Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL SAYILAR VE TAM SAYILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL SAYILAR VE TAM SAYILAR"— Sunum transkripti:

1 DOĞAL SAYILAR VE TAM SAYILAR

2 Doğal Sayılar Tanımlar
Rakam: Sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Sayı: Rakamların çokluk belirten ifadesine denir. 365 sayısı rakamlarından oluşmuştur.

3 Doğal Sayılar Uyarı: Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı
sayılar rakam değildir. hem rakam hem de sayıdır. sadece sayıdır. Sayma sayıları: S={1,2,3,…,n,…} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.

4 Doğal Sayılar Doğal sayılar: N={0,1,2,…,n,…}
kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. Soru: Sayma sayılarının doğal sayılardan farkı nedir?

5 Doğal Sayılar Doğal Sayılarda Arada Olma: İki doğal
sayı arasında bulunan doğal sayıların adedi, bu iki sayının farkından 1 eksiktir.

6 Doğal Sayılar Soru: 15 ile 25 arasında kaç doğal sayı vardır?
Çözüm: 25 – 15 =10 10 – 1 = 9 Bu iki sayının aralarında 9 tane doğal sayı vardır. Soru: 12 ile 35 arasında kaç doğal sayı vardır?

7 Doğal Sayılar Sayı Basamağı: Bir sayıyı oluşturan rakamlardan
her birine bu sayının basamağı denir. Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır. Örnek: 2314 sayısı 4 rakamdan oluşmaktadır. O zaman 4 basamaklıdır. Soru: sayısı kaç basamaklıdır?

8 Doğal Sayılar Çözümleme: Doğal sayıyı oluşturan rakamların
bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri, rakamların sayıda bulundukları basamaklar göz önüne alınmadan aldıkları değerlere sayı değeri denir. Basamak değerlerinin toplamı şeklinde gösterilişine o sayının çözümlenmiş biçimi denir.

9 Doğal Sayılarda Çözümleme
a b c = 102a + 10b + c 100lar (birler basamağı) 101ler (onlar basamağı) 102ler (yüzler basamağı)

10 Doğal Sayılar ab = 10.a + b abc = 100.a + 10.b + c aaa = 111.a
ab + ba = 10.a + b + 10.b + a = 11.a + 11.b = 11.(a+b) ab – ba = 10.a + b – (10.b + a) = 9.a – 9.b = 9.(a-b) abc – cba = 99.(a-c) olduğunu gösteriniz.

11 Tam Sayılar Tanımlar Z = {…,-n,…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…,n,…} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

12 Buna göre; Z = Z- U Z+ U {0} dır.
Tam Sayılar Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi : Z-, pozitif tam sayılar kümesi: Z+ ve sıfırı eleman kabul eden: {0} kümenin birleşim kümesidir. Buna göre; Z = Z- U Z+ U {0} dır.

13 Tam Sayılar Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar
Sıfırdan büyük her reel sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel sayıya negatif sayı denir. a < b < 0 < c < d olmak üzere, a, b negatif sayılardır.

14 Tam Sayılar c, d pozitif sayılardır.
İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d>0) 5 + 9 = 14>0 İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b<0) -3 + (-5) = -8<0 Aynı işaretli iki sayının çarpımı ya da bölümü pozitiftir. 5.4=20>0 veya =20>0 20/5=4>0 veya /-5=4>0

15

16 Tam Sayılar Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük
ise sonuç (fark) pozitif olur. 6 – 2 = 4>0 Eğer eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur. 2 – 6 = -4<0 Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. 42 = 16> = 64>0

17 -43 =(-4.-4.-4)=-64<0 -42 =(-4.-4)=16>0
Tam Sayılar Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. -43 =( )=-64< =(-4.-4)=16>0 Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir. 9-4= =-5

18 Tam Sayılar Bir tam sayının +1’e bölümü o sayının kendisine eşittir.
3/1=3, 100/1=100, /1= Bir tam sayının -1’e bölümü o sayının toplamaya göre tersine eşittir.(bir örnek ile gösteriniz)

19 Tam Sayılar Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır.
0/5=0 Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.

20 Tam Sayılar Mutlak Değer Sayı doğrusu üzerinde x reel sayısının
başlangıç noktasına olan uzaklığına x’in mutlak değeri denir. -x x |-x| x

21 Tam Sayılar |x| = Ödev: işleminin sonucu kaçtır? x, x>0 ise
| -5 | + | -2 | + | +8 | - | +10 |

22 Tam Sayılar Çift Sayı: olmak koşuluyla 2n ifadesi
ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir. Ç={…,-2n,…,-4,-2,0,2,4,…,2n,…} biçiminde gösterilir. Tek Sayı: olmak koşuluyla 2n-1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir. T={…,-(2n-1),…-3, -1, 1, 3,…,(2n-1),…} biçiminde gösterilir.

23 Tam Sayılar T: Tek sayı Ç: Çift sayı göstersin. T+T=Ç T-T=Ç T.T=T
için, = T = Ç dir.

24 Tam Sayılar NOT: Hem tek hem de çift sayı yoktur.
Sıfır(0) çift sayıdır. Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.

25 Tam Sayılar Ardışık Sayılar: Belirli bir kurala göre
art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir. n bir tam sayı olmak üzere; Ardışık dört tam sayı sırasıyla; n, n+1, n+2, n+3 tür. (4, 5, 6, 7)

26 Tam Sayılar Ardışık dört çift sayı sırasıyla;
2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6 dır. (8, 10, 12, 14) Ardışık dört tek sayı sırasıyla; 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7 dir. (5, 7, 9, 11) Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla; 3n, 3n+3, 3n+6, 3n+9 dur. (12, 15, 18, 21)

27 Tam Sayılar Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine
bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir. Soru: …+20 ardışık sayılarının ortanca terimi kaçtır?

28 Tam Sayılar İşlem Önceliği Toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve üs
alma işlemlerinden birkaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler belli bir sıraya göre yapılır.

29 Tam Sayılar Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.
Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır. Çarpma-bölme yapılır. Toplama-çıkarma yapılır. Uyarı: Çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise bu, parantezle belirlenir.

30 ALIŞTIRMALAR Ardışık 4 doğal sayının toplamı 58’dir.Bu sayılardan en büyüğü kaçtır? [3 + 2.{5 – 22 : (2 – 12.2)}+4] =? |-(-3)|-|-5|+|-8| =? |-2|-|-4|

31 Alıştırmalar Ardışık 4 doğal sayının toplamı 58’dir.Bu
sayılardan en büyüğü kaçtır? abc, bca, cab üç basamaklı doğal sayılardır. abc + bca + cab = 1443 ise abc üç basamaklı sayısı en fazla kaçtır?

32 Alıştırmalar İki basamaklı rakamları asal olan en büyük
tam sayı ile üç basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır? , , yukarıdaki işlemlerden hangisinin sonucu çift sayıdır?

33 Alıştırmalar x<0<y<z ise; , , işlemlerinin
işaretlerini bulunuz? … +12 dizisinin ortanca terimi kaçtır?

34 BÜYÜK BİR ÖZENLE DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"DOĞAL SAYILAR VE TAM SAYILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları