Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGL Genel Kurul Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGL Genel Kurul Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 ENGL Genel Kurul Toplantısı
Görev Yeri: ISPRA-ITALYA Görev Tarihi : 3-5 Aralık 2012 Ali ALMA Biyolog Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Sayın müsteşarım,genel müdürlerim dairte başkanlarım ve Bakanlığımızın değerli üyeleri . İtalyanın Ispra da düzenlen 18.Genel kurul toplantısı hakkında hazırladığım sunuyu sizlerle paylaşmak için burdayım.

2 Konu başlıkları EURL-GMFF Hakkında Genel Bilgi
ENGL Hakkında Genel Bilgi 18.ENGL Genel Kurulu Sağladığımız Faydalar Sununu konu başlıkları Avrupa referans laboraatuvarı ve görevleri hakkında kısa bilgi .Yine engl hakkında görevleri hakkında bilgi verdikten sonra 18 ENGL Genel kurulunda neler tartışıldı bununla ilgili kısa bilgi vereceğim son olarakta kısa ve uzun döemde sağladığımız faydalardan söz edeceğim.

3 AB GDO GIDA YEM REFERANS LABORATUVARI
AB GDO Gıda Yem Refarans Laboratuvarı; GDO’nun, AB onayı sürecinde, GDO Saptama ve Miktar Tayini yöntemlerinin validasyonundan sorumludur. GDO‘ lar ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatında Laboratuvarın görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu Laboratuvar, 2004 yılında faaliyete geçmiştir.

4 Görev ve sorumlulukları
Kontrol örnekleri sağlamak. Örnekleme ve analizler konusunda rehber dokümanları hazırlamak (Metot kabul kriterleri, Metot performans kriterleri v.b.). Acil durumlarda (Onaysız GDO'lar AB pazarında tespit edildiği zaman ) problemin çözümü için önlem almak. Uluslararası kabul görmüş metotlar ile karşılaştırma testleri düzenlemek. Yeterlilik testleri düzenlemek. Ulusal Referans Laboratuvarından gelen uzmanlar için kurslar düzenlemek. Gelişmekte olan ülkelerden gelen uzmanlara eğitimler düzenlemek.

5 GM GIDA YEM AB REFERANS LABORATUVARI
AB GM gıda ve yem Referans lab WEB sitesinde ENGL ve diğer ülkelerinde yararlandığı Rehber dökümanlar ve metot veritabanı mevcuttur.Bu veri tabanına herkes ulaşabilmektedir.

6 ENGL Avrupa GDO Laboratuvarları iletişim Ağı (ENGL)
Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerle ilgili metot geliştirilmesi,metot birlikteliğinin sağlanması ve standart hale getirilmesi için çok önemli bir rol oynamaktadır ENGL tarihinde kuruldu. Şu anda 30 ülkeden (27 AB üyesi ülke ve Norveç ile İsviçre ve Türkiye) 100'den fazla Resmi kontrollerde görev alan laboratuvardan oluşmaktadır.

7 Görevleri 1829/2003 ve No 882/2004 yönetmeliklerinde belirlenen görevlerinde AB Referans Laboratuvarına destek vermek. Ülkelerin Resmi kontrol sisteminde yer alan laboratuvarların, GDO tespit, teşhis ve miktar analizlerinde karşılaştıkları zorlukların çözümünde yardımcı olmak. Deneyim ve bilgi alışverişi için Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapmak. Genel ve güncel konularda çalışma gruplarının organizasyonlarını yapmak. Ortak araştırma ve bilgi değişimini sağlamak. ENGL üyeleri arasında teknoloji transferini sağlamak. Bilimsel literatür değişimini sağlamak.

8 ENGLnet ENGL İç İletişim: ENGLNet - ENGL üyelere sınırlı erişimi sağlayan Share Point sistemine dayanır. ENGL İç İletişim: ENGLNet - ENGL üyelere sınırlı erişimi sağlayan Share Point sistemine dayanır. Site de üyeleri ilgilendiren Rehber dökümanlar,yeni çıkmış Referans materyal,GDO analizleri ile ilgili son cıkan orijinal literatürler.Toplantılarla ilgili dökümanlar yapılan sunular ve toplantı tutanakları yer alır

9 Hazırlanan rehber dökümanlar
ENGL üyesi uzmanların sağladığı katkılar sonucu bir çok rehber doküman hazırlanmıştır.Bunlardan en önemlileri Ölçüm belirsizliği rehber dökümanı ve GDO lar da metot verifikasyonu dökümanıdır. Bunların dışında örnek alımı rehber dökümanı hazırlanmaktadır.

10 ENGL ÜYELİĞİMİZ Avrupa Komisyonu JRC başkanlığında GDO Laboratuvarları iletişim Avrupa Ağı (ENGL) 100 den laboratuvardan oluşmaktadır Tüm ENGL üyeleri Konsorsiyum Anlaşmasını imzalamıştır. - Amaç (Madde 1) - Üyelik (mad. 2) - Çalışma Programı (mad. 3) - Tarafların Sorumlulukları (madde 4) - Genel Kurul Toplantıları ve Çalışma Grupları (madde 5) - Yönetim Komitesi (Madde 6) - Sekreterya (art.7) - Raporlar (art.8) - Gizlilik (md. 9) - Sorumluluk (md. 10) ... ENGL toplantılarına gözlemci olarak bir süre katıldıktan sonra Üyelik talebinde bulundum.Yönetim kurulu kabul ettikten sonra anlaşma 2010 yılında imzalandı.

11 ENGL 18.Genel kurul toplantısı
Dr Marco MAZZARA tarafından “Dinamik faaliyet” listesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca Çalışma Grup Sorumluları tarafından yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çalışma grupları; Metot performans gereklilikleri çalışma grubu, Örnek hazırlama çalışma grubu, Validasyon için metot seçimi çalışma grubu, GDO tespit değerlendirme ve raporlama gruplarıdır. Akreditasyon için esnek kapsam teknik rehberi hazırlıkları hakkında bilgi verildi. Süt mısırlarda ve mısır gluteninde DNA izolasyonu çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çok işlem görmüş gıda ve yemlerde, Bt Pirinç sekans analiz çalışmaları hakkında bilgi verildi. Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına başlandığı belirtildi.

12 ENGL’nin SAĞLADIĞI YARARLAR
ENGL’ nin sağladığı teknik destek ve işbirliği sayesinde GMO analizlerinde; Metot validasyonu Metot verifikasyonu, Ölçüm belirsizliği ve yeni metotların geliştirilmesi, gibi çalışmalarda laboratuvarımıza önemli katkılar sağlamıştır. Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına katılımız sağlandı. 5. EURL tarafından yeterlilik testlerine yılda 2 kez katılımımız sağlanmaktadır.

13 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Akreditasyonu talep edilen deney metodlar3 /Test methods subjected to accreditation3: Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4 Testing Field -Tested Materials/Products4 Deney Adı /Name of Test Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar) Testing Method (national, international standards, in-house methods) Gıda yem ve Tohumlarda MON Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 MON Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi EURL Validated method A Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Bt 11 Mısırın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON 810 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi NK603 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON863 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi DAS1507 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi DAS Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Bt 176 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MIR 604 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi 35S/NOS/FMV Real Time PCR Yöntemi ile tespiti ISO 21569 Eurofins kit manual Laboratuvarımız ülkemizde izin verilen GDO çeşitlerinin hepsinde akredite rapor vermektedir.Bunda ENGL üyeliğinin önemli katkıları olmuştur.

14 Bu tür toplantılara devamlılığın sağlanmasının çok yararlı olacağı kanaatindeyim.

15 Teşekkür ederim


"ENGL Genel Kurul Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları