Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMRA ULUDAĞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMRA ULUDAĞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ"— Sunum transkripti:

1 SEMRA ULUDAĞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
7. SINIF 5. ÜNİTE İNSAN VE ÇEVRE SEMRA ULUDAĞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

2 EKOSİSTEM Belirli bir habitatta canlı ve cansızların karşılıklı etkileşim hâlinde olduğu yaşam birliğine ekosistem denir.

3 SU EKOSİSTEMİ Su ekosistemi; deniz, nehir, dere, çay, göl ve bataklık şeklinde sınıflandırılabilir. Deniz ekosistemi, yeryüzünün en büyük ekosistemlerinden biridir.

4 KARA EKOSİSTEMİ Kara ekosistemi; orman, çöl, mağara, çayır gibi yaşam alanlarından oluşur. Çöller, az yağış alan sıcak ve kurak iklimin hâkim olduğu ekosistemlerdir.

5 HABİTAT Bir canlının yaşayıp üreyebildiği, korunabildiği, besin sağlayabildiği yer onun habitatı diğer bir ifade ile yaşam alanıdır. Örneğin develerin habitatı çöller, penguenlerin habitatı ise Güney Kutbu’dur. Aynı habitatta farklı canlılara da rastlanabilir.

6 HABİTAT

7 TÜR Ortak bir atadan gelen, çiftleştiklerinde kısır olmayan döller veren benzer bireyler topluluğuna tür denir. Kedi, köpek, kaplumbağa, karınca, çam, papatya vb. türe örnek olarak sıralanabilir.

8 TÜR

9 BESİN ZİNCİRİ Ekosistemde canlı ve cansızlar arasındaki madde akışı besin zinciri ile sağlanır.

10 BESİN ZİNCİRİ

11 ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ
Dünya nüfusunun hızla artması, plansız şehirleşme, sanayileşme ve teknolojiden faydalanmak için doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ham madde kaynaklarının azalmasına sebep olmuştur. Bunlara bağlı olarak doğanın dengesi bozulmuş ve çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmıştır.

12 HAVA KİRLİLİĞİ Günümüzde en önemli çevre sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Nüfusa bağlı olarak motorlu taşıt sayısının artması ve plansız şehirleşme, ülkemizdeki hava kirliliğin başlıca sebeplerindendir.

13 HAVA KİRLİLİĞİ

14 SU KİRLİLİĞİ Çeşitli nedenlerle suya karışan maddeler göl, nehir, deniz, okyanus ve yer altı suları gibi su kaynaklarının kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini değiştirerek kirliliğe yol açar.

15 TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak birçok canlının yaşadığı ve barındığı doğal bir ortamdır. Sanayi atıkları, asit yağmurları, kimyasal gübreler, tarımsal mücadele ilaçları ve yerleşim yerlerinden çıkan atıklar toprak kirliliğine neden olur.

16 TOPRAK KİRLİLİĞİ

17 NÜKLEER KİRLİLİK Modern teknoloji sayesinde kurulmuş nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar, radyoaktif madde atıkları, radyoaktif kirlenmeyi oluşturan başlıca etkenlerdendir. Radyoaktif maddeler havaya, suya ve toprağa zarar verir.

18 NÜKLEER KİRLİLİK

19 ALIŞTIRMALAR 1. Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayısı ……………………. ifade eder. 2. Hava kirliliği denince ilk akla gelenler ve delinmesidir. 3. Belli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluklara ……………. denir. 4. Nesli tükenmekte olan canlılara……………… örnek olarak verilebilir. 5. Biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler; toprak yapısı , gibi özelliklerdir. Biyolojik çeşitlilik ozon yerkürenin popülasyon Akdeniz foku yerşekilleri iklim

20 KAYNAKÇA


"SEMRA ULUDAĞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları