Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre kİmyasi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre kİmyasi."— Sunum transkripti:

1 Çevre kİmyasi

2 Teknoloji Ve Çevre Kirliliği
Sizce Sanayi Girdileri Nelerdir…

3 Teknolojinin Çevreye Zararları:
Daha fazla araç… Kağıt üretimi,toprak genişletilmesi… Fabrikalar.. Petrol… Nükleer enerji… Gübre…

4 Gübrelerin çevreye etkileri:
Kimyasal gübreler: Organik gübreler:

5 Bitkilerin ihtiyaç duydukları elementler
Bitki elementi Alınış formu Kalsiyum(Ca) Ca+2 Magnezyum(Mg) Mg+2 Mangan(Mn) Mn+2 çinko(Zn) Zn+2 Bakır(Cu) Cu+2 Kükürt(S) SO4-2 Demir(Fe) Fe+2,Fe+3 Bor(B) B4O7-2 ,HBO3-2, HBO3-2 Azot(N) NO3- NH4+ Fosfor(P) H2PO4- HPO4-2 Potasyum(K) K+

6 Organik gübreye en iyi örnek:

7 Deterjanların çevreye etkileri:
Yüzey Aktif Madde Özelliği LAS Kolay bozunan, bol köpüren AS Kolay bozunan, bol köpüren(şampuan) LAB Kolay bozunan, köpüren(en yaygın) ABS Güç bozunan, bol köpüren STPP Fosfat kirliliği DDB Güç bozunan, kirlilik oluşturur.

8 Çevre Kirliliği Hava Su Toprak

9 Hava kirliliği Hızlı kentleşme Endüstri ve taşıtların atıkları
Yeşil alan azlığı Isınmak için kömür kullanılması

10

11 Atmosferi kirleten baca gazı
Asit yağmurundan etkilenmiş heykel

12 Havayı kirleten gazlar
Amanyok (NH3) Ticari gübre,bazı boyaların yapımında soğutucu. Azot oksitler(NO,NO2) Asit fabrikaları,patlayıcı maddeler,fosil yakıtlar, gübre. Ozon(O3) Foto kimyasal tepkime sonucu oluşur. Karbon monoksit(CO) Fosil yakıtlar,tarımsal faliyetler,doğal kaynaklar. Karbondioksit(CO2) Fosil yakıtlarda. Kükürt oksitler(SO2,SO3) Petrol-kömür yakıtlarından,soda,sülfürik asit üretiminde,motorların egsoz gazlarında. Hidrojen sülfür(H2S) Volkan yataklarında, bataklıklarda,hava gazı fabrika,kükürt üretme tesisleri,boyada. Hidrojen florür(HF) Termik sant,demir-çelik sanayi,petrol rafinasyonu.

13 Sera etkisi

14 Su kirliliği

15 Çeşitli kimyasalların suya zararlı etkileri
H2S04 Suyun sertliğinin artmasına,suyun toksik özelliğini artırır,suyun pH değerini düşürür. HCI NaOH Suyun pH değerini yükseltir. Na2CO3 Hg,Pb,Cd,Cr,Ni (ağır metal katyonları) Canlı vücudunda birikerek toksik etki gösterirler. Na2S Asitlerle tepkimeye girerek zehirli gaz oluştururlar, yangınlara neden olur,su canlıları için son derece zehirlidir.

16 Toprak kirliliği Ev, sanayi hastane atıkları
Tarımda bilinçsiz ilaçlama Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları Plastikler Ağır metaller Gübreler Petrol ve türevleri

17 Sürdürülebilir enerji kaynakları:

18 Çevre, Teknoloji Ve Enerji İlişkisi

19 Kazanım-1 Bitkilerin gelişimine yardımcı olmak için dışarıdan toprağa katılan maddelere …. Denir. Kimyasal gübre zamanla toprağın çoraklaşmasına ve verimsizliğine neden olur. Bu nedenle bitkisel ve hayvansal atıklardan oluşan …….. Kullanılmalıdır. Ağır metaller, plastikler ve fenol türevleri ……… kirliliğine neden olan en önemli maddelerdir.

20 Kazanım-2 kömür Rüzgar enerjisi Çürük meyve sebze Baraj Deterjan
Güneş enerjisi Odun Plastik tabak Cam şişe

21 Blog sayfam


"Çevre kİmyasi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları