Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü"— Sunum transkripti:

1 Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü

2 Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü
Tüm yönetsel etkinliklerde yer alan denetim süreci; Durum saptaması Değerlendirme Düzeltme- Geliştirme aşamalarından oluşur.

3 Tarama Deseninin Özellikleri
1 Denetlenmeyen bir sürecin kendini yenilemesi ve verimli ve etkili olması mümkün değildir. 2 Denetim toplum, örgüt ve insan yararına insan davranışlarının kontrol edilme sürecidir. 3 Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için örgütün işleyişini izleme ve düzenleme sürecidir. 4 Denetim, yapılan işlerin mevzuata, amaç ve ilkelere uygunluğunu ortaya koyma ve değişim-gelişime yönelik rehberlik etme sürecidir.

4 Denetimin Genel İlkeleri
1 Örgütsel amaçlara yönelik olmalıdır. 2 Konusu iş göreni geliştirmeyi amaçlamalıdır. 3 Sonuçları örgütün gelişmesine katkı sağlamalıdır. 4 Tüm örgüt çalışanlarını kapsamalıdır. 5 Çevre etkenlerini de hesaba katmalıdır.

5 Denetimin Genel İlkeleri
6 Yönetim ve araçları sürekli geliştirmelidir. 7 Denetimi yapacak kişi bu alanda uzman olmalıdır. 8 İş göreninin özdenetim ve öz değerlendirme konusunda yetişmesine katkı sağlamaldııır.

6 Eğitim Sisteminde Denetim ve Değerlendirme
Eğitim sisteminin en önemli ve en işlevsel parçası kabul edilen okulun amaçlarına ulaşması okul müdürünün görev ve sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirmesin bağlıdır.

7 Okul Müdüründen Beklenen Rol ve Görevler
Eğiticilik Mesleki Yardım Öğretim Liderliği Yöneticilik

8 Okul Müdüründen Beklenen Rol ve Görevler
Araştırma Güdüleme Eğiticilik İzleme- Değerlendirme

9 Öğretim Liderliği 1 Etkili okul kavramıyla gündeme gelen öğretim liderliği, eğitim örgütlerinin yönetimine yeni bir bakış kazandırmıştır. 2 Okulun eğitsel amaçlarının gerçekleşmesi için öğretim kadrosunun yaratıcı gücünü ortaya çıkarma sürecidir. 3 Okul müdürü, öğretim lideri olarak öğrencilerin öğrenmesine dolaylı da olsa katkıda bulunur. 4 Öğretimin geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

10 Yöneticilik 1 Yöneticilik, okul müdürünün denetim ve değerlendirme rollerinden biri olarak görülmektedir. 2 Yönetim süreçlerinin en önemlisi karar vermektir. 3 Okul müdürleri karar alırken sorun çözme sürecinin aşamalarını kullanabilir.

11 Eğiticilik 1 Öğretmenlerin öğretmeni olarak görülen okul müdürleri gözledikleri aksaklıkların giderilmesi için hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemelidir. 2 Okul müdürleri, bilgi ve deneyimlerini devamlı öğretmenlerle paylaşmalıdır. 3 Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için genel ve özel amaçların eğitsel amaçlarla ilişkilendirilmelidir.

12 Mesleki Yardım 1 Okul müdürlerinin denetledikleri ve değerlendirdikleri bireylere yönelik rehberlik yapmaları beklenmektedir. 2 Öğretmenlik mesleğini olanaklar içerisinde geliştirmek için okul müdürlerinin rehberlik ve yardımda bulunması önemlidir. 3 Mesleki yardımla var olanın korunması yerine geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 4 Okul müdürü öğrenme ve öğretme ortamını bütün olarak ele alıp, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini artırmalıdır.

13 Araştırma 1 Okul müdürleri, eğitimle ilgili konularda sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırma yapmalıdır. 2 Okullarda araştırma yapabilmek öncelikle okul müdürlerinin teknik becerileriyle ilgilidir. 3 Ayrıca okul müdürünün okul paydaşlarına yol gösterici bir rol almalıdır. 4 Açıklık, kuşkuculuk, yansızlık, sabırlılık, sistemlilik, özenlilik, esneklik, azimlilik ve nesnellik bilimsel tutum ve davranışlara örnek verilebilir.

14 Güdüleme 1 Güdülemenin temel amacı insan davranışlarının örgüt amacına yönlendirilmesi ve iyileştirilmesidir. 2 Okulda, öğretmen ve diğer görevlilerin çalışmalarına ilişkin en uygun dönütleri vermesi gereken kişi okul müdürüdür. 3 Okul müdürleri öğretmenlerin okula bağlılık duygularını geliştirmek için etkin güdüleme yöntemlerini kullanmalıdır. 4 Eğitim sistemlerinin amaçlarının gerçekleşmesi için, sistemde yer alan bireylerin sistemin amaçlarına güdülenmişliklerine bağlıdır.

15 İzleme-Değerlendirme
1 Örgütsel çabaların izlenip amaçlarına ulaşma derecesinin tarafsız olarak belirlenmesi gerekmektedir. 2 Öğretmenlerin değerlendirilmesi, okul müdürleri ve denetmenler tarafından yapılmaktadır. 3 Denetmen- öğretmen ve okul müdürü- öğretmen ilişkileri öğretmen-öğrenci etkileşimine benzemektedir.

16 Değerlendirme Türleri
a) Kişilik Değerlendirmesi b) Performans Değerlendirme

17 Kişilik Değerlendirme
Bireyin kişiliğinin görev için istenen kişilik özelliklerine uygun lup olmadığının belirlenmesidir. Çağdaş denetim bireylerin iyileştirilmesini amaçladığından, okul müdürleri kişilik değerlendirmesi konusunda kendilerini yetiştirmelidir. İnsan kaynakları yönetimindeki çağdaş gelişmeler kişilik değerlendirmesini, işe alma, örgüte uyum, takım çalışması ve kariyer planlaması açısında önemli bulmaktadır.

18 Performans Değerlendirme
Bireyin ne yapabileceğinden çok ne yaptığına odaklanmaktadır. Bireyin tanımlanmış görevleri gerekli ölçütler çerçevesinde gerçekleştirme düzeyini belirleme işidir. Amaç bireyi etkili, yetkin, sürekli kılmak amacıyla tüm yönleriyle değerlendirmektir. Elde edilen sonuçlara göre çalışanların terfi ettirilmesi, ödüllendirilmesi, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi gibi önemli kararlar verilebilir.


"Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları