Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Neşet DEMİRCİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Neşet DEMİRCİ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Neşet DEMİRCİ
MATEMATİK HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Neşet DEMİRCİ

2 İÇİNDEKİLER İÇERİK KONU ANLATIMI ÖRNEKLER DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR
ÇIKIŞ

3 İÇERİK İki basamaklı doğal sayılar Üç basamaklı doğal sayılar
Dört basamaklı doğal sayılar Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkileri

4 İKİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerine rakam denir. Bir basamaklı doğal sayıların en küçüğü 0, en büyüğü 9’dur. Bir basamaklı en büyük doğal sayının bir fazlası ; = olur Bu sayı iki basamaklı en küçük doğal sayıdır.

5 10, 11…. 98, 99 sayıları iki basamaklı doğal sayılardır
10, 11…. 98, 99 sayıları iki basamaklı doğal sayılardır. İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü “10” , en büyüğü “99” dur. 10 doğal sayısı, “on” ; 99 doğal sayısı, “doksan dokuz” diye okunur. 85 doğal sayısı, “seksen beş” diye okunur. “Yetmiş iki doğal sayısı, 72 şeklinde yazılır.

6 8 5 8 5 Aşağıdaki örneği inceleyiniz . Birliklerin sayısı
Onlukların sayısı 8 5 Birler basamağı Onlar basamağı

7 3 7 37 = 3 onluk + 7 birlik 37 = 30 + 7 şeklinde yazılır.
Aşağıdaki sayıyı çözümleyerek yazalım : 3 7 Birliklerin sayısı : 7 tane birlik Onlukların sayısı : 3 tane onluk 37 = 3 onluk + 7 birlik 37 = şeklinde yazılır.

8 52 doğal sayısını çözümleyerek yazınız.
Çözüm için tıklayınız

9 52 doğal sayısını çözümleyerek yazalım.
5 2 2 tane birlik 5 tane onluk 52 = şeklinde yazılır. Örneklere devam.

10 Çözümlenmiş şekli ; 40 + 3 olan doğal sayıyı yazınız.
Çözüm için tıklayınız.

11 Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.
Çözümlenmiş şekli ; olan sayıyı yazalım. = 4 tane onluk + 3 tane birlik = = 43 olur. Bu doğal sayıyı “kırk üç” diye okuruz. Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

12 ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
İki basamaklı en büyük doğal sayı, 99 dur. Bu doğal sayıya 1 ekleyelim ; = olur. Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100 dür. 100 doğal sayısı “yüz” diye okunur.

13 Üç basamaklı doğal sayılarda; birlikler, onluklar, yüzlükler vardır.
100, 101….998, 999 doğal sayıları üç basamaklı doğal sayılardır. En büyük üç basamaklı doğal sayısı 999 dur. 235 doğal sayısının okunuşu, “iki yüz otuz beş” tir. “Dört yüz yetmiş üç” doğal sayısı, 473 şeklinde okunur.

14 681 doğal sayısının basamak adlarını yazalım :
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Bu doğal sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazalım : 6 8 1 Basamak değerleri 1 x = 1 8 x = 80 6 x 100 = 600

15 Bu doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini ne olabilir?
6 8 1 1 8 6

16 4 6 7 467 Doğal sayısını çözümleyerek yazalım.
Birler basamağı : 7 tane birlik Onlar basamağı : 6 tane onluk Yüzler basamağı : 4 tane yüzlük 467 = 4 yüzlük + 6 onluk + 7 birlik = = 467

17 Çözümlenmiş şekli ; 300 + 40 + 7 olan doğal sayıyı yazınız.
Çözüm için tıklayınız.

18 Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.
Çözümlenmiş şekli ; olan sayı : = 3 tane yüzlük + 4 tane onluk + 7 tane birlik = 347 şeklinde çözümlenir. Bu doğal sayıyı, “ üç yüz kırk yedi “ şeklinde okunur. Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

19 DÖRT BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
Dört rakamla yazılan doğal sayılar, dört basamaklı doğal sayılardır. En küçüğü 1000, en büyüğü 9999 dur. 5218 doğal sayısı dört basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayını okunuşunu yazalım : Binlik Yüzlük Onluk Birlik 5 2 1 8 Beş bin İki yüz On Sekiz

20 Binlik Yüzlük Onluk Birlik İki binlik Yedi yüzlük Yirmi Sekiz 2 binlik
“İki bin yedi yüz yirmi sekiz” doğal sayısını rakamla yazalım : Binlik Yüzlük Onluk Birlik İki binlik Yedi yüzlük Yirmi Sekiz 2 binlik 7 yüzlük 2 onluk 8 birlik 2 7 8 Bu doğal sayı, 2728 şeklinde yazılır.

21 Çözümü için tıklayınız.
8542 sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazalım. Çözümü için tıklayınız.

22 Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.
8542 sayısının basamak değerlerini yazalım. Basamak Değerleri 2 x 1 = 2 4 x 10 = 40 5 x 100 = 500 8 x 1000 = 8000 Örnekler bitti. Konulara devam etmek için buraya tıklayınız.

23 DOĞAL SAYILAR ARASINDAKİ BÜYÜKLÜK VE KÜÇÜKLÜK İLİŞKİLERİ
741 doğal sayısından büyük olan bir doğal sayı, 785 tir. 1672 doğal sayısından küçük olan bir doğal sayı, 513 tür. Sayılar arasındaki büyüklük ya da küçüklük ilişkisini : Sayıların arasına “>” ya da “<“ sembollerinden birini yazarak belirtiriz.

24 Büyüktür sembolü, “>” şeklindedir.
Küçüktür sembolü, “<“ şeklindedir. 25 > 12 ifadesini : “Yirmi beş büyüktür on iki.” diye söyleriz. 162 < 721 ifadesini : “Yüz altmış iki küçüktür yedi yüz yirmi bir diye söyleriz.

25 SORULARI ÇÖZELİM

26 27 doğal sayısı nasıl okunur?
Yetmiş iki İki yedi Yirmi yedi Kırk iki

27 On yedi sayısının yazılışı hangisidir?
17 107 71 117

28 83 doğal sayısının basamak adları hangisinde doğru verilmiştir?
3 = yüzler basamağı 8 = birler basamağı b) 3 = birler basamağı 8 = onlar basamağı c) 8 = birler basamağı 3 = onlar basamağı d) 8 = binler basamağı

29 7439 doğal sayısının sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
20 21 22 23

30 Aşağıda bazı doğal sayıların okunuşları ve rakamla yazılışları verilmiştir. Hangi eşleşme yanlıştır?
Üç yüz beş = 305 İki yüz elli dört = 254 Dokuz bin yetmiş dört = 9704 Dört bin beş yüz seksen bir = 4581

31 Aşağıda rakamla yazılan sayıların okunuşları karşılarına yazılmıştır
Aşağıda rakamla yazılan sayıların okunuşları karşılarına yazılmıştır. Hangisi doğrudur? 857 = sekiz bin elli yedi 309 = üç yüz dokuz 1008 = yüz sekiz 7246 = yedi bin kırk altı

32 Aşağıda “>” ya da “<“ sembollerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
87 < 95 98 > 45 1578 < 1400 375 > 245 SON

33 İlköğretim Matematik Kitabı 3. Sınıf Dörtel Yayıncılık

34 SLAYT GÖSTERİSİ BİTTİ ÇIKABİLİRSİNİZ

35 L T B İ R E R K E Örneğe dönüp soruları cevaplamaya devam edebilirsiniz.

36 Örneğe dönmek için tıklayınız.
ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR KONTROL EDİNİZ. Örneğe dönmek için tıklayınız.


"Yrd. Doç. Dr. Neşet DEMİRCİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları