Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAĞIN ÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAĞIN ÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 TOPRAĞIN ÖNEMİ

2 Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.

3

4 Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyalinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır.

5

6 Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.

7

8 Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler.

9

10 Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir.

11 TOPRAĞIN YERYÜZÜ İÇİN ÖNEMİ

12 Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır.

13 1- Toprağın Tarımsal Önemi : Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir İlk ıslah işlemi ise teraslamadır Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır.

14

15 2- Toprağın Endüstriyel Önemi : Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.

16 3- Toprağın Ekonomik Önemi : Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır.

17 4- Toprağın Ulusal Önemi : Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır.

18 Toprak insanların yaşamında çok önemlidir
Toprak insanların yaşamında çok önemlidir. Besinlerimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlılar için önemlidir. Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler. Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar.

19 İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlar. Yani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir.

20

21 Kaynakça: 10. Sınıf Zambak Yayınları Coğrafya Konu Anlatımlı Kitabı
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı

22 BURAK CAN KARATEKİN 10 /C - 525


"TOPRAĞIN ÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları