Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK DEĞERLENDİRME ÜNİTE SONU SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK DEĞERLENDİRME ÜNİTE SONU SORULARI"— Sunum transkripti:

1 RİSK DEĞERLENDİRME ÜNİTE SONU SORULARI

2 1. Aşağıdakilerden hangisi riski ifade eder?
a) Kaybetme ihtimalidir. b) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir. c) Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimalidir. d) Muhtemel kaybın miktarıdır. e) Potansiyel tehditin olasılığıdır

3 1. Aşağıdakilerden hangisi riski ifade eder?
a) Kaybetme ihtimalidir. b) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir. c) Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimalidir. d) Muhtemel kaybın miktarıdır. e) Potansiyel tehditin olasılığıdır

4 2. Aşağıdaki tehlike-risk sıralamalarından hangisi yanlıştır?
a) Kapalı ortamlarda çalışma- zehirli gazlardan etkilenme b) Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması c) Kişinin düşmesi- yüksekte çalışma d) Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması e) Kimyasallar- yangın

5 2. Aşağıdaki tehlike-risk sıralamalarından hangisi yanlıştır?
a) Kapalı ortamlarda çalışma- zehirli gazlardan etkilenme b) Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması c) Kişinin düşmesi- yüksekte çalışma d) Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması e) Kimyasallar- yangın

6 3. Risk değerlendirmesinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risklerin değerlendirilmesi b) Görevlerin ve tehlikelerin belirlenmesi c) Risklerin kontrol önlemlerinin alınması d) Kalıntı riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme e) Kabul edilebilir riske karar vermek

7 3. Risk değerlendirmesinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risklerin değerlendirilmesi b) Görevlerin ve tehlikelerin belirlenmesi c) Risklerin kontrol önlemlerinin alınması d) Kalıntı riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme e) Kabul edilebilir riske karar vermek

8 4. Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?
a) Tehlike b) Risk c)Olasılık d)Potansiyel enerji e)Psikososyal risk

9 4. Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?
a) Tehlike b) Risk c)Olasılık d)Potansiyel enerji e)Psikososyal risk

10 5. Risk nedir? a)Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir. b)Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesidir. c)Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır. d)Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır. e) Kayıp şiddetinin olasılığıdı

11 5. Risk nedir? a)Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir. b)Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesidir. c)Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır. d)Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır. e) Kayıp şiddetinin olasılığıdı

12 I-Meydana gelme olasılığı
II-Meydana gelme süresi III-Zarar verme derecesi IV-Zarar verme süresi 6. Yukarıdakilerden hangileri risk faktörlerinin bileşkesidir? a)I ve III b) I ve II c) I ve IV d) II ve IV e) I,II,III ve IV

13 I-Meydana gelme olasılığı
II-Meydana gelme süresi III-Zarar verme derecesi IV-Zarar verme süresi 6. Yukarıdakilerden hangileri risk faktörlerinin bileşkesidir? a)I ve III b) I ve II c) I ve IV d) II ve IV e) I,II,III ve IV

14 7. Tehlike ve Risk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tehlike sebep, risk sonuçtur. b) Tehlike sonuç, risk sebeptir. c) Tehlike, belirsizliğin amaçlara olan etkisidir. d) Tehlike belirsizliği ifade eder. e) Riski, değer olarak sıfıra indirebiliriz.

15 7. Tehlike ve Risk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tehlike sebep, risk sonuçtur. b) Tehlike sonuç, risk sebeptir. c) Tehlike, belirsizliğin amaçlara olan etkisidir. d) Tehlike belirsizliği ifade eder. e) Riski, değer olarak sıfıra indirebiliriz.

16 8. Aşağıdakilerden hangisi risk korunma ilkesi değildir?
a) Risklerle kaynağında mücadele etmek b) Teknik gelişmelere uyum sağlamak c) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek d) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek e) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

17 8. Aşağıdakilerden hangisi risk korunma ilkesi değildir?
a) Risklerle kaynağında mücadele etmek b) Teknik gelişmelere uyum sağlamak c) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek d) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek e) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

18 9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Tehlike kaynağı-risk-tehlike-hasar b) Tehlike-tehlike kaynağı-risk-hasar c) Risk-tehlike kaynağı-tehlike-hasar d) Tehlike kaynağı-tehlike-risk-hasar e) Tehlike-risk-tehlike kaynağı-hasar

19 9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Tehlike kaynağı-risk-tehlike-hasar b) Tehlike-tehlike kaynağı-risk-hasar c) Risk-tehlike kaynağı-tehlike-hasar d) Tehlike kaynağı-tehlike-risk-hasar e) Tehlike-risk-tehlike kaynağı-hasar

20 10. Risk kavramının doğduğu yer itibariyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çincede “risk” kelimesi, “tehlike” ve “fırsat” kelimelerinin bileşkesidir. b) Arapça “rızık-rısq”, raslantısal ve olumlu sonuçlarla anlamlandırılmaktadır. c) Yunancada, elde edilen sonuçlar ve şans ile ilişkilendirilmiştir. d) Latince “riscum” kelimesi tesadüfi fakat engellenemeyen olaydır. e) Hintçede, karşı karşıya kalınan belirsizlikler olarak tanımlanmaktadır.

21 10. Risk kavramının doğduğu yer itibariyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çincede “risk” kelimesi, “tehlike” ve “fırsat” kelimelerinin bileşkesidir. b) Arapça “rızık-rısq”, raslantısal ve olumlu sonuçlarla anlamlandırılmaktadır. c) Yunancada, elde edilen sonuçlar ve şans ile ilişkilendirilmiştir. d) Latince “riscum” kelimesi tesadüfi fakat engellenemeyen olaydır. e) Hintçede, karşı karşıya kalınan belirsizlikler olarak tanımlanmaktadır.

22 ÜNİTE-2

23 1. Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, …………………,
ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili iş yerinde daha önce………………………., inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara ……………………………..belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. Cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) psikososyal / analiz / maruziyet şiddetini B) psikososyal / kontrol, ölçüm / maruziyet seviyelerini C) kanserojen, mutojen / kontrol / maruziyet sıklığını D) kanserojen, mutojen / kontrol, ölçüm / maruziyet sürelerini E) psikososyal / risk değerlendirme / maruziyet sıklığını

24 1. Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, …………………,
ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili iş yerinde daha önce………………………., inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara ……………………………..belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. Cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) psikososyal / analiz / maruziyet şiddetini B) psikososyal / kontrol, ölçüm / maruziyet seviyelerini C) kanserojen, mutojen / kontrol / maruziyet sıklığını D) kanserojen, mutojen / kontrol, ölçüm / maruziyet sürelerini E) psikososyal / risk değerlendirme / maruziyet sıklığını

25 2. I- Risklerden kaçınmak II- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek III- Risklerle kaynağında mücadele etmek IV- Birden fazla tehlike yaratabilecek etkenin, öncelikli olarak en yüksek riske sahip olan dikkate alınarak mücadele etmek Yukarıdakilerden hangileri risk kontrol adımlarındandır? A) I, II ve III B) I, II, III ve IV C) I ve II D) II ve III E) I ve III

26 2. I- Risklerden kaçınmak II- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek III- Risklerle kaynağında mücadele etmek IV- Birden fazla tehlike yaratabilecek etkenin, öncelikli olarak en yüksek riske sahip olan dikkate alınarak mücadele etmek Yukarıdakilerden hangileri risk kontrol adımlarındandır? A) I, II ve III B) I, II, III ve IV C) I ve II D) II ve III E) I ve III

27 3. I- Risk değerlendirmesi II- Risk analizi III- Risk yönetimi Yukarıdakilerin doğru sıralaması hangisidir? A) III – II - I B) II – III - I C) II – I - III D) I – II – III E) I – III - II

28 3. I- Risk değerlendirmesi II- Risk analizi III- Risk yönetimi Yukarıdakilerin doğru sıralaması hangisidir? A) III – II - I B) II – III - I C) II – I - III D) I – II – III E) I – III - II

29 4. İşletmenin, mevzuat gereği olan yasal zorunluluk ve yönetim sistemi
gereği iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş ve yasal olarak uygun görülen risk hangisidir? A) Kabul edilemez risk B) Kabul edilebilir risk C) Kaza D) Zarar E) Etkilenilmeyen risk

30 4. İşletmenin, mevzuat gereği olan yasal zorunluluk ve yönetim sistemi
gereği iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş ve yasal olarak uygun görülen risk hangisidir? A) Kabul edilemez risk B) Kabul edilebilir risk C) Kaza D) Zarar E) Etkilenilmeyen risk

31 5. Aşağıdakilerden hangisi neden risk yönetimi sorusuna verilebilecek
doğru cevaplardan biri değildir ? A) Çalışılabilirlik B) Kabul edebilirlik C) İşverenin yasal sorumluluk D) İşveren vekilinin sorumluluğu E) Sürdürülebilirlik

32 5. Aşağıdakilerden hangisi neden risk yönetimi sorusuna verilebilecek
doğru cevaplardan biri değildir ? A) Çalışılabilirlik B) Kabul edebilirlik C) İşverenin yasal sorumluluk D) İşveren vekilinin sorumluluğu E) Sürdürülebilirlik

33 6. Risk yönetiminde alınması gereken son önlem aşağıdakilerden
hangisidir? A) Riskin kaynak ile alıcı arasında azaltılması B) Riskin alıcı üzerinde azaltılması C) Riskin kaynağında azaltılması D) Riskin alıcı civarında azaltılması E) Kişisel koruyucu donanım kullanımız

34 6. Risk yönetiminde alınması gereken son önlem aşağıdakilerden
hangisidir? A) Riskin kaynak ile alıcı arasında azaltılması B) Riskin alıcı üzerinde azaltılması C) Riskin kaynağında azaltılması D) Riskin alıcı civarında azaltılması E) Kişisel koruyucu donanım kullanımız

35 7. I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Yukarıdakilerden hangileri riskin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve III

36 7. I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Yukarıdakilerden hangileri riskin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve III

37 I) Stratejik ilerleme seviyesinde
II) Başlangıç ve operasyonel seviyesinde III) Stratejik ve operasyonel seviyesinde IV) Yönetsel seviyede 8. Bir organizasyonda risk yönetimi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri seviyesinde uygulanır? A) I,II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III D) II,III ve IV E) I,II ve IV

38 I) Stratejik ilerleme seviyesinde
II) Başlangıç ve operasyonel seviyesinde III) Stratejik ve operasyonel seviyesinde IV) Yönetsel seviyede 8. Bir organizasyonda risk yönetimi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri seviyesinde uygulanır? A) I,II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III D) II,III ve IV E) I,II ve IV

39 9. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel
prensiplerindendir? A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için iletişim ve danışma iki önemli faktördür. B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetilmesi ve tehlikeler hakkında karar verilmesi, maddi öncelikler sıralanıp, kabul edilebilir iyileşmelerden başlanarak ilerler. C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrollü ilerlemesinin sağlanması için tüm unsurlar dikkate alınmasını kişisel korunmanın toplu korunma öncesinden başlanacak şekilde planlamalar ile ilerlenmesi amaçlanmalıdır. D) İş yerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle analiz edilir. E) İş yerlerinde farkındalık yaratılması, yaşanan olaylardan ileri gelen önlenemez yaklaşımların beraberinde ilerlemelerin maddi unsurları dikkate alınır ve reaktif önlemeler öncelikli ilerlemesine bağlı önceliklendirilir

40 9. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel
prensiplerindendir? A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için iletişim ve danışma iki önemli faktördür. B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetilmesi ve tehlikeler hakkında karar verilmesi, maddi öncelikler sıralanıp, kabul edilebilir iyileşmelerden başlanarak ilerler. C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrollü ilerlemesinin sağlanması için tüm unsurlar dikkate alınmasını kişisel korunmanın toplu korunma öncesinden başlanacak şekilde planlamalar ile ilerlenmesi amaçlanmalıdır. D) İş yerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle analiz edilir. E) İş yerlerinde farkındalık yaratılması, yaşanan olaylardan ileri gelen önlenemez yaklaşımların beraberinde ilerlemelerin maddi unsurları dikkate alınır ve reaktif önlemeler öncelikli ilerlemesine bağlı önceliklendirilir

41 10. I) Risk yönetim kültürü II) Organizasyon III) Yönetim IV ) Şartlar ve çevre Yukarıdakilerden hangileri risk yönetim yapısında yer almaktadır? A) I ve II B) I,II ve III C) I,II ve IV D) II,III ve IV E) I,II,III ve IV

42 10. I) Risk yönetim kültürü II) Organizasyon III) Yönetim IV ) Şartlar ve çevre Yukarıdakilerden hangileri risk yönetim yapısında yer almaktadır? A) I ve II B) I,II ve III C) I,II ve IV D) II,III ve IV E) I,II,III ve IV

43 ÜNİTE 3

44 1. Aşağıdakilerden hangisinde risk kelimesinin kökeni verilmiştir?
a) Arapça “rızık-rısg” , Latince “riscun” b) Arapça “rızık-risq” , Latince “riscun” c) Arapça “rızık-rısg” , Latince “riscum” d) Arapça “rızık-rısq” , Latince “riscum” e) Arapça “rızık-risq” , Latince “riscup”

45 1. Aşağıdakilerden hangisinde risk kelimesinin kökeni verilmiştir?
a) Arapça “rızık-rısg” , Latince “riscun” b) Arapça “rızık-risq” , Latince “riscun” c) Arapça “rızık-rısg” , Latince “riscum” d) Arapça “rızık-rısq” , Latince “riscum” e) Arapça “rızık-risq” , Latince “riscup”

46 2. Aşağıdakilerden hangisinde risk yönetiminin öncüleri sayılan bilim
adamları verilmiştir? a) Moosa ve Imad A b) Robert Mehr ve BobHedges c) Carlucci ve Barrett d) Lam ve James e) Weber ve Frederick

47 2. Aşağıdakilerden hangisinde risk yönetiminin öncüleri sayılan bilim
adamları verilmiştir? a) Moosa ve Imad A b) Robert Mehr ve BobHedges c) Carlucci ve Barrett d) Lam ve James e) Weber ve Frederick

48 3. Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda kabul gören risk yönetimi
yaklaşımının özelliklerinden biri değildir? a) Geleneksel risk yönetimi bakış açısı da bu paralelde saf risklere ve saf risklerin sigortalanarak yönetilmesine odaklanmıştır. b) Sigortacılık yangın, sel, deprem ve fırtına gibi tehlikelerin yarattığı risklerle ilişkili olduğundan, bu dönemde risk yönetiminde riskin tanımlanması ile birlikte riskin ortaya çıkma olasılığı ve bu olasılık sonrasında yaşanacak kayıpların belirlenmesi de önem kazanmıştır. c) Risk yönetimi süreci ya tamamen zararın olduğu ya da hiç zararın olmadığı saf risklere odaklanmıştır. d) Önceleri yangın riskinin tanımlanarak bu risk için çeşitli önlemler alınması risk yönetimi için yeterliyken sigorta ile birlikte bir riskin oluşma olasılığı ve olasılık sonrasında yaşanabilecek tüm kayıpların belirlenmesi risk yönetimi için gerekli hâle gelmiştir. e) Risk yönetiminin şekillenmeye başladığı dönemlerde pek çok işletme için finansal riskler, önemli risklerin arasında gelmekteydi.

49 3. Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda kabul gören risk yönetimi
yaklaşımının özelliklerinden biri değildir? a) Geleneksel risk yönetimi bakış açısı da bu paralelde saf risklere ve saf risklerin sigortalanarak yönetilmesine odaklanmıştır. b) Sigortacılık yangın, sel, deprem ve fırtına gibi tehlikelerin yarattığı risklerle ilişkili olduğundan, bu dönemde risk yönetiminde riskin tanımlanması ile birlikte riskin ortaya çıkma olasılığı ve bu olasılık sonrasında yaşanacak kayıpların belirlenmesi de önem kazanmıştır. c) Risk yönetimi süreci ya tamamen zararın olduğu ya da hiç zararın olmadığı saf risklere odaklanmıştır. d) Önceleri yangın riskinin tanımlanarak bu risk için çeşitli önlemler alınması risk yönetimi için yeterliyken sigorta ile birlikte bir riskin oluşma olasılığı ve olasılık sonrasında yaşanabilecek tüm kayıpların belirlenmesi risk yönetimi için gerekli hâle gelmiştir. e) Risk yönetiminin şekillenmeye başladığı dönemlerde pek çok işletme için finansal riskler, önemli risklerin arasında gelmekteydi.

50 4. 1981’ de Savunma Sekreter yardımcısı Carlucci’ nin hazırladığı raporun adı
nedir? a) Carlucci ‘nin Yöntemleri b) Carlucci’nin Yaklaşımları c) Carlucci’nin Öncelikleri d) Carlucci’nin Önceliklendirmesi e) Carlucci’nin Tespitleri

51 4. 1981’ de Savunma Sekreter yardımcısı Carlucci’ nin hazırladığı raporun adı
nedir? a) Carlucci ‘nin Yöntemleri b) Carlucci’nin Yaklaşımları c) Carlucci’nin Öncelikleri d) Carlucci’nin Önceliklendirmesi e) Carlucci’nin Tespitleri

52 5. Risk yönetiminin tarihsel gelişimine bakıldığında aşağıda verilen tarihlerde
odaklanılan kavramlar ve yaklaşımlardan hangisi yanlış verilmiştir? a) Tehlike-Kredi / Kredi Risk Yönetimi b) Piyasa-Kredi-Tehlike / Finansal Risk Yönetimi c) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike / Kurumsal Risk Yönetimi d) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike-Finans / Kurumsal Risk Yönetimi e) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike -Stratejik/

53 5. Risk yönetiminin tarihsel gelişimine bakıldığında aşağıda verilen tarihlerde
odaklanılan kavramlar ve yaklaşımlardan hangisi yanlış verilmiştir? a) Tehlike-Kredi / Kredi Risk Yönetimi b) Piyasa-Kredi-Tehlike / Finansal Risk Yönetimi c) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike / Kurumsal Risk Yönetimi d) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike-Finans / Kurumsal Risk Yönetimi e) Organizasyonel-İş-Operasyonel-Piyasa- Kredi- Tehlike -Stratejik/

54 6. Aşağıdakilerden hangisi yeni paradigmanın özelliklerindendir?
a) Parçalı-Departman/Fonksiyon riskibağımsız olarak yönetir: muhasebe, maliye, içdenetim başlıca ilgili olunan alanlardır. b) Belirli bir amaç-Risk yöneticilerininyapılması gereğine inandığı zamanlarda uygulanır. c) Sınırlı odaklanma-Temel olaraksigortalanabilir ve finansal konulara odaklanılmıştır. d) Sürekli- Risk yönetimi süreci sürdürülebilirliktir. e) Geniş kapsamlı odaklanma- Tümişletme riskleri ve fırsatlar dikkate alınır.

55 6. Aşağıdakilerden hangisi yeni paradigmanın özelliklerindendir?
a) Parçalı-Departman/Fonksiyon riskibağımsız olarak yönetir: muhasebe, maliye, içdenetim başlıca ilgili olunan alanlardır. b) Belirli bir amaç-Risk yöneticilerininyapılması gereğine inandığı zamanlarda uygulanır. c) Sınırlı odaklanma-Temel olaraksigortalanabilir ve finansal konulara odaklanılmıştır. d) Sürekli- Risk yönetimi süreci sürdürülebilirliktir. e) Geniş kapsamlı odaklanma- Tümişletme riskleri ve fırsatlar dikkate alınır.

56 7. Mehr ve Hedges’e göre aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi sürecinin
aşamalarından biri değildir? a) Risklerin Belirlenmesi b) Risklerin Ölçülmesi c) Risklerin Önceliklendirilmesi d) Riskin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi e) Sonuçların İzlenmesi

57 7. Mehr ve Hedges’e göre aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi sürecinin
aşamalarından biri değildir? a) Risklerin Belirlenmesi b) Risklerin Ölçülmesi c) Risklerin Önceliklendirilmesi d) Riskin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi e) Sonuçların İzlenmesi

58 8. Aşağıdakilerden hangisi KRY, GRY ve ERY’den ayıran yönlerden biri değildir?
a) GRY ve ERY’de amaç kurum değerini korumak iken KRY’ de amaç kurum değerini korumak ve artırmak olarak belirlenmiştir. b) KRY, GRY’yi ve ERY’yi proaktif, sürekli, değer-temelli, geniş odaklı ve süreç belirli aktivitelere dönüştürmüştür. c) KRY, GRY ve ERY’den odak, amaç, kapsam, önem vurguları ve uygulama konularında farklılıklar göstermektedir. d) GRY ve ERY ’de uygulamalar seçilmiş risk alanları, üniteler (birimler) ve süreçler üzerineyken, KRY bütün değer kaynakları için kurum çapında strateji geliştirilerek her seviye ve birim için kurum çapında uygulanmaktadır. e) KRY finansal ve operasyonel yönetim vurgusuna sahip iken GRY ve ERY strateji geliştirme vurgusuna sahiptir.

59 8. Aşağıdakilerden hangisi KRY, GRY ve ERY’den ayıran yönlerden biri değildir?
a) GRY ve ERY’de amaç kurum değerini korumak iken KRY’ de amaç kurum değerini korumak ve artırmak olarak belirlenmiştir. b) KRY, GRY’yi ve ERY’yi proaktif, sürekli, değer-temelli, geniş odaklı ve süreç belirli aktivitelere dönüştürmüştür. c) KRY, GRY ve ERY’den odak, amaç, kapsam, önem vurguları ve uygulama konularında farklılıklar göstermektedir. d) GRY ve ERY ’de uygulamalar seçilmiş risk alanları, üniteler (birimler) ve süreçler üzerineyken, KRY bütün değer kaynakları için kurum çapında strateji geliştirilerek her seviye ve birim için kurum çapında uygulanmaktadır. e) KRY finansal ve operasyonel yönetim vurgusuna sahip iken GRY ve ERY strateji geliştirme vurgusuna sahiptir.

60 9. Günümüzde KRY toplam kaç olgunluk seviyesinde uygulanmaktadır?
b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

61 9. Günümüzde KRY toplam kaç olgunluk seviyesinde uygulanmaktadır?
b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

62 10. Aşağıda olgunluk seviyeleri ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İkinci olgunluk seviyesi, temel uygulamaları kapsamaktadır. b) Üçüncü olgunluk seviyesinde bulunan işletmeler, KRY uygulamalarında bugünün en iyi uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. c) Dördüncü olgunluk seviyesi, dünya çapında sınırlı işletmelerce uygulanabilmekte olan karmaşık risk yönetimini kapsamaktadır. d) Birinci seviyede risk yönetimi sadece maddi kayıpların önlenmesine odaklanmaktadır. e) İkinci seviyede risk yönetimi faaliyetleri kurum-içinde birim bazında ve birime özel alanlarda gerçekleştirilir.

63 10. Aşağıda olgunluk seviyeleri ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İkinci olgunluk seviyesi, temel uygulamaları kapsamaktadır. b) Üçüncü olgunluk seviyesinde bulunan işletmeler, KRY uygulamalarında bugünün en iyi uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. c) Dördüncü olgunluk seviyesi, dünya çapında sınırlı işletmelerce uygulanabilmekte olan karmaşık risk yönetimini kapsamaktadır. d) Birinci seviyede risk yönetimi sadece maddi kayıpların önlenmesine odaklanmaktadır. e) İkinci seviyede risk yönetimi faaliyetleri kurum-içinde birim bazında ve birime özel alanlarda gerçekleştirilir.

64 ÜNİTE 4

65 1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri
ve etkileri analizini ifade etmektedir? a) HAZOP b) FMEA c) FTA d) PRA e) ETA

66 1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri
ve etkileri analizini ifade etmektedir? a) HAZOP b) FMEA c) FTA d) PRA e) ETA

67 2. Aşağıda verilen risk değerlendirme tekniklerinden hangisinde risk formüle
edilirken olasılık ve şiddete ilave olarak fark edilebilirlik bir öge olarak kullanılır? a) Ön Tehlike Analizi b) Olay Ağacı Analizi c) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi d) Hata Türleri ve Etkileri Analizi e) Güvenlik Denetimi

68 2. Aşağıda verilen risk değerlendirme tekniklerinden hangisinde risk formüle
edilirken olasılık ve şiddete ilave olarak fark edilebilirlik bir öge olarak kullanılır? a) Ön Tehlike Analizi b) Olay Ağacı Analizi c) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi d) Hata Türleri ve Etkileri Analizi e) Güvenlik Denetimi

69 3. Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunun
çeşitlerinden değildir? a) Sistem b) Tasarım c) Uygulama d) Süreç e) Servis

70 3. Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunun
çeşitlerinden değildir? a) Sistem b) Tasarım c) Uygulama d) Süreç e) Servis

71 4. Aşağıdakilerden hangisi Olay Ağacı Analizi metodu için yanlıştır?
a) Bu metot kullanılarak kazaların sıklığı belirlenebilir. b) İdeal olarak birden fazla süreç ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanır. d) Tümevarım mantığını kabul eder. e) Hata Ağacı Analizi ile birlikte kullanılarak Neden Sonuç Analiz metoduna da kaynak teşkil eder.

72 4. Aşağıdakilerden hangisi Olay Ağacı Analizi metodu için yanlıştır?
a) Bu metot kullanılarak kazaların sıklığı belirlenebilir. b) İdeal olarak birden fazla süreç ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanır. d) Tümevarım mantığını kabul eder. e) Hata Ağacı Analizi ile birlikte kullanılarak Neden Sonuç Analiz metoduna da kaynak teşkil eder.

73 5. Aşağıdakilerden hangisi Ön Tehlike Analizi olasılık-şiddet tablosunda yer
alan olasılık ölçeklerinden biri değildir? a) Muhtemel b) Arasıra c) Tehlikeli d) Sık sık e) İhtimal dışı

74 5. Aşağıdakilerden hangisi Ön Tehlike Analizi olasılık-şiddet tablosunda yer
alan olasılık ölçeklerinden biri değildir? a) Muhtemel b) Arasıra c) Tehlikeli d) Sık sık e) İhtimal dışı

75 6. Aşağıdakilerden hangisi İş ve Güvenlik Analizi aşamalarından biri değildir?
a) Mevcut durum incelenmesi b) Sürekli iyileştirme c) Görev tehlikelerinin tanımlanması d) Tehlikelere değer biçilmesi e) Analiz

76 6. Aşağıdakilerden hangisi İş ve Güvenlik Analizi aşamalarından biri değildir?
a) Mevcut durum incelenmesi b) Sürekli iyileştirme c) Görev tehlikelerinin tanımlanması d) Tehlikelere değer biçilmesi e) Analiz

77 7. L Tipi Matris Analizi Zarar Derecesi Tablosu’na göre aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Çok Hafif: İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren b) Hafif : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren c) Orta : Hafif yaralanma, tedavi gerekir d) Ciddi : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı e) Çok Ciddi: Ölüm veya yaralanma yok, sürekli iş göremezlik yok

78 7. L Tipi Matris Analizi Zarar Derecesi Tablosu’na göre aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Çok Hafif: İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren b) Hafif : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren c) Orta : Hafif yaralanma, tedavi gerekir d) Ciddi : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı e) Çok Ciddi: Ölüm veya yaralanma yok, sürekli iş göremezlik yok

79 8. Aşağıdakilerden hangisi Tehlike ve İşletilebilme Analizinde tasarım
parametresi olamaz? a) Yoğunluk b) Hız c) Basınç d) Akış e) Fazla

80 8. Aşağıdakilerden hangisi Tehlike ve İşletilebilme Analizinde tasarım
parametresi olamaz? a) Yoğunluk b) Hız c) Basınç d) Akış e) Fazla

81 9. Hangi analizde oluşturulan diyagram, Balık Kılçığı Diyagramı olarak
adlandırılır? a) Neden Sonuç Analizi b) Risk Değerlendirme Karar Matrisi c) Olay Ağacı Analizi d) Tehlike ve İşletilebilme Analizi e) Hata Türleri ve Etkileri Analizi

82 9. Hangi analizde oluşturulan diyagram, Balık Kılçığı Diyagramı olarak
adlandırılır? a) Neden Sonuç Analizi b) Risk Değerlendirme Karar Matrisi c) Olay Ağacı Analizi d) Tehlike ve İşletilebilme Analizi e) Hata Türleri ve Etkileri Analizi

83 10. Tümdengelim mantığına dayanarak istenmeyen olayların şematize edildiği
analiz hangisidir? a) Olay Ağacı Analizi b) Hata Türleri ve Etkileri Analizi c) Tehlike ve İşletilebilme Analizi d) Hata Ağacı Analizi e) Birincil Risk analizi

84 10. Tümdengelim mantığına dayanarak istenmeyen olayların şematize edildiği
analiz hangisidir? a) Olay Ağacı Analizi b) Hata Türleri ve Etkileri Analizi c) Tehlike ve İşletilebilme Analizi d) Hata Ağacı Analizi e) Birincil Risk analizi

85 ÜNİTE 5

86 1. Durum uzayı eğer sınırlı veya sayılabilir sayıda elamandan oluşan örnek
uzaya ne denir? a) Sürekli örnek uzay b) Kesikli örnek uzay c) Ayrık örnek uzay d) Şartlı örnek uzay e) Rassal olay

87 1. Durum uzayı eğer sınırlı veya sayılabilir sayıda elamandan oluşan örnek
uzaya ne denir? a) Sürekli örnek uzay b) Kesikli örnek uzay c) Ayrık örnek uzay d) Şartlı örnek uzay e) Rassal olay

88 2. Bir dağılımın veya veri setinin ortalamasını hesaplamak için hangi istatiksel
ölçüden yararlanılır? a) Varyans b) Standart sapma c) Beklenen değer d) Şartlı olasılık e) Histogram

89 2. Bir dağılımın veya veri setinin ortalamasını hesaplamak için hangi istatiksel
ölçüden yararlanılır? a) Varyans b) Standart sapma c) Beklenen değer d) Şartlı olasılık e) Histogram

90 3. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri
değildir? a) Monte Carlo simülasyonu b) Markov analizi c) Karar ağacı d) Bayes ağları e) Ön tehlike analizi

91 3. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri
değildir? a) Monte Carlo simülasyonu b) Markov analizi c) Karar ağacı d) Bayes ağları e) Ön tehlike analizi

92 4. Rassal sayılar türetilerek karmaşık sistemlerin modellenmesinde kullanılan
kantitatif risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Markov analizi b) Karar ağacı c) Bayes ağları d) Hata Türleri ve Etkileri Analizi e) Monte Carlo simülasyonu

93 4. Rassal sayılar türetilerek karmaşık sistemlerin modellenmesinde kullanılan
kantitatif risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Markov analizi b) Karar ağacı c) Bayes ağları d) Hata Türleri ve Etkileri Analizi e) Monte Carlo simülasyonu

94 5. Bir işletmede bir ay içinde gerçekleşebilecek kaza sayıları ve bunlara karşılık
olasılıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Kaza sayılarının beklenen değeri nedir? a) 0,5 b) 0,8 c) 1 d) 2 e) 3

95 5. Bir işletmede bir ay içinde gerçekleşebilecek kaza sayıları ve bunlara karşılık
olasılıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Kaza sayılarının beklenen değeri nedir? a) 0,5 b) 0,8 c) 1 d) 2 e) 3

96 6. 5. sorudaki veriler için kaza sayılarının varyansını hesaplayınız.
b) 0,8 c) 0,5 d) 0,3 e) 0,5

97 6. 5. sorudaki veriler için kaza sayılarının varyansını hesaplayınız.
b) 0,8 c) 0,5 d) 0,3 e) 0,5

98 7. 5. Soruda verilen tabloya göre bir ay içinde gerçekleşecek kaza sayınısın 2’
den küçük eşit olma olasılığı ne kadardır? a) 0,24 b) 0,48 c) 0,72 d) 0,96 e) 1,24

99 7. 5. Soruda verilen tabloya göre bir ay içinde gerçekleşecek kaza sayınısın 2’
den küçük eşit olma olasılığı ne kadardır? a) 0,24 b) 0,48 c) 0,72 d) 0,96 e) 1,24

100 8. Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının elemanlarından biri değildir?
a) Karar noktaları b) Şans noktaları c) Şans dalları d) Karar dalları e) Markov geçiş matrisi

101 8. Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının elemanlarından biri değildir?
a) Karar noktaları b) Şans noktaları c) Şans dalları d) Karar dalları e) Markov geçiş matrisi

102 9. Bayes ağları ile risk değerlendirmesi gerçekleştirebilmek için
aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? a) Riske etki edebilecek faktörlerin tespiti b) Her bir faktör için durum uzayı c) Faktörlerin birbirleriyle ilişkisi d) Şartlı olasılık tabloları e) Karar ağacı

103 9. Bayes ağları ile risk değerlendirmesi gerçekleştirebilmek için
aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? a) Riske etki edebilecek faktörlerin tespiti b) Her bir faktör için durum uzayı c) Faktörlerin birbirleriyle ilişkisi d) Şartlı olasılık tabloları e) Karar ağacı

104 10. Olasılıkta bir olay ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında olasılıkların yeniden
değerlendirilmesine ne denir? a) Ayrık olay b) Rassal deney c) Şartlı olasılık d) Bütünleşik olay e) Rassal değişken

105 10. Olasılıkta bir olay ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında olasılıkların yeniden
değerlendirilmesine ne denir? a) Ayrık olay b) Rassal deney c) Şartlı olasılık d) Bütünleşik olay e) Rassal değişken

106 ÜNİTE 6

107 1. Aşağıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesinde kullanılan “hata türü ve
etkileri analizi”ni ifade etmektedir? a) HTA giderek artması b) FMEA c) HAZOP d) FTA e) ETA

108 1. Aşağıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesinde kullanılan “hata türü ve
etkileri analizi”ni ifade etmektedir? a) HTA giderek artması b) FMEA c) HAZOP d) FTA e) ETA

109 2. Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?
a) BS8800 b) OHSAS 18001 c) HAZOP d) PUKO e) TS EN ISO 14000

110 2. Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?
a) BS8800 b) OHSAS 18001 c) HAZOP d) PUKO e) TS EN ISO 14000

111 3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamasında yer almaz?
a) Kapsamın / genel durumun belirlenmesi b) Riskin olasılığının belirlenmesi c) Tehlikelerin belirlenmesi d) Riskin önceliklendirilmesi e) Müdahale

112 3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamasında yer almaz?
a) Kapsamın / genel durumun belirlenmesi b) Riskin olasılığının belirlenmesi c) Tehlikelerin belirlenmesi d) Riskin önceliklendirilmesi e) Müdahale

113 4. Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?
a) Kabul edilemez risk b) Öngörülen risk c) Kabul edilebilir risk d) Dikkate değer risk e) Tolere edilebilir risk

114 4. Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?
a) Kabul edilemez risk b) Öngörülen risk c) Kabul edilebilir risk d) Dikkate değer risk e) Tolere edilebilir risk

115 5. Ortamdaki tehlikeyi belirlemede ilk öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?
a) Sağlık kontrolleri b) Ortam ölçümleri c) MSDS formları d) KKD e) Kalite yönetim dokümanları

116 5. Ortamdaki tehlikeyi belirlemede ilk öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?
a) Sağlık kontrolleri b) Ortam ölçümleri c) MSDS formları d) KKD e) Kalite yönetim dokümanları

117 6. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri risk analizi tekniği değildir?
a) Kontrol listesi b) Hata Ağacı Analizi c) ISO 9000 d) Sebep-Sonuç Analizi e) Hata Türü ve Etkileri Analizi

118 6. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri risk analizi tekniği değildir?
a) Kontrol listesi b) Hata Ağacı Analizi c) ISO 9000 d) Sebep-Sonuç Analizi e) Hata Türü ve Etkileri Analizi

119 7. Risk analizinde tehlikeler belirlenirken sorulacak sorulardan
aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? a) Hasarı oluşturacak bir kaynak var mıdır? b) Tehlike kaynaklı kalite yönetimi yapılmış mıdır? c) Kim bundan zarar görebilir? d) Ne/neler bundan zarar görebilir? e) Tehlikeden kaynaklı riskin gerçekleşme olasılığı nedir?

120 7. Risk analizinde tehlikeler belirlenirken sorulacak sorulardan
aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? a) Hasarı oluşturacak bir kaynak var mıdır? b) Tehlike kaynaklı kalite yönetimi yapılmış mıdır? c) Kim bundan zarar görebilir? d) Ne/neler bundan zarar görebilir? e) Tehlikeden kaynaklı riskin gerçekleşme olasılığı nedir?

121 8. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisi dikkate
alınmaz? a) Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir? b) Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? c) Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? d) Tehlikeler nelerdir? e) Potansiyel etki ve sonuçlar kabul edilebilir mi?

122 8. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisi dikkate
alınmaz? a) Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir? b) Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? c) Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? d) Tehlikeler nelerdir? e) Potansiyel etki ve sonuçlar kabul edilebilir mi?

123 9. Risk değerlendirmesi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? a) Tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizi, Risklerin Önceliklendirilmesi b) Risk Analizi, Risklerin önceliklendirilmesi, İzleme c) Tehlikelerin belirlenmesi, izleme, kontrol tedbirleri d) Risk Analizi, Risklerin önceliklendirilmesi, Denetim e) Tehlike Analizi, Risk analizi, izleme

124 9. Risk değerlendirmesi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? a) Tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizi, Risklerin Önceliklendirilmesi b) Risk Analizi, Risklerin önceliklendirilmesi, İzleme c) Tehlikelerin belirlenmesi, izleme, kontrol tedbirleri d) Risk Analizi, Risklerin önceliklendirilmesi, Denetim e) Tehlike Analizi, Risk analizi, izleme

125 10. Mevcut riskler, ...................... ve ....................... ile kabul edilebilir
seviyelere çekilebilmektedir." Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir a) kalite yönetimi, risk analizi b) iş süreklilik analizi, etkin yönetim süreci c) araştırma geliştirme, tehlike analizi d) fiyatlandırma politikası, acil durum planlaması e) risk analizleri, sürekli gözden geçirme

126 10. Mevcut riskler, ...................... ve ....................... ile kabul edilebilir
seviyelere çekilebilmektedir." Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir a) kalite yönetimi, risk analizi b) iş süreklilik analizi, etkin yönetim süreci c) araştırma geliştirme, tehlike analizi d) fiyatlandırma politikası, acil durum planlaması e) risk analizleri, sürekli gözden geçirme

127 ÜNİTE 7

128 1. Aşağıdakilerden hangisi risk ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Belirsizlik arttıkça risk artar. b) Risk zamana bağlı olarak değişim gösterebilir . c) İş riskleri diğer risklerden daha önceliklidir. d) Risk, olumsuz faktörlerin olma ihtimali ve şiddeti ile doğru orantılıdır. e) Bilgi ve tecrübe arttıkça risk azalır.

129 1. Aşağıdakilerden hangisi risk ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Belirsizlik arttıkça risk artar. b) Risk zamana bağlı olarak değişim gösterebilir . c) İş riskleri diğer risklerden daha önceliklidir. d) Risk, olumsuz faktörlerin olma ihtimali ve şiddeti ile doğru orantılıdır. e) Bilgi ve tecrübe arttıkça risk azalır.

130 2. Aşağıdakilerden hangisi bir risk kaynağı değildir?
a) İş riskleri b) Çevresel riskler c) Yasal riskler d) Başarı riskleri e) Ekonomik riskler

131 2. Aşağıdakilerden hangisi bir risk kaynağı değildir?
a) İş riskleri b) Çevresel riskler c) Yasal riskler d) Başarı riskleri e) Ekonomik riskler

132 I. Çalışanın yaşı II. Çalışanın cinsiyeti III. Çalışanın sağlığı IV. Çalışanın fizyolojisi 3. Çalışanlar için risk puanı belirlenirken hangisi ihmal edilebilir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, II, III ve IV

133 I. Çalışanın yaşı II. Çalışanın cinsiyeti III. Çalışanın sağlığı IV. Çalışanın fizyolojisi 3. Çalışanlar için risk puanı belirlenirken hangisi ihmal edilebilir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, II, III ve IV

134 4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik risk faktörü değildir?
a) Enflasyon b) Teknolojideki gelişmeler c) Kredi faizlerindeki değişmeler d) Döviz kurlarındaki değişmeler e) Talepteki değişmeler

135 4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik risk faktörü değildir?
a) Enflasyon b) Teknolojideki gelişmeler c) Kredi faizlerindeki değişmeler d) Döviz kurlarındaki değişmeler e) Talepteki değişmeler

136 5. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik risk faktörü değildir?
a) Ekolojik tarımın desteklenmesi b) Arıların azalması c) Çekirge istilası d) Maden havzalarının genişlemesi e) Suni gübre kullanımının artması

137 5. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik risk faktörü değildir?
a) Ekolojik tarımın desteklenmesi b) Arıların azalması c) Çekirge istilası d) Maden havzalarının genişlemesi e) Suni gübre kullanımının artması

138 6. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik risklerini azaltmaz?
a) Eğitim b) Önleyici tedbirler c) Kamu spotları d) Caydırıcı cezalar e) Bireysel silahlanma

139 6. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik risklerini azaltmaz?
a) Eğitim b) Önleyici tedbirler c) Kamu spotları d) Caydırıcı cezalar e) Bireysel silahlanma

140 7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanlarda oluşabilecek risk
faktörlerinden biri değildir? a) Genetik hastalıklar b) Kaygan zemin c) Eğitimsiz çalışanlar d) Ergonomik olmayan çocuk parkı oyuncakları e) Bozuk gıdalar

141 7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanlarda oluşabilecek risk
faktörlerinden biri değildir? a) Genetik hastalıklar b) Kaygan zemin c) Eğitimsiz çalışanlar d) Ergonomik olmayan çocuk parkı oyuncakları e) Bozuk gıdalar

142 8. Aşağıdakilerden hangisi yasal, politik bir risk faktörüdür?
a) Bütçe açığı b) Genel seçimler c) Doğal afetler d) Yeni yatırımlar e) Yüksek iş kazaları

143 8. Aşağıdakilerden hangisi yasal, politik bir risk faktörüdür?
a) Bütçe açığı b) Genel seçimler c) Doğal afetler d) Yeni yatırımlar e) Yüksek iş kazaları

144 9. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinde yer almaz?
a) Risk faktörlerinin belirlenmesi b) Risk faktörlerinin şiddetinin hesaplanması c) Risk faktörlerinin sınıflandırılması d) Risk faktörlerinin olma ihtimalinin belirlenmesi e) Riskin ölçülmesi

145 9. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinde yer almaz?
a) Risk faktörlerinin belirlenmesi b) Risk faktörlerinin şiddetinin hesaplanması c) Risk faktörlerinin sınıflandırılması d) Risk faktörlerinin olma ihtimalinin belirlenmesi e) Riskin ölçülmesi

146 10. Aşağıdakilerden hangisi bir operasyonel/süreç riski kaynağıdır?
a) Bölgesel kalkınma yatırımları b) Kuruluşun ihracat artışı c) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri d) Kullanılan yazılımlardaki sorunlar e) Yüksek reklam giderleri

147 10. Aşağıdakilerden hangisi bir operasyonel/süreç riski kaynağıdır?
a) Bölgesel kalkınma yatırımları b) Kuruluşun ihracat artışı c) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri d) Kullanılan yazılımlardaki sorunlar e) Yüksek reklam giderleri

148 ÜNİTE 8

149 1. Risk konusunda verilen karar en önemli olan aşağıdaki hangi niteliği
taşımalıdır? a) Kâr payı b) Rasyonel karar c) Düşük maliyet d) Pazara girme gücü e) Müşteri memnuniyeti

150 1. Risk konusunda verilen karar en önemli olan aşağıdaki hangi niteliği
taşımalıdır? a) Kâr payı b) Rasyonel karar c) Düşük maliyet d) Pazara girme gücü e) Müşteri memnuniyeti

151 2. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi bileşenlerinden biri değildir?
a) Tanımlama b) Kontrol c) Değerlendirme d) Dokümantasyon e) Finansman

152 2. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi bileşenlerinden biri değildir?
a) Tanımlama b) Kontrol c) Değerlendirme d) Dokümantasyon e) Finansman

153 3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmenin amaçları arasında yer
almaz? a) Maliyetin en aza indirgenmesini sağlar. b) Önlemlerin gerçekleşmesini sağlar, esnektir, değişen durumlara uyum sağlar . c) Risk odaklarını bulur. d) Zaman tasarrufu sağlar. e) Riskin önlemler alındıktan sonra da kontrol edilmesini sağlar.

154 3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmenin amaçları arasında yer
almaz? a) Maliyetin en aza indirgenmesini sağlar. b) Önlemlerin gerçekleşmesini sağlar, esnektir, değişen durumlara uyum sağlar . c) Risk odaklarını bulur. d) Zaman tasarrufu sağlar. e) Riskin önlemler alındıktan sonra da kontrol edilmesini sağlar.

155 4. Risk değerlendirmenin önemini belirleyen faktörler arasında değildir?
a) Riskin derecesi b) Ekonomik olması c) Kullanılacak kaynakların sınırlanması d) Teknik yöntemler e) Zamanlama

156 4. Risk değerlendirmenin önemini belirleyen faktörler arasında değildir?
a) Riskin derecesi b) Ekonomik olması c) Kullanılacak kaynakların sınırlanması d) Teknik yöntemler e) Zamanlama

157 5. Risk değerlendirmesi yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. madddesi b) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 73. maddesi c) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği d) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesi e) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 72. maddesi

158 5. Risk değerlendirmesi yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. madddesi b) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 73. maddesi c) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği d) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesi e) 1475 sayılı İş Kanunu’nun 72. maddesi

159 6. Risk Yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan hayatı ve çevrenin korunması b) Risklerin değerlendirilmesi c) Bazı risklere katlanma zorunluluğunun kabulü d) Bilginin sistematik kullanımı e) Kaynakların sistematik kullanımı

160 6. Risk Yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan hayatı ve çevrenin korunması b) Risklerin değerlendirilmesi c) Bazı risklere katlanma zorunluluğunun kabulü d) Bilginin sistematik kullanımı e) Kaynakların sistematik kullanımı

161 7. Risk değerlendirme tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi b) İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendiren bir proses c) Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanması süreci d) Risklerin boyutunu ortaya çıkaran bir prosestir e) Ortaya çıkarılan risklerle çalışmanın sürdürülmesi süreci

162 7. Risk değerlendirme tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi b) İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendiren bir proses c) Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanması süreci d) Risklerin boyutunu ortaya çıkaran bir prosestir e) Ortaya çıkarılan risklerle çalışmanın sürdürülmesi süreci

163 8. Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi
beklenmez? a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğumuz ispat edilmeli b) Tehlike nedir? Potansiyel etki ve sonuçları nelerdir? c) Etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nelerdir? d) Risk kabul edilebilir mi? e) Kontrol ölçümleri yeterli midir?

164 8. Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi
beklenmez? a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğumuz ispat edilmeli b) Tehlike nedir? Potansiyel etki ve sonuçları nelerdir? c) Etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nelerdir? d) Risk kabul edilebilir mi? e) Kontrol ölçümleri yeterli midir?

165 9. Risk değerlendirmesinin hedefleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğunun doğrulanması b) Herhangi bir hata oluştuğunda bu durumun etkilerinin belirlenmiş olması c) Rutin olarak yapılması gereken bir iş. d) Operasyonun çevre ve çalışanların güvenliği açısından ispatlanabilirliğinin kanıtlanması e) Kaynakların verimli kullanımı

166 9. Risk değerlendirmesinin hedefleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğunun doğrulanması b) Herhangi bir hata oluştuğunda bu durumun etkilerinin belirlenmiş olması c) Rutin olarak yapılması gereken bir iş. d) Operasyonun çevre ve çalışanların güvenliği açısından ispatlanabilirliğinin kanıtlanması e) Kaynakların verimli kullanımı

167 10. Risk değerlendirmenin çalışanlar bakımından yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir? a) Denetim kolaylığı b) Kayıtlara kolay ulaşabilme c) Kuralların önceden belirlenmesi-Proaktif yaklaşım olması d) Sorumlulukların belirlenmesi e) Katılım hakkı sağlaması

168 10. Risk değerlendirmenin çalışanlar bakımından yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir? a) Denetim kolaylığı b) Kayıtlara kolay ulaşabilme c) Kuralların önceden belirlenmesi-Proaktif yaklaşım olması d) Sorumlulukların belirlenmesi e) Katılım hakkı sağlaması

169 ÜNİTE 9

170 1. Risk yönetiminde asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risklerin azaltılması ve gerçekleşmeden çalışmaların planlanmasıdır b) Risklerin belirlenmesdir. c) Risk politika ve stratejilerinin belirlenmesidir. d) Risklerin önem derecesinin belirlenmesidir. e) Risklerin incelenmesidir

171 1. Risk yönetiminde asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risklerin azaltılması ve gerçekleşmeden çalışmaların planlanmasıdır b) Risklerin belirlenmesdir. c) Risk politika ve stratejilerinin belirlenmesidir. d) Risklerin önem derecesinin belirlenmesidir. e) Risklerin incelenmesidir

172 2. Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?
a) Zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir olay, durum ya da nesne b) Önlemlerin hangilerinin öncelikle alınması gerektiğine karar verilmesi işlemi c) Etkili çözümler üretebilmek için politika ve prosedürler kurma d) Bir tehlikeye maruziyet sonucu bir yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılığı ve şiddetinin bileşimi e) Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay

173 2. Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?
a) Zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir olay, durum ya da nesne b) Önlemlerin hangilerinin öncelikle alınması gerektiğine karar verilmesi işlemi c) Etkili çözümler üretebilmek için politika ve prosedürler kurma d) Bir tehlikeye maruziyet sonucu bir yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılığı ve şiddetinin bileşimi e) Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay

174 3. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi sürecinin adımlarından biri değildir?
a) Risklerin azaltılması b) Risk yönetiminin planlanması c) Kritik gerekliliklerin belirlenmesi d) Risklerin belirlenmesi e) Risklerin ne zaman oluşacağının tahmin edilmesi

175 3. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi sürecinin adımlarından biri değildir?
a) Risklerin azaltılması b) Risk yönetiminin planlanması c) Kritik gerekliliklerin belirlenmesi d) Risklerin belirlenmesi e) Risklerin ne zaman oluşacağının tahmin edilmesi

176 4. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarının
sınıflandırmalarından biri değildir? a) Kalitatif sınıflandırma b) Nicel sınıflandırma c) Nitel sınıflandırma d) Kantitatif sınıflandırma e) Toplu sınıflandırma

177 4. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarının
sınıflandırmalarından biri değildir? a) Kalitatif sınıflandırma b) Nicel sınıflandırma c) Nitel sınıflandırma d) Kantitatif sınıflandırma e) Toplu sınıflandırma

178 5. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?
a) Hata Modu ve Etkileri Analizi b) Hata Ağacı Analizi c) Güvenlik Ağacı Analizi d) Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi e) Kaza Sonuç Analizi

179 5. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?
a) Hata Modu ve Etkileri Analizi b) Hata Ağacı Analizi c) Güvenlik Ağacı Analizi d) Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi e) Kaza Sonuç Analizi

180 6. Aşağıdaki metotlardan hangisi basit analizler için kullanılır?
a) Hata Ağacı Analizi b) Olay Ağacı Analizi c) L Tipi Matris Yöntemi d) X Tipi Matris e) Kontrol Listeleri

181 6. Aşağıdaki metotlardan hangisi basit analizler için kullanılır?
a) Hata Ağacı Analizi b) Olay Ağacı Analizi c) L Tipi Matris Yöntemi d) X Tipi Matris e) Kontrol Listeleri

182 7. Aşağıdaki metotlardan hangisi hem kalitatif, hem kantitatiftir?
a) Neden – Sonuç Analizi b) L Tipi Matris Yöntemi c) X Tipi Matris d) What if..? e) Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi

183 7. Aşağıdaki metotlardan hangisi hem kalitatif, hem kantitatiftir?
a) Neden – Sonuç Analizi b) L Tipi Matris Yöntemi c) X Tipi Matris d) What if..? e) Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi

184 8. Risk analizi yapılırken ilk aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Neden – Sonuç Analizi b) Hata Ağacı Analizi c) İş Güvenlik Analizi d) Risk Haritası e) Neden Sonuç Analizi

185 8. Risk analizi yapılırken ilk aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Neden – Sonuç Analizi b) Hata Ağacı Analizi c) İş Güvenlik Analizi d) Risk Haritası e) Neden Sonuç Analizi

186 9. Güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesinde ve kişilerin zararlı çevresel
etmenlerden korunmasında aşağıdaki etmenlerden hangisi yer almaz? a) Fiziksel etmenler b) Sosyokültürel etmenler c) Çevresel etmenler d) Politik ve ekonomik etmenler e) Bireysel etmenler

187 9. Güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesinde ve kişilerin zararlı çevresel
etmenlerden korunmasında aşağıdaki etmenlerden hangisi yer almaz? a) Fiziksel etmenler b) Sosyokültürel etmenler c) Çevresel etmenler d) Politik ve ekonomik etmenler e) Bireysel etmenler

188 10. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde karşılaşılan ergonomik, psikososyal
ve örgütsel tehlikelerden değildir? a) İş yerinde uzun süre ayakta kalma b) Bulaşıcı hastalıkları olan hastalara temas c) Ağır hastaları kaldırma nedeniyle oluşan bel ağrıları ve yorgunluk d) Gece ya da vardiyalı çalışma e) Fazla yoğun çalışma, aşırı hasta yükü nedeniyle iş stresi ve tükenme

189 10. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde karşılaşılan ergonomik, psikososyal
ve örgütsel tehlikelerden değildir? a) İş yerinde uzun süre ayakta kalma b) Bulaşıcı hastalıkları olan hastalara temas c) Ağır hastaları kaldırma nedeniyle oluşan bel ağrıları ve yorgunluk d) Gece ya da vardiyalı çalışma e) Fazla yoğun çalışma, aşırı hasta yükü nedeniyle iş stresi ve tükenme

190 ÜNİTE 10

191 1. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme faaliyetlerinin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) İş kazaları ve meslek hastalıklarını önler. b) Ürün kalitesi ve verim artışına katkı sağlar. c) Acil durumlara çalışanın hazır olmasını sağlar. d) İş kazası olduktan sonra yapılması etkinliğini artırır. e) Risklerin önceden tespiti ile olası kazaların önlenmesi sağlanır

192 1. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme faaliyetlerinin sağladığı
faydalardan biri değildir? a) İş kazaları ve meslek hastalıklarını önler. b) Ürün kalitesi ve verim artışına katkı sağlar. c) Acil durumlara çalışanın hazır olmasını sağlar. d) İş kazası olduktan sonra yapılması etkinliğini artırır. e) Risklerin önceden tespiti ile olası kazaların önlenmesi sağlanır

193 2. İSG Kanunu’nda risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki hangi hususa yer
verilmemiştir? a) Tehlikelerin tanımlanması b) Risk kontrol adımları c) Risk değerlendirmesi yöntemi d) Dokümantasyon e) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

194 2. İSG Kanunu’nda risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki hangi hususa yer
verilmemiştir? a) Tehlikelerin tanımlanması b) Risk kontrol adımları c) Risk değerlendirmesi yöntemi d) Dokümantasyon e) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

195 3. Sözel verilerin sayısal verilere dönüştürülerek sadece sayısal verilerin
kullanıldığı risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bütünleşik yöntem b) Kantitatif yöntem c) Karma yöntem d) Matematiksel yöntem e) Kalitatif yöntem

196 3. Sözel verilerin sayısal verilere dönüştürülerek sadece sayısal verilerin
kullanıldığı risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bütünleşik yöntem b) Kantitatif yöntem c) Karma yöntem d) Matematiksel yöntem e) Kalitatif yöntem

197 4. Aşağıdakilerden hangisi 3T RD yönteminde kullanılan temel modüllerden
biri değildir? a) Yangın güvenliği b) Kaza tehlikeleri c) Kimyasal ve biyolojik faktörler d) Psiko-sosyal zorlayıcı faktörler e) Fiziksel zorlayıcı faktörler

198 4. Aşağıdakilerden hangisi 3T RD yönteminde kullanılan temel modüllerden
biri değildir? a) Yangın güvenliği b) Kaza tehlikeleri c) Kimyasal ve biyolojik faktörler d) Psiko-sosyal zorlayıcı faktörler e) Fiziksel zorlayıcı faktörler

199 5. 3T RD yönteminde modüllere ilave madde ekleme konusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özel modüllerden Madde O’ ya ilave yapılabilir. b) Temel modüle madde ilave edilebilir. c) Özel modüle madde ilave edilebilir. d) Temel modül maddelerinin kontrol listelerine eklenebilir. e) Özel modül maddelerinin kontrol listelerine eklenebilir

200 5. 3T RD yönteminde modüllere ilave madde ekleme konusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özel modüllerden Madde O’ ya ilave yapılabilir. b) Temel modüle madde ilave edilebilir. c) Özel modüle madde ilave edilebilir. d) Temel modül maddelerinin kontrol listelerine eklenebilir. e) Özel modül maddelerinin kontrol listelerine eklenebilir

201 6. Aşağıdakilerden hangisi 3T RD risk değerlendirme yönteminin planlama
aşamasında yer almaz? a) İş yerinin birimlere ayrılması b) Yönetim ve çalışanların taahhütlerinin alınması c) Tehlikelerin belirlenmesi d) Her bir birimde kullanılacak modüllerin belirlenmesi e) Risk değerlendirme ekibine eğitim verilmesi

202 6. Aşağıdakilerden hangisi 3T RD risk değerlendirme yönteminin planlama
aşamasında yer almaz? a) İş yerinin birimlere ayrılması b) Yönetim ve çalışanların taahhütlerinin alınması c) Tehlikelerin belirlenmesi d) Her bir birimde kullanılacak modüllerin belirlenmesi e) Risk değerlendirme ekibine eğitim verilmesi

203 7. 3T RD yönteminde kimyasal ve biyolojik faktörlerde C1-5, C3-2 ve C4-3 risk
değeri almışsa bu temel modülün risk yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? a) %10 b) %25 c) %50 d) %60 e) %75

204 7. 3T RD yönteminde kimyasal ve biyolojik faktörlerde C1-5, C3-2 ve C4-3 risk
değeri almışsa bu temel modülün risk yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? a) %10 b) %25 c) %50 d) %60 e) %75

205 8. Aşağıdakilerden hangisinde L Tipi Matris hakkında verilen bilgi doğrudur?
a) Tablo 3 puanlı şiddet ve 3 puanlı kontrol ölçeğinden oluşmaktadır. b) L Matrisinde 8, 9, 10, 12, 15 risk değerleri orta risk düzeyine girer. c) L matrisinde en yüksek risk skoru 5’tir. d) L tipi matris acil durumlarda tercih edilmelidir. e) L matrisinde risk yönetim dört adımda incelenir

206 8. Aşağıdakilerden hangisinde L Tipi Matris hakkında verilen bilgi doğrudur?
a) Tablo 3 puanlı şiddet ve 3 puanlı kontrol ölçeğinden oluşmaktadır. b) L Matrisinde 8, 9, 10, 12, 15 risk değerleri orta risk düzeyine girer. c) L matrisinde en yüksek risk skoru 5’tir. d) L tipi matris acil durumlarda tercih edilmelidir. e) L matrisinde risk yönetim dört adımda incelenir

207 9. L Matrisinde belirlenen tehlikenin gerçekleşme olasılığı 3, şiddeti 5 ise
hesap edilen risk aşağıdaki hangi gruba girer? a) Önemli riskler b) Orta düzeydeki riskler c) Katlanılabilir riskler d) Önemsiz riskler e) Katlanılamaz riskler

208 9. L Matrisinde belirlenen tehlikenin gerçekleşme olasılığı 3, şiddeti 5 ise
hesap edilen risk aşağıdaki hangi gruba girer? a) Önemli riskler b) Orta düzeydeki riskler c) Katlanılabilir riskler d) Önemsiz riskler e) Katlanılamaz riskler

209 10. Bir iş kazası sonucunda çalışan hafif yaralanma sonucunda yatarak tedavi
görüyorsa L Matrisinde şiddet değeri ne olur? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

210 ÜNİTE 11

211 1. Risk değerlendirme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Risklerin tahmin edilmesini ve ölçülmesini amaçlayan karar destek unsurudur. b) Risklerin ölçülmesini ve önem sırasına göre sıralanmasını amaçlayan karar destek unsurudur. c) Karar verme yöntemlerinden biridir. d) Risklerin tanımlanmasını sağlayan karar destek unsurudur. e) Risk ve belirsizlikleri ayırt etme yöntemlerinden biridir.

212 1. Risk değerlendirme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Risklerin tahmin edilmesini ve ölçülmesini amaçlayan karar destek unsurudur. b) Risklerin ölçülmesini ve önem sırasına göre sıralanmasını amaçlayan karar destek unsurudur. c) Karar verme yöntemlerinden biridir. d) Risklerin tanımlanmasını sağlayan karar destek unsurudur. e) Risk ve belirsizlikleri ayırt etme yöntemlerinden biridir.

213 2. Ölçme düzeylerinden aşağıdakilerden hangisinin risk değerlendirmede
önemli katkısı yoktur? a) Oranlı b) Sıralama c) Eşit aralıklı d) Aralıklı e) Sınıflama

214 2. Ölçme düzeylerinden aşağıdakilerden hangisinin risk değerlendirmede
önemli katkısı yoktur? a) Oranlı b) Sıralama c) Eşit aralıklı d) Aralıklı e) Sınıflama

215 3. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik tanımlarından biri değildir?
a) Zarar ve kazanç olasılığını eşit olması b) Bilgi eksikliğinin bir derecesi c) Bir sistemin işleyişine yönelik gerçek durumun saptanamaması d) Yetersiz bilgi e) Bir olaya yönelik bilgi eksikliği

216 3. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik tanımlarından biri değildir?
a) Zarar ve kazanç olasılığını eşit olması b) Bilgi eksikliğinin bir derecesi c) Bir sistemin işleyişine yönelik gerçek durumun saptanamaması d) Yetersiz bilgi e) Bir olaya yönelik bilgi eksikliği

217 4. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik türlerinden biri değildir?
a) Değişkenlik belirsizliği b) Risk belirsizliği c) Karar belirsizliği d) Parametre belirsizliği e) Model belirsizliği

218 4. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik türlerinden biri değildir?
a) Değişkenlik belirsizliği b) Risk belirsizliği c) Karar belirsizliği d) Parametre belirsizliği e) Model belirsizliği

219 5. Aşağıdakilerden hangisi parametre belirsizliğinin nedenlerinden biridir?
a) Olasılık dağılımı tercihi b) İskonto oranı tercihi c) Fayda fonksiyonları d) Ölçme hataları e) Doğal değişim

220 5. Aşağıdakilerden hangisi parametre belirsizliğinin nedenlerinden biridir?
a) Olasılık dağılımı tercihi b) İskonto oranı tercihi c) Fayda fonksiyonları d) Ölçme hataları e) Doğal değişim

221 7. Aşağıdakilerden hangisi karar belirsizliğinin nedenlerinden biri değildir?
a) Risk toleransı kararları b) Çelişkili veriler veya yetersiz veri c) Fayda fonksiyonları d) İskonto oranı tercihi e) Risk ölçüsü ve istatistiklerine yönelik tercihler

222 7. Aşağıdakilerden hangisi karar belirsizliğinin nedenlerinden biri değildir?
a) Risk toleransı kararları b) Çelişkili veriler veya yetersiz veri c) Fayda fonksiyonları d) İskonto oranı tercihi e) Risk ölçüsü ve istatistiklerine yönelik tercihler

223 8. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik belirsizliğinin nedenlerinden biridir?
a) Tahmin hataları b) Öngörülemezlik c) Rassallık d) Ölçme hataları e) Bilgi eksikliği

224 8. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik belirsizliğinin nedenlerinden biridir?
a) Tahmin hataları b) Öngörülemezlik c) Rassallık d) Ölçme hataları e) Bilgi eksikliği

225 9. Aşağıdakilerden hangisi risk veya belirsizlik altında karar verme
durumunda kullanılan yöntemlerden biri değildir? a) Delphi tekniği b) Simülasyon c) Karar ağacı d) Senaryo analizi e) Duyarlılık analizi

226 9. Aşağıdakilerden hangisi risk veya belirsizlik altında karar verme
durumunda kullanılan yöntemlerden biri değildir? a) Delphi tekniği b) Simülasyon c) Karar ağacı d) Senaryo analizi e) Duyarlılık analizi

227 10. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar verme durumunda karar
ağacı yönteminde kullanılan yöntemlerden biri değildir? a) Eş olasılık ölçütü b) Pişmanlık ölçütü c) Uzlaşma ölçütü d) İyimserlik ölçütü e) Seviye ölçütü

228 10. Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar verme durumunda karar
ağacı yönteminde kullanılan yöntemlerden biri değildir? a) Eş olasılık ölçütü b) Pişmanlık ölçütü c) Uzlaşma ölçütü d) İyimserlik ölçütü e) Seviye ölçütü

229 ÜNİTE 12

230 1. Genel olarak iş yerlerinde risk faktörleri denildiği zaman hangisi akla
gelmez? a) Fiziksel iş çevresinden kaynaklı riskler b) İş yerinde işçilerin davranışlarından kaynaklı riskler c) Tehlikeli işleri bir araya getirmekten kaynaklı riskler d) İşin organize edilme biçiminden kaynaklı riskler e) Bir bütün olarak işletme sisteminden kaynaklı riskler

231 1. Genel olarak iş yerlerinde risk faktörleri denildiği zaman hangisi akla
gelmez? a) Fiziksel iş çevresinden kaynaklı riskler b) İş yerinde işçilerin davranışlarından kaynaklı riskler c) Tehlikeli işleri bir araya getirmekten kaynaklı riskler d) İşin organize edilme biçiminden kaynaklı riskler e) Bir bütün olarak işletme sisteminden kaynaklı riskler

232 2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığının esaslarından biridir?
a) Tehlikeleri tanımlamak b) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak c) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak d) Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek e) Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığını hesaplamak

233 2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığının esaslarından biridir?
a) Tehlikeleri tanımlamak b) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak c) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak d) Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek e) Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığını hesaplamak

234 3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetimine düşen görevler
arasında yoktur? a) Tehlikeleri tanımlamak b) Çalışma ortamının yerleşim düzenini tasarlamak c) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak d) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek e) Riski kontrol altına almak

235 3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetimine düşen görevler
arasında yoktur? a) Tehlikeleri tanımlamak b) Çalışma ortamının yerleşim düzenini tasarlamak c) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak d) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek e) Riski kontrol altına almak

236 4. Önleyici sistemlerin amacı nedir?
a) Tehlikeleri kayıt altına almak b) Hata ortaya çıkmadan belirlemek c) Hata oluştuktan sonra çözüm yolarını ortaya koymak d) Hedeflerin belirlenmesi e) İç talimatların hazırlaması

237 4. Önleyici sistemlerin amacı nedir?
a) Tehlikeleri kayıt altına almak b) Hata ortaya çıkmadan belirlemek c) Hata oluştuktan sonra çözüm yolarını ortaya koymak d) Hedeflerin belirlenmesi e) İç talimatların hazırlaması

238 5. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlendirme süreç adımlarından biri değildir?
a) Risk değerlendirme raporunun hazırlanması b) İşyerinde yapılan çalışmaların sınıflandırılması c) Tehlikelerin tanımlarının yapılması d) Veri toplama e) Her tehlike için riskin boyutunu tahminlemek

239 5. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlendirme süreç adımlarından biri değildir?
a) Risk değerlendirme raporunun hazırlanması b) İşyerinde yapılan çalışmaların sınıflandırılması c) Tehlikelerin tanımlarının yapılması d) Veri toplama e) Her tehlike için riskin boyutunu tahminlemek

240 6. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir risk faktörüdür?
a) Termal konfor b) Yetersiz veya aşırı aydınlatma c) Toksik tozlar d) Radyasyon e) Alçak veya yüksek basınç

241 6. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir risk faktörüdür?
a) Termal konfor b) Yetersiz veya aşırı aydınlatma c) Toksik tozlar d) Radyasyon e) Alçak veya yüksek basınç

242 7. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili oluşabilecek tehlike türlerinden biri
değildir? a) Elektrik tesisatının zeminden geçirilmemesi b) Yetkisiz kişilerin arızalara müdahale etmeleri c) Kırık yıpranmış el aletleri d) Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması e) Elektrik panosunun bulunduğu zeminin yalıtılmaması

243 7. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili oluşabilecek tehlike türlerinden biri
değildir? a) Elektrik tesisatının zeminden geçirilmemesi b) Yetkisiz kişilerin arızalara müdahale etmeleri c) Kırık yıpranmış el aletleri d) Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması e) Elektrik panosunun bulunduğu zeminin yalıtılmaması

244 8. Aşağıdaki risklerden hangisi tehlikeli yöntem ve işlemlerden kaynaklıdır?
a) Yetersiz ve dağınık çalışma alanı b) Düzensiz işyeri yerleşimleri c) Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi d) Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu teçhizat e) Yetersiz uyarı sistemleri

245 8. Aşağıdaki risklerden hangisi tehlikeli yöntem ve işlemlerden kaynaklıdır?
a) Yetersiz ve dağınık çalışma alanı b) Düzensiz işyeri yerleşimleri c) Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi d) Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu teçhizat e) Yetersiz uyarı sistemleri

246 9. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortamından kaynaklanan tehlike
faktörlerinden biri değildir? a) İş yeri zemininin bozuk veya kaygan olması b) Yetersiz yollar c) Yetersiz acil çıkış kapıları d) Yetersiz ve dağınık çalışma alanı e) Yetersiz makina parkı

247 9. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortamından kaynaklanan tehlike
faktörlerinden biri değildir? a) İş yeri zemininin bozuk veya kaygan olması b) Yetersiz yollar c) Yetersiz acil çıkış kapıları d) Yetersiz ve dağınık çalışma alanı e) Yetersiz makina parkı

248 10. Bir denetim prosedüründe aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
a) Bir önceki denetim sonuçlarının gözden geçirilmemesi b) İSİG yönetimi için planlanmış düzenlemelerin uygunluğu c) Uygulamaların doğru yapıldığı d) Kuruluşun politika ve amaçlarının karşılanıp karşılanmadığı e) Denetim sonuçların yönetime bildirilmesi faaliyetleri

249 10. Bir denetim prosedüründe aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
a) Bir önceki denetim sonuçlarının gözden geçirilmemesi b) İSİG yönetimi için planlanmış düzenlemelerin uygunluğu c) Uygulamaların doğru yapıldığı d) Kuruluşun politika ve amaçlarının karşılanıp karşılanmadığı e) Denetim sonuçların yönetime bildirilmesi faaliyetleri

250 ÜNİTE 13

251 1. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi yöntemlerinden biri değildir?
a) Olasılık analizi b) Senaryo analizi c) Pazarlama analizi d) Simülasyon analizi e) Duyarlılık analizi

252 1. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi yöntemlerinden biri değildir?
a) Olasılık analizi b) Senaryo analizi c) Pazarlama analizi d) Simülasyon analizi e) Duyarlılık analizi

253 2. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin amaçlarından biri değildir?
a) Gelecek projeler için iyi bir dokümantasyon oluşturmak b) Proje maliyetlerini azaltmak c) Projedeki kontrol edilemeyen faktörlere bir sınır çizgisi (baseline) belirlemek d) Kapsam, kalite, zaman ve maliyet açısından projeyi etkileyebilecek faktörleri kesin olarak belirlemek e) Risklerin projedeki kontrol edilebilen faktörler üzerindeki etkilerini deneyerek oluşabilecek etkiyi hafifletmek

254 2. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin amaçlarından biri değildir?
a) Gelecek projeler için iyi bir dokümantasyon oluşturmak b) Proje maliyetlerini azaltmak c) Projedeki kontrol edilemeyen faktörlere bir sınır çizgisi (baseline) belirlemek d) Kapsam, kalite, zaman ve maliyet açısından projeyi etkileyebilecek faktörleri kesin olarak belirlemek e) Risklerin projedeki kontrol edilebilen faktörler üzerindeki etkilerini deneyerek oluşabilecek etkiyi hafifletmek

255 3. Yatırım projesinde sonuçların (net bugünkü değer, iç verim oranı) olasılık
dağılımları görülmek istendiğinde hangi risk analiz tekniği kullanılır? a) Olasılık analizi b) Senaryo analizi c) Pazarlama analizi d) Simülasyon analizi e) Duyarlılık analizi

256 3. Yatırım projesinde sonuçların (net bugünkü değer, iç verim oranı) olasılık
dağılımları görülmek istendiğinde hangi risk analiz tekniği kullanılır? a) Olasılık analizi b) Senaryo analizi c) Pazarlama analizi d) Simülasyon analizi e) Duyarlılık analizi

257 Bir yatırımcı, yatırım tutarı 100.000 TL olan bir yatırım projesinden
sağlayacağı net nakit girişlerini ve bu nakit girişlerinin olasılık dağılımlarının yukarıdaki gibi olduğunu varsaymıştır. 4,5 ve 6. soruları verilen tabloya göre çözünüz. 4. Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesinin beklenen getiri oranıdır? a) % 32,4 b) % 31,6 c) % 30,4 d) % 25,8 e) % 24,9

258 Bir yatırımcı, yatırım tutarı 100.000 TL olan bir yatırım projesinden
sağlayacağı net nakit girişlerini ve bu nakit girişlerinin olasılık dağılımlarının yukarıdaki gibi olduğunu varsaymıştır. 4,5 ve 6. soruları verilen tabloya göre çözünüz. 4. Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesinin beklenen getiri oranıdır? a) % 32,4 b) % 31,6 c) % 30,4 d) % 25,8 e) % 24,9

259 5. Aşağıdakilerden hangisi bu yatırımın standart sapma değeridir?
c) 15974,6 d) 16547,0 e) 15231,3

260 5. Aşağıdakilerden hangisi bu yatırımın standart sapma değeridir?
c) 15974,6 d) 16547,0 e) 15231,3

261 6. Aşağıdakilerden hangisi bu yatırımın değişim katsayısı oranıdır?
c) % 10,69 d) % 12,55 e) %14,63

262 6. Aşağıdakilerden hangisi bu yatırımın değişim katsayısı oranıdır?
c) % 10,69 d) % 12,55 e) %14,63

263 7. Aşağıdakilerden hangisi proje risk yönetim süreci aşamalarından biri
değildir? a) Risk ölçümü b) Kontroller c) Risk belirleme d) Belirsizlik planlaması e) Risk yönetimi

264 7. Aşağıdakilerden hangisi proje risk yönetim süreci aşamalarından biri
değildir? a) Risk ölçümü b) Kontroller c) Risk belirleme d) Belirsizlik planlaması e) Risk yönetimi

265 8. 5 farklı yatırımın net bugünkü değerleri birbirine eşittir. Aşağıda
seçeneklerde bu yatırımların net bugünkü değer standart sapmaları verilmektedir. Hangi yatırım risk açısından en düşük düzeydedir? a) S1= TL b) S2= TL c) S3= TL d) S4= TL e) S5= TL

266 8. 5 farklı yatırımın net bugünkü değerleri birbirine eşittir. Aşağıda
seçeneklerde bu yatırımların net bugünkü değer standart sapmaları verilmektedir. Hangi yatırım risk açısından en düşük düzeydedir? a) S1= TL b) S2= TL c) S3= TL d) S4= TL e) S5= TL

267 9. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki olasılık dağılımını tanımlar?
a) Çatı dağılımı b) Üçgen dağılım c) Piramit dağılımı d) Normal dağılım e) Hiçbiri

268 9. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki olasılık dağılımını tanımlar?
a) Çatı dağılımı b) Üçgen dağılım c) Piramit dağılımı d) Normal dağılım e) Hiçbiri

269 10. Aşağıdakilerden hangisi risk ölçme ve değerlendirmede kullanılan
istatistiksel bir teknik değildir? a) Çarpıklık katsayısı b) Basıklık katsayısı c) Değişim katsayısı hesaplama d) Standart sapma e) Olasılık/etki gücü matrisi oluşturma

270 10. Aşağıdakilerden hangisi risk ölçme ve değerlendirmede kullanılan
istatistiksel bir teknik değildir? a) Çarpıklık katsayısı b) Basıklık katsayısı c) Değişim katsayısı hesaplama d) Standart sapma e) Olasılık/etki gücü matrisi oluşturma

271 ÜNİTE 14

272 1. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilen risk yönetimi aşağıdakilerden hangisini
içermemektedir? a) Misyon ifadeleri b) Şirket risk veya denetimi c) Yönetim kurulu için raporlama d) Risk çerçeve geliştirilmesi e) Müşteri talepleri

273 1. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilen risk yönetimi aşağıdakilerden hangisini
içermemektedir? a) Misyon ifadeleri b) Şirket risk veya denetimi c) Yönetim kurulu için raporlama d) Risk çerçeve geliştirilmesi e) Müşteri talepleri

274 2. Aşağıdakilerden hangisi riski belirlemede kullanılan araçlardan biri
değildir? a) Beyin fırtınası b) SWOT analizi c) Gözlem d) Deneme e) Vaka envanteri

275 2. Aşağıdakilerden hangisi riski belirlemede kullanılan araçlardan biri
değildir? a) Beyin fırtınası b) SWOT analizi c) Gözlem d) Deneme e) Vaka envanteri

276 3. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol teknikleri arasında yer almaz?
a) Riskten kaçınma b) Riski kontrolü c) Risk belirleme d) Riskin azaltılması e) Riskin devri ve paylaşımı

277 3. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol teknikleri arasında yer almaz?
a) Riskten kaçınma b) Riski kontrolü c) Risk belirleme d) Riskin azaltılması e) Riskin devri ve paylaşımı

278 4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yapının karşı karşıya olduğu bir risk
unsurunun muhtemel zararlarını karşılamada olumsuz sonuçları ortadan kaldırma sürecinde kullanılan tekniktir? a) Riskten kaçınma b) Riski azaltma c) Riski kontrol d) Risk paylaşımı e) Transfer

279 4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yapının karşı karşıya olduğu bir risk
unsurunun muhtemel zararlarını karşılamada olumsuz sonuçları ortadan kaldırma sürecinde kullanılan tekniktir? a) Riskten kaçınma b) Riski azaltma c) Riski kontrol d) Risk paylaşımı e) Transfer

280 5. Kayba neden olan bir işlemin devre dışı bırakıldığı teknik aşağıdakilerden
hangisidir? a) Reaktif kaçınma b) Proaktif kaçınma c) Tehlikeden kaçınma d) Aktif kontrol e) Kayıp kontrol

281 6. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması göz önünde
bulundurularak aşağıdakilerden hangi durumda etki-ihtimal ve faydamaliyet analizi sonucu uygulanmaz? a) Faaliyetin sonlandırılmasının mümkün olmadığı b) Faaliyet sonlandırılsa bile ortadan kalkmayan riskler c) Faaliyet esnasında giderilmesi mümkün olmayan riskler ile karşılaşılması d) Bazı fırsatlardan yararlanmak istenildiği e) Kaynak yetersizliği

282 6. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması göz önünde
bulundurularak aşağıdakilerden hangi durumda etki-ihtimal ve faydamaliyet analizi sonucu uygulanmaz? a) Faaliyetin sonlandırılmasının mümkün olmadığı b) Faaliyet sonlandırılsa bile ortadan kalkmayan riskler c) Faaliyet esnasında giderilmesi mümkün olmayan riskler ile karşılaşılması d) Bazı fırsatlardan yararlanmak istenildiği e) Kaynak yetersizliği

283 7. Aşağıdakilerden hangisi zararın ekonomik sonuçlarından kendilerini
korumak için riskleri devretmede tercih edilen tekniktir? a) Riski sigortalama b) Riskten kaçınma c) Riskin transferi d) Riskin azaltılması e) Riskin bölünmesi

284 7. Aşağıdakilerden hangisi zararın ekonomik sonuçlarından kendilerini
korumak için riskleri devretmede tercih edilen tekniktir? a) Riski sigortalama b) Riskten kaçınma c) Riskin transferi d) Riskin azaltılması e) Riskin bölünmesi

285 8. Aşağıdakilerden hangisi riskin tarafının değişerek başkasına sorumluluk
aktarılmasıdır? a) Riskin bölünmesi b) Riskten kaçınma c) Riskin azaltılması d) Riskin transferi e) Riskin ertelenmesi

286 8. Aşağıdakilerden hangisi riskin tarafının değişerek başkasına sorumluluk
aktarılmasıdır? a) Riskin bölünmesi b) Riskten kaçınma c) Riskin azaltılması d) Riskin transferi e) Riskin ertelenmesi

287 9. Aşağıdakilerden hangisi farklı yapılar arasında riski çeşitlendirmek ve
yaymak, rezerv olarak bir varlığın sayısal olarak çoğalmasıdır? a) Riskten kaçınma b) Riskin bölünmesi c) Riskin transferi d) Riskin azaltılması e) Riskin ertelenmesi

288 9. Aşağıdakilerden hangisi farklı yapılar arasında riski çeşitlendirmek ve
yaymak, rezerv olarak bir varlığın sayısal olarak çoğalmasıdır? a) Riskten kaçınma b) Riskin bölünmesi c) Riskin transferi d) Riskin azaltılması e) Riskin ertelenmesi

289 10. Aşağıdakilerden hangisirisk azaltma ile sağlanamaz?
a) Kayıplar azaltılır veya elimine edilebilir. b) Diğer faaliyetlere veya diğer sorumlu kişilere transfer edilir. c) Planlanmayla sisteme kabul edilir. d) Kalite kontrol yöntemlerinin yerine azaltma sağlanabilir. e) Bir kayba maruz kalma, kuruluşun yeteneğini etkileyebilir

290 10. Aşağıdakilerden hangisirisk azaltma ile sağlanamaz?
a) Kayıplar azaltılır veya elimine edilebilir. b) Diğer faaliyetlere veya diğer sorumlu kişilere transfer edilir. c) Planlanmayla sisteme kabul edilir. d) Kalite kontrol yöntemlerinin yerine azaltma sağlanabilir. e) Bir kayba maruz kalma, kuruluşun yeteneğini etkileyebilir


"RİSK DEĞERLENDİRME ÜNİTE SONU SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları