Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ TESTİ İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ TESTİ İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ TESTİ İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış
ortama ne denir? İklim Çevre Doğal afet Güneş tutulması Gürültü

2 GİRİŞ TESTİ Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir? Atık Parlayıcı madde Patlayıcı madde Yanıcı madde Yakıcı madde

3 GİRİŞ TESTİ Duyuru Konuşma Gürültü Atık Bağırma
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir? Duyuru Konuşma Gürültü Atık Bağırma

4 ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
Teknolojideki çok hızlı değişim ve gelişmeler, çevre için bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bunların başında çevre kirliliği yer alır. Çevre kirliliği hava, su, toprak gibi doğal kaynakların bilinçsiz olarak kullanılması sonucudur. Nüfus artışı, plansız kentleşme ve atıkların yeterince zararsız hale getirilmemesi de başlıca sebeplerdendir.

5 ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
Çevreyi korumak ve çevre koşullarını bozanları ikaz etmek bir vatandaşlık görevidir. Çevre gelecek kuşaklara bırakılacak en güzel mirastır. Çevremizi sevmek ve korumak için sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz.

6 TRAFİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Çevreyi kirleten en önemli faktörlerden biri de hiç kuşkusuz trafiktir. Karayolu üzerinde seyir halindeki araçların egsozlarından çıkan karbonmonoksit, zehirleyici gazlar ve kurşun bileşikleri çevre kirliliğine ve insan sağlığının bozulmasına sebep olur.

7 İNSAN,HAYVAN VE BİTKİ ÜZERİNE ETKİSİ
Suyun mikroplarla birleşmesi sonucu bulaşıcı hastalıklar insan ve hayvanlara bulaşır. Suyun ve toprağın kimyasal maddelerle kirlenmesi de hem insan hem de bitkilere zarar verir. Gürültü önemli bir çevre kirliliğidir. İnsanın işitme ve algılama sistemlerini bozar. Radyoaktif maddelerden yayılan radyasyon da insan sağlığını bozan önemli bir çevre kirliliğidir.

8 TANIMLAR ÇEVRE: Çanlılar ve insan faaliyetleri üzerine doğrudan ve dolaylı etki eden sosyal ,biyolojik,fiziksel ve kimyasal koşulların tamamıdır. ÇEVRE:

9 EKO SİSTEM : Canlıların dağılışlarını,etkilerini,bulunma yoğunluklarını;toprak,iklim,biyolojik ve yeryüzü yapısıyla ilgili tüm faktörlerin bulunduğu coğrafik bir yerdir. ÇEVRE KORUMA: Canlıları,insanları ve fizik çevre koşullarını etkileyen faktörlerin Doğal özelliklerini korumaktır.ekolojik dengenin korunması eko Sistemi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin kontrol altına alınmasıdır.

10

11 ÇEVRE KİRLİLİĞİ: ATIK :
Biyolojik kimyasal ve nükleer maddeler tarafından çevrenin kirletilmesidir. ATIK : Çevre koşullarını olumsuz yönde etkileyen kullanım dışı kalan Organik ve inorganik maddelerdir. : TEHLİKELİ ATIK Însan ve İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara ve Ölümlere sebep olan biyolojik,kimyasal ve nükleer atıklardır.

12 Bir coğrafi bölgede ve belli bir zamanda görülen biyolojik varlıklardır.
FAUNA: bir coğrafi bölgede ve belli bir zamanda görülen bitkisel varlıklardır. FLORA: İNSAN SAĞLIĞINI BOZACAK KADAR YÜKSEK SEVİYEDE ÇIKARILAN DÜZENSİZ SESLERDİR GÜRÜLTÜ : Ses şiddeti birimidir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ: GÜRÜLTÜ KONTROLÜ: Gürültünün fiziksel yöntemlerle yöntemlerle etkisiz hale getirilmesidir DESİBEL:

13 HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEBLERİ
Bakımı yapılmamış araçların yarattığı kirlilik. Temiz olmayan yakıt kullanılması. Trafik yoğunluğunun kirliliğe etkisi. Zaruri olmayan durumlarda araç kullanmak, Trafik yoğunluğu nedeniyle aracın uzun süre trafikte seyretmesinin çevreye etkisi. Araçların durma ve park etmede gereksiz yere çalıştırılması.

14 TOPRAK KİRLİLİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ
Araçların bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması . Araçlarda kullanılan,yenilen,içilen maddelerin atıkların çevreye atılmasının zararları. Kimyasal ve radroaktif maddelerin emniyet tedbiri alınmadan taşınmasının tehlikeleri. Sürücülerin sebep olduğu orman ve tarım arazisi yangınları. Dökülecek,taşacak,tozacak şekillerde yük taşınması

15 SU KİRLİLİĞİ Organik,inorganik,kimyasal ve mikro biyolojik cisimlerin suda bulunması durumunda suyun kirlenmesine neden olur. Egsoz gazlarıyla atılan atıkların toprağa inmesi yağmurla birlikte toprağa sızması da suyun kirlenmesi neden olan diğer bir etkendir. Toprağa dökülen zararlı kimyasal atıklar yağmur ve kar sularıyla toprağın derinliklerine yani yer altı su kaynaklarının kirlenmesine neden olur.

16 GÜRÜLTÜ Gürültü çeşidi ne olursa geçici veya kalıcı işitme kaybına ve çabuk yorulmaya neden olur.çalışanın ruhsal yapısını bozarak iş verimini azaltır. Gürültü desibel (dB) ile ölçülür. Araçlar.,Fabkrikalar ve eğlence mekanları gibi yerler gürültünün kaynağını oluşturur. 2918 SKTK’nun 30,32,65,72 ve 73 vs. maddeler gürültü ve çevre kirliliğini ilgilendiren maddelerdir.

17 DİKKAT LÜFEN DİKKAT EDELİM..
Bakımı yapılmamış araçların yarattığı kirlilikten dolayı egzozundan çıkan karbon monoksit gazının % 4.5 ‘ten fazla oranda olmamasına dikkat edilmelidir.

18

19 Onlar bizi gözlüyor! SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Onlar bizi gözlüyor!


"GİRİŞ TESTİ İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları