Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 1 DOĞAL SAYILAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 1 DOĞAL SAYILAR."— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 1 DOĞAL SAYILAR

2 Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?

3 RAKAM Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyoruz. Rakamlar kümesini R ile gösterelim. R= { } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , , , , , , , , ,

4 sembolü ile gösterilir
DOĞAL SAYILAR Sıfırdan başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara Doğal Sayılar denir. Doğal sayıları yazmak için rakamları kullanırız. Doğal sayılar kümesi sembolü ile gösterilir N .

5 DOĞAL SAYILAR KÜMESİ N = { } 1 2 3 4 5 . . . . . , , , , , ,

6 Sayma sayıları kümesini sembolü ile göstereceğiz.
SAYMA SAYILARI Birden başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara Sayma Sayıları denir. Saklambaç oynarken saymaya birden başlarız.Çünkü sayma sayıları birden başlar. Sayma sayıları kümesini sembolü ile göstereceğiz. S

7 SAYMA SAYILARI KÜMESİ S = { } 1 2 3 4 5 . . . . . . , , , , ,

8 Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark
Doğal Sayılar SIFIRDAN, Sayma Sayıları BİRDEN başlar.

9 SAYI DOĞRUSU Doğal sayılar kümesinin elemanlarını bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alıp soldan sağa doğru sıra ile gösterelim. Bu doğruya sayı doğrusu denir.

10 Sayılarda insanların düşünce ürünü olan soyut kavramlardır.
Rakamlar ise sayıları göstermeye yarayan sembollerdir. (Soyut = Gözle görülüp elle tutulamayan)

11 Ç = { } ÇİFT SAYILAR 2 4 6 8 10 . . . . . , , , , , BİR ÇİFT AYAKKABI
2’ye kalansız olarak bölünen, yani ikinin katı olan sayılara çift doğal sayı denir. Ç = { } 2 4 6 8 10 . . . . . , , , , , 2 ÇİFT SAYIDIR. BİR ÇİFT AYAKKABI

12 T = { } TEK SAYILAR 1 3 5 7 9 . . . . . , , , , , 3 ADET KALEM 3 TEK
2’ye kalansız olarak bölünemeyen, yani ikinin katı olmayan sayılara tek doğal sayı denir. T = { } 1 3 5 7 9 . . . . . , , , , , 3 TEK SAYIDIR. 3 ADET KALEM

13 BASAMAK 345 ÖRNEK: Bir sayıda rakamların bulunduğu yere basamak denir.
Bir sayı kaç rakamla yazılmış ise o kadar basamağa sahiptir. 345 ÖRNEK: 3 BASAMAKLI

14 ÖRNEK: 457 3 Basamaklı 8763 4 Basamaklı 21045 5 Basamaklı 370942 6 Basamaklı

15 BİNLER BÖLÜĞÜ BİRLER BÖLÜĞÜ Yüzbinler Basamağı Onbinler Basamağı
Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler a b c d c d b a Yetmiş bin altı yüz seksen üç Sekiz bin dokuz yüz kırk Üç yüz on dokuz İki yüz otuz yedi bin dört yüz kırk bir

16 Sayıları kolayca okuyabilmemiz için basamakları sağdan sola doğru üçer üçer gruplara ayırırız.
Bu üç basamağın her birine bölük denir. BÖLÜK Sayıları yazarken bölükler arasında bir rakamlık boşluk bırakılması sayıları yazıp okumada kolaylık sağlar. ÖRNEK: BOŞLUK

17 BASAMAK DEĞERİ ÖRNEK: Bir sayıyı oluşturan rakamların
bulunduğu basamağa göre aldığı değere rakamların basamak değerleri denir. ÖRNEK: sayısının basamak değerini inceleyelim. 7 x 1 = 7 4 x 10 = 40 6 x 100 = 600 8 x 1000 = 8000

18 ÖRNEK: 1 3 9 8 2 5 sayısının basamak değerini inceleyelim. 5 x 1 =
20 800 9000 30000 100000 139825

19 SAYI DEĞERİ ÖRNEK: Bir rakamın bulunduğu basamak
Düşünülmeden tek başına ifade ettiği değere rakamın sayı değeri denir. ÖRNEK: sayısının sayı değerini inceleyelim. 7 4 6 8

20 DOĞAL SAYILARI ÇÖZÜMLEME
Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya o sayıyı çözümleme denir. ÖRNEK: 5876 sayısını birlikte çözümleyelim. 5876= 5 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 6 birlik 5876=(5 x 1000) +(8 x 100) +(7 x 10) +(6 x 1)

21 ÖRNEK: sayısını çözümleyelim. = (4 x ) + (0 x )+ (8 x 1 000) + (3 x 100) + (1 x 10) + (4 x 1)

22 ALIŞTIRMA: 1. Aşağıdaki beş basamaklı sayıları çözümleyiniz.
= …………………………………………….. 2x x x1 = …………………………………………….. 3x x x10 + 3x1 = …………………………………………….. 1x x x x10 +8x1 = …………………………………………….. 4x x x100 +1x10 + 4x1 = ……………………………………………. 8x x x1

23 ALIŞTIRMA: 2. Aşağıda çözümlenişleri verilmiş sayıları bulunuz. 20 003
a. 2x x1 =……………………………………………. 22 035 b. 2x x x x1 =………….. 10 011 c. 1x x10 + 1x1 =………………………………..

24 ALIŞTIRMA: 3. Aşağıdaki altı basamaklı sayıları çözümleyiniz.
=……………………………………………………………….. 1x x x10 3x x x x10 =………………………………………………………………. 6x x x10 =………………………………………………………………. =…………………………………………………………….. 5x x x x10 =……………………………………………………………….. 6x x x x100 + 9x10 + 9x1

25 ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR Aralarında başka doğal sayı olmayan iki doğal sayıya ardışık doğal sayılar denir. 1 ile 2 , 2 ile 3 gibi birbirini takip eden sayılardır.

26 BİR DAHAKİ DERS GÖRÜŞMEK ÜZERE! HOŞÇAKALIN.. HAZIRLAYAN: SİBEL ÜNAL


"ÜNİTE 1 DOĞAL SAYILAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları