Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOLOJİK TESTLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOLOJİK TESTLER."— Sunum transkripti:

1 PSİKOLOJİK TESTLER

2 1. Projektif testler

3 Projektif testler Psikodinamik anlayıştan kaynaklanır.
Projektif test kişinin istediği gibi cevap verebileceği bir uyaran sunar. Uyaran belirsiz olduğundan ve belli bir cevabı gerektirmediğinden, birey kişiliğini uyarana yansıtır.

4 Projektif testler Projektif testler bireyin imgelemini harekete geçirir, kişinin bilinçaltını yansıtacağı varsayılır.

5 Projektif testler En yaygın olarak kullanılan projektif testler Beier ve Rotter Cümle Tamamlama Testi, Tematik Algı Testi (TAT), Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (CAT), Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi ve Rorschach Mürekkep Lekesi Testi’dir.     

6 Projektif testler Projektif Testlerin Başlıca Özellikleri:
Birey verdiği cevapların anlam ve önemini bilmez, dolaylı bir yöntemdir. Kişiye cevap özgürlüğü vermektedir. Envanterlerde olduğu gibi “Evet”, “Hayır” şeklinde bir yanıtlama ve sınırlama bulunmamaktadır. Kişiliği bütün olarak değerlendirmeye yönelmiştir.

7 C.A.T. 100%

8 C.A.T. CHILDREN APPERCEPTION TEST
Standart durumların algılanmasında, anlamlı bireysel farklılıklar üzerinde çalışmak suretiyle kişiliği inceleyen, projektif bir metoddur.

9 C.A.T. Hayvanların farklı durumlarda resmedildiği 10 karttan oluşan orijinal CAT ilk kez 1949 yılında yayınlanmıştır. 1952 CAT-S (Children Apperception Test- Supplement) 1965 CAT-H (Children Apperception Test- Human )

10 C.A.T. Çocuklara (3-10 yaş) uygulanan ve hayvan figürlerinden oluşan bu test çocukların genel ruhsal durumu, ebeveynler ile ilişkisi, kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri... vb. alanlarla ilgili bilgi verir. 10 resimli kart kullanılarak uygulanan testte zaman sınırlaması yoktur

11

12 C.A.T. Tepkiler  Beslenme; anne baba tarafından yeterince beslenip beslenmediği konusu etrafında dönmektedir. Kim daha fazla alıyor? Kim daha terbiyeli davranıyor? Kardeş rekabeti? Yiyecek bir ödül mü yoksa verilmemesi durumunda bir cezamı? Genel iletişim problemleri ? Beslenme sorunları? Tatmin olamama ya da istediğini elde edememenin verdiği rahatsızlık?

13

14 C.A.T. Çocuğun kendisi ile ip çeken figür
Anne figürü mü? Baba figürü mü? Saldırıya uğrama korkusu? Kavga? Otonomi isteği?

15

16 C.A.T. TepkilerYetişkin erkek figürü ile ilişkiler

17

18 C.A.T. Çocuğun anne ile ilişkisi Kucaktaki çocuk kim?
Tepkiler  Kardeş rekabeti, bebekler nereden gelir? Çocuğun anne ile ilişkisi Kucaktaki çocuk kim? Bir tehlikeden mi kaçıyorlar? Uzaktaki ev?

19

20 C.A.T. Tepkiler  Anne ve baba arasında neler geçiyor acaba? Karyolada iki çocuğun bulunması çocuklar arasındaki ilişkileri keşfetme konularını açığa çıkartır.

21

22 C.A.T. Bu resim 5. resme ilave olarak kullanılmaktadır.
5. Resme karşı duyulan fakat açığa vurulmayan tepkileri ve davranımları 6. Resim daha daha geniş bir şekilde ortaya koymaktadır. Üçgen  Anne baba ve çocuğun birlikte çizildiği bu resme kıskançlık duyguları da zaman zaman yansır.

23

24 C.A.T. Tepkiler Saldırıya uğrama, endişe, korku Duyulan endişe ve korkunun derecesi çocuğu resmin reddine götürecek kadar fazla olabilir. Ya da inkar onu zararsız bir hikayeye dönüştürecek kadar fazla olabilir.

25

26 C.A.T. Tepkiler Çocuğun aile için üzerine aldığı rol, diğerlerinin çocukla ilgili düşünceleri Öndeki figür anne mi baba mı? Müşfik(sevecen) mi yoksa ikaz mı ediyor? Acaba ne söylüyor ? Sohbet edenler nelerden bahsediyor olabilirler?

27

28 C.A.T. Tepkiler  Yalnız kalma korkuları, anne baba tarafından terk edilme korkuları İçerideki odada neler oluyor? İstismar Karanlık korkuları ve fobileri uyaran bir resimdir aynı zamanda

29

30 C.A.T. Tepkiler  Tuvalet terbiyesi ile birlikte mastürbasyonu konu alan hikayeler Yetişkin figür çocuğu dövmekte mi yoksa altını mı temizlemekte? Ahlaki Kavramlar Suç ve Ceza

31 C.A.T. -I- Tekrarlanan konular -II- Düzenli (art arda) analiz -III-
Hasta geçmişi bilgilerinin (anamnez) kullanımı

32 C.A.T.

33 T.A.T. 100%

34 T.A.T. HENRY MURRAY & CHRİSTİNA MORGAN
Test, Harvard Psikoloji Kliniğinde 1938 yılında geliştirilmiştir. Yetişkinler ve genç ergenler için oluşturulmuştur.

35 T.A.T. Danışana gösterilen bir takım resimlerle ondan bir hikaye anlatması beklenen görsel bir testtir. Danışanın duygusal çatışmalarının, komplekslerinin ve duyarlılıklarının dışa vurulmasını amaçlar.

36 T.A.T. Toplam 30 karttan oluşur. Kartlar 3 kategoriye ayrılır:
1. Kadınlar ve erkekler için (örn.3bm, 8bm) 2. Sadece erkekler için (örn. 6bm, 7bm) 3. Sadece kadınlar için (örn. 6gf, 7gf)

37 T.A.T.

38 T.A.T.

39 T.A.T. Verilen her resimli kart için, danışanın bir hikaye kurgulaması beklenir. 1. Şu anda ne oluyor? 2. Resimdeki karakterler ne düşünüyor ve ne hissediyor? 3. Olaylar bu noktaya nasıl geldi? 4. Sonuç nedir?

40 T.A.T. Kartlar yorumlanırken süre tutulur.
Danışanın resmi yorumladığı sıradaki davranışları dikkate alınır.

41 T.A.T. 1. Hikayenin ana karakterinin tanımlanması
2.Ana karakterin arzuları, güdüleri ve ihtiyaçlarının tanımlanması 3. Çevresel faktörlerin tanımlanması 4.Karakterler arasında oyun ve çatışmanın tanımlanması 5.Hikayenin sonucu

42 T.A.T. ?

43 T.A.T. Konsantrasyon becerisi, yeterlilik derecesi, yüksek rekabetçilik Keman çalmaktan hoşlanmayan çocuk hikayeleri sıklıkla anlatılır Hoşlanmadığı etkinliklere, öğrenme yaşantılarına maruz kalma

44 T.A.T. ?

45 T.A.T. Testteki tek topluluk resmidir. Grup içinde birey olarak yaşamanın zorluklarını ortaya çıkarmaya yöneliktir.

46 T.A.T. ?

47 T.A.T. Özellikle depresif danışanların duygu durumlarını, dürtü kontrollerini, suçluluk ve çökkünlük duygularını ortaya koymak açısından kritik bir karttır. Belirsiz objenin ne olarak tanımlandığı önemlidir (kendine zarar verme- içe yada dışa dönük agresyon). If a patient describes the ambiguous object as a gun, it’s highly likely that the person might harm oneself (Intra-aggression) or another person (Extra-Aggression).

48 T.A.T.

49 T.A.T. Özellikle depresif danışanların duygu durumlarını, dürtü kontrollerini, suçluluk ve çökkünlük duygularını ortaya koymak açısından kritik bir karttır.

50 T.A.T.

51 T.A.T. Kadın ve erkek ilişkilerine yönelik duyguları, tutumları ortaya çıkarmaya yönelik bir karttır. İhanet, aldatma gibi temalar sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

52 T.A.T. ?

53 T.A.T. Gözleyen ve yargılayan bir anne mi?
Yoksa sizi izleyen bir saldırgan veya davetsiz bir misafir mi? Paranoid düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan bir karttır.

54 T.A.T.

55 T.A.T. Erkeklerin anneleri veya anaç figürlerle ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan bir karttır. Genellikle annesi ile çatışan, mücadele eden ve bağımsızlık talep eden erkek öyküleri anlatılır. Hangi figürün zor durumda olduğu önemlidir/kritiktir.

56 T.A.T.

57 T.A.T. Kadın ve baba vb. figürler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlasa da genellikle danışanlar tarafından yaş farkı olmadığı düşünülerek daha çok romantik ilişkilere ilişkin öyküler anlatılmaktadır.

58 T.A.T. ?

59 T.A.T. Zihinsel çatışmalara ve ameliyatı yapan yaşlı adama yönelik tutumlar üzerinden değerlendirilir.

60 T.A.T. ?

61 T.A.T. Genelleme yapmanın zor olduğu serbest çağrışımın en yoğun olduğu kartlardan biridir.

62 T.A.T. ?

63 T.A.T. Kadınlar arası akran ilişkilerini ortaya koymaya çalışır.
Kıskançlık, düşmanlık, kardeş kavgaları… Paranoid düşünceler…

64 T.A.T.

65 T.A.T. Yalnızlık duygusunu veya içe bakışı ortaya çıkarmaktadır.
Yetişkinler çoğunlukla erken çocukluk hikayelerinden söz ederler.

66 T.A.T. ?

67 T.A.T. Kendine zarar vermeye doğru giden yoldaki dürtüleri ve durumları ortaya koymaktadır. Kişinin felsefi inanç ve ilgilerini yansıtmasına olanak sağlamaktadır.

68 T.A.T.

69 T.A.T. Arkadaki figür çoğunlukla kötü/şeytani bir anne olarak tanımlanır. Kişilerin kendi annelerine yönelik olumsuz duygu ve tutumlarını ortaya çıkarma da işlev görür.

70 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

71 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

72 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır. A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. bireysel olarak yada belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

73 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

74 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

75 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

76 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

77 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

78 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

79 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

80 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

81 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

82 BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

83 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

84 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
J.B. Rotter ve J.E. Rafferty tarafından 1950’de geliştirilen Rotter CTT, yarım bırakılan 40cümle başlangıcından oluşan projektif bir kişilik testidir. Rotter CTT’nin yetişkinler,çocuklar ve üniversite öğrencileri için ayrı formları bulunmaktadır.

85 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Bu testlerde genellikle iki tür yönerge kullanılmaktadır. Birincisinde, hıza önem verilmekte vedenekten aklına ilk gelen düşünceleri yazarak hemen bir cümle yapması istenmektedir. İkincisinde ise, deneklerden kendi duygularını ifade edecek cümleler yapması istenmektedir

86 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Rotter CTT’nin üniversite öğrencileri için puanlama sistemi Rotter, Rafferty veSchachtitz(1949) tarafından geliştirilmiştir. Teste verilen yanıtlar, örnek yanıtlara göre 0’dan6’ya kadar değişen değerler verilerek puanlanmaktadır. Elde edilen toplam puanı, danışanın uyum durumunu göstermektedir.

87 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Ailesine Karşı Tutumları Sosyal ve Cinsel Tutumlar Kişilik Özellikleri

88 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

89 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

90 ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
?

91 LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ 100%

92 LUİSA DÜSS Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun¬larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu testte yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

93 LUİSA DÜSS «Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü veya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir.

94 LUİSA DÜSS Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin etkisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine koyması gerekir. Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması tercih edilmiştir.

95 LUİSA DÜSS 1. Öykü KUŞ ÖYKÜSÜ
Çocuğun ana babadan birine olan bağlılığını veya geleceğini görme biçimini açığa çıkarmak için

96 LUİSA DÜSS Bir ormanda çam ağacındaki yuvalarında yaşayan baba, anne ve yavru kuş yuvalarında uyuyorlarmış. Derken gece, sert, ama çok sert bir rüzgâr çıkmış. Rüzgâr ağacın dallarını silkelemiş, sarsmış. Yuva da kuşlar da yere düşmüşler. Kuşlar korkuyla uyanmışlar. Anne kuş hemen uçup bir çam ağacına, baba da başka bir çam ağacına konmuş. Şimdi yavru kuş ne yapacak?

97 LUİSA DÜSS 2. Öykü EVLİLİK YILDÖNÜMÜ ÖYKÜSÜ
Eğer çocuk ana babanın odasında bir şok geçirmişse, bunun belirlenmesi; ana baba beraberliğinin ve mutluluğunu kıskanma

98 LUİSA DÜSS Bir anne ile babanın evlenmelerinin yıldönümü idi. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı ve o gün için pek güzel bir eğlence hazırlamışlardı. Bu güzel eğlencenin tam orta yerinde, çocuk kalkıp bahçeye çıkıyor? Neden acaba?

99 LUİSA DÜSS 3. Öykü KUZU ÖYKÜSÜ
Sütten kesilme ve kardeşlik komplekslerinin belirlenmesi için

100 LUİSA DÜSS Bir çayırda, bir anne koyunla bir küçük kuzu yaşıyorlardı. Küçük kuzu bütün gün annesinin ya-nında sıçrayıp duruyordu. Her gece annesi ona çok sevdiği sıcak süt veriyordu. Aynı zamanda kuzu ot da yemeğe başlamıştı. Bir gün anne koyuna minicik bir kuzu getirdiler. Gelen kuzu çok acıkmıştı. Anne koyundan süt istiyordu. Fakat anne koyunun ikisine de yetecek kadar sütü yoktu. Büyük kuzuya dedi ki: «İkiniz için de taze sütüm yok! Sen artık taze ot yiyeceksin!» Büyük kuzu ne yapsın?

101 LUİSA DÜSS 4. Öykü CENAZE ÖYKÜSÜ
Saldırganlık, ölüm istemi, suçluluk, kendini ce¬zalandırma duygusunu meydana çıkartmak için

102 LUİSA DÜSS Köyün yolundan bir cenaze geçiyor. Herkes soruyor. «—Kim ölmüş?» Cevap veriyorlar «Şu evde oturan ailelerden biri.» Kimdir bu ölen? Ölümü bilmeyen çocuklara hikâye şöyle anlatılır.Aileden biri yola çıkmış ve bir daha gelmemek üzere uzağa, çok uzağa gitmiş. Acaba bu kimdir?

103 LUİSA DÜSS 5. Öykü KORKU ÖYKÜSÜ
Bunalım ve kendini suçlamayı belirlemek için Bir çocuk usulca şöyle dedi: Ah ne kadar korktum! Acaba o neden korkmuştur?

104 LUİSA DÜSS 6. Öykü FİL ÖYKÜSÜ Kastrasyon korkusu
Bir çocuğun çok sevdiği küçük bir fili varmış. Fil uzunca hortumu ile pek güzelmiş. Bir gün gezmeden dönüşte odasına girince, çocuk fili pek değişmiş bulmuş. Değişmiş olan nedir ve niçin değişmiştir?

105 LUİSA DÜSS 7. Öykü YAPILMIŞ EŞYA ÖYKÜSÜ
Anal kompleksi ve inatçılığı belirlemek için Bir çocuk topraktan birçok şeyler imal etmede başarılı olmuş. (Bir kule vs.) Bunları çok seviyormuş. Annesi bunları kendisine vermesini isterse ne yapacaktır. Verecek midir?

106 LUİSA DÜSS 8. Öykü ANNE VE BABA İLE GEZİNTİ ÖYKÜSÜ
Oedipus ve Elektra komplekslerini belirlemek için Bir kız çocuk (veya annesi ile erkek çocuk) babası ile ormanda baş başa çok güzel bir gezinti yap-mışlar. Bu gezintiden ikisi de çok hoşlanmışlar. Eve girdikleri zaman anne (baba)'nın yüzünün her zamanki gibi olmadığını görmüşler. Niçin?

107 LUİSA DÜSS 9. Öykü HABER ÖYKÜSÜ İstek ve korkularını anlamak için
Bir çocuk okuldan (gezmeden) dönmüştü. Annesi ona dedi ki: Derslerine hemen başlama, sana verilecek bir haberim var!» Annesi acaba ona ne söyleyecek?

108 LUİSA DÜSS 10. Öykü KÖTÜ RÜYA ÖYKÜSÜ Önceki öyküleri kontrol için
Bir çocuk sabahleyin çok yorgun uyandı ve dedi ki: «Ah öyle fena bir rüya gördüm ki!» Acaba ne görmüştü?

109 LUİSA DÜSS Testin uygulanacağı deneğe ilk olarak şu talimat verilir:
«Şimdi sana yarım kalmış bir öykü anlatacağım. Arkasını sen tamamlayacaksın. Aklına ne gelirse onu söyle!» Öyküler olduğu gibi hiç bir katkıda bulunulmaksızın anlatılır. Belirsiz veya anlamlı görülen noktalar olursa amaçtan ayrılmamak koşuluyla, çocuğun düşüncesine yön verecek sorular sorulur. «Niçin öyle yapmış, neden öyle olmuş?» gibi.

110 LUİSA DÜSS Çocukların cevaplarında şu özelliklere rastlarsak, onlarda bir kompleksin varlığını düşünebiliriz. 1. Beklenmedik ani yanıtlar. 2. Bir öyküdeki kompleksin tekrar tekrar görülmesi. 3. Kulağa eğilip fısıldamak. 4. Hikâyelerden birisine cevap vermeyi reddetmek. 5. Uzun zaman susmak ve cevap vermemekte ısrar etmek. 6. Deneğin teste yeniden başlamaya karşı arzu göstermesi.

111 Rorschach Mürekkep Testi

112 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ

113 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Rorschach Testi 10 adet, mürekkep lekelerinden oluşmuş kart içermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschach’nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır.

114 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
After studying 300 mental patients and 100 control subjects, in 1921 Rorschach wrote his book Psychodiagnostik. 5 yaştan yetişkinlere kadar uygulanabilmektedir.

115 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. 1, 4, 5, 6, 7 numaralı kartlar koyu renkli, siyah ve beyaz, 2 ve 3 numaralı kartlar siyah ve kırmızı renklerden oluşmaktadırlar. Buna karşılık 8, 9 ve 10 numaralı kartlar renklidir.

116 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
«Serbest çağrışım aşaması» (1. tur) Anlattıklarını tam olarak nerde gördüğünü tanımlama/gösterme(2. tur) «araştırma aşaması»

117 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
içerik «27 kategori» insan, hayvan, doğa, ateş, soyut, elbise vb… yerleştirme sadece mürekkebi yoksa beyaz kısımlarıda kullanıyor mu? W-bütün lekeyi kullandıysa S- beyaz arka fonda kullanıldıysa «-»* D-lekenin alışıldık bir kısmı kullanıldıysa «+»* Dd- sıradışı bir tanımlama yada çok detaylı bir betimlemede kullanılır «-»*

118 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
belirleyiciler Şekillerin formuna verilen tepkilerin zihinsel süreçlerle ilgili olduğu kabul edilir. Renklere verilen tepkilerin bireylerin duygusal yaşantılarına ilişkin içgörü kazandırdığı kabul edilir. Hareketle ilgili verilen tepkilerin bireyin hayatında olup bitenlerle ilgili olduğu kabul edilir.

119 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ

120 ?

121 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Bu test bireysel bir testtir ve testi alan kişinin testör ile yalnız başına olması gerekmektedir. Rahatsız edilmeyen bir ortamda ve zaman kısıtlaması olmaksızın testin uygulanması, izleyiciden uzak şekilde gerçekleştirilmesi şarttır. Test anında geçen her ayrıntı önemlidir. Kart testöre verilir, nasıl tuttuğu not edilir (ters mi? düz mü?)

122 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Test testör kişi tarafından ön görüşme yapılmadan ve önceki teşhislerine bakılmadan gerçekleştirilmelidir.

123 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
H. Rorschach, hastaya testin verilişinde “Bu sizce ne olabilir” (What could this be?) şeklinde cümle kullanılması gerektiğinden bahseder. Çeşitli okullarda, “Bu test 10 adet mürekkep lekesinden oluşmaktadır” tarzında açıklamaların da içinde bulunduğu bir dizi yaklaşım vardır.

124 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Beck; “size art arda mürekkep lekelerinden oluşan 10 kart vereceğiz. Her birine ne kadar isterseniz bakın ve aklınıza ne geliyorsa söyleyin ve bitince de testöre verin” der. Kloper; “İnsanlar bu mürekkep lekelerinden birçok şey görmektedir. Şimdi siz bana ne gördüğünüzü söyleyin ve bunu size düşündüren nedir?” Testörün yönerge içerisinde çağrışım kelimesini kullanmaması şarttır.

125 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Zamanı kontrol etmek için kronometreli bir saat yeterlidir. Zaman testin başlangıcı ve bitimini ölçmek için kullanıldığı gibi her bir kartın alınış ve bırakılış zamanı not edilmelidir. Genel olarak dakika bu testin ortalama alınış biçimidir. Bazı hastalar hemen bitirme eğilimindedir bazı hastalar ise dakikalarca kartlara bakıp yanıtlar verecektir. Testörün tüm bunlara izin vermesi gerekmektedir. Ağır patolojilerde ortalama süre dakikaya kadar çıkabilir.

126 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Kelebek, yarasa, güve, kadın figürü (tam ortada)

127 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
iki insan, dört ayaklı bir hayvan, fil, köpek, ayı, mağara girişi, palyaço

128 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Karttaki kırmızı renk çoğunlukla kan olarak betimlenmektedir. Öfke ve fiziksel zarar verme ile duyguların yönetimi ile ilgili göstergeler sağlar Çeşitli cinsel tepkileri uyandırabilir.

129 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
İki insan, insan figürleri, iki kadın, kurdele, papyon, mide, yemek borusu

130 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Etkileşim halindeki insanlara yönelik örüntüler çağrıştırır. Sosyal ilişkiler hakkında bilgi verir. Cevap vermedeki gecikmeler, zorlanmalar sosyal etkileşimdeki sıkıntıların işaretçisi olarak kabul edilir.

131 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
hayan derisi, postu, halı, deri, ayakta bir ayı/insan/goril, ejderha

132 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Genellikle büyük ve ürkütücü bir figür olarak algılanır. Gölgeler depresif danışanlar için oldukça zorlayıcıdır. Aşağılık kompleksi üzerinden otorite figürleri ile ilişkilerin değerlendirilmesinde işlevseldir. Erkeklere ve otoriteye yönelik tutumları ortaya çıkardığı için «Baba Kartı» olarak da adlandırılır.

133 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Yarasa, kelebek, güve

134 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Hayvan derisi/postu, halı/kilim, tekne, denizaltı, mantar bulutu, uzun burunlu keçi sakallı bir adam,

135 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Kişilerarası ilişkilerdeki yakınlıkla ilgili ihtiyaçları, güdüleri ortaya çıkardığı kabul edilir. Diğer tüm kartlardan daha fazla cinsellikle ilgili algıların yansıtıldığı kart olduğu için «cinsellik kartı» olarak da bilinir.

136 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
İnsan kafaları, yüzler; çocuk veya kadın yüzleri, tavşan kulakları

137 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Kart genellikle kadınlarla veya çocuklarla tanımlanmaktadır. Anne kartı olarak da adlandırılır. Katılımcıların yaşamlarındaki kadın figürlerle ilişkili endişelerin ortaya çıkmasında işlevseldir.

138 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Dört ayaklı hayvan (domuz, ayı, aslan), kelebek, ağaç, göğüs kafesi, yılbaşı ağacı

139 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
İnsan, yangın, duman, patlama, çiçek, anatomik yapı

140 RORSCHACH MÜREKKEP TESTİ
Örümcek, tavşan kafası, solucanlar, yengeç, yılan, deniz yaşamı, deniz atı, tırtıllar


"PSİKOLOJİK TESTLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları