Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MÜŞAVİRİ SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR
İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO,1950). SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

3 İSG AJANSI VERİLERİNE GÖRE AVRUPA ÜLKELERİNDE YILDA
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; 5.500 kişi hayatını kaybetmekte, kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kayıp oluşmakta SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

4 TÜRKİYE’DE HER GÜN • 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.
• 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. • Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. • Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadı SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

5 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ İÇİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ
2010 yılı İş kazalarının % 11’i, meslek hastalıklarının % 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Yine iş kazası sonucu meydana gelenlerin ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

6 6331 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
. Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve büyüme hızı ile dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. • Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı oldukça önemli. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

7 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran 2012 – BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar • 1. Amaç • 2. Kapsam ve İstisnalar • 3. Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri • 4. İşverenin genel yükümlülüğü • 5. Risklerden korunma ilkeleri • 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri • 7. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin destedesteklenmesi • 8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

8 9. Tehlike sınıfının belirlenmesi
• 10. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma • 11. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım • 12. Tahliye • 13. Çalışmaktan kaçınma hakkı • 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi • 15. Sağlık gözetimi • 16. Çalışanların bilgilendirilmesi • 17. Çalışanların eğitimi • 18. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması • 19. Çalışanların yükümlülükleri • 20. Çalışan temsilcisi • 21. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

9 22. İş sağlığı ve güvenliği kurulu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 22. İş sağlığı ve güvenliği kurulu • 23. İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar • 24. Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu • 25. İşin durdurulması • 26. İdari para cezaları ve uygulanması • 27. Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

10 Çeşitli ve Geçici Hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler • 28. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı • 29. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi • 30. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler • 31. Belgelendirme, ihtar ve iptaller • 32. Değiştirilen hükümler • … • 38. Yürürlük SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

11 HANGİ MADDE HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kanunun 38. Madde Yürürlük Maddesidir: Kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlandı • 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra( ), 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra( ), 3) Diğer (50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra( ), (Yasanın diğer maddeleri de ’de ) Yürürlüğe girecektir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

12 HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
• 6. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, • 7. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, • 8. madde; İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

13 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
• 6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü, • iş sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iş güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor. • Yasa’nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

14 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
• tarih sayılı Resmi Gazete « İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği» • a) Az Tehlikeli İşler • 1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali • 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler • 3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı • 4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı • 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı • 6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

15 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
• …. • 27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler • (138 tane iş sayılıyor) • b) Tehlikeli İşler • 13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali • 14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali • 15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri • (117 tane iş sayılıyor) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

16 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
• c) Çok Tehlikeli İşler • 1) Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler • 2) Maden kömürü işletmeciliği • 3) Linyit kömürü işletmeciliği • 4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme, torbalama yerleri dahil) • … • 10) Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin cevher hazırlama ve zenginleştirme işleri • 11) Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması • 12) Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında yapılan kesme işleri) • 13) Mermer ocakları, blok mermer işlenmesi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

17 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
• … • 32) Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler • 33) Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri • 34) Çimento ve klinker imali • 35) Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık • 36) Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif eşya imali, maden dökümü ve haddehanelerdeki işler • 37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı • 38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri • 42) Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler • (72 tane iş sayılmış) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

18 KANUNUN AMACI • İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

19 KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA (İSTİSNA) TUTULAN İŞYERLERİ
• Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, • Ev hizmetleri, • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri Dışındaki; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

20 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan, Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

21 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

22 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
• İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olay SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

23 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
• İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organisazyon SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

24 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Kurul : İş sağlığı ve güvenliği kurulu, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

25 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, Önleme : İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

26 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışma SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

27 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Tehlike Sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan ve ya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu, Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager ünvanına sahip olanlar ile üniversite iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

28 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlü, risk değerlemesi yapılmayan her ay için İdari Para Cezası söz konusu. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

29 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• 6331’in «Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma» başlıklı 10. maddesinde; • «(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: • a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. • b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. • c) İşyerinin tertip ve düzeni. • ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.» SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

30 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 26. maddesinde; • «ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, …» SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

31 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?
1. ‐İş güvenliği uzmanı, ‐İşyeri hekimi, ‐Diğer Sağlık personeli istihdam edecek. 2. Dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) hizmet satın alabilecek. 3. Belirli durumlarda bu hizmetleri kendisi de yürütebilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

32 İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASINDA NE DEĞİŞTİ ?
Her işverenin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. • Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014‐Ocak‐Temmuz) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

33 KAMU KURUM VE KURUŞLARI
4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, -4734 sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

34 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Her işverenin iş güvenliği uzmanı
istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. • Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir.(2013/2014) SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

35 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
a) 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 30 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 60 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 120 dakika, Olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

36 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

37 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

38 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

39 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

40 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ
İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

41 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 9 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 12 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika, SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

42 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

43 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

44 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

45 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

46 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU MU?
• Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu değil. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

47 ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN GİDERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK DESTEK
• Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az(1-9) çalışanı bulunan işyerlerinden; • Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, • Bakanlar Kurulu kararı ile 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanmak suretiyle desteklenebilecek. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

48 DESTEK GİDERLERİ NEREDEN KARŞILANACAK
• Destek kapsamındaki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği giderler; • İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. • Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

49 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK
• Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden; • Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir ve işveren destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. • Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

50 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BELGE TÜRÜNE GÖRE GÖREV ALABİLECEK
İş güvenliği uzmanlarından; • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı, • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı, İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

51 GEÇİŞ DÖNEMİNDE BİR ALT SINIF BELGEYE SAHİP GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞTIRILABİLECEK
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı yerine 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip, • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (B) sınıfı yerine 3 yıl süreyle(C) sınıfı belgeye sahip, İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

52 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, “işyeri sağlık ve güvenlik birimi” kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi(45 saat) dikkate alınır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

53 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK
• Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler, • Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmayacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

54 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Bunları inceler, rapor düzenler. • Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceler, bunlarla ilgili rapor düzenler. • İş Kazalarını 3 gün içinde, • Meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

55 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK
• İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

56 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI
• İşveren çalışan sayısı; • 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1, • 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2, • 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3, • 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4, • 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5, • 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6, İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

57 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
• 50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur. • Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapar, • İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygular. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

58 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
• İşyerindeki bina ve eklentilerinde, • Çalışma yöntem ve şekillerinde, • İş ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

59 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan; • Maden, • Metal ve yapı işleri, • Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri, • Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

60 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
• İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişin talebi üzerine üç kişilik müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün içinde işin durdurulmasına karar verebilir. Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi geçici olarak durdurur SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

61 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK
• İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. • İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek ya da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre başka bir iş verecek. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

62 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI
• İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaklandı. • İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirlemeye yetkili SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

63 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR
-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği üretileni denemekle görevli olanlara, -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara, -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara, uygulanmaz. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

64 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI
• İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL İdari para cezası kesilecek. • Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL idari para cezası kesilir. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

65 İDARİ PARA CEZALARI • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene
getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş. • Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş. • İPC cezaları TL ile TL arasında değişiyor. • Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara ulaşabiliyor. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

66 İDARİ PARA CEZALARI İdari para cezaları kanunun 26. maddesinde
düzenlenmiş. Örneğin: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için TL ve iş güvenliği uzmanı için TL olmak üzere toplam TL İPC cezası kesilecek. Yine aykırılığın devam ettiği her ay için de TL İPC kesilecek SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

67 TELEVİZYON VE RADYOLARA YAYIN ZORUNLULUĞU
• TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. • Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak. SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

68 İdari Para Cezasına Uğramadığınız Günler ve
Herkese; İş kazası olmayan İdari Para Cezasına Uğramadığınız Günler ve Bol kazançlı İşler diliyorum. Allahaısmarladık………. SMMM Dr Gülsüm Öksüzömer Yılmaz SMMM Dr.Gülsüm Öksüzömer Yılmaz


"6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları