Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grupları Bakanlık Müsteşarlık BİD Pln. Çal. Grubu CBS Şb. Müd. CBS Çalışma Grubu CBS İl Odak Nok. SKP Pln. Çal. Grubu İnspire Çal. Grubu GeoPortal Çalışma Grubu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

3 Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması ÇOB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda kullanılmakta olan CBS uygulamaları ve mevcut coğrafi veri setleri belirlenerek, bu veri setlerinin verimli bir şekilde tek bir veritabanı sistemi üzerinden yönetimini sağlayabilecek üst seviyede bir CBS Altyapısı kurulmuş ve gerekli optimizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Sistem, 3 katmanlı bir mimari üzerine bina edilmiştir. VERİ KATMANI İnstance RDBMS (RAC) ORACLE SDE NetGIS GeoServer Web Servis Diğer SERVİS KATMANI UYGULAMA KATMANI Esri ArcGIS Server NetGIS Server

4 CBS sistemi toplam 17 sunucu üzerinde hizmet vermektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Mimarisi CBS sistemi toplam 17 sunucu üzerinde hizmet vermektedir.

5 Çevre ve Orman Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlık CBS Sistem Mimarisi Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji, OGM ve DSİ de kurulan veritabanlarından replikasyonla, Bakanlık merkezi CBS veritabanına online veri senkronizasyonun yapılması sağlanmıştır. Oluşturulan coğrafi veri tabanındaki veriler internet harita sunucuları yardımıyla, kurumlar ve vatandaşlar için internetten yayınlanması yönünde uygulama geliştirilmiş ve ilgili birimlere kurulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığı

6 Çevre ve Orman Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlık CBS Uygulaması Web tabanlı CBS uygulaması geliştirme tekniği ve altyapısı itibariyle, tüm kurumlara örnek olabilecek bir uygulamadır. Çevre ve Orman Bakanlığı

7 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlık CBS Uygulaması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Bilgi Sistemi Çevresel Bilgi Sistemimiz en önemli sistemlerimizden biri olup, çevresel verinin toplandığı ve paylaşıldığı kurumsal uygulamamızdır. AB destekli olarak geliştirilen bu sistem sayesinde yerel teşkilatlarımızdan online veri akışı sağlanmaktadır. Bu sistemin temel taşlarından birisi de CBS uygulamasıdır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

9 Çevre Düzeni Planları Veritabanı Tasarımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Düzeni Planları Veritabanı Tasarımı Analiz ve Tasarım Çalışması / Veritabanı Yapısı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Düzeni Planları Veri Entegrasyonu Bakanlığımızca yapılan 11 plan bölgesine ait çevre düzeni planları birbirinden farklı veri setlerine sahip olduğu için birleştirilmesi mümkün değildi. Bunun için standart bir veri tabanı geliştirilerek bu veriler tek bir veritabanında birleştirilmiştir. Bu sayede 1/ ölçekli çevre düzeni planlarına ait sayısal verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında bütünleştirilmesi ve yönetilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır yılından itibaren ise hem yeni planlar veri tabanına aktarılacak hem de plan tadilatı ve planlama portalı geliştirilmeye başlanmıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

11 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlık Planlama Veritabanı Uygulaması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

12 Çevre ve Orman Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi Bakanlığımızın en önemli uygulamalarından olan e-Çevre İzinleri uygulamasına, merkezi CBS altyapısından servis verilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı

13 Çevre ve Orman Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Corine Projesi AB GMES programının Türkiye Odak noktası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıdır. GMES kapsamında Corine’den elde edilen veriler ile bir Arazi izleme sistemi oluşturulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığı

14 Coğrafi Bilgi Sistemleri
CORINE 2006 Projesi Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Günümüzde arazi kullanımının hızla değişmesi ve kalkınmada ekonomik, ekolojik kararların bir arada düşünülmesi, rasyonel kaynak kullanımı, çevreye duyarlı arazi kullanım kararlarının alınmasına, müdahale için bu değişimlerin daha hızlı tespit edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Corine Land Cover (CLC) 2006 projesinde CLC metodolojisi dikkate alınarak uydu görüntülerinin bilgisayar destekli görsel yorumlama yaklaşımı kullanılmıştır ve yılı arazi kullanımı haritaları hazırlanmıştır. 2000 – 2006 yılları arası arazi kullanımı istatistikleri ve arazi kullanımı değişim istatistikleri çıkarılmıştır. Şu an geriye dönük olarak 1990 yılı uydu görüntülerinden 1990 yılı arazi örtüsü verileri üretilmektedir.

15 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Arazi İzleme Sistemi CORINE Web Portal Projesi Türkiye’deki ve Avrupa’daki CORINE projeleri hakkında bilgi veren ve bu bilgilerinin paylaşıldığı bir internet ortamıdır. Web Portal uygulamasına Avrupa Çevre Ajansına (EEA), Avrupa Uzay Ajansına (ESA) verilen linklerle bu site aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Uzaktan Algılama ve CBS kullanılarak, üretilen CORINE ve 2006 değişimlerinin sanal ortamdan sunulduğu yerdir. Web Portal aracılığı ile CORINE arasındaki değişimlerin karşılaştırılmalı olarak görülebilmektedir.

16 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Arazi İzleme Sistemi (Land Monitoring) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

17 Çevre ve Orman Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı (Nuhun Gemisi Veri Tabanı) tarihli ve 2009/10 sayılı Bakanlık Genelgesi ile Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca elde edilen biyolojik çeşitliliğe ait bütün verilerin sayısal ortamda Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’nda toplanması, koordinasyonu, paylaşımı, dağıtımı ve yönetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi’nce sağlanmaktadır. “Nuhun Gemisi” olarak adlandırdığımız Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanında, ülkemizin tüm biyolojik değerlerinin tutulduğu veritabanıdır. Bu veritabanında bitki ve hayvanlar ile bunların yaşama muhitleri ile bilgiler depolanmakta, gerekli izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı

18 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanı (Nuhun Gemisi) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

19 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Korunan Alanlar Veri Tabanı Bakanlığımız kontrolünde olan korunan alanlar; sayısallaştırılarak oluşturulan veri tabanı üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara internet ortamında sunulmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

20 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Korunan Alanlar Veritabanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

21 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Sahaların CBS Entegrasyonu Projesi Kapsamında, web tabanlı analiz ve yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her yıl belirlenen avlanmaya açık ve kapalı alanların, Google Earth ve topoğrafik haritaların altlık olarak kullanılarak, ortaya çıkarılması internet ortamında gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri web ortamında yetki bazlı veri girişi yapabilmekte yapılan projeleri web ortamında onaylayabilmektedir. Sonuçlar geliştirilen yazılım araçları ile basılı harita şekline otomatik olarak getirilmektedir Bu aşamadan sonra yeni çalışmalar ile Av ruhsatlarının takibi, kotaların takibi gibi çalışmalar önümüzde yıl içerisinde yapılacaktır.

22 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ava Yasak Sahalar Veritabanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

23 Coğrafi Bilgi Sistemleri
CBS Destekli İklim Değişikliği İzleme Sistemi Seyhan havzasında küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya ve iklim değişikliğine uyum yönünde politika ve programlar oluşturulmasına yönelik etkin olarak kullanılacak iklim değişikliği izleme ve değerlendirme ağı ve bu ağa destek verecek Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Amacıyla Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmasıdır. Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen çalışmada Niğde Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi alan uzmanları çalışmaları ile oluşan modeller sisteme aktarılarak ve Web GIS ortamında sorgulama ve analizler yapılabilmektedir. Proje Birleşmiş Milletler MDGF1680 bütcesi ile Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmış ve Bakanlığımıza devredilerek işletilmektedir. Projenin yapımında Başkanlığımız büyük katkı sağlamıştır.

24 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri İklim Değişikliği İzleme Sistemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

25 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Toplam sediment miktarının tespitini ve erozyon risk haritalarının oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Çalışma alanı olarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunan 17 havza seçilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak 17 havzaya ait alt havzalar ve genel havzalar belirlenerek, akarsular tarafından taşınan yıllık sediment miktarları tespit edilerek potansiyel erozyon risk sahaları belirlenmiştir. Aynı zamanda Su Çerçeve Direktifi (Water Framework Directive) dikkate alınarak alt havzalar kendi içinde bu metodoloji göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Proje kapsamında Ankara Üniversitesi tarafından oluşturulan algoritma ve modeller aracılığı ile dinamik olarak haritaların oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında; Ülkemiz için Sediment Modeli, Ankara Üniversitesi ile birlikte geliştirilmiştir. Çalışmanın devamında, kalan 9 havzanın, alt havzaların tespit edilmesi ve oluşturulan model ile birlikte sedimet ve erozyon risk haritalarının oluşturulması yapılacaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

26 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması DEM Oluşturulması Masaüstü GIS yazılımlarına ait yazılım özel eklentisi kullanılarak üç boyutlu coğrafi analizlerden Sayısal Yükseklik Modeli yani Hidrolojik DEM oluşturulmuştur. Sayısal Yükseklik Modeli (Hidrolojik DEM)

27 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Mikro Havzaların Oluşturulması Suyun akış yönleri ve toplanma alanları belirlenmiş, mikro havzalar oluşturulmuştur. Mikro Havzalar

28 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Alt Havzaların Oluşturulması Mikro havzalardaki drenaj ağı dikkate alınarak havza alanlarının genellenmesi ile birlikte alt havzalar oluşturulmuştur. Alt Havzalar

29 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Komşu havzalar ve alt havzaların “en uzun akım yolu” gibi birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konmuştur. En Uzun Akım Yolu

30 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Potansiyel Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Potansiyel Toprak Kayıpları (6 Sınıf)

31 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Gerçek Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Gerçek Toprak Kayıpları (6 Sınıf)

32 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Akarsulara Ulaşan Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Şekil 18. Akarsulara Ulaşan Toprak Kayıpları (6 Sınıf)

33 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması SİO ve EİE Verilerinin Karşılaştırılması Sediment İletim Oranları Elektrik İşleri Etüt İdaresinden alınan Sediment Tahmin verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu iki verinin karşılaştırılabilmesi için iki adet alt havza belirlenmiştir. Bunlar 523 numaralı EİE istasyonunun bulunduğu Acısu deresi ve 527 numaralı EİE istasyonunun bulunduğu Gördes Çayı’ dır. Acısu deresi ve Gördes Çayının karşılaştırılan verileri tablodaki gibidir. Tablodaki Sediment değerlerinin birimi ton/ km²/yıl’ dır. Havza Adı Acısu Deresi Gördes Çayı Ortalama 72 90 123 140 Maksimum 82.382 78.972 40.688 39.342 EİE Verileri Hesaplanan Şekil 19. Acısu Deresi ve Gördes Çayı Sediment Değerleri

34 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması SİO ve EİE Verilerinin Karşılaştırılması Acısu Deresi ve Gördes Çayı EİE Ağı


"Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları