Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 – 5- 6 Basamaklı Doğal Sayılar ve Bölük kavramı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 – 5- 6 Basamaklı Doğal Sayılar ve Bölük kavramı"— Sunum transkripti:

1 4 – 5- 6 Basamaklı Doğal Sayılar ve Bölük kavramı
Hikmet SIRMA

2 HATIRLAYALIM 10 100 9 99 999 Bir basamaklı en küçük sayı
Bir basamaklı en küçük sayı 10 İki basamaklı en küçük sayı 100 Üç basamaklı en küçük sayı 9 Bir basamaklı en büyük sayı 99 İki basamaklı en büyük sayı 999 Üç basamaklı en büyük sayı

3 4 BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

4 4 Basamaklı Sayılar 1 1 999 1 10 Elde Üç basamaklı en büyük sayı
Dört basamaklı en küçük sayı

5 Basamak Tablosunu yapalım
4 Basamaklı Sayılar Basamak Tablosunu yapalım BASAMAK ADLARI Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 1

6 Dört basamaklı en büyük sayı kaçtır?
4 Basamaklı Sayılar Dört basamaklı en büyük sayı kaçtır? CEVAP: 9 999’dur BASAMAK ADLARI Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 9 9 9 9

7 Dört basamaklı doğal sayıları okuyalım
2 345 İki bin üç yüz kırk beş 4 560 Dört bin beş yüz altmış 6 800 Altı bin sekiz yüz 4 010 Dört bin on 9 319 Dokuz bin üç yüz on dokuz 7 801 Yedi bin sekiz yüz bir 1 972 Bin dokuz yüz yetmiş iki 6 202 Altı bin iki yüz iki

8 Dört basamaklı doğal sayıları yazalım
Bin beş yüz dört :…… İki bin yedi yüz bir : …. Altı bin sekiz yüz dört : Üç bin yirmi yedi : …… İki bin dokuz yüz dokuz : 1 504 2 701 6 804 3 027 2 909

9 Kim bu doğal sayı? Binler basamağında: 7 Birler basamağında: 0
Yüzler basamağında: 6 Onlar basamağında: 1 Bu sayı : ………… 7 610’dur

10 Kim bu doğal sayı? Binler basamağı: 9 Birler basamağı: 6
Yüzler basamağı: 2 Onlar basamağı: 4 Bu sayı : …………... 9 246’dır

11 Kim bu doğal sayı? Yüzler basamağında: 4 Onlar basamağında: 0
Binler basamağında: 7 Birler basamağında: 8 Bu sayı : …………... 7 408’dir

12 Hangi sayı hangi basamakta?
sayısının; Yüzler basamağında :..... Birler basamağında : Binler basamağında : Onlar basamağında :...... rakamları vardır. 1 3 7 2

13 Hangi sayı hangi basamakta?
sayısının; Yüzler basamağında :..... Birler basamağında : Binler basamağında : Onlar basamağında :...... rakamları vardır. 9 5 2

14 BÖLÜK KAVRAMI

15 Basamak sayısı çok olan sayıları kolayca okuyup yazmak için bölükler kullanılır.
Bölükler sayıların sağdan üçer üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşur.

16 5 329 Beş bin üç yüz yirmi dokuz
Sayılar yazılırken bölükler arasında biraz boşluk bırakılır. 5 329 Beş bin üç yüz yirmi dokuz

17 5 329 BÖLÜKLERİ GÖSTERELİM Binler Bölüğü Birler Bölüğü
Bir bölükte en az 1 rakam bulunur. Bir bölükte en çok 3 rakam bulunur.

18 5 329 BÖLÜKLERİ GÖSTERELİM Binler Bölüğü Birler Bölüğü
Sayıyı okurken binler bölüğündeki sayının sonuna “bin” sözcüğünü getirir, birler bölüğündeki sayıyı aynen okuruz.

19 Hangi sayılar hangi bölükte
6 823 Binler Bölüğü Birler Bölüğü 6 823 Altı bin sekiz yüz yirmi üç Bölük adı

20 Hangi sayılar hangi bölükte
8 405 Binler Bölüğü Birler Bölüğü 8 405 Sekiz bin dört yüz beş Bölük adı

21 Hangi sayılar hangi bölükte
3 129 Binler Bölüğü Birler Bölüğü 3 129 Üç bin yüz yirmi dokuz Bölük adı

22 Bölük kavramını basamak kavramı ile sakın karıştırmayınız.
DİKKAT Bölük kavramını basamak kavramı ile sakın karıştırmayınız.

23 Bölükleri verilen sayıyı bulalım
Birler bölüğü : Binler bölüğü : 7 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 7 364 Yedi bin üç yüz altmış dört

24 Bölükleri verilen sayıyı bulalım
Birler bölüğü : Binler bölüğü : 4 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 4 163 Dört bin yüz altmış üç

25 Bölükleri verilen sayıyı bulalım
Birler bölüğü : Binler bölüğü : 8 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 8 902 Sekiz bin dokuz yüz iki

26 Eksikleri Tamamla-Yaz
6 210 9 200 3 501 Binler Bölüğü Birler ……………… …………….. 6 210 Altı bin iki yüz on ……………………………..……………………………………..… .………….……………………… ………….………………………..………….……………………… 7 001 6 030 7 054 …………………………………………………………………… .………….…………………… ………………………………………………………………….

27 5 BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

28 5 Basamaklı Doğal Sayılar
1 1 1 Elde 9 999 Dört basamaklı en büyük sayı 1 10 Beş basamaklı en küçük sayı

29 5 basamaklı sayıların basamakları
BASAMAK ADLARI On Binler Basamağı Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 1 On bin Beş basamaklı en küçük sayıdır.

30 5 basamaklı sayıların basamakları
BASAMAK ADLARI On Binler Basamağı Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 9 9 9 9 9 Doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz Beş basamaklı en büyük sayıdır.

31 Beş basamaklı doğal sayıları okuyalım
12 245 On iki bin iki yüz kırk beş 24 360 Yirmi dört bin üç yüz altmış 43 500 Kırk üç bin beş yüz 69 010 Altmış dokuz bin on 29 411 Yirmi dokuz bin dört yüz on bir 57 501 Elli yedi bin beş yüz bir 31 602 Otuz bir bin altı yüz iki 86 802 Seksen altı bin sekiz yüz iki

32 On binler basamağında: 5 Birler basamağında: 1 Bu sayı : ……………
Kim bu doğal sayı? Binler basamağında: 7 Onlar basamağında: 3 Yüzler basamağında: 9 On binler basamağında: 5 Birler basamağında: 1 Bu sayı : …………… 57 931’dir

33 On binler basamağında: 7 Birler basamağında: 9 Binler basamağında: 2
Kim bu doğal sayı? Onlar basamağında: 3 Yüzler basamağında: 8 On binler basamağında: 7 Birler basamağında: 9 Binler basamağında: 2 Bu sayı : …………… 72 839’dur

34 Hangi sayı hangi basamakta?
sayısının; Yüzler basamağında :….. Birler basamağında :….. Binler basamağında :… On binler basamağında:.. Onlar basamağında :…… rakamları vardır. 1 ..5 9 7

35 Hangi sayılar hangi bölükte
23 157 Binler Bölüğü Birler Bölüğü 23 157 Yirmi üç bin yüz elli yedi Bölük adı

36 Birler bölüğü : 632 Binler bölüğü : 81 Kimdir bu sayı?:
Bölükleri verilen sayıyı bulalım Birler bölüğü : Binler bölüğü : 81 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 81 632 Seksen bir bin altı yüz otuz iki

37 Bu Doğal Sayıların Bölüklerini Gösterelim
30 346 22 346 67 572 14 562 36 803 25 883 24 015 13 716 43 617 91 317 73 881 76 581 78 962 12 932 46 282 14 672

38 6 BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

39 6 Basamaklı Doğal Sayılar
1 1 1 1 Elde 99 999 Beş basamaklı en büyük sayı 1 10 Altı basamaklı en küçük sayı Yüz bin

40 6 Basamaklı Doğal Sayılar
Altı basamaklı en küçük sayı Altı basamaklı en büyük sayı

41 6 basamaklı sayıların basamakları
BASAMAK ADLARI Yüz Binler Basamağı On Binler Basamağı Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 1 Yüz bin

42 6 basamaklı sayıların basamakları
BASAMAK ADLARI Yüz Binler Basamağı On Binler Basamağı Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı 9 9 9 9 9 9 Dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz

43 Altı basamaklı doğal sayıları okuyalım
Üç yüz kırk iki bin beş yüz kırk altı İki yüz otuz bir bin altı yüz elli iki Yüz yirmi dört bin sekiz yüz altı Sekiz yüz doksan bin yüz on altı Yüz bin beş yüz altmış sekiz Üç yüz yirmi bin beş yüz kırk Dokuz yüz altmış bir bin beş yüz on Yüz yirmi dokuz bin altı

44 Yüz yirmi altı bin beş yüz altı
Altı basamaklı doğal sayıları okuyalım Yüz yirmi altı bin beş yüz altı 126 506

45 Beş yüz kırk bin üç yüz on yedi
Altı basamaklı doğal sayıları okuyalım Beş yüz kırk bin üç yüz on yedi 540 317

46 Kim bu doğal sayı? Binler basamağında: 6 Onlar basamağında: 1
Yüzler basamağında: 8 On binler basamağında: 0 Birler basamağında: 3 Yüz binler basamağında:7 Bu sayı : …………… ’dür

47 Kim bu doğal sayı? Binler basamağında: 9 Onlar basamağında: 0
Yüzler basamağında: 5 On binler basamağında: 2 Birler basamağında: 4 Yüz binler basamağında:1 Bu sayı : …………… ’tür

48 Hangi sayı hangi basamakta?
sayısının; Yüzler basamağında :….. Birler basamağında :….. Yüz binler basamağında:… Binler basamağında :……. On binler basamağında:.. Onlar basamağında :…… rakamları vardır. 8 1 7 7 8 7

49 Hangi sayı hangi basamakta?
sayısının; Yüzler basamağında :….. Birler basamağında :….. Yüz binler basamağında:… Binler basamağında :……. On binler basamağında:.. Onlar basamağında :…… rakamları vardır. 3 9 2 3 2

50 Hangi sayılar hangi bölükte?
Binler bölüğü Birler bölüğü Sayının okunuşu Yedi yüz kırk üç bin iki yüz elli dört

51 Beş yüz otuz dört bin yüz dört
Hangi sayılar hangi bölükte? Binler bölüğü Birler bölüğü Sayının okunuşu Beş yüz otuz dört bin yüz dört

52 Hangi sayılar hangi bölükte?
Binler Bölüğü Birler Bölüğü 353 657 Üç yüz elli üç bin altı yüz elli yedi Bölük adı

53 Hangi sayılar hangi bölükte?
Binler Bölüğü Birler Bölüğü 790 212 Yedi yüz doksan bin iki yüz on iki Bölük adı

54 Birler bölüğü : 507 Binler bölüğü : 491 Kimdir bu sayı?:
Bölükleri verilen sayıyı bulalım Birler bölüğü : Binler bölüğü : 491 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 491 507 Dört yüz doksan bir bin beş yüz yedi

55 Birler bölüğü : 812 Binler bölüğü : 302 Kimdir bu sayı?:
Bölükleri verilen sayıyı bulalım Birler bölüğü : Binler bölüğü : 302 Kimdir bu sayı?: Binler Bölüğü Birler Bölüğü 302 812 Üç yüz iki bin sekiz yüz on iki


"4 – 5- 6 Basamaklı Doğal Sayılar ve Bölük kavramı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları