Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇİN Figen YÜZÜCÜER-Serap YÜCEL Derya BAYDAR-Türkan Filiz ŞENTÜRK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇİN Figen YÜZÜCÜER-Serap YÜCEL Derya BAYDAR-Türkan Filiz ŞENTÜRK"— Sunum transkripti:

1 ÇİN Figen YÜZÜCÜER-Serap YÜCEL Derya BAYDAR-Türkan Filiz ŞENTÜRK
Türk Eğitim Sistemi Ve İşleyişi Prof.Dr.Adil ÇAĞLAR

2 Çin Bayrağı

3 Çin fotoğrafları

4 Konum Konum: Doğu Asya, Doğu Çin Denizi, Kore Körfezi, Sarı Deniz ve Güney Çin Denizi kıyısında, Kuzey Kore ve Vietnam arasında yer almaktadır. Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: km² İklimi: Son derece çeşitlilik göstermektedir; güneyde tropikal, kuzeyde subarktik iklim hakimdir. Nüfus: 1.31 milyar(2006 verileri) Doğal kaynakları: : Demir, demir alaşımlı metal cevherleri, fosfat, tungsten,molibden, titanyum…

5 Genel Bilgiler Ülke Resmi tam adı: Çin Halk Cumhuriyeti Başkent: Pekin
Diller: Çoğunlukta  Putonghua­  Kuzey  Çincesi, Mandarin  ve  pek  çok yerel dil kullanılmaktadır. Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için % 98,7 Din: Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm, Müslümanlık ve Hristiyanlık

6 Genel Bilgiler Yönetim biçimi : Komünist tek parti yönetimi
Başlıca kentleri : Beijing­ Pekin, Chongqing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou  Bağımsızlık günü  : ÇHC kuruluş günü, 1 Ekim (1949) Para birimi : Çin Yuanı (CNY)

7 Çin Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti yüzölçümü bakımından dünyanın en kalabalık ülkesidir. Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin esası tarıma dayalı olmasına rağmen son yıllarda sağladığı birçok teknolojik gelişme ile dünyanın süper gücü haline gelmiştir.1966 dan sonra 10 yıl süren kültür devriminin ardından yeni bir tarihi döneme girilmiştir.Bu dönemde başlayan gelişmeler yılları arasında ekonominin dört kat büyümesi ile devam etmiştir.Çin’de oluşan bu gelişmede izlenen eğitim politikalarının önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir.Bu nedenle Çin eğitim sistemi açısından incelenmeye değer bir nitelik taşımaktadır.

8 Çin Hakkında Eğitim Alanındaki Gelişme Eğitim, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana hızla gelişmiştir. 1949'dan önce Çin halkının yüzde 80'i okuma yazma bilmiyordu ve kırsal kesimde bu rakam yüzde 95 veya üzerindeydi. Çin hükümeti, 40 yılı aşkın bir süre "Eğitim, sosyalist modernleşmeye hizmet etmeli ve ahlaki, zihinsel ve fiziksel olarak tam gelişmiş sosyalizmi inşa edecek kuşakların yetiştirilmesi için üretken işgücü ile birleştirilmelidir" şeklindeki politikasına bağlı kalarak eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için büyük çaba harcamıştır. Yeni eğitim sistemleri ve kurumları, aşamalı olarak başarıyla oluşturulmuştur. 1995'e kadar bütün Çin'de her düzeyde 949,000 okul kurulmuştu ve bu okullara milyon öğrenci kayıtlıydı.

9 Çin Hakkında Bu rakamlar, 1949'dan bu yana okul sayısında yüzde 170, öğrenci sayısında da yüzde 770 artış olduğunu ortaya koymaktadır. 1949'da okul çağındaki çocukların sadece yüzde 20'si okula giderken, bu oran 1995'te yüzde 98.5'e ulaşmıştır. Okuma yazmayı hiç bilmeyenlerin veya çok az bilenlerin oranı da 1990'daki dördüncü ulusal nüfus sayımı sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 15.88'e gerilemiştir.

10 Çin Eğitim Sisteminin Genel Çerçevesi
Çin'deki eğitim sistemi dört bölümden oluşmaktadır: temel eğitim (okul öncesi eğitim, genel ilk ve orta eğitim) orta düzeyde mesleki eğitim yüksek öğrenim yetişkin eğitimi Günümüzde temel eğitim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yüksek öğrenimin eşgüdümlü gelişme içinde yakından bağlantılı olduğu büyük ölçüde akılcı bir yapıya ve oldukça komple branşlara sahip bir eğitim sistemi ilk şeklini almıştır.

11 Okul Öncesi Eğitim Okul öncesi eğitim, eğitim sisteminin ilk düzeyini
oluşturmaktadır. Çin’deki okul öncesi eğitimi, 0-6 yaşları arasındaki çocuklara verilmektedir. Çin’de, anaokulu eğitimi esas olarak anaokullarında veya okulöncesi kurslarda gerçekleştirilmektedir. Çin’deki eğitim birimleri farklı yaşlardaki çocukların gelişimlerine ve psikolojik özelliklerine göre anaokulu eğitimi programını saptadı. .

12 Okul Öncesi Eğitim İlgili kuruluşlar bu program çerçevesinde çocuklara dil, matematik, oyunlar, beden eğitimi,ortam tanımlama, resim, elişi, müzik, hesaplama, günlük yaşamdaki dersler gibi çeşitli faaliyetler düzenlemektedir ve yaşam alışkanlıkları konularında eğitim vermektedir. Çin’deki anaokullarına genellikle 3-6 yaşları arasındaki çocuklar kabul edilmektedir. Şu anda, Çin’de yaklaşık 150 bin anaokulu bulunmaktadır ve 3-6 yaşları arasındaki çocuklardan yalnızca %30’u anaokullarında eğitim görmektedir,geri kalanı ise ekonomik veya başka nedenlerden dolayı aileleri tarafından bakılmaktadır.

13 Okul Öncesi Eğitim Çin’deki anaokulları, devlet ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Çoğu zengin eğitim tecrübelerine ve olgun eğitim modeline sahip olan devlet anaokullarının,okul masrafı da oldukça düşüktür; masrafı yüksek olan özel anaokullarının ise kendilerine özgü özellikleri vardır. Bu okullar piyasadaki ihtiyaca göre eğitimin içeriğinde veya usulünde düzenlemeler yapabilmektedirler. Piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte özel anaokullarının sayısında büyük artış kaydedilmiştir. Ayrıca bu okullar tüm anaokullarının yüzde 30’unu teşkil etmektedir.

14 İlköğretim Çin’de çocuklar 6 yaşından itibaren ilkokul eğitimi görmeye başlarlar. Çin’deki Zorunlu Eğitim Yasası’na göre, devlet okul çağındaki çocuklara zorunlu eğitim verir. Okul masraflarından muaf tutulan öğrenciler, yalnızca kitap ve defter masraflarını öderler. Çin’de ilkokul eğitimi 6 yıl sürer ve okullarda Çince, matematik, fen bilgisi, yabancı dil, ahlak, müzik ve spor gibi dersler verilir. Son istatistiklere göre, şu an ülkedeki 400 binden fazla ilkokulda 120 milyon öğrenci bulunuyor. İlkokul çağındaki çocukların yüzde 98’i okullarda eğitim görüyor. Zorunlu eğitim olmasından dolayı, ilkokulların büyük çoğunluğu devlet okuludur ve öğrenciler genellikle evlerine yakın olan okullara gidiyorlar. Çin’deki eğitim birimleri, öğrencilerin daha adil zorunlu eğitim görmeleri için bazı ilkokullardaki zayıf eğitim koşullarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, nüfusun seyrek olduğu bazı kırsal bölgelerdeki çocuklar şartları iyi olan merkezi okullarda yatılı olarak eğitim görüyorlar.

15 Genel olarak ilköğretim, bir tam gün ilkokulda beş yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Müfredatta ahlaki karakter, Çince, matematik, genel bilgi, tarih, coğrafya, resim, müzik ve beden eğitimi bulunmaktadır. Daha iyi ilkokullarda dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

16 Çin hükümeti, 1950'lerden bu yana zorunlu ilköğretime yönelik bir politika izlemektedir. Kırsal bölgelerde yedi yaşın üzerindeki çocukların ilkokula gitmeleri gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Okul çağındaki çocukların okula gitmelerini kolaylaştırmak için çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Az nüfuslu bölgeler, dağınık nüfusa sahip ulusal azınlık bölgeleri, uzak dağlık ilçeler ve ormanlık bölgelerde hizmet veren bir çok yatılı okul ve yarım günlük okul açılmıştır. Devletin Nisan 1986'da yürürlüğe giren "Zorunlu Eğitim Yasası", okul çağındaki çocuklar için dokuz yıllık zorunlu eğitim sisteminin aşamalı olarak uygulanmasını öngörmektedir. 1995'e kadar ülkenin bir çok bölgesinde ilköğretim yaygınlaşmış ve ilkokul mezunlarının yüzde 90.8'e öğrenimlerine devam etmek üzere başka okullara kaydolmuşlardır.

17 İlköğretim Binlerce harften meydana gelen dilin öğrenilmesi oldukça güçtür ve bu durum beş yıllık ilkokul programının geniş bir bölümünün okuma-yazma öğretimine ayrılmasını gerektirir. Çin yazısını öğretmek için altı yıllık bir süre gerektiği ve bu yüzden de okuma-yazma öğretiminin ortaokulda da devam ettiği ileri sürülür. Bir taraftan okuma-yazma öğretmek, diğer yandan da çocuklarda üretime dayalı çalışmalara karsı olumlu bir tavır kazandırmak ilköğretimin iki temel ilkesini oluşturur. Zorunlu genel 5 yıllık ilköğretimin yanında, okula gitmemiş isçiler için 2 ve 3 yıllık ilkokullar vardır.

18 Orta Öğretim Çin’deki ortaokul eğitimi de zorunludur. Okul masraflarından muaf Tutulan öğrenciler yalnızca kitap ve defter masraflarını ödemektedirler. Ortaokul eğitimi 3 yıl sürer. Ortaokulda esas olarak şu dersler verilir; Çince, Matematik, Yabancı Dil, Fizik, Kimya, Ahlak ve Bilişim dersleri Son istatistiklere göre, ülkede bulunan 60 binden fazla ortaokulda 60 milyon öğrenci vardır. Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 90’ı eğitim görmektedir. Çin’deki ortaokulların büyük çoğunluğu devlet okuludur.

19 Orta Öğretim Zorunlu eğitim olmasından dolayı, öğrencilerin ilkokuldan ortaokula geçerken sınava girmeleri gerekmemektedir. Eğitim Birimleri, öğrencilerin okudukları İlkokulların bulunduğu bölgeye ve öğrencinin isteğine göre okuyacağı ortaokulları belirlemektedirler. Bunun yanı sıra, kırsal bölgelerdeki öğrenciler şartları iyi olan merkezi okullarda yatılı öğrenci olarak öğrenim görmektedirler. Çeşitli bölgelerdeki eğitim kaynaklarının paylaşımını gerçekleştirmek için eğitimde bilişim olanaklarından yararlanmayı ilerletmek ve televizyon yoluyla eğitimi geliştirmek konusunda büyük çaba harcanmaktadır.

20 Orta Öğretim Çin'de ortaöğretim genel, mesleki ve teknik ortaokullar olmak üzere üç tipte örgütlenmiştir. Bunlar üçer yıllık iki devreye ayrılırlar. Genel ortaokulların, öğrencilerin siyasi doktrin eğitimine önem veren bir programı vardır. Bunlar daha çok memuriyete ve ticarete hazırlayıcı okullar olarak bilinir. Ayrıca bu genel ortaokullar, öğrencileri yükseköğretime hazırlar.

21 Lise Ortaokuldan sonraki eğitim aşaması lise eğitimidir. Aralarında normal lise, meslek lisesi ve orta düzeydeki özel meslek okulunun bulunduğu Çin’in lise eğitiminin zorunlu eğitim olmamasından dolayı, okul masrafları öğrenciler tarafından ödenir. Okul masrafları bölgelerin ekonomik durumlarına göre değişir. Lise eğitimi genellikle 3 yıl sürer ve okullarda esas olarak Çince, matematik, yabancı dil, fizik, kimya, ekoloji ve bilişim dersleri verilir. Çin’deki liselerin çoğunluğu devlet okuludur. Ancak lise eğitiminin zorunlu eğitim olmamasından dolayı, son yıllarda birçok özel lise de kuruldu.

22 Çin’de, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçmek için sınava girmeleri gerekiyor. Liseler, öğrencilerini isteklerine ve sınav puanlarına göre seçilir. Sınavların içeriği ve puan barajı yerel eğitim birimleri tarafından saptanıyor. Son istatistiklere göre, şu anda Çin’deki 30 binden fazla lisede 30 milyon öğrenci bulunuyor ve lise çağındaki gençlerin yüzde 40’ı eğitim görüyor. Son iki yılda, Çin’deki eğitim birimleri, lise eğitimini geliştirerek öğrencilerin öğrenim konusundaki taleplerini karşılamak için büyük çaba harcıyorlar.

23 Çin’de ortaokuldan liseye geçme oranının yüzde 60’a ulaşmaması ve hatta liseden üniversiteye geçme oranının da düşük olmasından dolayı, liseye giriş sınavı Çin’de en zor sınavlardan biri olarak kabul ediliyor. Sınav soruları, Çin’in çeşitli şehirlerindeki eğitim birimleri tarafından hazırlanıyor. Çince, yabancı dil, matematik, fizik ve kimya dersleri için yapılan bu sınav genellikle her yılın Haziran ayında düzenleniyor. Liseye giriş sınavında yeterli puanı alan öğrenciler liseye girebiliyorlar. Sınavda başarısız olanlar ise düşük bir eğitim seviyesiyle işe girmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle liseye giriş sınavı kişinin kaderini tayin eden bir sınav olarak da görülüyor.

24 Üniversite Çin’de üniversiteye giriş sınavlarının soruları, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav programı kapsamında, devlet veya eyalet düzeyindeki eğitim birimleri tarafından hazırlanıyor. Her yıl 7 Temmuz günü başlayan sınavlar 2-3 gün sürer. 

25 Şu an, Çin’deki üniversiteye giriş sınavında ‘3+x sistemi’ uygulanıyor
Şu an, Çin’deki üniversiteye giriş sınavında ‘3+x sistemi’ uygulanıyor. Buradaki 3, Çince, matematik ve yabancı dil derslerini, x ise farklı ve alternatif dersleri simgeliyor. Bazı eyaletlerde sosyal bilimler sınavını veya fen bilimleri sınavını simgeleyen x, bazı eyaletlerde ise sosyal ve fen bilimlerinin birleşik sınavı ve öğrencilerin başvurdukları bilim dalları ve yüksek okulların isteklerine göre fizik, kimya, biyoloji veya tarih gibi derslerden birini kapsıyor. 

26 Üniversiteye giriş sınavı öteden beri Çin toplumunun ilgi odağıdır
Üniversiteye giriş sınavı öteden beri Çin toplumunun ilgi odağıdır. Son yıllarda yüksek okulların aldığı öğrencilerin sayısının artması öğrenci ve velilerin sınav baskılarını nispeten hafifletti. Üniversitelerdeki lisans öğretimi süresi normal olarak dört yıl olmakla birlikte fen, mühendislik veya tıp dallarındaki öğrenim beş yıl sürmektedir.

27 Çin'de yükseköğretim kurumları üç grup altında toplanır:
Eğitim bakanlığının veya müşterek bakanlıkların yönetiminde olanlar Vilayet idarelerinin yönetiminde olanlar Mahalli idarelerce kurulanlar. Programlarda doktrin eğitim programı geniş bir yer tutar. Bunun yanında tarih, siyasi bilimler,sosyoloji ve dünya edebiyatı gibi disiplinler çok az okutulur. Bütün öğrenciler "sosyal bilimler kursu" denilen su dört kursa devam etmek zorundadır: Marxizm-Lenizmin temelleri, siyasi ekonomi, Çin ihtilalinin tarihi, tarihi ve diyalektik materyalizm. Üniversite öğretimi parasızdır. Ders kitapları, sağlık hizmetleri, yurtta kalma için ücret alınmaz.

28 Çin’de, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olmak için mutlaka üst öğrenim görmüş olmak gerekmez. Usta bir hayvan yetiştiricisi ya da çiftçi ilgili bir bölüme öğretici olarak gidebilir. Lisansüstü öğretim henüz öğretim üyesi ihtiyacını karşılamadığından bu yola gidildiği söylenebilir.

29 Çin’deki Yüksek Eğitim, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü ve Doktora eğitimlerini kapsamaktadır. Yüksek Okulların kapsamında Normal Yüksek Okul, Yüksek Mesleki Okul, Açık Öğretim ve yetişkinlere yönelik Yüksek Okul bulunmaktadır Çin’deki yüksek eğitim 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Son istatistiklere göre, şu an Çin’de üçte ikisi Devlet, üçte biri Özel olmak üzere toplam 3000 Yüksek Okul bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan öğrencilerin sayısı 20 milyona ulaşmıştır ve bu rakam aynı yaş grubundaki tüm genç nüfusunun yüzde 17’isini oluşturmaktadır.

30 Çin’de öğrencilerin üniversiteye girmek için sınavı kazanmaları gerekiyor. Üniversiteler, öğrencilerini istekleri ve sınavdaki puanlarına göre seçmektedirler. Sınav soruları ve üniversiteye giriş puan barajı Eğitim Bakanlığı veya eyaletlerdeki eğitim birimleri tarafından saptanmaktadır. Çin’deki Yüksek Okulların çoğu ve ünlü üniversitelerin hepsi Devlet Okullarıdır. Genellikle Devlet Üniversitelerini kazanamayan veya çalışanlar Özel Üniversiteleri, Açık Öğretimi ya da yetişkinlere yönelik Yüksek Okulları tercih etmektedirler.

31 Yüksek Lisans ve Doktora Sınavları
   Çin’deki yüksek lisans sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Başarı puan barajı ve yazılı sınavdaki ortak dersler ile ilgili sorular, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Mesela, sosyal bilimler sınavında siyaset ve yabancı dil dersleri, fen ve mühendislik bilimleri sınavında ise siyaset, yabancı dil ve matematik dersleri bulunuyor. Özel branş sınavının soruları ve başarı puan barajı yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları tarafından saptanıyor. Yazılı sınavın başarı puan barajını aşanlar sözlü sınava girerler. Yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları öğrencilerini yazılı ve sözlü sınavlardaki puanlarına göre seçer. 

32        Doktora sınavı, genellikle doktora öğrencilerini alan yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları tarafından düzenleniyor. Lisansüstü eğitimini bitirmiş ve doktora eğitimini de aynı branşta yapacaklar sadece yabancı dil ve özel branş ile ilgili 2-3 yazılı ve sözlü sınava katılırlar. Doktora eğitimini lisansüstü eğitiminden farklı olarak alanların ise 5-6 ders ile ilgili yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekiyor.         Son yıllarda, istihdam baskısının artmasıyla yüksek lisans ve doktora sınavına girenlerin sayısı da hızla arttı ve buna bağlı olarak yerleştirme oranı da düştü. Ayrıca, Çin’in eğitim sisteminde yapılan reformla, lisansüstü ve doktora öğrencilerini alan yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşlarının sınavlardaki karar yetkileri de gittikçe genişliyor.

33 Sertifika Sınavları Çin’de öğrenim düzeyleri için düzenlenen sınavların yanı sıra bir de çeşitli sertifikalar için yapılan sınavlar vardır. Bu sertifikalar istihdam konusunda insanlara avantaj sağlayabilmeleri ve sahiplerinin yeteneklerini gösterebilmeleri için veriliyor. Şu an, Çin’de katılım oranı en fazla olan sınavlar arasında yabancı dil, bilgisayar, müzik, dans, hukuk ve muhasebecilik gibi konularda değişik seviyeler için düzenlenen sınavlar bulunuyor. Ayrıca, Çin ekonomisinin dünya ekonomisiyle kaynaşmasıyla bazı uluslararası nitelikteki mesleki hak ve seviye sınavları da Çin’e geldi.

34 Çin’de sertifika kazanmak için yapılan sınavlar genellikle derecelidir ve sertifika sahiplerinin farklı derecelerde olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu sınavlara girenlerin durmaksızın çalışarak, daha yüksek derecedeki sınavlara girmeleri gerekiyor.

35 Okul Dışı Eğitim Çin’de normal okullardan başka çok sayıda okuldışı eğitim kuruluşu da bulunuyor. Eğitime önem veren Çinliler, bu kuruluşlarla bilgilerini zenginleştirmeye çalışıyorlar. Çin’deki okuldışı eğitim kuruluşları arasında, çocuk sarayları, faaliyet merkezleri, kurslar ve internet üzerinden öğretim bulunuyor. Çocuklar ve gençler bu gibi yerlerde kendi hobilerine ve arzularına göre müzik, dans, resim dersleri alıyorlar, okulda öğrendiklerini tekrarlıyorlar, bilim ve teknoloji ile eğlence faaliyetlerine katılıyorlar.

36 Özel Eğitim Kasım 1983’de kurulmuş olan Çin Özürlüler Federasyonu bütün özürlüleri temsil eden, onların hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeye çalışan ulusal bir üst örgüttür. Federasyonun amacı özürlüleri topluma uyumlu, üretken ve kendine yeterli hale getirmek, eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik olanaklardan diğer insanlarla eşit düzeyde yararlanmalarını sağlamak, onların görüş ve önerilerini dinleyerek uygulamaya geçirmek, cesaret, özgüven ve iyimserlik aşılamak, toplumla bütünleşmelerini ve örgütlenmelerini sağlamak, sorunların çözümü konusunda hükümeti harekete geçirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak, çevre koşullarını iyileştirmek, yaşam standardını yükseltmek, özürlülerle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, plan, program ve organizasyonlarda hükümete yardımcı ve yol gösterici olmak, uluslararası ilişkileri yürütmek.

37 Çin Özürlüler Federasyonu başkanı Deng Pufang eski devlet başkanı Deng siya ping’in oğludur. Kültür İhtilali sırasında politik nedenlerle kızıl muhafızlar tarafından dört katlı bir binanın penceresinden aşağı atılmış ve felçli hale gelmiştir. Tekerlekli sandalye bağımlısı olarak yaşayan Denk Pufang üniversiteden fizikçi olarak mezun olmuş, Deng Pufang ismi, sürdürdüğü mücadeleler ve elde ettiği başarılar nedeniyle Çin’de özürlü haklarının sembolü haline gelmiştir yılında Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları ödülüyle ödüllendirilmiş ilk özürlüdür. Çin Özürlüler Federasyonunun gelir kaynaklarını devletten alınan yardımlar, kişi ve kuruluşlardan yapılan bağışlar, proje karşılığı uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklar oluşturmaktadır. Özürlülerin çeşitli konularda zamanlarını değerlendirmeleri için 3000 civarında rekreasyon merkezi açılmıştır.

38 İşverenler özürlü işçilerin işletmenin verimliliğini ve kâr marjını düşüreceğine inanmaktadırlar. Çin’de beş binden fazla körler için masaj eğitim hastanesi ve klinikleri bulunmaktadır. 20 binden fazla çalışan görme özürlü masör vardır. Çin Özürlüler Federasyonu özürlülerin istihdamı için özellikle kırsal bölgelerde mesleki rehabilitasyon hizmetleri yürütmektedir. Kendi işini kuran özürlülere ve özürlü çalıştıran işverenlere bazı vergi indirimleri ve muafiyetler uygulanmaktadır. Çin'de herhangi bir işyerinde çalışan özürlülerin oranı yüzde 9,5'u geçerse, o işyeri bazı ödemelerden muaf tutuluyor. Eğer bu oran %50'yi geçerse, çeşitli vergilerden de muaf oluyor. Erişim ve iletişim konusunda özürlülerin karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması yönünde 2000’li yıllardan itibaren yoğun girişimler başlatılmış, yolların, binaların, toplu ulaşım hizmetlerinin belirlenen standartlara kavuşturulmasını zorunlu hale getiren yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1991 yılından itibaren Mayıs ayının üçüncü Pazar günü hükümet tarafından resmi özürlüler günü olarak kabul edilmiştir. Çin’de görme özürlülerin sayısının 7 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.

39 Çin yazısı harflerden değil hecelere ve kelimelere ait 9000 civarındaki işaretten oluşmaktadır. Bu işaretlerin hepsinin altı nokta sistemi ile gösterilmesi mümkün olamadığı için daha ziyade fonetik yazı sistemi kullanılmakta, ancak bu sistemin kullanılışı da her bölgede farklılıklar göstermektedir yılında Pekin şivesine dayalı "Mandarin Braille Kısaltma Sistemi" adıyla yeni bir sistem oluşturuldu. Bu yazı sistemi de bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Çince’de bir kelime dört ayrı tonda söylenerek dört farklı anlama gelmektedir. Bu nedenle tonlama işaretlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. İşaretler konusunda henüz tam bir görüş birliği sağlanamamıştır. Çünkü işaretlerin tümünün ifade edilebilmesi için Braille yazıda noktaların sayısını da iki kat daha arttırmak gerekiyor. Yani Altı nokta sistemi yerine noktadan oluşan bir sisteme ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu ise, görme özürlüler için son derece karmaşık bir sistem demektir

40 Çin'de görme özürlüler için iki matbaa bulunuyor
Çin'de görme özürlüler için iki matbaa bulunuyor. Birisi bağımsız bir matbaa olarak Pekin'de, diğeri ise Shanghai Körler Okulu’nda yer almaktadır. Shanghai matbaası ders kitaplarının basılmasını sağlarken, Pekin Matbaası ise yetişkinler için gerekli her çeşit kitabın basımını gerçekleştiriyor. Matbaalarda modern teknoloji kullanılmakta olup her iki matbaa merkezinde Braille kütüphaneler de yer almaktadır. Bu kütüphanelerden görme özürlüler istedikleri kitapları ödünç olarak alıp okuyabilmekte veya düşük fiyatlarla satın alabilmektedirler. Pekin Matbaası, Pekin Radyosu ile işbirliği yaparak konuşan kitap kayıtlarını da yapıyor.

41 Okul Yönetimi 1954 Anayasasına göre Çin'de gerçek güç kaynağı, eyalet ve mahalli idare kurullarınca seçilen kimselerden oluşan "Ulusal Halk Kongresi"dir. Bu kongre,yönetimin en üst seviyesinde yer alan bir organ olarak eğitim isleriyle de ilgilenir. Eğitim bakanlığı bu kongrenin aldığı kararlara göre yürütmede bulunur. Yükseköğretim dışındaki öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Yükseköğretim kurumları ise,Yükseköğretim Bakanlığına bağlıdır. Okullar ademi merkeziyetçi bir anlayışla yönetilir ve eyaletler, endüstriyel kuruluşlar, komünler okulların yönetim ve finansman isleriyle ilgilenirler.

42 Öğretmenler İlkokul öğretmenleri, meslek eğitimi veren ortaöğretim kurumlarından yetişir. Bu okullarda orta dereceli okul derslerinden başka, mesleğe hazırlayıcı dersler islenir. Orta dereceli okul öğretmenleri de ortaöğretim üzerine oturtulmuş olan 2 ve 3 yıllık mesleki enstitülerden yetişir. Çin'de bütün öğretmenler, parti tarafından organize edilen "Öğretmenler Birliği” nin üyesidir..

43 ÇİN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ BASLICA SORUNLAR
Etkili bir kitle eğitim sisteminin kurulamaması: Nüfusun çok kalabalık olması, mali ve fizik kaynakların zengin olmaması, Çin'de etkili bir kitle eğitim sistemi kurulmasını engellemektedir. Eğitimi destekleme yükünü mahalli alt idarelere veya bizzat okullara bırakan ademi merkeziyetçi tedbirler, merkezi hükümetin, eğitim programını finanse edemediğini göstermektedir. Sonuç; yarım gün eğitim, yetersiz öğretmenler, kötü okul binaları, eksik ders araç-gereçleri, düsmüs eğitim standartlarıdır.

44 İsçi ve köylülerle aydınlar arasındaki uçurum: "Her isçiyi okumuş, kültürlü; her aydını bir isçi yapma" ilkesi tam olarak gerçekleştirilememistir. Yükseköğretime gidenler daha çok devlet memurlarının ve yöneticilerin çocuklarıdır. Halen isçi ve köylünün eğitim sorunu çözülememiştir. Bunun sonucu olarak da iki grup arasında bir açıklık meydana gelmektedir. Çin halkının geleneksel yasayıs biçimi: Çin halkının bin yıldan fazla bir zamandan beri birleştirici bir rol oynamış olan kültür geleneği, yeni rejimin eğitimde gerçekleştirmek istediği reformlar için önemli bir engel oluşturmaktadır.

45 Eğitim Sisteminde Önemli Reformlar
1949 yılında iktidarı ele geçiren komünistler hemen eğitim sisteminde reform yapmaya girişmisler ve bir kitle eğitim sistemi geliştirmeye çalışmışlardır. Eğitimde bastan itibaren iki amaç benimsenmiştir: 1.Bütün programları ve ders kitaplarını yeniden düzenleyip yazmak ve bunlarda marxist-leninist ideolojiye yer vermek. 2.Ekonomiyi hızla geliştirmek, teknik bakımdan güçlü olmak için uzman ve teknik personel yetiştirilmek. Bu iki temel amaç çerçevesinde bir takım ilkeler belirlenmişve bunlar yapılan reformları etkilemiştir. Bu ilkeler; kız ve kadınlara eşit eğitim sağlamak, karma okullar açmak, modern fen eğitimine önem vermek ve okuma-yazma bilmezliği ortadan kaldırmak olarak belirlenmistir..

46 Eğitim Sisteminde Önemli Reformlar
Devrimden hemen sonra ülkede bulunan özel okullar kapatılmıs ve kitle eğitimine yönelik olarak "kısa süreli okullar", "bos zaman okulları", "Kızıl ve Uzman üniversiteleri" açılmıştır. Çin, Sovyetler Birliği’nden aldığı eğitim planı çerçevesinde eğitim üretici is ile birleştirme yönünde eğitim sisteminde değişiklikler yaptı. 1950'lerden sonra yeni hükümet, ders programlarında geniş bir değişikliğe girişmiş ve özellikle siyasi bakımdan gerici nitelik taşıyan derslerin hepsi tasviye edilmiştir. Bu hareketten de en çok felsefe ve ahlak dersleri zarar görmüştür.

47 Eğitim Sisteminde Önemli Reformlar
Günümüzde Çin eğitimi bu katı kurallarından biraz sıyrılma yolundadır. Mao Tse-Tung'un ölümünden sonra, daha önce batıya karsı kapalı bir tutum içinde olan Çin, batıyla ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiş ve bu tutum değişikliği de eğitim sisteminde liberalleşmeye doğru bir yönelmeyi beraberinde getirmiştir.

48 Karşılaştırma Çin’deki eğitim kategorileri arasında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve üniversite eğitimi bulunuyor Çin hükümeti, ilkokul ve ortaokulu kapsayan 9 yıllık zorunlu eğitim uyguluyor. Zorunlu eğitim gören öğrenciler okul masraflarından muaf tutuluyorlar, öğrenciler yalnızca kitap ve defter masraflarını ödüyorlar.  Çin’deki okullar esas olarak hükümet tarafından işletilen devlet okullarıdır. Son yıllarda gelişmeye başlayan özel eğitim, henüz boyutu ve düzeyi bakımından devlet okullarıyla kıyaslanamayacak durumdadır.

49 Karşılaştırma 4. Şu an Çin’de bulunan 3000’den fazla yüksek okuldan 1300’dan fazlası devlet, 1200’ü aşkın özel, 500’e yakını da yetişkinlere yönelik yüksek okullardır. Çin’deki yüksek eğitim, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerini kapsıyor. 5. Şu an Çin’deki yüksek okullarda kredi sistemi uygulanıyor. Ön lisan eğitimi 3 yıl, lisans eğitimi 4 yıl, lisansüstü eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi de 3 yıl sürer . 6. Çin’deki yüksek okulların, özellikle akademik araştırma niteliğindeki okulların çoğunluğu devlet okuludur. Son yıllarda özel yüksek okullar da hızla gelişmiştir.. Ancak bu okullar, prestiji yüksek olan devlet okullarına göre birçok konuda geri durumdadırlar.

50 Kaynakçalar http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/çin www.eurydice.org
Karşılaştırmalı Eğitim – Pegem-Demirel,Ö. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi Kuram Ve Teknikler – Eylül- Ültanır,G.


"ÇİN Figen YÜZÜCÜER-Serap YÜCEL Derya BAYDAR-Türkan Filiz ŞENTÜRK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları