Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tane Kavramının Öğretimi (Basamaklandırılmış Yönteme Göre)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tane Kavramının Öğretimi (Basamaklandırılmış Yönteme Göre)"— Sunum transkripti:

1 Tane Kavramının Öğretimi (Basamaklandırılmış Yönteme Göre)
Her aşamada dört farklı araç seti bulunur ve sırayla bu setler kullanılır. Çocuk 4 setten oluşan sunumlardan 3 doğru tepki verirse ölçüt karşılanmış olur ve bir sonraki aşamaya geçilir.

2 Tane kavramının ön koşulları şunlardır
1.      Dokunarak sayabilme 1.      Ritmik sayabilme 3.      Azlık-çokluk kavramlarını ayırt edebilme 4.      Say, al, ver, göster, işaret et, söyle vb basit yönergelere uyabilme

3 TANE KAVRAMININ ÖĞRETİM PLANI
Tane kavramını öğretmede kullanılan materyallerin isimleri çocuk tarafından çok iyi bilinmelidir.  Yap-göster-söyle basamaklarından oluşan yöntemde öğretim toplam 9 aşamada tamamlanır. Gerekli görülürse “yaz” basamağı da eklenir. (Her oturumda başlama ve bitirme tarihleri, oturum süresi belirtilir ve oturum sonunda değerlendirme yapılır. Ayrıca kullanılacak pekiştireçler yazılır.)

4 Önce Kavram Analizi Yapalım
KAVRAM: 1 Tane İlişkili (Ayırıcı) Nitelik: Sayılan, görülen nesnenin bir tane olması İlişkisiz (Ayırıcı Olmayan) Nitelik: Farklı yerlerde, farklı şekillerle, farklı renklerle, farklı büyüklüklerde vb. 1 tane olan nesneler ve yazılmış bir rakamı (Yazıyla yazılması, romen rakamıyla yazılması, kırmızı kalemle yazılması, küçük yazılması)

5 UZUN DÖNEMLİ AMAÇ (UDA)
Önce “1 tane” kavramı için bir uzun dönemli amaç yazmamız, bu uzun dönemli amacımıza ulaşabilmemiz için de gerekli olan kısa dönemli amaçları yazmamız gerekmektedir. Uzun Dönemli Amaç (UDA) Öğrenci kendisine gösterilen gerçek nesne/nesne resimleri arasından, 1 tane olan gerçek nesne/nesne resmini 3/4 oranında doğru olarak alır/gösterir/söyler.

6 KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR 1. Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden, öğretmenin aldığı ve o sırada söylediği 1 tane nesneyi alır.  2. . Öğrenci, öğretmenin gerçek nesne kümesi içinden aldığı 1 tane nesneyi, önündeki resimli kartlar dizisi içinden aynı sayıda ve türde 1 tane resim olan kartı gösterir.  3. Öğrenci öğretmenin gerçek nesne kümesi içinden aldığı nesnenin 1 tane nesne olduğunu söyler.  4. Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden, öğretmenin gösterdiği resimli karttaki kadar (1 tane) nesneyi alır.  5. Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne resimleri içerisinden, öğretmenin o sırada gösterdiği aynı türdeki kartta bulunan 1 tane resim olan kartı gösterir.  6. Öğrenci öğretmenin gösterdiği karttaki resimlerin 1 tane nesne resmi olduğunu söyler. 7. Öğrenci önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden öğretmenin istediği 1 tane nesneyi alır.  8. Öğrenci önüne konulan gerçek nesne resimleri içerisinden öğretmenin istediği 1 tane nesne resmi olan kartı gösterir. 9. Öğrenci önüne konulan resimli kart dizisi içinden öğretmenin yazılı (rakam) olarak gösterdiği ve söylediği 1 tane nesne resmi olan kartı gösterir. 

7 KAVRAM: 1 tane 1.aşama: Yap-yap
Kısa Dönemli Amaç (KDA) 1- Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden, öğretmenin aldığı ve o sırada söylediği 1 tane nesneyi alır.  Hedef Uyaran Önüne konulan nesne kümesi içinden, 1 tane alınıp “sen de 1 tane … al,” denildiğinde, istenilen miktardaki nesneyi alır.

8 Materyaller: 1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk…  1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme… 3.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi… 4.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak…

9 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncukların olduğu tabaklardan biri eğitimcinin, diğeri de çocuğun önüne konur. Çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk doğru tepki verirse, öğretime başlanır. Tabaktan boncuk alınarak, “Ben 1 tane boncuk aldım, sen de 1 tane boncuk al,” diye yönerge verilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Fiziksel yardımla eli tabağa doğru götürülür ve 1 boncuk alması sağlanır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

10 1.aşama: Yap-göster KDA 2. . Öğrenci, öğretmenin gerçek nesne kümesi içinden aldığı 1 tane nesneyi, önündeki resimli kartlar dizisi içinden aynı sayıda ve türde 1 tane resim olan kartı gösterir.  Hedef Uyaran: Nesne kümesi içinden, 1 tane alındığında, çocuğun önünde bulunan resimli kartlar işaret edilerek “Ben 1 tane … aldım, sen de kartlar içinde 1 tane … resmi olan kartı göster,” denildiğinde gösterir.

11 Materyal: 1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart. 2.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart. 3.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.  1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart. 4.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.  1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.

12 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncukların içinde olduğu tabak masanın üzerine konur. Çocuğun dikkati tabağa çekilir. Boncuklar gösterilerek, ‘Bunlar ne?’ diye sorulur. Çocuk “Boncuk” derse, boncuk resimleri alınıp sırayla çocuğun önüne konur. “Bak bunlar da boncuk resimleri,” denir. Çocuğun kartları eline almasına 1-4 saniye izin verilir ve ardından kartlar çocuğun elinden alınıp önüne konulur. Tabaktaki boncuklardan 1 tane alınır. Alınan boncuk ve çocuğun önündeki kartlar gösterilerek, “Ben 1 tane boncuk aldım, sen de bu kartlardan 1 tane boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

13 3.aşama: Yap-söyle KDA 3. Öğrenci öğretmenin gerçek nesne kümesi içinden aldığı nesnenin 1 tane nesne olduğunu söyler.  Hedef Uyaran: Önüne konulan nesne kümesi içinden, 1 tane alınıp “Elimde kaç tane … var?” diye sorulduğunda, “1” veya “1 tane …” diye yanıt verir.

14 Materyal: 1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk.  1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme.  3.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi.  4.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.

15 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncukların içinde olduğu tabak eğitimcinin önünde olacak şekilde masanın üzerine konur. Çocuğa boncuklar gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk “Boncuk” diye yanıtlar. Tabaktan 1 tane boncuk alınarak “Elimde kaç tane boncuk var?” diye sorulur. Çocuk “1”, “1 tane” veya “1 boncuk” diye cevaplarsa ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

16 4.aşama: Göster-yap KDA 4. Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden, öğretmenin gösterdiği resimli karttaki kadar (1 tane) nesneyi alır.  Hedef Uyaran: 1 adet nesnenin olduğu kart çocuğa gösterilip, “Bu kartta bulunan… sayısı kadar tabaktan… al” denildiğinde önündeki tabakta bulunan nesnelerden bir adet alır.

17 Materyal: 1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk. 1 adet boncuk resmi olan kart. 2.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme. 1 adet düğme resmi olan kart. 3.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi. 1 adet silgi resmi olan kart. 4.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak.  1 adet kapak resmi olan kart.

18 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncukların içinde olduğu tabak çocuğun önüne konur. Çocuğun dikkati tabağa çekilir. Boncuklar gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk “Boncuk” der.1 tane boncuk resminin olduğu kart çocuğa gösterilerek “Bu kartta bulunan boncuk sayısı kadar tabaktan boncuk al,” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

19 5.aşama: Göster-göster KDA 5. Öğrenci, önüne konulan gerçek nesne resimleri içerisinden, öğretmenin o sırada gösterdiği aynı türdeki kartta bulunan 1 tane resim olan kartı gösterir.  Hedef Uyaran: 1 adet nesne resmi olan kart çocuğa gösterilip, “Bu karttaki… sayısı kadar… resmi olan kartı göster” denildiğinde gösterir.

20 Materyal: 1.Set:1 adet boncuk resmi olan kart.
1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart. 2.Set:1 adet düğme resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart. 3.Set: 1 adet silgi resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart. 4.Set: 1 adet kapak resmi olan kart. 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.

21 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Farklı sayılarda boncuk resmi olan 4 ayrı kart çocuğun önüne konur. 1 adet boncuk resmi olan kart gösterilip, “Bu kartta olan boncuk sayısı kadar boncuk resmi olan kartı göster” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir, tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

22 6.aşama: Göster-söyle KDA 6. Öğrenci öğretmenin gösterdiği karttaki resimlerin 1 tane nesne resmi olduğunu söyler Hedef Uyaran: 1 adet nesne resmi olan kart çocuğa gösterilip, “Bu kartta kaç tane… var?” diye sorulduğunda, “1”veya “1 tane…” diye cevap verir.

23 Materyal: 1.Set:1 adet boncuk resmi olan kart.
2.Set:1 adet düğme resmi olan kart.  3.Set:1 adet silgi resmi olan kart. . 4.Set: 1 adet kapak resmi olan kart.

24 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. İçinde 1 tane boncuk olan resim çocuğa gösterilip “Bu kartta kaç boncuk var?” diye sorulur. Çocuk “1”veya “1 tane boncuk” diye cevap verirse ödüllendirilir. Tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

25 7.aşama: Söyle-yap KDA 7. Öğrenci önüne konulan gerçek nesne kümesi içinden öğretmenin istediği 1 tane nesneyi alır.  Hedef Uyaran: Önüne konulan nesne kümesi içinden, “Bir tane… al,” denildiğinde bir nesneyi alır.

26 Materyal: 1.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet boncuk…  2.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet düğme… 3.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet silgi… 4.Set: Bir tabakta aynı renkte, tipte ve malzemede 4 adet kapak…

27 Uygulama:  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncukların olduğu tabak masanın üzerine konur. Çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk “Boncuk” der. Tabak işaret edilerek, “bir boncuk al” diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.     

28   8.aşama: Söyle-göster KDA 8. Öğrenci önüne konulan gerçek nesne resimleri içerisinden öğretmenin istediği 1 tane nesne resmi olan kartı gösterir.  Hedef Uyaran Önüne konulan nesne resimleri içinden, “1 adet… resmi olan kartı göster,”  diye yönerge verildiğinde gösterir.

29 Materyal: . 1.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart.  2.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart. 3.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart.  4.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.

30 Uygulama  Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncuk resimleri olan kartlar masanın üzerine konur. Çocuğa gösterilerek, ‘Bunlar ne?’ diye sorulur. Çocuk ‘Boncuk’ der. Kartlar işaret edilerek,’bir tane boncuk resmi olan kartı göster’ diye yönerge verilir. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.

31 9.aşama: Söyle-söyle KDA 9. Öğrenci önüne konulan resimli kart dizisi içinden öğretmenin yazılı (rakam) olarak gösterdiği ve söylediği 1 tane nesne resmi olan kartın bir tane olduğunu söyler. Hedef Uyaran: Yazılı olarak (rakamla) 1 tane nesne resmi olan kart gösterilip “Burada kaç tane …. var” diye yönerge verildiğinde kaç tane nesne resmi olduğunu söyler .

32 Materyal 1.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet boncuk resmi olan 4 ayrı kart. “1” rakamı yazılı olan kart. 2.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet düğme resmi olan 4 ayrı kart. 3.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet silgi resmi olan 4 ayrı kart.  4.Set: 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet kapak resmi olan 4 ayrı kart.  “1” rakamı yazılı olan kart.

33 Uygulama Çocukla masada karşılıklı oturulur. Materyal setleri eğitimcinin kolaylıkla ulaşabileceği ve çocuğun göremeyeceği bir yere bırakılar. Boncuk resimleri olan kartlar masanın üzerine konur. Çocuğa gösterilerek, “Bunlar ne?” diye sorulur. Çocuk ‘Boncuk’ der. “1” rakamı yazılı olan kart çocuğa gösterilerek, “Bu kadar boncuk resmi olan kartı göster,” diye yönerge verilir. Daha sonra “burada kaç tane boncuk var?” diye sorulur. Çocuk doğru tepki verirse ödüllendirilir. Çocuk tepkisiz kalırsa veya yanlış tepkide bulunursa, sunum yeniden yapılır. Art arda yapılan üç denemede çocuk istendik tepkiyi vermezse, ipuçları kullanılır. Çocuk bağımsız tepki verinceye kadar aynı setle çalışmaya devam edilir. Çocuğun doğru tepkileri ödüllendirilir. Ölçüt, bağımsız olarak karşılandığında diğer setlerle aynı yöntem kullanılarak çalışılır.


"Tane Kavramının Öğretimi (Basamaklandırılmış Yönteme Göre)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları