Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Hikmet MARAŞLI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Türkiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Hikmet MARAŞLI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Türkiye."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Hikmet MARAŞLI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

2 Projenin Amacı: Yalın tekniklerin uygulanması yolu ile sağlık kuruluşlarında iş sonuçlarına yansıyacak iyileştirmelerin yapılması, Kalite, zaman, maliyet boyutlarındaki iyileşmelerin yanı sıra sürekli iyileştirme yapabilen bir kurum kültürü oluşturulması, Hem çalışanların yetkinliğini, hem de operasyonel ve yönetsel tüm iş süreçlerinin etkinliğinin arttırılması Değişen ve gelişen sağlık sisteminde iş gücü kaybının ve israfın önlenmesi, Sağlık kurumlarımızda “Süreç İyileştirme Sağlık Yönetim Sistemi’nin” kurulması KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

3 Projenin Amacı  İsrafı ve maliyeti azaltmak,  Hasta akış süreçlerini iyileştirmek,  Bekleme sürelerini kısaltmak,  Teşhis ve tedavi süresini hızlandırmak,  Süreçler ve kullanılan araçları standartlaştırmak,  Daha fazla hasta tedavi edebilecek imkân elde etmek,  Verimliliği artırmak,  Daha güvenli ve daha sorumlu servisler oluşturmak,  Daha kaliteli hizmet verme imkânı elde etmek,  Çalışan motivasyon ve performansını artırmak KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

4 Proje Ortakları Kahramanmaraş İl Valiliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Proje İştirakçileri Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

5 Projenin Mali Kaynağı: T.C.Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı-DOGAKA Projenin Süresi 3 Ay KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

6 Proje Süreçleri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi –Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Süreci Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Süreci T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servis ve Eczane Süreçleri KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

7 Proje Süreç Adımları: Proje Süreç Adımlarının belirlenmesi Tüm ortaklardan eğitim alacak kritik süreç personelinin belirlenmesi(Toplam 60 kişi) Acil, Ameliyathane, Eczane ve 112 Ambulans çalışanlarına yalın uygulama eğitimlerinin verilmesi, Gözlem-analiz araçların ve süreçlerdeki uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi, Süreç ekiplerinin oluşturulması (Kaizen ve 5 S Görsel Yönetim) Süreç ve kök neden analiz çalışması ve Kazein Uygulaması için Süreç Akışlarının belirlenmesi İstatistiksel veri analizinin çıkartılması ve 6 Sigma uygulaması yapılması, A3 Raporlama sürecinin tamamlanması, FMEA tekniği kullanılacak süreç belirlenmesi, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “ Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

8 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Sahibi:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Projenin yürütülmesini sağlamak, pilot seçilen Ameliyathane Hizmetlerinde Karar Destek Sistemi ile Performans raporlarını izlemek, denetim ve kontrolü sağlamak.  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin aşağıda belirlenen performans göstergelerini Günlük, Haftalık, Aylık izleyebileceklerdir.  Ameliyat olan Hasta Sayısı(A,B,C,D,E Grubu)  Yatan Hasta Sayısı  Beyaz Kod Sayısı  Hasta Memnuniyet Oranı  Çalışan Memnuniyet Oranı Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

9 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (Ortak) Kahramanmaraş Valiliği Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Proje aşamasında Pilot Uygulamalar yapılacak kurumlarda koordinasyonu sağlamak. Bilgi paylaşımını denetlemek. Sağlık Yönetimi Karar Destek Sisteminde Performans raporlarını izlemek, denetim ve kontrolü sağlamak.  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile ilgili aşağıda belirlenen performans göstergelerini Günlük, Haftalık, Aylık izleyebileceklerdir..  Polikliniğe Başvuran Hasta Sayısı  Acile Başvuran Hasta Sayısı  Yatan Hasta Sayısı  Hasta Memnuniyet Oranı  Çalışan Memnuniyet Oranı Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

10 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (Ortak) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Proje aşamasında hastanede pilot seçilen Ameliyathane Hizmetlerinde süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Süreç iyileştirme çalışmaları yapılması esnasında ekip oluşturma ve personelinin eğitimlere katılımını sağlayacaktır.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin aşağıda belirlenen performans göstergelerini Günlük, Haftalık, Aylık izleyebileceklerdir.  Ameliyat olan Hasta Sayısı(A,B,C,D,E Grubu)  Yatan Hasta Sayısı  Beyaz Kod Sayısı  Hasta Memnuniyet Oranı  Çalışan Memnuniyet Oranı Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

11 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (Ortak) Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Proje aşamasında Genel Sekreterliğe bağlı hastanelerden pilot seçilen Eczane ve Acil Servis birimlerinde süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Sağlık tesislerinde aynı süreçlerde yaygınlaştırma çalışması yapılması planlanmaktadır. Süreç iyileştirme çalışmaları yapılması esnasında ekip oluşturma ve personelinin eğitimlere katılımını sağlayacaktır.  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile ilgili aşağıda belirlenen performans göstergelerini Günlük, Haftalık, Aylık izleyebileceklerdir..  Acile Başvuran Hasta Sayısı  Yatan Hasta Sayısı  Hasta Memnuniyet Oranı  Çalışan Memnuniyet Oranı Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

12 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (Ortak) Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Proje aşamasında Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerden pilot seçilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Süreç iyileştirme çalışmaları yapılması esnasında ekip oluşturma ve personelinin eğitimlere katılımını sağlayacaktır.  112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Süreci İle İlgili aşağıda belirlenen performans göstergelerini Günlük, Haftalık, Aylık izleyebileceklerdir.  112 Başvuran Hasta Sayısı  112 Sevk Edilen Hasta Sayısı  112 Vakaya Ulaşma Süresi(Aylık Ortalama) Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

13 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (İştirakçi) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Ameliyathane biriminde yapılacak süreç iyileştirmelerinde Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanmalarda denetim konusunda destekçi olmak.  Hastanelerin Akreditasyonu için belirlenen standartlara uygun olarak iyileştirmelerin yapılmasına danışmanlık yapmak. İyileştirme çalışmalarını izlemek ve diğer sağlık kurumlarında iyi uygulama örnekleri olarak yaygınlaşmasında öncülük etmek.  İyileşme uygulama sonuçlarını izlemek.  Geliştirilecek olan Sağlık Yönetimi Karar Destek Sisteminin Yaygınlaşmasını Sağlamak. Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

14 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Proje Paydaş (İştirakçi) Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Teklif edilen projenin uygulamasındaki rolü ve katılımı: Projede yapılacak olan eğitim ve çalıştaya personel ile katılım sağlanacaktır. Daha önce buna benzer bir proje yapan bir kurum olduğundan kendi projeleri ile ilgili bilgi ve yürütme aşaması ile ilgili bilgi vereceklerdir.  Projenin yürütülmesinde daha önce benzer proje çalışmalarında elde ettikleri deneyimleri bilgi paylaşımında bulunacak. Yaygınlaştırma faaliyetinde bulunacak olup proje ile ilgili Web sayfasında bilgi paylaşacaktır.

15 Sağlık Yönetimi Karar Destek Bilişim Sistemi Sağlık kuruluşlarımızda yöneticilerin ve profesyonel çalışanların karar vermesine yardımcı olarak kullanılan, karar verme sürecinde kullanıcıların sistemle karşılıklı olarak etkileşimde bulunduğu, bilgisayar tabanlı bir bilişim sistemi kurulmuş olacaktır. Karar destek sistemimiz sağlık alanında problemlerin çözümünde kullanılmakla birlikte, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış problemler için de kullanılabilecektir. Süreç İyileştirme Bilişim Sisteminin içeriği: Ameliyathane’de İlaç ve Malzeme Takibi İçin KANBAN ve Mobil Karekod uygulaması, Acil Servis’te Doktorların Teşhis ve Yönlendirme için Sesi Yazıya Dönüştüren Bilişim Sistemi 112 Çağrı merkezine iletişim sistemi ve İlaç Takibi için Mobil Karekod Uygulaması Eczane ’de İlaç Takibi İçin KANBAN ve Mobil Karekod uygulaması 112 Ambulans’ta İlaç ve Malzeme Takibi için Mobil Karekod Uygulaması ve 112 Çağrı Merkezinde Hastaneler İletişim Bilişim Sisteminin kurulması Görsel Sağlık Yönetim Sisteminin Kurulması KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

16 Proje Süreç Adımları: Çıktıların diğer sağlık tesisleriyle paylaşımının sağlanması, Asgari 40 kişilik bir gruba ve 4 saatlik Çalıştay Eğitimi yapılması Dijitalleşme yalın çalışması kapsamında Kahramanmaraş İl Valiliğine Sağlık Tesisleri Karar Destek Sistemi kurulmasının sağlanması KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

17 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hikmet Maraşlı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü PROJE ORTAĞI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi PROJE ORTAĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü PROJE İŞTİRAKÇİ Bolu ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği PROJE ORTAĞI Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği PROJE ORTAĞI Kahramanmaraş İl Valiliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi

18 Ameliyathane Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Proje Ekip Lideri(1) 6-8 kişilik Kaizen ve 5S Görsel Yönetim Ekibi 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Proje Ekip Lideri(1) 6-8 kişilik Kaizen ve 5S Görsel Yönetim Ekibi Acil Servis ve Eczane Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Proje Ekip Lideri(2) 6-8 kişilik Kaizen ve 5S Görsel Yönetim Ekibi Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Proje Ekip Lideri(1) 2 Kişilik Proje Yönetim Ekibi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ “ Sağlık Sistemlerinde Süreçlerin İyileştirilmesi” Doğrudan Faaliyet Destek Projesi


"Yrd. Doç. Dr. Hikmet MARAŞLI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Türkiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları