Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELBİYE DUASI   "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELBİYE DUASI   "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine."— Sunum transkripti:

1 TELBİYE DUASI   "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen'in emrine uydum. Sen'in hiçbir ortağın yoktur. Sen'in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen'indir. Sen'in hiçbir ortağın yoktur." diye duada bulunmak." NOT:Telbiye duasını Kabe yi gördüğün an son ver

2 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَا

3 MESCİD-İ HARAM El-Mescidü'l-Haram, Mekke'de Kâbe'nin bulunduğu alandaki caminin adıdır. Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve Müslümanların kıblesidir. Buraya Mescid-i Haram denildiği gibi, Harem-i Şerif de denir. Açık bir alan üzerinde bulunan Kâbe, Hacer'ül Esved, Makam-ı İbrahim, Zemzem Kuyusu ve Safa-Merve tepeleri bu mescidin birer parçasıdır. İslam'ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa iken hicretten sonra onaltıncı ayda, kıble Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik şöyle açıklanır: "Bu elbette, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Bakara Suresi 149. Ayet) "Yüzünü çevirip durduğunu görüyoruz. Seni sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin." (Bakara Suresi 144. Ayet) Mescid-i Haram, önceleri Kâbe'nin çevresinde tavaf edenlere ayrılmış bir alandan ibaretti. Asr-ı Saadette ve Ebu Bekir (r.a.)'ın halifeliği döneminde mescidin çevresinde duvar yoktu. Etrafı evlerle çevrili idi. Zamanla hacıların kalabalıklaşması ve sıkışıklık meydana gelmesi üzerine kenardaki evler satın alınıp yıktırılmış ve çevresine duvar çektirilmiştir. Mescid, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Suudlular zamanında çeşitli tamirler görmüş ve değişikliklere uğramıştır. Şimdiki haliyle Kâbe'ye yakın olan kısmın üzeri açık, dış kısmın üzeri kapalıdır. Kapalı bölüm say mahallini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Mescid-i Haram, yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Burada kılınan bir namaz başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha efdaldir. Bir hadis-i şerifte: "Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha efdaldir." (İbn Mace) Fazilet bakımından Mescid-i Haram'dan sonra Mescid-i Nebevi, ondan sonra da Mescid-i Aksa gelir. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyrulur: "(Fazla sevap umarak) Yalnız şu üç mescide gitmek üzere yolculuk yapılabilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa" (Buhari)

4 KABENİN EN ESKİ GÖRÜNÜMÜ

5 KABENİN ETRAFINDAKİ REVAKLAR OSMANLI ZAMANINDA MİMAR SİNAN TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞTİR…MİMAR SİNAN…

6 KABENİN ESKİ GÖRÜNÜMÜ

7 Hz. Adem'in Kabe'yi İnşâsı Kabe hakkında anlatılanlar: “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin.” Kuran'daki açıklama, Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler.Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İbrahim Allah'ın emri ile Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette “Beytullah'ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.” (Bakara Suresi – Ayet no: 127)

8 KABE-İ MUAZZAMA VE KISIMLARI
Mescid-i Haramın ortasında bulunan Kâbe-i Muazzama, ibâdet için yapılan ilk mabet olup, Haccın sebebi ve kıblegâhımızdır. Bu mukaddes beyt’e hürmet ve ta’zim ifâdesi olarak Beytullah (Allah’ın evi) denilmiştir. Kuran-ı Kerimde Kabe-i Muazzama için şu isimler geçmektedir: 1- El Kabe, 2- El beyt, 3- Kıble, 4- El beytü-l haram, 5- El beytül-atik. Beytullah’a Kabe isminin verilmesi: Dört köşe olmasından, yerden yüksek olmasından veya tek bir bina olmasındandır. Kâbe-i Muazzama’nın dört köşesinden her birinin ayrı bir ismi vardır: Doğu köşesine: Rükn-i Hacer-i Esved Kuzey köşesine: Rükn-i Irâkî Batı köşesine: Rükn-i Şâmî Güney köşesine de: Rükn-i Yemânî denir. Kâbe-i Muazzama’ın yüksekliği: 13 metre, Mültezem tarafından uzunluğu: 12,84 metre, Hatim tarafından uzunluğu: 11,28 metre, Hatim ile rükn-ü yemânî arası 12,11 metre, Rükn-ü yemânî ile Hacer-ül Es’ad arası 11,52 metre, Toplam alanı ise: 145 metre karedir. Kâbe-i Muazzama, bu güne kadar 11 defa yeniden yapıldı: 1- Melekler, 2- Âdem aleyhisselam, 3- Şit aleyhisselam, 4- İbrahim ve İsmail aleyhimesselâm, Hz. İbrahim ve İsmail (a.s.) binanın duvarlarını, harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örmek suretiyle yaptılar. Birisi şimdiki kapının yerinde, diğeri onun tam karşısında olmak üzere yer hizâsında iki kapı koydular. Binanın üzerini açık bırakıp, ortasına da bir mahzen yaptılar.

9 KABENİN TARİHÇESİ

10 KABENİN KAPISI VE ÖRTÜSÜ

11 Kâbe çevresinde kılınan namaz için Rasulallah Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kâbe'de kılınan iki rekât namaz, dünyanın başka mescîtlerinde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaplıdır!.. Yine bir başka hadîs-i şerîfte Rasulallah Sallallâhu aleyhi ve sellem: "Başka yerlerde sadece fiillerinizden mesûlsünüz, Kâbe'de ise düşüncelerinizden de mesûl olursunuz." buyurmuştur.

12 Allah Teala şöyle buyuruyor; "Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki evdir."   Allah Teala şöyle buyuruyor; "Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir."

13 KABE NİN İÇ GÖRÜNÜMÜ

14 KABENİN İÇ GÖRÜNTÜSÜ

15 KABE’NİN OSMANLILAR ZAMANINDA Kİ DURUMU (Tepe deki görünen kale Ecyad kalesidir.Şimdi yerine Zem Zem Tavır diye bilinen büyük otel yapılmıştır.)

16

17 MAKAMI İBRAHİM Makam-ı İbrahim, Hz. İbrahim (a. s
MAKAMI İBRAHİM Makam-ı İbrahim, Hz. İbrahim (a.s.)’ın Kâbe’yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine, üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdiği taş olarak bilinmektedir. Bu taş, Kâbe’nin inşası esnasında iskele olarak kullanıldığı için üzerinde zaman içinde Hz. İbrahim’in ayak izleri oluşmuştur. Bir görüşe göre de bu taş, Hz. İbrahim (a.s.)’in insanları hacca çağırmak için üzerine çıktığı taştır.

18 HACERUL ESVED(SİYAH TAŞ) NOT:Kadınların buraya girmesi uygun değil… Hz
HACERUL ESVED(SİYAH TAŞ) NOT:Kadınların buraya girmesi uygun değil… Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra oğlu İsmail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “İsmail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayacağını işaret edeyim.” dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp babasına verdi. O da tavafın başlayacağı bugünkü Kabe'nin köşesine taşı koydu.

19 SAFA İLE MERVE ARASINDAKİ SAY
Sa’y Nedir ?  "Sa’y" kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki "Safa" tepesinden başlayarak "Merve" ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe "şavt" denir. Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına "Mes’a" denir.  Sa’y yapmak vaciptir.  Sa’yin aslı, Hz. Hacer’in henüz kendisini emmekte olan oğlu Hz. İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır. Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. "Allah’ım! Senin rızan için umre sa’yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diye niyet edildikten sonra Kâbe’ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat okunur ve içtenlikle dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür. Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da yine Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir. Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürünür. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönülerek dua edilir. En güzeli, içe doğan duaların yapılmasıdır. Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır. NOT:Erkekler yeşil ışıkta hafiften koşarak geçerler

20 K A B E (HAREMİ ŞERİF)

21 SAFA TEPESİ İslam Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir. Diğer tepenin adı Merve tepesi'dir Say yapmaya buradan başlanır.Yedi defa gidip gelme ile Merve tepesinde son bulur.Kısa bir dua yapılıp,Traş olunup ihramdan çıkılır.

22 SAFA İLE MERVE ARASINDA HAC VE UMRA YAPANLARIN SAY GÖRÜNTÜSÜ SAFA MERVE ARASI BİR GİDİŞ. MERVE SAFA ARASI BİR GİDİŞ______7 SAYISINA ULAŞINCA SON BULUR. SAFA İLE MERVE ARASINDAKİ YEŞİL IŞIKTA ERKEKLER HAFİFTEN KOŞARAK SAY YAPARLAR. KADINLAR KOŞMAZLAR NORMAL YÜRÜRLER.

23 SAFA MERVE ARASI SAY

24 SAFA – MERVE ARASI YEŞİL IŞIK

25 MERVE TEPESİ SAY 7 YE TAMAMLANDIĞINDA BURADA SONA ERER
MERVE TEPESİ SAY 7 YE TAMAMLANDIĞINDA BURADA SONA ERER.HAC YADA UMRENİN SAY’I BÖYLECE TAMAMLANMIŞ OLUR.TRAŞ OL,BANYONU YAP.ALLAH KABUL ETSİNNNNN

26

27 Arafat’ta vakfe zamanı arefe günün ( 9 Zilhicce ) güneşin zevalinden (Öğle vaktinden )sonra başlar, ertesi gün şafak vaktine kadar devam eder.

28 Arafat Nedir Hacıların Kurban Bayramı'nın Arife Günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepeye Arafat denir Mekke-i mükerreme şehrinin yirmi beş kilometre güneydoğusunda, haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı yer ( alan ). Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne indirildikten sonra, Arafat’ta buluşmuşlardır. Bu Güne “ Arefe ” bu yere de “ Arafat ” dendi. Peygamber efendimizin Arafe günü vakfeye durduğu ve mübarek hutbesini okuduğu yer ise, Arafat ortalarında “ Nabit ” denilen yüksekçe bir tepedir. Bugün burası Cebel-ür-rahme diye bilinmektedir. Adem aleyhisselam ile Havva validemiz, Cebrail aleyhisselamın yol göstermesiyle Arafat Ovasında buluştular. Adem aleyhisselam Arafat Ovasının ortasında bulunan Cebel-i rahme Tepesi üzerinde iken, Allahü tealadan rahmet ve mağfiret dileyip duası kabul oldu. Onun için bu tepe, Cebel-i rahme diye anıldı. Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Arafat’ın hepsi vakfe yeridir. Mina Vadisinin hepsi kurban kesilecek yerdir.” Arafe günü, Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra bir mikdar vakfeye durmak şarttır. Vakfe, Arafat’ta bulunmak demektir. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen buyurdu ki: "(Hac mevsiminde ticaretle) Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Arafat’tan (orada vakfeden sonra Seller gibi) boşanıp (hep birlikte) aktığınız zaman Meş’ar-i Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. O, size nasıl hidayet ettiyse, siz de O'nu öylece anın.” (Bakara suresi : 198). Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de buyurdu ki: “Arefe günü Allahü teala Arafat’ta vakfe yapanlardan razı olur. Sonra onlarla meleklere karşı iftihar ederek: Bunlar ne istediler ki işlerini bırakıp burada toplandılar.” der. Arefe günü veya gecesi Arafat’ta bulunmayan veya Arafat’tan geçmeyen hacı olmaz. Telif Hakkı ©

29 ARAFAT ÇADIRLARI

30 <> ARAFAT ÇADIRLARI

31 ARAFAT TEPESİ (RAHMAN TEPESİ) HZ. ADEM İLE HZ
ARAFAT TEPESİ (RAHMAN TEPESİ) HZ.ADEM İLE HZ.HAVVA ANAMIZIN DÜNYADA İLK KEZ BULUŞTUĞU YERDİR.DUALARIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ,KABUL EDİLDİĞİ YER…

32 MÜZDELİFE MÜZDELİFE DE AKABE CEMRESİNE ATILACAK TAŞLAR GENELDE BURADAN TOPLANIR.VAKFEDEN SONRA MİNAYA YAYA OLARAK HAREKET EDİLİR.SADECE BÜYÜK ŞEYTAN TAŞLANIR.NOHUT TANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE 7 TAŞ ATILIR.TRAŞ OLUNUP İHRAMDAN ÇIKILIR.ZİYARET TAVAFIDA YAPILIP HAC İBADETİ BÖYLECE TAMAMLANIR…MÜZDELİFE MEKKE YE YAKLAŞIK KM ARASINDADIR.MÜZDELİFE İLE MİNA ARASI 6-7 KM DİR.

33 MÜZDELİFE MİNA ARASINDA HACILAR İNTİKAL HALİNDE…

34 MÜZDELİFE VAKFESİ : Müzdelife, Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içinde kalan bir bölgedir. Hac'da Arefe gününü Bayram gününe bağlayan geceyi bu bölgede geçirmek sünnet, vakfe ise vaciptir. a) Vakfenin Sahih (geçerli) Olmasının Şartları 1- Hac niyetiyle ihramlı olmak. 2- Arafat vakfesini yapmış olmak 3- Belli mekanda yani Müzdelife sınırları içinde yapmak. Meşar-i Haram civarında yapmak sünnettir. 4- Belirli zaman içinde yapmak. b) Müzdelife Vakfesi'nin Zamanı Müzdelife vakfesinin zamanı, Kurban Bayramının birinci günü fecr-i sadıktan güneşin doğmasına kadar geçen süredir. Arafat vakfesinde olduğu gibi belirlenen süreler içinde herhangi bir anda kısa da olsa, ister uyanık, ister uykuda, ister baygın halde Müzdelife'de bulunan kimseler vakfeyi yapmış olurlar. Kur'ânı Kerim'de "Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde, Meş'ar-i Haram'da Allah'ı Zikredin"(Bakara, 2/198) buyrularak Müzdelife vakfesine dikkat çekilmiştir. Geceyi Müzdelife sınırları içinde geçirip, sabah namazını vaktin girişi ile birlikte kılmak; namazdan sonra telbiye, tekbir, zikir, dua ve istiğfar ile ortalık aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etmek, ortalık aydınlandıktan sonra güneş doğmadan Mina'ya hareket etmek sünnettir. c) Akşam Ve Yatsı Namazlarının "Cem'i tehir"ile Kılınması Hac yapanların arefe günü akşamı Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmaları( cem-i tehir) vaciptir. Ve bu şekilde cemi tehir ile kılınan namaz cemaat halinde kılındığı gibi münferid olarak da kılınabilir. Akşam ve yatsı namazı, yatsı vaktinin çıkması endişesi bulunmadıkça Arafat'ta veya yolda kılınmaz Gerek cem-i takdimde gerekse de cem-i tehirde iki farz arasında başka namaz yani sünnet kılınması mekruhtur. Dolayısıyla akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmaz. İki vaktin namazı bir ezan ve bir kametle kılınır. Yatsı namazı için ayrıca ezan ve kamet okunmaz.

35 CEMARAT Hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı yere cemre denir ( çoğulu : cemarat ). Hz. İbrahim’in Kabe’nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail’in yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmail’i kurban etmeye götürdüğü sırada kendisini Alla’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanı bu üç yerde taşladığı rivayeti hadis kitaplarında yer alır. Hz. Peygamber de Veda haccı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinde öğrenilmesini istemiştir. Hadislerde bu uygulamanın Hz. İbrahim’in sünnetine dayandığı açıkça belirtilir ve sembolik olarak şeytanın taşlandığına vurgu yapılır. Şeytan taşlama diye adlandırılan bu atışlar insanları daima günaha sokmaya çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil eder.        

36 MİNA (ESKİ ŞEYTAN TAŞLAMA YERİ)İPTAL,YIKILDI

37 M İ N A (ŞEYTAN TAŞLAMA YERİ) Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Haram’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina şeytan taşlama, kurban kesme , bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldığı yerdir. Burada 1. gün Büyük şeytana 7 adet taş atılır gün Küçük,Orta ve Büyük Şeytana yedişer taş atılır. (3.7=21 adet taş) gün “ “ “ “ “ “ “ “ Yani 3 günde toplamda şeytana 49 adet taş atılır.Eksik taş atıldığında yerine taş atılır.

38 CEMARATIN YENİ HALİ

39 MÜZDELİFEDEN MİNAYA GELİŞ YOLU.CEMARATA GİRİŞ

40   MESCİD-İ HAYF Mina’da birince cemrenin ( küçük şeytan ) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Resul-u Ekrem’in Veda haccında çadır kurduğu ve cemaatle namaz kıldığı yerdedir. Resul-u Ekrem’in namaz kıldığı bu yerin etrafı daha sonra duvarla çevrilip mescid haline getirilmiştir. Abbasi halifesi Vasik Billah tarafından imar edilen mescid, daha sonraki devirlerde çeşitli İslam devleri ve Osmanlılar tarafından tamir edilmiş, Suudi hükümetlerinin yeni düzenlemeleri sırasında tamamen yıktırılarak ek binalarıyla birlikte 25 dönümlük arazi üzerine yeniden inşa ettirilmiştir. (1987)

41 PEYGAMBERİMİZ(S.A.V)İN DOĞDUĞU EV PEYGAMBERİMİZ 25 YAŞINA KADAR BURADA OTURUP,EVLENDİKTEN SONRA EŞİ HZ.HATİCE ANAMIZIN EVİNDE OTURMUŞTUR.YANİ MERVE TEPESİNİN BULUNDUĞU MEVKİDE.ÇEŞİTLİ TADİLATLARDAN GEÇMİŞTİR.1925 TE ÇEVRESİNDE Kİ ESKİ BİNALAR YIKILIP,PEYGAMBERİMİZİN EVİDE SUUD KRALI TARAFINDAN YENİDEN BİNA EDİLMİŞTİR.1957 DE N BERİ KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE OLARAK KULLANILMAKTADIR.

42 NUR DAĞI ( Hira ) Mekke’nin kuzeydoğusunda Kabe’ye yaklaşık 5 km
NUR DAĞI ( Hira ) Mekke’nin kuzeydoğusunda Kabe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta, içinde Hz. Peygambere ilk vahyin geldiği mağaranın yer aldığı dağdır. Dağın Cebelinur ( Nur dağı ) diye anılması, insanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmesinden dolayıdır. Hz. Peygamber özellikle peygamberliğin ilk müjdeleri olan rüyalar gördüğü altı ay içerisinde yalnız kalmak istiyor ve bu mağarada düşüncelere dalıyordu.Kırk yaşına bastığı 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesi sabaha karşı daha önce karşılaşmadığı Cebrail ilk defa Hira’ da, bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerinde oturmuş halde Resul- Ekrem’e asli suretinde görünmüş ve Alak suresinin ilk beş ayetinden oluşan ilk vahyi getirmiştir. Resul- Ekrem’in Hira dağında geçirmiş olduğu inziva hayatının ve peygamberlik görevinin burada başlamasının hem şahsı hem de Müslümanlar için önemi büyüktür.

43 CEBEL-İ NUR DAĞI

44 SEVR DAĞI (SEVR MAĞARASI) Hz
SEVR DAĞI (SEVR MAĞARASI) Hz. Peygamberin Medine’ye hicret ederken gizlendiği mağaranın bulunduğu , Mesdi-i Haram’ın güneydoğusunda yer alan dağdır. 759 m. Yükseklikte olan Sevr dağı Mescid-i Haram’a 3 km. uzaklıktadır. Resul- u Ekrem Hz. Ebu Bekir ile birlikte gece yarısı yola çıkarak Sevr dağına ulaştı ve bir mağaraya gizlendi. Burada kaldıkları sürece Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdullah geceleri gelerek elde ettiği bilgileri kendilerine aktardı. Hz. Peygamber’i öldürme kararını uygulamakla görevlendirilenler bütün çevreyi aradılar, hatta Sevr dağındaki mağaranın önüne geldilerse de rivayete göre bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş olduğu için içeriye bakmadan döndüler.      

45 SEVR MAĞARASI PEYGAMBERİMİZ VE SADIK DOSTUM DEDİĞİ HİCRET ARKADAŞI HZ
SEVR MAĞARASI PEYGAMBERİMİZ VE SADIK DOSTUM DEDİĞİ HİCRET ARKADAŞI HZ.EBUBEKİR(R.A) BU MAĞARADA 3 GÜN 3 GECE GİZLENDİLER… (YAYA OLARAK NORMALDE 1 İLA 2 SAAT ARASI BURAYA ÇIKILIR)

46 . CİN MESCİDİ     Peygamber efendimiz davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi'nde namaz kılarken bir grup cin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz. Muhammed'i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekana bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam'ı tebliğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle açıklanır: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım". (Zariyat, 56)  

47 TEN’İM MESCİDİ Harem-i Şerife 6km yayan olarak 1 saat mesâfede, Medine tarafından harem hududu olan Tenim’dedir. Hz.Âişe vedâ haccında peygamberimizle beraber haccetti. Özrü sebebiyle umre yapamamıştı. Peygamber efendimiz’e Medine’ye dönecekleri zaman dedi ki; “ ya resulallah insanlar hac ve umre ile dönüyor, ben ise umreden mahrum oldum” peygamber efendimiz (s.a.v) kardeşi Abdurrahman (r.a) hazretleri ile beraber umre yapmak için Ten’ime gönderdiler. Cebel-i Ten’im’deki ağaçlık yere gelince orada ihramlanmış iki rekat ihram namazı  kılmıştır onun için Mescid-i Aişe denilmiştir.

48 CENNET-ÜL MUALLA (Mekke Mezarlığı) Mescid-i Harem'in yaklaşık 1. 5 km
CENNET-ÜL MUALLA (Mekke Mezarlığı) Mescid-i Harem'in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah'ın ve birçok Sahabi ve İslam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke'de vefat eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlığa defnedilmektedir. L

49 KABENİN VE ÇEVRESİNİN GELECEKTEKİ GÖRÜNÜMÜ

50 <>

51

52


"TELBİYE DUASI   "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları