimi Semineri
Koridor ve bürolara sigara içme yasağına dair levhaların asılması, bahçe dâhil okulalanları içinde sigara içilmemesi, oda ve bürolarda sigara içmeyi çağrıştıracak küllük, çakmak v.s bulundurulmaması, (TD. 2467), (RG / 22829, / 26761) Kat yerleşim plânlarının, bölümlere ait levhaların usulüne göre yazılıp ilgili yerlere asılması, bölümlerin üzerlerine numaralarının yazılması, (TD. 2588) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

28 Okul Yönetimi Semineri
Lojmanların tamirinin yapılması, hak sahiplerine usule uygun tahsis edilmesi, varsa motorlu araçların bakımının yapılması, (İY.155), Çay ocağı, mutfak ve kantin gibi yerlerde besinlerle bulaşan hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması, masalar ve diğer araçların sağlıklı şekilde bulundurulması, (İY.139/e), Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

29 Okul Yönetimi Semineri
Yatılı ve Pansiyonlu Okullarda; ilave olarak, yatakhane, revir, yemekhane, mutfak,bulaşık yıkama yeri, banyo-duş ve lavabolar, çamaşırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi bölümlerin ihtiyacı karşılar nitelik ve nicelikte olması, (MEB EMB Reh ve Teftiş Yöner, Madde: 17/a-1). (İY. 156), (TD. 2146, 2147, 2152), (RG , 18206, 26735) (İGM / sayılı yazı), (MEB. /11473 Sayılı yazı), (Okul Pansiyonları Yönetmeliği) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

30 Okul Yönetimi Semineri
Taşıma işlemleri: tarih ve sayılı Resmî Gazete de ve MAYIS 2000/2512 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğine göre yapılır. Taşımalı İlköğretim uygulaması yapılan okullarda, bu husustaki düzenlemeler yönetmeliğe göre yapılması, hazırlanan evrakların ‘taşımalı eğitim dosyasında saklanması Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

31 Okul Yönetimi Semineri
Taşımalı İlköğretimde taşıma için kullanılan araç ve servisler, trafik denetim birimleriyle iş birliği yapılarak denetlenmesi, trafiğin yoğun olduğu yerlere Okul Geçidi Görevlisi konulması,(İGM. 2003/ 15, 2007/ 53, 2009/ 33 nolu Genelgeler), (2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu, md. 134 / RG.18195), Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

32 Okul Yönetimi Semineri
İmkanlar ölçüsünde branş dersliği uygulamasına yer verilmesi, (MEB TTKB tarih ve 8738 nolu ve tarih ve 1514 sayılı emir). Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılması, (Taş Mal Yön, Madde:33). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

33 Okul Yönetimi Semineri
Dershane Araçları Madde 145 — Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur. Sıralar, öğrencilerin yaşları, fizikî gelişmeleri ve çalışma şekline göre yerleştirilir. Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

34 Okul Yönetimi Semineri
(Değişik üçüncü fıkra: /26156 RG) Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur. (Değişik dördüncü fıkra: /26156 RG) Gerektikçe kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır. Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır. (Değişik beşinci fıkra: /26156 RG) Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

35 Okul Yönetimi Semineri
Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 2, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 3, 4, 5). Göndere çekilecek Bayrak okul (kurum) müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bayrağın katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 21/A) temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir (MEB Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:10). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

36 Okul Yönetimi Semineri
Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 7, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26). ) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 8 ) Türk Bayrağı, gönderde, sürekli çekili kalır (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3, Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 8/G). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

37 Okul Yönetimi Semineri
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılardan biri başkanlık eder.Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır (İKY Madde: 94 ) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

38 Okul Yönetimi Semineri
Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Tutanakların aslı, toplantı tutanakları dosyasında saklanır. Alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanır Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

39 Okul Yönetimi Semineri
İKY’nin 94. Maddesinde belirtilen konular görüşülür. Buna ilave olarak; * “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu” üyeliğine; Sınıf/Şube rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden bir öğretmenin seçimi yapılır (MEB Rehberlik     ve  Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 45). Öğretmenlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal etkinliklerle ilgili danışman öğretmenlerle hangi kulüplerin kurulacağı belirlenir. (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde 7, 10, 16) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

40 Okul Yönetimi Semineri
Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin, öğrenci sayısı yüzün altında olan okullar için bir asil müdür yardımcısı/ öğretmen, bir yedek müdür yardımcısı/öğretmen seçimi yapılır (Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, Madde: 11,12). Okul Spor Kulübü Yönetim Kurulu için, beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından    3 öğretmen belirlenerek bu öğretmenlerden biri yönetim kurulu başkanı olarak seçilir (Okul Spor Kulüpleri  Yönetmeliği Madde: 11). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

41 Okul Yönetimi Semineri
Satın Alma Komisyonu üyeliği için en az bir öğretmenin seçimi yapılır (İKY Madde: 100). Muayene ve Teslim Alma Komisyonu üyeliği için bir öğretmenin seçimi yapılır (İKY Madde: 101). Kütüphanecinin atanamadığı ve kütüphanecilik kursu almış bir öğretmenin de bulunmadığı durumlarda “öğretmenler kurulunca bu iş için bir öğretmen görevlendirilir” (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Madde: 7, 22 Ağustos 2001 tarih ve Sayılı RG). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

42 Okul Yönetimi Semineri
Okul müdürlüğünce; kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapmak üzere oluşturulacak komisyon     için öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca üç öğretmenin seçimi yapılır (MEB Okul     Kütüphaneleri Yönetmeliği, Madde: 10, 22 Ağustos 2001 tarih ve Sayılı RG). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

43 Okul Yönetimi Semineri
Okul Rehberlik Servisi Psikolojik Danışmanı, uygulanan rehberlik programları, gerçekleştirilen ve      yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 49/c). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

44 Okul Yönetimi Semineri
Okul öğrenci kuruluna rehberlik yapmak üzere bir öğretmenin seçimi yapılır (İKY, Madde: 97). “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” üyeliği için, bir sınıf ve bir şube rehber öğretmeni  seçimi yapılır (İKY, Madde: 113). Öğretmenler Kurulu Karar Tutanakları, okulda 5 yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Toplantılar ders saatleri dışında yapılır. Ancak, ikili öğretim yapan okullarda gerek duyulduğunda milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilerek yarım gün öğretim yapılır (İKY Madde: 94). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

45 Okul Yönetimi Semineri
Zümre Öğretmenler Kurulu (İKY Madde: 95) Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

46 Okul Yönetimi Semineri
Programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans ödev konuları belirlenir. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

47 Okul Yönetimi Semineri
Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

48 Okul Yönetimi Semineri
Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır. Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar. Ünitelendirilmiş yıllık planları hazırlar (MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı TD). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

49 Okul Yönetimi Semineri
Şube Öğretmenler Kurulu (İKY Madde: 96) 4–8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. Okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

50 Okul Yönetimi Semineri
Okul Zümre Başkanları Kurulu (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Madde: 14) İlköğretim okulu zümre başkanları kurulu; zümre başkanları ile okul rehber öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul-aile birliği ve okul öğrenci kurulunca seçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Yılda en az üç kez toplanır. (İhtiyaç duyulması halinde toplantı sayısı çoğaltılır) Toplantılar gündemli ve tutanaklı olur. Sonuçlar öğretmenlere duyurulur. Yönergenin 14. Maddesindeki görevleri yapar. Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kuruluna okul zümre başkanları katılır ve alınan kararlar okulda uygulanır (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim kurulları Yönergesi Md: 16). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

51 Okul Yönetimi Semineri
Okul Öğrenci Kurulu (İKY, Madde: 97) Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

52 Okul Yönetimi Semineri
Okul Gelişim Yönetim Ekibi (İKY, Madde: 99) İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayılı yönetim anlayışıyla, eğitim ve öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısının artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde plânlı ve sürekli gelişim amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Yönergesinde öngörülen çalışmaları yerine getirir. Okul gelişim ve yönetim ekibi, zümrelerden gelen raporları (Öğretim yılı sonunda “mesleki çalışmalar” kapsamında yapılan çalışma) birleştirir, projeleri inceler, okulun yılsonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, değerli bulunan projelerle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğerleri meslekî çalışma dosyasına konur (İKY, Madde: 98/c-4). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

53 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu (İKY, Madde: 113) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur. İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulabilir. Anılan yönetmeliğin 114. maddesindeki görevleri yapar. Çalışma esas ve usulü 115. maddeye uygun olur Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

54 Okul Yönetimi Semineri
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler a) Sosyal Etkinlikler: (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 13/01/2005 tarih ve sayılı RG). Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir (Madde: 7/a). Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek "Sosyal Etkinlik" bölümüne "TAMAMLANDI", "TAMAMLANMADI" şeklinde yazılarak gösterilir (Madde: 7/g). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

55 Okul Yönetimi Semineri
Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilin iki veliden Sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur (Madde: 8). Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir (Madde: 9). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

56 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci Kulüpleri (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde:10,11). Kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre (EK-1) de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

57 Okul Yönetimi Semineri
Ayrıca, zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi), aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi), millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek) amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir. Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

58 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır. Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. isterse diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir.. Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

59 Okul Yönetimi Semineri
Toplum Hizmeti Çalışmaları (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde:12,13). Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat, 4-8 inci sınıflarında 10 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 51 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar. Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmalarına katılması için önceden velisinin izni alınır Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

60 Okul Yönetimi Semineri
) Rehberlik Hizmetleri (1739 sayılı Kanun Madde: 2, 3, 23/1, 2, 3, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 17/04/2001 gün ve Sayılı RG.,). Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur (İKY Madde: 75, MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 43) . Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümünün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu oluşturulur; komisyon, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Komisyon, okul müdürünün başkanlığında, yönetmeliğin 46. Maddesinde belirtilen üyelerden oluşturulur ve anılan yönetmeliğin 44. Maddesindeki görevleri yapar (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 45, 46). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

61 Okul Yönetimi Semineri
Okul müdürü 47, müdür yardımcıları 48, servisin elemanları 49 ve 50, sınıf/şube rehber öğretmenleri de (İKY Madde: 76) Maddede yer alan görevleri yapar (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 47–51). İl çerçeve programı temel alınarak, okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programı sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanır (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 50/a). Okulun rehberlik programı ve çalışma raporlarının bir örneği, okul müdürünün onayından sonra, rehberlik ve araştırma merkezine gönderilir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 50/b). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

62 Okul Yönetimi Semineri
Sınıf rehber öğretmenleri (1–8. sınıf), okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 51/a). İlköğretimde 1'inci sınıftan 5'inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 51/h). Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin planlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 52). Öğrenci gelişim dosyalarına ilişkin kayıtlar tutulur ve işlenir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 51/c, 50/k). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

63 Okul Yönetimi Semineri
Törenler, Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Bayrak Törenleri Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3). Tören yapmak üzere ayrı bir Bayrak direği bulunur. Okulda tek bir Bayrak direği mevcut ise Bayrak, tören zamanında uygun bir süre önce indirilir (Türk Bayrağı Tüzüğünün 06/04/2001 tarih ve Sayılı RG ile Değişik 15/B Maddesi). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

64 Okul Yönetimi Semineri
Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Öğretmenler, öğrenciler ve okuldaki diğer kamu görevlileri törene başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde, yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir (Türk Bayrağı Tüzüğünün 29/06/2001 tarih ve Sayılı RG ile Değişik 22/F Maddesi). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

65 Okul Yönetimi Semineri
Belirli Gün ve Haftalar Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 32. maddesinin atıf yaptığı Ek: 2 de gösterilen (ilköğretim düzeyine uygun olan) belirli gün ve haftalar düzenlenir ve anılan maddede gösterildiği biçimde kutlanır. Yapılan çalışmalar, “Milli Bayramlar, Belirli Günler ve Haftalar Dosyasında” (İKY Madde: 102/EK-14) muhafaza edilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

66 Okul Yönetimi Semineri
Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği) Geziler Yarışmalar Beden eğitimi ve izcilik faaliyetleri Müzik ve halk oyunları Dergi, gazete ve yıllıklar Gösteri, seminer, konferans vb Tiyatro Defile, sergi ve kermes müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

67 Okul Yönetimi Semineri
Okul Kütüphanesi ve Sınıf kitaplıkları Okul Kütüphanesi ve ilköğretim kurumlarında ayrıca sınıf kitaplığı kurulur (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Madde: 5, İKY Madde: 146). Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları, kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. Onarımı gerekli görülen kaynakların her türlü bakımı yaptırılır. Okul müdür başyardımcısı veya okul müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında kütüphanecilik kulübünde görevli öğretmen, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen nedenlerle ayıklanmasına karar verilen kaynaklar, bir tutanakla tespit edilerek Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre kayıtlardan düşümü yapılır(MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Madde: 12). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

68 Okul Yönetimi Semineri
Sınıf kitaplığındaki kitaplar sınıf kitaplık defterine kaydedilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakılır. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 142). Okul kütüphanesinden yararlanma 15. Madde, ödünç verme hizmetleri maddelere uygun yapılır (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

69 Okul Yönetimi Semineri
Öğretim ve Planlanması Eğitim-Öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, öğretim programlarında yer alan amaçları gerçekleştirmek ve bu suretle eğitim ve öğretimi daha verimli hale getirmek için yönetici ve öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı girmeleri zorunludur (MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 6/l, 64, 95, 98/a-2; MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı TD). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

70 Okul Yönetimi Semineri
Haftalık Ders Çizelgeleri ve Uygulanması Eğitim Öğretim yılından itibaren MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 75 sayılı kararı gereğince ayrı bir ders programı uygulanmaktadır. Bu karar ile bazı derslerin haftalık ders saati azaltılmış, bazıları kaldırılmış ve Serbest Etkinlik dersi konulmuştur. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

71 Okul Yönetimi Semineri
BÜRO İŞLERİ Okulda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun tutulur (İKY Madde: 102/EK-14). Anasınıflarında tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun tutulur (Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 46/ek-8). Bütün defterlerin, sayfalarının birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır (İKY, Madde: 102). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

72 Okul Yönetimi Semineri
Defter ve dosyaların yazılmasında silinti ve kazıntı yapılmaz, yazılar mürekkepli kalemle yazılır ve düzeltmelerde, üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Düzeltme yapanın adı soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır (İKY Madde: 59). Tüm yazışmalarda zimmet defteri kullanılır.(İKY Madde 102/Ek:14) g) Defter, dosya ve kayıtlar, mevzuatında gösterildiği biçimde arşivlenir (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi). Kuruma gelen ve kurumdan giden evraklar gelen giden evrak defterine zamanında kaydedilir. Gelen ve giden evraklar arasında ilişkilendirmeler yapılır. .(İKY Madde 102/Ek:14) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

73 Okul Yönetimi Semineri
Brifing Dosyası: Ziyaret, teftiş, denetim, inceleme gibi nedenlerle kuruma gelen kişilere kurumu tanıtıcı mahiyette brifing dosyası hazırlanır. (MEB TTK’nın 22/02/1967 tarih ve 582/1-9323sayılı kararı, 1442 sayılı TD ). Dosyada kurumun fiziki yapısından eğitim öğretim durumuna kadar tanıtıcı tüm bilgelere yer verilir. Dosyanın ekinde okul müdürü ve müdür yardımcılarından başlamak üzere okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri sırasıyla yazılır. Okuttukları sınıf ile branşları ve kadro durumları (kadrolu, sözleşmeli, ücretli, aday) belirtilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

74 Okul Yönetimi Semineri
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER ÇİZELGE VE DOSYALAR(Değişik: 24/12/ RG) – EK-14) A) DEFTERLER Sınıf Defteri ve Yoklama Fişi Nöbet Defteri (izinli, sevkli personelin işlenmesi) Öğretmen Devam Devamsızlık Defteri Öğretmen Personel İzin Defteri Zimmet Defteri Sınıf Geçme Defteri Diploma Defteri Öğretmenler Kurulu Karar Defteri (İKY 94.madde) Zümre (İKY 95.madde) ve Şube Öğretmenler Kurulu(İKY 96.madde) Karar Defteri Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Defteri (İKY 113, 127.madde Sınıf Kitaplık Defteri Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

75 Okul Yönetimi Semineri
Ana Sınıfı Karar Defteri Ana Sınıfı İşletme Defteri Avans Defteri Beslenme ve Ambar Defteri Ödenek Defteri Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri Taşınır Mal Listesi Taşınır İşlem Fişi Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Sayım Tutanakları Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

76 Okul Yönetimi Semineri
B) ÇİZELGE VE DOSYALAR Öğretmen Not Çizelgesi Not Cetveli Brifing Dosyası Personel Şahıs Dosyaları (terfi, sevk, rapor, ödül vb) Aylık Ücret ve Eğitim Ödeneği Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası (Ücret Onayları) Harcama Evrakı (Asıl ve Örnekleri) Okula Gelen ve Giden Yazılar Dosyası (Desimal Sisteme Göre) Gizli Yazılar Dosyası Sivil Savunma Dosyası (İKY 89.madde) Satın Alma İşlemleri ile İlgili Karar Dosyası Sosyal Etkinlikler Dosyası Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

77 Okul Yönetimi Semineri
Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası Şube, Zümre Öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası Taşımalı Eğitim Dosyası Veli Toplantı Dosyası Norm Kadro Uygulama Dosyası Genelge Dosyası Teftiş Dosyası C) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönt ile MEB Pans. Yönt. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

78 Okul Yönetimi Semineri
AYRICA: Aday Öğretmen İşlemleri (MEB Aday Mem. Yet. Hk. Yönetmelik) Öğrenci Meclisi (MEB Dem. Egt. Ve Okul Mec. Yönerge) Öğrenci Kurulu (İKY-97md.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler Sürekli Devamsız Öğrenciler (222 / 52-59) Duyuru ve İlan Dosyası (Gelen yazıların imzalatılması) Emekli Sicil No isteme İdareci görev dağılımı Ücret onayı (Devlet Harcama Yönt. Md.10/4-a 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nde İkaz Alarm Tatbikatı yapılması 1–7 Mart Deprem Haftası-Deprem Tatbikatının yapılması Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

79 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Madde 47 — (Değişik: /27090 RG) İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

80 Okul Yönetimi Semineri
Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

81 Okul Yönetimi Semineri
Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

82 Okul Yönetimi Semineri
Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

83 Okul Yönetimi Semineri
Disiplin İşlemleri İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır (İKY, Madde: 108, 109). Yaptırımın takdirinde, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110. Maddesinde sıralanan hususlara dikkat edilir. Yaptırımların uygulanmasında, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesinde sıralanan esaslara uyulur. Disiplinle ilgili diğer hususlara ilişkin olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 112, 113, 114, 115, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,134 ve 135. Maddelerdeki hükümlere uygun hareket edilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

84 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci İşleriyle İlgili Defter, Dosya ve Belgeler ile Bunların Saklanma Süreleri Öğretmen Not Çizelgesi(18) Madde 41 — (Değişik: /27090 RG) Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

85 Okul Yönetimi Semineri
Sınıf Geçme Defteri Madde 104 — (Değişik: /27090 RG) Sınıf geçme defterleri, e-okul sisteminden yıl sonunda çıktısı alınarak ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendireceği bir öğretmen tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır. . Sınıf geçme defterleri, okulda süresiz saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

86 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenim Belgesi Madde 51 — Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. (Ek-1) Öğrenim belgesi ile okulla ilişkisi kesilen öğrenci Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

87 Okul Yönetimi Semineri
Öğrenci Durum Belgesi(20) Madde 52 — (Değişik: /27090 RG) Öğrenimlerine yurt dışında devam edecek öğrencilere, velisinin başvurması hâlinde Öğrenci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Öğrenci Belgesi Madde 53 — Velinin isteği üzerine öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenir. (Ek- 3) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

88 Okul Yönetimi Semineri
Diploma Madde 54 — İlköğretim okullarına devam ederek 8 inci sınıfı bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Diplomaların Düzenlenmesi Madde 55 — (Değişik birinci fıkra: /27090 RG) Diploma, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak düzenlenir. Diploma tarihi, derslerin kesildiği tarihtir. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diploma sırasını gösterir numara ile e-okul sistemi tarafından güvenlik numarası verilir. İlköğretim diplomasını, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü imzalar. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir öğretmen tarafından imzalanır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

89 Okul Yönetimi Semineri
Diplomalar, iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örneği ve mezun olanların isimlerini gösterir bir liste okulun bağlı bulunduğu il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diplomalar, millî eğitim müdürlüğünce soğuk damga yapılarak okula gönderilir. Diploma defterlerinin birer örneği millî eğitim müdürlüklerince saklanır. Diplomalar, diploma defterinin ilgili bölümü imzalatılarak öğrencinin kendisine veya velisine verilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

90 Okul Yönetimi Semineri
Yazılı başvurma hâlinde diploma, taahhütlü olarak da gönderilebilir. Diploma defterinin imza bölümüne de yazının tarihi ve sayısı yazılır. (Ek beşinci fıkra: /26156 RG) Yabancı uyruklu olup mezun duruma gelen öğrencilerin diplomaları, nüfus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

91 Okul Yönetimi Semineri
* Yazılı Yoklama Kağıtları: Okulda bir yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). * Öğrenci Yoklama Defteri ve Fişleri: Okulda iki yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). * Ders Defteri: Okulda bir yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

92 Okul Yönetimi Semineri
Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 — Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir. Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur. Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

93 Okul Yönetimi Semineri
PERSONEL İŞLERİ Personelin Görevleri ve Personel Arasında İş Bölümü Yapılması a) Okul müdürü, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60, 61 ve 62. Maddeleri doğrultusunda yöneticiler arasında görev dağılımı yapar. Her yönetici, yapılan görev paylaşımındaki görevlerine göre iş takvimi ve yıllık çalışma programlarını hazırlar (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 8/1-e). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

94 Okul Yönetimi Semineri
Öğretmenlere, sosyal kulüp danışman öğretmenliği, sınıf/şube rehber öğretmenliği, okutacağı ders ve sınıflar, belirli gün ve haftalar, anma ve kutlama etkinlikleri, nöbet ile eğitim-öğretim kapsamındaki diğer görevler verilir. Öğretmenler, kendilerine verilen görevleri zamanında yerine getirebilmek amacıyla “Yıllık Çalışma Programı” hazırlar ve uygular (İKY Madde: 64, MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 8/2-b). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

95 Okul Yönetimi Semineri
Yazılı Emirlerin Okunması Madde 65 — (Değişik: /26156 RG) Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

96 Okul Yönetimi Semineri
Özür Bildirme Madde 66 — Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. zin Alma Madde 67 — Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden izinsiz ayrılamazlar. (Değişik ibare: /26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bildirirler. (Kalacak yer olmaması gibi nedenlerle mesken mahal dışında ikamet zorunluluğu olanlar geliş – gidiş onayı almaz zorundadırlar.) Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

97 Okul Yönetimi Semineri
Öğretmenlerin Nöbet Görevi (İKY Madde 71) Nöbet çizelgesini okul müdürlüğü hazırlar. Nöbet defteri tutulur. Okulda olan olaylar, gelmeyen personel, gelmeme nedeni, boş geçen dersler, boş geçen nasıl doldurulduğu nöbet defterinde belirtilir. Nöbet görevi derslerden 20 dakika önce başlar, ve son dersten 20 dakika sonra sona erer. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

98 Okul Yönetimi Semineri
Yönetim İşleri ve Büro Memuru Müdür ve müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazıları yazmak, gelen-giden yazıları dosyalamak gibi iş ve işlemleri yürütecek memur sayısının birden fazla olması durumunda, okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır (İKY Madde: 77). Okuldaki yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre görev yapar (İKY Madde: 91). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

99 Okul Yönetimi Semineri
Okuldaki yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin görevleri ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır. Görev dağılımları yazılı olarak bildirilir. (İKY Madde: 92). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

100 Okul Yönetimi Semineri
Gece Bekçiliği (Madde 89) Hizmetli sayısı 2 ve daha fazla olan okullarda, bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak üzere hizmetliler  “gece bekçiliği” yapmak üzere görevlendirilir. Gece bekçisi yok ise ve hizmetli sayısı 2 ya da daha az ise durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir bildirilir. (İKY Madde: 89). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

101 Okul Yönetimi Semineri
Özlük İşlemleri Her personel için “Personel Şahıs Dosyası” düzenlenir. (İKY Madde: 102/EK-14) Bu dosyada atama kararnamesi, izin, rapor, ödül, ceza vb. belgeler bulundurulur. Öğretmen ve Personel İzin Defteri tutulur (İKY Madde: 102/EK-14/a-20). MEB İzin Yönergesi doğrultusunda alınan izinler bu deftere işlenir. Raporlar hastalık iznine çevrilir. Ayrıca MEB Personeli İzin Yönergesi Madde 6’da belirtilen ve izin kartları (EK-2) düzenlenir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

102 Okul Yönetimi Semineri
Personel Devam – Devamsızlık Defteri tutulur. Öğretmenlerin o gün kaç saat fiili olarak derse girdikleri yazılır. Ek Ders Ücret Onayı alınır. (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Madde: 13/a). Ders dağıtımları yapılırken derslerin o branş öğretmenine verilmesi esastır. Branş öğretmeninin olmaması ya da yetersiz olması durumunda eğitim bölgesinden karşılanmaya çalışılır. O da mümkün değil ise TTKB’nın 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararına (Öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler) dikkate alınarak ders dağıtımları yapılır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

103 Okul Yönetimi Semineri
Sicil ve Disiplin İşlemleri Personelin sicilleri, Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur ve ilgili birime zamanında (31 Aralık’a kadar) gönderilir (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, Madde: 12, R.G 25/07/ ). Sicil verme süresini doldurmuş sicil amirleri ayrılırken personelin sicilini doldurur. Çalışan personelin kıyafetleri, yönetmeliğine uygun olur (MEB İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetine İlişkin Yönetmelik, sayılı TD ile 2532 sayılı TD). Personelin disiplin işlemleri (gerektiğinde ödül ve ceza mevzuatına uygun sonuçlandırılır. Ödül teklifleri zamanında yerine getirilir (T.D ). Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

104 Okul Yönetimi Semineri
Genel Denetim İşlemleri Okulda genel denetim için Teftiş Dosyası (İKY Madde: 102/EK-14) tutulur. Genel denetimden sonra gönderilen rapora ve denetim tebliğine uygun işlemler yerine getirilir. Okulda tutulan teftiş defteri süresiz saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7). Müdür tarafından sınıf ziyaretleri yapılır, belirlenen hususlar için gerekli rehberlik yapılır varsa ihtiyaçları giderilir. Personel İzleme Defteri (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde: 17/e-7) tutulur. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

105 Okul Yönetimi Semineri
Aday Personelin Yetiştirilmesi (MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik ) Aday öğretmenler için rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen aday hakkında aylık raporlar düzenler. Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim sonuçlarına göre işlem yapılır, belgeler ilgili birimlere gönderilip, sonuçlar özlük dosyasında saklanır. Bir özel okulda adaylığı kaldırılan bir öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmi bir okula atanması durumunda adaylık eğitimine tabi tutulmaz (MEB’ye Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 47; MEB Personel Genel Müdürlüğünün 31/03/2003 tarih ve sayılı yazısı). Özel Kurumlarda adaylar adaylık süresi içinde en az bir defa teftiş edilir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

106 Okul Yönetimi Semineri
HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ İlköğretim okulu alımları için; 1)Satın Alma Komisyonu (MEB İKY, Madde: 100). Başkan müdür ya da müdür yard, üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. 2) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu (MEB İKY Madde 101). Başkan Müdür Yardımcısı, 1 öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

107 Okul Yönetimi Semineri
Okul Aile Birliği Okul Aile Birliği Yönetmeliği’ne göre kurulur ve yürütülür. Birlik ayni ve maddi bağış toplayabilir. Bağışlar makbuz karşılığı alınıp bankada birlik adına açılmış hesaba yatırılır. Birlik karar defteri ve harcama evrakları dosyası ile tutanak dosyası tutar. Her bağışın girdisi, kararı ve harcaması belge ile ispat edilmelidir. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

108 Okul Yönetimi Semineri
Anasınıfı Gelir-Gider Durumu (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,). Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen taban ve tavan ücretler arasında okulda alınacak ücret belirlenir (Madde: 35, 36). Ücretler, okul yönetimince bankalardan birinde açılacak hesaba veliler tarafından yatırılarak dekontun bir örneği okul yönetimine verilir (Madde: 37). Ana sınıfı karar defteri ve işletme defteri tutulur. Ana sınıfları için bankada ayrı hesap açılır ve gelirler yalnızca anasınıfının ihtiyacı için harcanır. Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

109 Okul Yönetimi Semineri
Ders Dışı Eğitim (Egzersiz) çalışmaları için onay alınması, kayıtlarının tutulması, bu çalışmaların idarecilere verilmeyip, ilgi öğretmenlerce yapılması Ödenecek ücretin, okulun bir yıllık toplam ders saati sayısının % 5’ini geçmemesine dikkat edilmesi, öğretmene, haftada 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saatine karşılık, gündüz tarifesinden ücret ödenmesi, Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda personelden ‘Mal Bildirimi Formu’ alınması, mal varlığında değişiklik olduğunda yenilenmesi, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

110 Okul Yönetimi Semineri
Kantinin, sözleşme düzenlenerek kiraya verilmesi, kira gelirinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net gelirin % 80’inin birliğin, % 10’unun İlçe M. E. M. nün, % 10’unun İl M. E.M. nün hesabına aktarılması, Kantinin belirli periyotlarla denetlenmesi, hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

111 Okul Yönetimi Semineri
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Mal Sayım Kurulu oluşturulması; taşınırların yılsonlarında en az üç kişiden oluşan bu kurul tarafından sayılması, Taşınırlara verilen zararların ‘Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanarak tazmin edilmesi, Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen taşınırlar için iki nüsha (Örnek: 8) Dayanıklı Taşınırlar Listesi’ düzenlenerek, listenin bir nüshasının taşınırın bulunduğu yere asılması, diğer nüshasının dosyada saklanması, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

112 Okul Yönetimi Semineri
Taşınırlara yazma, kazıma, damga vurma veya yapıştırma suretiyle, kalıcı şekilde sicil numarası verilmesi, Taşınırlara yangından kurtarılma önceliğini belirten renkli etiketler yapıştırılması, okulda tutulan defterlerin taşınır mal listesine kaydedilerek, devir-teslim yapılması, Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI

113 Okul Yönetimi Semineri
TEŞEKKÜR EDERİM. Ahmet BARBAK Eğitim Müfettişi AĞRI Ahmet BARBAK - Eğitim Müfettişi/AĞRI


"Okul Yönetimi Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları