Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Operasyonel Planlama Stratejik Yönetim Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Operasyonel Planlama Stratejik Yönetim Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Operasyonel Planlama Stratejik Yönetim Dairesi

2 2 Maliye Bakanlı ğ ı Stratejik Yönetim Sistemi

3 3 Strateji Ağacı Misyon ve Vizyon Amaç Hedef Birim Performan s Hedefi Faaliyet / Proje İş Planı 3 GÖREV TANIMI BİLGİ VE BECERİLER ROLLER SORUMLULUKLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4 4

5 5 Operasyonel Düzey Nedir?  Operasyonel düzey, idarelerin daha alt düzeydeki iş ve işlemlerini kapsar.  Bunlar performans programlarında yer alan faaliyetlerinde altında bulunan işlerdir.  Uzun ve orta vadeli stratejik amaç ve hedeflerin yıllık kırınımları olan performans hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin ortaya çıkarılması için birçok iş ve görev sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde belirlenmelidir.

6 6 Operasyonel Plan Nedir?  Kamu idarelerinin, performans hedef ve göstergelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla idarenin her düzeyine kadar inen iş planlarıdır.

7 7 Neden Operasyonel Plan?  Operasyonel planlar idarenin daha kısa vadeli, uygulamaya dönük ve rutin iş ve görevlerini kapsar ve bu işler personelin görev tanımı, bilgi ve becerisine göre personele paylaştırılır.  Yönetici açısından en temel kontrol aracıdır.  Operasyonel planlar büyük resmin (zaman, sorumluluk, insan kaynakları vb) görülerek doğru adımların atılmasında kritik rol oynar.  Yöneticiler, operasyonel planlar aracılığıyla personellerin sorumluluğundaki görevleri görebilir, böylece personellerin performansını da takip edebilme imkanı sağlanır.  Ayrıca, yöneticiler bu planlama ile tüm personelinin işlerinin takip etme fırsatı yakalayacaklar ve doğru kişiye doğru işi verebileceklerdir.

8 8 Türkiye’de Operasyonel Plan  Türkiye uygulamasında, operasyonel planlar mevzuat ile düzenlenmemiş ve Kanun tarafından yapılması şart koşulmuş bir kavram değildir.  Fakat uluslararası uygulama alanları ile özel sektör uygulamaları incelendiği zaman uzun zamandır çalışma planı, iş planı adlarıyla operasyonel plan yapıldığı görülmektedir.

9 9 Maliye Bakanlı ğ ında Operasyonel Plan  T.C. Maliye Bakanlığı, diğer kamu idareleri arasında uygulamaya yön verme ve öncü olma misyonu gereği Strateji Geliştirme Başkanlığında bu planların ilkini 2009 yılında olmak üzere yapmaya başlamıştır. 2009 ve 2010 yılı başında bu plan aracığıyla tüm personele işler paylaştırılmıştır.  2009 yılı gerçekleşmeleri kişi performansı ve iş bazında takip edilip raporlanmıştır.  2010 yılı gerçekleşmeleri ise üçer aylık periyotlar ile izlenmektedir.

10 10  Operasyonel planlama elektronik ortamda hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla Maliye SGB.net sistemine dahil edilmiştir.  Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin tümünün görev tanımı, bilgi ve becerileri ve performans göstergeleri sisteme girilmiş ve Sistem tarafından raporlama yapılması sağlanmıştır. Maliye Bakanlı ğ ında Operasyonel Plan

11 11 Operasyonel Planın Unsurları  İş  Süreç  Zamanlama Bilgileri  Sorumlular  Performans Göstergeleri

12 12 İş (Operasyon)  İdarenin performans hedeflerine uygun bir şekilde birimdeki tüm daireler, dairelerin altındaki şubeler ve bu daire ve şubelerde çalışan personelin, planlaması yapılan yıla ait gerçekleştireceği işlerdir.

13 13

14 14 Süreç  Gerçekleştirilecek olan işlerin hangi aşamalardan geçtiğini gösteren ayrıntılı iş açıklamalarıdır. Yapılacak işe dair açıklamalar burada yer almaktadır.

15 15

16 16 Zamanlama Bilgileri  Gerçekleştirilecek işin tarihsel planlamasının yapıldığı yerdir. İşin başlangıç tarihi ve bitiş tarihine dair bilgilerine burada yer verilir.  Böylece planlanan ile gerçekleşen zaman arası sapma belirlenebilir ve gecikmeler görülebilir. İşin gerçek süresi saptanabilir. Buna bağlı önlemler daha kolay alınabilinir.  İşin başlangıç ve bitiş zamanına dair belirli bir tarih bulunmuyor ise başlangıç/bitiş açıklamaları kısmı kullanılmaktadır.

17 17

18 18 Sorumlular  İşi yapan personelin tanımlandığı yerdir. Bir kişi ana sorumlu olmak üzere iş sürecinde görev alan tüm personel burada yer almaktadır. İş ile personel arası ilişki kurulmaktadır.

19 19

20 20 Performans Göstergeleri  Personele bağlı işler performans göstergeleri ile ilişkilendirilir. Bu yolla performans takibi yapılarak personelin ve ilgili işin izleme ve değerlendirmesi yapılmış olur.

21 21

22 22 Operasyonel Plan  Personelin görev tanımı, bilgi ve becerileri operasyonel planda yer alır.  Personel ve görev eşleştirmesi

23 23

24 24 TE Ş EKKÜRLER..


"Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Operasyonel Planlama Stratejik Yönetim Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları