Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ"— Sunum transkripti:

1 KURUM KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ

2 Doğru Yerden Bakmak Yeni Bir Kültür Yaratmak

3 Kurum Kültürü Çalıştığınız kurumu düşünün bir an için.
Muhtemelen kurumunuzun kendisine has bir kültürü olduğunun farkındasınız ancak bu kültürü tanımlamanız istendiğinde oldukça zorlandığınızı fark edeceksiniz. Yine aynı şekilde, kendi kurumunuzdaki kültürün bir başka kurumdakinden farklı olduğunun veya kurumda sizin biriminizdeki kültürün, başka bir biriminkinden farklı olduğunun farkındasınız ancak farkın tam olarak ne olduğunu ve neden kaynaklandığını tanımlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz.

4 Kurum Kültürü Bir kurumun kültürü dendiğinde akla kurumun değerleri, vizyonu, misyonu gibi şeyler gelebilir. Ancak bunlara baktığımızda, kurumların üç aşağı beş yukarı benzer değerler ve benzer tarz vizyon ve misyonlara sahip oldukları görülür. Örneğin, etik ilkelere bağlılık, müşteriye değer verme, ekip bilinci, kalite gibi değerler birçok kurumun sahiplendiği değerlerdir. Peki o zaman kurum kültürünü tanımlayan ve belirleyen şeyler nelerdir?

5 Kurum Kültürü “Burada işler böyle yürür” demenin yoludur.

6 Okul Kültürü Okul üyelerince ortaklaşa paylaşılan temel inançlar, değerler, normlar, semboller ve uygulamalar bütünüdür.

7 Okul Kültürün Boyutları
Okulun Tarihi Okulum değer ve inançları Okula ait hikayeler ve mitler Okulun kültürel normları Gelenekler,Törenler,Adetler Okulun erkek ve kadın kahramanları

8 Okul kültürünü belirleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

9

10 Kültür İkiye Ayrılır Zayıf Okul Kültürü Güçlü Okul Kültürü

11 Zayıf Okul Kültürü

12

13 Güçlü Okul Kültürü

14 Kurum kültürü sorgulanırken veya yeni oluşturulurken;
Çalışanların kendilerini kurumun bir parçası olarak görmeleri. Çalışanların kurumda bireysel potansiyellerini kullanma ve geliştirme ortamı bulmaları. Aynı işi yapanlarla işbirliği içinde olmaları . Kurumda alınan kararlara katılabilmeleri Yenilik ve gelişmelere açık olup kısa sürede uyum göstermeleri. Kuruma yeni katılanlara ve gerektiğinde tüm çalışanlara kurumun değer amaç ve inançlarının kurum içi faaliyetlerle verilmesi ve benimsetilmesi. Adil bir ödüllendirme sisteminin işletilmesi. Sorunların çözümünde hoşgörünün esas alınması . Kurumun hayat bulmasında rolü olmuş kurucuların hikayelerinin bir teşvik ve motivasyon aracı olarak anlatılması.

15 Okul İklimi Eğitim yönetimi sözlüğüne göre okul iklimi: “Bir örgüt ya da grubun bütün duygusal sistemi, bir örgütün iç çevresinin doğası, yarattığı etki, algılanması, algılayanların örgütsel davranışları üzerindeki etkisi” olarak tanımlanmıştır.

16 Okula hakim olan iklimin niteliğini aşağıdaki niteliklere bakarak saptayabiliriz
İnanç, güvenme ve güvenlik duygularının durumu Açıklık,açık kalplilik ve içtenlik duygularının durumu Yardımlaşma ve yardımseverlik duygularının durumu Katılım ve katılma duygularının durumu, Doyum ve beklenti ile umutların durumu

17 İklim tipleri 1.Açık iklim 2. Bağlı ( engaged ) iklim
3. Çözülmüş ( disengaged ) iklim 4. Kapalı iklim

18 Açık iklim; Okuldaki öğretmenler ve yöneticinin davranışları açıktır. Bu iklim işbirliği, saygı, açıklık (hem çalışanlar hem de çalışan-yönetim arası ilişkilerde) ile olur.

19 Çözülmüş ( disengaged ) iklim;
Bağlı iklimin tersidir. Yöneticinin davranışları açıkken öğretmenlerin davranışları kapalıdır. Bu tür okulda, yöneticinin liderliği öğretmenlerin destekçisidir. Fakat buna rağmen çalışanlar liderliğe cevap vermezler ve sorumluluk üstlenmezler.

20 Bağlı ( engaged ) iklim;
Öğretmenlerin davranışları açıkken yöneticinin davranışları kapalıdır. Yönetici katı ve otoriter, aynı zamanda çalışanların profesyonel uzmanlıklarına ve kişisel ihtiyaçlarına saygı göstermez.

21 Kapalı iklim; Okuldaki öğretmenler ve yöneticinin davranışları açık değildir.Bu iklimde etkileşim,iş birliği yoktur.

22

23 TEŞEKKÜR EDERİM


"KURUM KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları