Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE İSTİSNA VE TEŞVİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE İSTİSNA VE TEŞVİKLER"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE İSTİSNA VE TEŞVİKLER
HÜSEYİN KARSLIOĞLU-YMM

2 İÇERİK 1. 2. 3. 4. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
ÜCRETLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR 2. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 3. ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR 4.

3 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

4 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
Yönetici şirketlerin kanun kapsamında elde ettikleri kazançlar, Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin; Bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

5 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ÖNCEKİ HALİ; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar,

6 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
YAZILIM; Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade etmektedir. Yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü,

7 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
KAPSAM DIŞI KAZANÇLAR; Diğer Gelirler ve olağandışı gelirler Faiz gelirleri, kur farkları, iktisadi kıymet satışlarından doğan gelirler Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi, bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetler Bölgeye geçişten önce tamamlanan Ar-Ge faaliyetlerin, bölgede gerçekleşen satışları, kurulum, destek, bakım, onarım, teknik, hizmet ve uygulama danışmanlığı

8 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR Text Seri Üretime dönüşen pazarlamalar = KAZANÇ GAYRİ MADDİ HAK LİSANS TRANSFER FİYATLANDIRMASI AYRIŞTIMA PATENT Text Text

9 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR Yazılımların lisans satışın veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak; ANCAK söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün değildir.

10 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR FAALİYETLER İSTİSNA KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER Hasılat Maliyet Gider DİĞER FAALİYETLER Hasılat Maliyet Gider GENEL GİDER / MALİYET ORANLARI AMORTİSMAN/ GÜN SAYISI

11 1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR ZARARLAR BÖLGEDE ŞUBE OLAN YAPILANDIRMA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ KAR PAYLARINDA VERGİLENDİRME

12 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
1. BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun; Bölge içerisinde aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projeleri kapsamında AYRICA YARARLANAMAZLAR, Yararlanmak isteyenler Maliye Bakanlığı ile Yönetici şirkete eş zamanlı bildirimde bulunmalıdırlar. ARGE İNDİRİMİ…

13 ÜCRETLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR
2. BÖLÜM ÜCRETLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR

14 2. BÖLÜM/ PERSONEL ÜCRETLERİNDE UYGULANAN İSTİSNALAR
BÖLGEDE ÇALIŞAN Ar-Ge ve Destek personelinin Görevleri ile ilgili Ücretleri tarihine kadar Proje Kapsamında, -bölge dışında geçen- personel %25’i Öğretim elemanları %50’ GELİR VERGİSİ %100 SGK İŞVEREN PRİM DESTEĞİ (5 YIL, İşveren PAYI%50, Personel Bazlı) DAMGA VERGİSİ

15 2.BÖLÜM/ İSTİSNA UYGULANACAK PERSONELLER
AR-GE PERSONELI: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri DESTEK PERSONELI; Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli.. TEKNİSYEN; Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler EKSİ TANIMI; AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli,

16 2.BÖLÜM/ İSTİSNAYA KONU ÜCRETLER
Kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretler, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri Çeşitli adlar altında yapılan ve ücret olarak değerlendirilecek ek ödemeler (prim, ikramiye vb.) (HAFTADA 45 saat üzeri ve EK çalışma süreleri İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMEKTEDİR)

17 2.BÖLÜM/ BRÜT/NET ÜCRET UYGULAMASI
"Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır."

18 2.BÖLÜM/ BÖLGE DIŞINDA GEÇEN SÜRE HESAPLAMA
Firmada 30 gün Ar-Ge projesinde çalışan ve bu çalışmalarının 20 gününü bölge içerisinde 10 gününü ise proje kapsamında bölge dışında geçiren Ar-Ge personelinin istisnadan yararlanılacak günleri şu şekilde değerlendirilecektir; Gün hesaplama; Ar-Ge projesi kapsamında bölgede geçirilen süreye 10*%25=2,5 gün (Bölge dışında geçen süre 10 gün olup bu sürenin %25 istisna kapsamında %75 istisna dışı olarak değerlendirilmesi söz konusu olacaktır) daha ilave edilerek toplam istisnadan yararlanma günü 23 gün olarak hesaplanacaktır. (Küsuratlı hesaplamalar tama iblağ edildiği için 2,5 gün 3'e tamamlanmıştır.)

19 2. BÖLÜM/ ÜCRET İSTİNA UYGULAMALARI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Tam Zamanlı Personel Uygulamaları; Harcamalarda dışarda geçen süreler Gelir vergisi istisnası ve SGK işveren hissesi desteğinin uygulanmasında ek kazançlar açısından iki desteğin birbirinden ayrıştırılmasıdır.

20 KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
3. BÖLÜM KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

21 3.BÖLÜM/ KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
BÖLGEDE ÜRETTİKLERİ sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamalar sektörel, internet, mobil Askeri komuta kontrol uygulama Yazılım şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır

22 3.BÖLÜM/ İSTİSNA UYGULAMAK İÇİN
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için YÖNETİCİ ŞİRKETİN ONAYI alınarak ilgili Vergi Dairesine başvuruda bulunulur. Kısmı İSTİSNA; İndirim Yok/Gider-Maliyet, Faturada Açıklamalara yer verilmeli, Teknopark Yönetimine bildirilen sürdürülen proje ismiyle fatura düzenlenmeli yazılım paketlerinin satışından sonra yapılan destek ve bakım hizmetleri İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

23 ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR
4. BÖLÜM ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR

24 4.BÖLÜM/ ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR
Araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, İZİN ile çalıştırılabilirler. Bu Gelirler üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları İZİN ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

25

26 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YÖNETİCİ ŞİRKETLERE AİT TASDİK RAPORU
NECMİ ULUS-YMM

27 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
GENEL BİLGİLENDİRME USUL İNCELEMELERİ HESAP İNCELEMELERİ SONUÇ

28 GENEL BİLGİLER Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında genel bilgi,
Yönetici Şirket hakkında genel bilgi, Bölgede sunulan hizmetler hakkında genel bilgiler. Kuluçka merkezinin olup olmadığı, Teknoloji Transfer ofislerinin olup olmadığı, Üniversite-Teknopark işbirliği mekanizmaları ve bunlara ilişkin bilgiler) Bölgede verilen eğitim ve seminerler

29 USUL İNCELEMELERİ Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Defter kayıtlarının kayıt nizamına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olup olmadığı, Şirketin gelirleri, fatura düzenleme sistemi, muhasebe sistemi hakkında bilgiler, Bölge içinde faaliyet gösteren girişimci şirketlerde istihdam edilen ve ücretlerine istisna uygulanan personellerin, istisna uygulama yöntemleri hakkında bilgi, Girişimcilerin faaliyetlerine ait üç aylık faaliyet raporlarının usulüne uygunluğu, Bölge İşletme Yönergeleri hakkında özet bilgi

30 HESAP İNCELEMELERİ Döneme ait Bilanço ve Gelir Tablosu ;
“kasa, banka, alınan ve verilen çek ve senetler, stok sayımı, alacak ve borçların teyidi, dövizli ve vadeli işlem değerlemeleri, amortisman, karşılıklar, özel fonlar vb. ile istisna uygulanan kazanç türleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin defter kayıtlarına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olup olmadığı, Ek Mali Tablolar Nakit Ödemeler Sözleşmeler Hakkında Bilgiler, Kira sözleşmeleri, Taşeron sözleşmeleri Diğer sözleşmeler

31 HESAP İNCELEMELERİ Bakanlık bütçesinden alınan ödenekler hakkında bilgi Dönem içerisinde kullanılan destek ve hibeler hakkında bilgi, Proje değerlendirme komisyonu tarafından Ar-Ge projesi olduğuna dair verilen rapora ait özet bilgi

32 SONUÇ 4691 sayılı kanunda belirtilen amaçlara uygun çalışıp çalışmadığı, Bakanlığa verilen faaliyet raporlarının usulüne uygun olup olmadığı, Yönetici şirkete ait bilanço ve gelir tablosunun Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olup


"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE İSTİSNA VE TEŞVİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları