Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) ECZANE FİNANS YÖNETİMİ BİLANÇO VE GELİR ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) ECZANE FİNANS YÖNETİMİ BİLANÇO VE GELİR ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) ECZANE FİNANS YÖNETİMİ BİLANÇO VE GELİR ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ

2 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) 1. Eczanelerde çok çeşitli stok kaleminin olması, stokları takip edebilmek açısından zorluk yaratmaktadır. 2. Eczanelerde stokların maliyetinin hesaplanması uzun zaman almaktadır. Micro Pharma MBA eğitimin alt amaçlarından birisi de bu sorunlara çözümler sunabilmektir.

3 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Eczanelerde Stok Yönetimi Neden Önemlidir? Eczanelerde stoklar toplam varlıkların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Stokların likiditesi diğer dönen varlıklara göre daha düşük olduğu için stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilir ve pahalıya mal olur. ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ

4 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Eczanelerde Stok Yönetiminin Amaçları Nelerdir? Eczane için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılması, Stok maliyetlerinin düşürülmesi, Eczanenin kârlılığının arttırılması, Eczanenin değerinin arttırılması.

5 Eczanelerde Stok Yönetiminin Önemi Stok Yönetiminin Amacı Stok Bulundurmanın Nedenleri Stok Türleri Stoklarla İlgili Maliyetler Stok Değerleme Yöntemleri Ortalama Maliyet Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM)

6 Stok Kontrolü Stok Devir Hızı (SDH) Nasıl Hesaplanır? Ne İşe Yarar? Gözle Kontrol Yöntemi Stok Sayımı (Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri) Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı Stok Kontrolde ABC Analizi Stok Plânlama Sipariş Verme Teknikleri i.Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli ii.Sabit Sipariş Periyodu Modeli iii. Tam Zamanında Stoklama (JIT) Fazla Stok Bulundurmak Neden Yanlış? Son Söz Değerlendirme ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM)

7 Eczanelerde Stok Bulundurmanın Nedenleri Nelerdir? Hastaya yapılacak satışı gerçekleştirebilmek (ecza depolarının arzı yetmediği ya da geciktiği zamanda bile satışa devam edebilmek), Belirsizliği azaltmak için güvenlik stoku oluşturabilmek, Esnekliği arttırmak, Taşıma maliyetlerini azaltmak, Fazla miktarda satın alma indiriminden yararlanmak, Enflasyon ve fiyat artışlarından etkilenmemek, Yatırım yapmak.

8 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stok Türleri:  Dönen Stok  Güvenlik Stoğu  Mevsimsel Stok  Spekülatif Stok  Promosyon Stoğu  Transit (yoldaki) Stok  Ölü Stok

9 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stoklarla İlgili Maliyetler: Stok Fiyatları Stok Tedarik Maliyeti Yazılı ve her türlü haberleşme giderleri, Taşıma giderleri. Stok Bulundurma (Elde Tutma) Maliyeti Depolama maliyetleri (kira, çeşitli vergiler, ısıtma ve aydınlatma, soğutma, steril ortam sağlama, güvenlik giderleri), Sigorta primleri, Stok personelinin maliyeti,

10 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stoklarla İlgili Maliyetler (devam):  Hasar, bozulma, kırılma riskleri,  Talep azalmaları riski,  Eskime, demode olma riski,  Fiyat düşmelerinden doğan risk,  Küçük hırsızlıklar,  Paranın zaman değeri (faiz)  Stok Bulundurmama Maliyeti  Yeterli stok bulunmaması nedeniyle kârlı satış fırsatlarının kaçırılması,  Hastaların güveninin yitirilmesi.

11 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) 1. Ortalama Maliyet Yöntemi 2. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) 3. Son Giren İlk Çıkar (LIFO)

12 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Yüklü İlaç Alımının Taşıdığı Riskler:  İlacın elde kalma riski.  Hasta azalması,  Doktorun tayininin çıkması,  Hastanenin alımını değiştirmesi. İhaleyle içeriden satış yapılması riski.  Fiyat düşüşlerinden azami ölçüde etkilenme riski.  SGK ödemelerinde sıkıntı yaşama riski.

13 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) STOK DEVİR HIZI (SDH) NEDİR? NE İŞE YARAR? SDH = Satışların Maliyeti/Ortalama Stoklar

14 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Eczanelerin ortalama yıllık stok devir hızları İlaç11-30 İlaç dışı4

15 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stok Sayımı “Sürekli Envanter Yöntemi” uygulanamıyorsa, belirli periyotlarla stokların tamamı veya bir kısmı sayılmalıdır. Özellikle A sınıfı stoklar daha sık sayılmalıdır. Hırsızlıklar söz konusu olabilir. Sayım ile doğru ve güvenilir stok kayıtları sağlanır. Stok hatalarının bulunmasına ve önlem alınmasına olanak sağlar.

16 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı

17 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı

18 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stok Kontrolde ABC Yöntemi  Stokları A, B, C olarak sınıflandırır.  Genellikle kıyaslama için yıllık değer alınır.  Yıllık değer = yıllık talep x birim maliyet.  A sınıfı stok malları daha önemli.  Önemli kalemleri daha sıkı kontrol etmeli..  A sınıfı stoklara olan ihtiyacı daha dikkatli tahmin etmeli.. Stok Kalem Stok Değeri A sınıfı: %5-10%75-80 B sınıfı: %20-25%10-15 C sınıfı: %60-65%5-10

19 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) 0 20 40 60 80 100 100 80604020 0 “C” türü stok kalemleri (düşük değerli veya önemsiz kalemler) “B” türü stok kalemleri (orta değerli kalemler) “A” türü stok kalemleri (hayati veya yüksek değerli kalemler) Stok kalemlerinin sayıca yüzdesi ABC sınıflamasına göre birikimli stok yatırımının dağılımı Birikimli stok yatırımının yüzdesi

20 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Etkin Bir Stok Kontrolü İçin: 1.Muhasebe ile entegre bir bilgisayar sistemi 2.Faturalama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi 3.Stok kontrolü ile ilgili çalışacak bir kişinin istihdam edilmesi

21 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Sipariş Verme Teknikleri Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sabit Sipariş Periyodu Modeli Tam Zamanında Stoklama (JIT)

22 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Stoklar optimum düzeyde olmalı! Alt sınır: Yok satmak.. Üst sınır: Fazla stok bulundurmak… Kâr marjı yüksek olan ilaçları bulundurmak. Stok devir hızı yüksek olan ilaçları bulundurmak.

23 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Zaman Miktar Yeniden sipariş düzeyi Doğru sipariş miktarı Burada yeniden sipariş ver Adet olarak emniye t stoku Zaman cinsinden emniyet payı Zaman cinsinden temin süresi Stok her gün sürekli düşmek- tedir 0

24 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) ESM = 2 x Toplam Talep x Sipariş Maliyeti Bulundurma Maliyeti

25 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Depodaki miktar Günler 20406080100120 600 300 Ortalama envanter (300) 20 40 60 80 100 120 100 Ortalama envanter (50) Günler 600 ‘lük sipariş ver 100 ‘lük sipariş ver Siparişin verilmesi Siparişin gelişi

26 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Belli zaman aralıklarında sipariş verilir. Sipariş verilirken stok seviyesi belirli bir üst seviyeye kadar doldurulur. Sipariş miktarı her seferinde değişir. Sürekli stok sayımı (kontrolü) yoktur. Bu nedenle, periyotlar arası stoksuz kalma riski vardır.

27 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Doğru ürün Doğru zamanda İstenen miktarda

28 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Japonlar tarafından geliştirilmiş bir yöntem (Toyota Üretim Sistemi). Sıfır stok, sıfır hata! Az sayıda satıcıdan yüksek kalitede ürünü, küçük partiler halinde ve tam zamanında almak..

29 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) Gereksiz yere kaynak kullanımına neden olur (insan, yer, zaman). İlaçlar kaybolabilir, karışabilir. Kutular devrilip altta kalanlar ezilebilir, kırılabilir. Yer kaplayıp diğer ilaçların akışını engeller. Fiyat düşüşlerinde ciddi zararlar doğabilir. Sorunları görmemizi engeller.

30 Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) İyi ve etkin bir stok yönetimi:  Gerçek değerleriyle stoklarımızda yer alan ilaçlar,  Stoklar için en uygun değerleme yöntemini uygulayarak gerçek olmayan kârlar üzerinden vergi ödenmesinin önlenmesi.  Satışlarda esneklik kazanılması,  Dış şartlardan daha az etkilenilmesi,  Yatırımların çeşitlendirilmesi ve etkinliği  Yatırımların kârlılığının artması,  Satışların artması,  Kârlılığın artması,  Nakit yönetiminde etkinlik sağlanması,  Müşteri bağlılığının artması,  Eczanenin değerinin artması.

31 TEŞEKKÜRLER... Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM)


"Ecz. Fahri Yağlı ( Pharma MBA&CRM) ECZANE FİNANS YÖNETİMİ BİLANÇO VE GELİR ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları