Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknolojinin Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknolojinin Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkenleri"— Sunum transkripti:

1 Teknolojinin Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkenleri

2 Teknolojinin Zararlı Etkenleri
Sanayi devrimiyle birlikte çok hızlı gelişen teknoloji, insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi zorlaştırmaktadır. İnsanlarla birlikte hayvanlar ve bitkilerde teknolojiden olumsuz etkilenmektedir.

3 Teknolojik Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Çevre Sorunları

4 1. Su kirliliği Her türlü kirlilik suyla temizlendiği için çevre kirlenmesinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur.

5 Su kirliliğine Yol Açan Faktörler;
 Endüstriyel atıklar  Kimyasal kirlilik  Atmosferik kirlilik  Nüfus artışı  Şehirleşme Tarım ilaçları ve gübreleme  Termik ve nükleer santraller

6 Toprak Kirliliği: Toprak kirliliği; insanların araziyi yanlış kullanmasıyla, toprağa karışan katı, sıvı ve gaz atıklarla oluşur.

7 Toprak kirliliğine yol açan faktörler;
– Evsel atıklar – Endüstriyel atıklar – Tarım ilaçları – Kimyasal gübreler – Egzoz gazları – Asit yağmurları

8 Hava Kirliliği: Karbondioksit, karbon monoksit ve kükürt dioksit gibi canlı yaşamına zarar verecek birçok gazın atmosfere karışmasıdır.

9 Hava kirliliğine Yol Açan Faktörler;
– Endüstrileşme – Hızlı nüfus artışı – Otomobil üretimi ve kullanımının artması – Orman yangınları

10 Radyoaktif Kirlenme Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara (partikül) radyasyon denir

11 Radyoaktif kirliliğe yol açan faktörler;
– Nükleer enerji santralleri – Nükleer silah üreten fabrikalar – Radyoaktif atıklar 1986’da Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama Karadeniz kıyılarını da etkilemiştir.

12

13 Besin kirlenmesi hava, su ve toprak kirlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin; kimyasal atıklarla zehirlenen balıkları, su ürünlerini insanların yemesiyle bu kirlilik çeşitli şekillerde insan yaşamını tehdit eder. Besin Kirlenmesi

14 Ses kirliliği Yeterrrrrrrrrrrrrr!!!
Ses; şiddetine ve süresine göre insanları az yada çok olumsuz  etkilemektedir..

15 Ses kirliliğine yol açan faktörler;
– Yoğun nüfus – Çarpık kentleşme – Sanayi kuruluşları – Ulaşım araçları – Eğlence araçları ve mekanları

16 Elektromanyetik kirlilik
Vericiler,bazı istasyonları,elektrik nakil hatları,elektrikli ve elektronik cihazların yaydığı dalglalar bu kirliğe yol açmaktadır.

17

18 Teknolojinin Olumlu Etkileri

19 Üretimi Arttırması:  Teknolojik gelişmeler üretilen ürün ve dolayısıyla sağlanan hizmetlerin miktarını olumlu yönde arttırmıştır. Eskiden bir ürün üretmek için günlerce uğraşılması gerekirken, teknolojinin sağladığı makineleşme ile bu süreler azalmakla kalmamış, üretim maliyetleri düşürülmüş ve aynı zamanda üretim hızı ciddi ölçüde arttırılmıştır. 7:40:01

20 İş imkanlarını arttırdı ve yeni iş alanları oluşturması:
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni iş dalları ortaya çıkmıştır. Basit bir örnek verecek olursak; Bilgisayarın yaygınlaşması ile; yedek parça ve tamir hizmetleri önem kazanmıştır. Bilgisayar üzerinden yapılan çeşitli programlama ve yazılım hizmetleri birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

21 İş Hayatındaki Verimliliği Arttırması:
Teknolojinin gelişimi ile çoklu ortamlar kullanılarak, planlı çalışma iş hayatına uygulandı ve çalışanların verimliliğini arttırdı. Yeni teknolojiler ile çok karmaşık ve zor olan işlemler sadece bir düğmeye basılarak yapılır hale geldi. İnsanlar teknolojik gelişmeleri kendi iş yerinde ve evlerinde kullanarak verimliliklerini arttırdı.

22 İnsanların daha rahat yaşamasına olanak sağlanması:
Teknolojik gelişmeler sayesinde yapılması çok güç olan işler kolayca yapılabilir. Zaman alan birçok iş teknolojik gelişmelerle kısa sürede yapılabilir. Örneğin tarımda makineleşme ile onlarca insanın uzun sürede yaptığı işi bir makine ile kısa sürede tek bir kişi yapabilir. Buda diğer insanların farklı alanlara yönelerek hem üretimi arttırması hem de dolaylı olarak hayat standartlarının yükselmesini sağlar.

23 İş gücü miktarını azaltması:
 Gelişen ve gelişmeye devam eden dünyamızda nüfus bakımından zayıf olan ülkeler özellikle yapılması zor işlerde teknolojik gelişmeleri kullanılarak ihtiyaç duyulan iş gücünü açığa çıkarırlar. İnsanların kullandığı bu teknolojiler insanlardan duyulan iş gücü miktarını azaltır.

24 Teknolojinin Olumsuz Etkileri İle İlgili Haber

25

26

27 Bizi Dinlediğiniz İçin teşekkürler
Gülser Can Kader Bilkiç Fatoş Atmaca


"Teknolojinin Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları