Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Davranış Bilimleri Hafta I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Davranış Bilimleri Hafta I."— Sunum transkripti:

1 Davranış Bilimleri Hafta I

2 Davranış Nedir?

3 Davranış, Organizmanın belirli uyarıcılara karşı gösterdiği tepki Davranış kavramının kapsamına giren insan faaliyet ve hareketleri çok çeşitlidir. Buna göre, gözlenebilen, kaydedilebilen ve ölçülebilen bütün etkinlikler davranış tanımı içerisine girer.

4 Bir bireyin, dışarıdan başkalarının gözleyebileceği ya da yaşanıyor olmakla birlikte dışarıdan gözlenemeyen bütün insan edimlerini ve eylemlerini davranış kapsamında saymak mümkündür. Davranış,

5 Refleksiv, içgüdüsel ya da öğrenme ürünü olan her türlü bedensel ve psikososyal faaliyetlerin
Yürüme, koşma, kalkma, oturma, yatma, konuşma, çalışma, üretme, iletişim yanı sıra, heyecan belirtisi olarak kabul edilen gülme, ağlama, haykırma, kızarma, sararma, titreme, sevinme gibi yüz ifadeleri de davranış kapsamındadır. Davranış,

6 Davranış, organizmayı etkileyen uyarıcılar ile bunlara verilen tepkilerdir.

7 Uyarıcılar Mesela Neler?
İnsan organizmasındaki gözlenebilen, kaydedilebilen veya ölçülebilen değişikliklere neden olan her etken bir uyarıcı olarak kabul edilir. Mesela Neler?

8 Duyu organları tarafından alınan uyarıcılar algılamaya dönüşür.
Işık dalgaları Göz Duyu organları tarafından alınan uyarıcılar algılamaya dönüşür. Ses dalgaları Kulak Dil Tat duyuları Dokunma duyusu Deri

9 Tepkiler

10 İnsan organizmasının iç ve dış ortamlarından kaynaklanan çeşitli uyarıcılar, türlerine ve şiddet derecelerine göre bedensel ve ruhsal yapıda bir takım değişikliklere neden olurlar. Tepkiler

11 Tepkiler Açık Tepkiler
Konuşma, yürüme, oturma, kalkma, yazı yazma gibi ilgili birey ve başka kişiler tarafından açıkça görülebilen davranışlardır. Kapalı Tepkiler Yüzün kızarması, kaşların çatılması, sevinme, kıskanma, ağrı ve sancı çekme gibi bir eylemi gerektirmeyen ancak bazı belirtileri dışa vuran, ilgili birey tarafından yaşanılan ancak başka kişiler tarafından dolaylı olarak gözlemlenebilen davranışlardır.

12 Davranış Bilimleri Nasıl Bir Bilim Dalıdır?

13 Davranış Bilimleri, Tek fert olarak ya da toplum içerisindeki bir birey olarak insan davranışlarını anlamaya çalışır. Her insan davranışının, normal şartlarda belirli bir mantık ve tutarlılığa sahip olması beklenir. Davranış bilimleri davranışlardaki tutarsızlığı da inceler ve neden-sonuç ilişkisi arar.

14 Davranış Bilimlerinin Etkileşim İçerisinde Olduğu Alanlar

15 Psikoloji İnsanın düşünsel ve duygusal yapısını ve bu yapının dışa yansıyan yanını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın bilinçaltı ve bilinçüstü psikolojik süreçlerini ve davranış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır.

16 Bireysel davranışları inceleyen ve bunların algılama, yargılama, düşünme, güdüleme, tutum oluşumu vb. süreçlerini ve nedenlerini saptamaya çalışan ve sonunda bireyler arası farklılıkları ortaya koyan bilim dalıdır. İnsanı, duygusal, düşünsel ve davranışsal farklılıklara götüren süreçler içinde inceleyen bilim dalıdır.

17 Sosyoloji Bir arada yaşamak amacıyla toplanmış insanların ilişkilerinden ve bağıntılarından oluşan toplumsal örüntüyü, sayısız ilişkilerden çıkan sonuçları inceleyen bilim dalıdır. İnsanlar arasındaki ilişkileri ve insanların oluşturdukları toplulukların yapısını inceleyen bilim dalıdır.

18 Antropoloji Biyolojik yapısı ile insanı ve insan davranışlarını, tarihsel süreç içindeki ortamsal ve kültürel etmenleri ile günümüze dek inceleyen gözlemsel-analitik bilim dalıdır. İnsanı biyolojik ve psikolojik yapısı ve çevresel etmenleri ile ele alan ve tarihsel, arkeolojik ve etnolojik süreçlerde inceleyen bilim dalıdır.

19 Sosyal Psikoloji Esas ilgi konusu insandır.
İnsanı içinde yaşadığı toplumun bir bireyi olarak ele alır ve toplum ile iletişim ve etkileşim çerçevesinde inceler. Kişinin toplum içerisindeki davranışlarını inceler. Kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceler. Toplumsal çevre tarafından denetlenen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışlarını inceler.


"Davranış Bilimleri Hafta I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları