Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Malzeme ve Stok Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Malzeme ve Stok Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Malzeme ve Stok Yönetimi
Doç.Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

2 TANIM Stok; Hizmet sunumunun devamlılığı için önceden tedarik edilip atıl olarak bekletilen ve ihtiyaç doğdukça kullanıma sunulan kaynaklar ilaç ve tıbbi malzeme

3 Avantajlar Hizmet sürekliliği, İhtiyaç belirsizliği, değişkenliği
Sosyal güvenlik uygulamaları (SUT) Tedarikçi kaynaklı problemleri asgariye indirme, Miktara bağlı iskontalar, Enflasyon ve fiyat artışlarından etkilenmeme

4 Dezavantajlar Depolama maliyeti Kontrol, koruma zorluğu Miad geçmesi,
Bozulma, Kullanılamama Demode olma

5 Malzeme yönetim süreci
İhtiyaçların tespiti, Tedarik edilmesi, Depolanması, Akışının düzenlenmesi Muhasebeleştirilmesi

6 Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
Stok Fazlası Hurdaya Ayrılanlar Listesi İhtiyaç Fazlası Kurum Performans Değerlendirme Fiyat Yüksek Fiyat Sorgulaması Satınalma Yöntemleri Dayanıklı Taşınırlar Listesi Aylık Tüketim Takipleri Ortez Protez Listesi Aylık Giriş Çıkış Detayları MKYS - TDMS Stok Durumu İlaç Listesi

7 MKYS İhale Öncesi Diğer kurumlarda
İhale Öncesi Diğer kurumlarda “İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ” ve “STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ” sorgulanmadan ihtiyaçların piyasadan temini yapılmamaktadır. Ancak İvedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya nakliye maliyetleri ve ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlardan temin edilmesi uygun görülmeyen tıbbi malzeme ve ilaçlar için dışarıdan temin yoluna gidilebilmektedir.

8 MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı Genelgeler
“İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ”nde yer alan mal, malzeme ve demirbaşlar BEDELSİZ devredilmektedir. “STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ”NDE BEDELLİ devredilmektedir.

9 MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı Genelgeler
“Mal kabulü, azami stok miktarına uygun yapılmaktadır. İhaleler, yıllık sarf ihtiyaç miktarları dikkate alınarak yapılmakta, Siparişler kullanım durumuna göre azami stok miktarını geçmeyecek şekilde belirlenip, belli periyotlarda ürün teslim alınmaktadır. Kurum stoklarında üç aylık ihtiyacın üzerinde bulunan tıbbi malzeme ve ilaçların, diğer kurum ve kuruluşların bilgi ve istifadesine sunulmaktadır.

10 MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı Genelgeler
Stok yönetimi gerçekleştirme ve analizini sağlamak amacıyla sağlık kurumlarında; Stok Koordinasyon Birimleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Satın Alma Birimleri İhtiyaç Tespit Komisyonları oluşturulmuştur.

11 Stok Fazlası (08/11/2012) İlaçlar farmakolojik ürünler: 1.306.072,41
Biyokimyasallar, kimyasallar: ,89 Medikal malzemeler: ,93 Laboratuvar malzemeleri: ,35 Genel toplam: ,35

12 Özet-1 “Günümüzde hastanelerde ilaç ve tıbbi sarf malzeme stoklarına bağlanan miktar önemli seviyelere ulaşmaktadır. Stoklar genellikle parasal karşılığı olan kaynaklar yani yatırımlardır. Bu nedenle hizmeti aksatmayacak şekilde stok bulundururken bunu bulundurmanın maliyeti de göz önüne alınmalıdır. Stok miktarının az olması hizmetin aksamasına, stok miktarının fazla olması ise hastane kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır.

13 Özet-2 1040 kurumu bünyesinde bulunduran Sağlık Bakanlığı, çok büyük bir sağlık hizmeti sunucusudur. Bağlı Kurumların mali anlamda ayakta kalabilmesi için stoklara uygulanacak başarılı bir malzeme yönetim sistemi ile beraber etkin bir stok yönetimi ve kontrolü sağlanarak tasarruflarla maliyetlerde azalma ve verimlilik sağlanması amaçlanmaktadır.

14 Sonuç Hastaneler; Tıbbi hizmetlerinin kalite ve etkinliğini azaltmaksızın verimliliğini arttırmalı Akılcı stok yönetimi anlayışıyla maliyetlerini düşürmeleridirler

15 TEŞEKKÜRLER Sağlıklı Toplum ????


"Tıbbi Malzeme ve Stok Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları