Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Sürecinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Deneyimi Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL MGSÜ BEK üyesi MSGSÜ ADEK Koordinatörü 28 Mayıs 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Sürecinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Deneyimi Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL MGSÜ BEK üyesi MSGSÜ ADEK Koordinatörü 28 Mayıs 2010."— Sunum transkripti:

1 Bologna Sürecinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Deneyimi Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL MGSÜ BEK üyesi MSGSÜ ADEK Koordinatörü 28 Mayıs 2010

2 1882 – Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane 1928 – Güzel Sanatlar Akademisi 1969 – İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1982 – Mimar Sinan Üniversitesi 2004 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

3 Akademik Birimler  3 Fakülte  25 Bölüm  1 Devlet Konservatuvarı  3 Bölüm  1 Meslek Yüksek Okulu  2 Program  2 Enstitü  56 Program  11 Araştırma ve Uygulama Merkezi  Enformatik Bölümü (Rektörlüğe bağlı)

4 Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları  540 akademik personel  6149 öğrenci  118 ön lisans  4844 lisans  1187 lisansüstü

5 Bologna Süreci Katılımcılık, eşitlik, kalite, araştırmacılık, topluma katkı, yetkinlik gibi Üniversitemizin geçmişten günümüze benimsediği temel değerleri Bologna Süreci ile paralellik göstermiştir.  Üniversitemizde 2002 yılında ULİK (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü) kuruldu.  2003 yılında senelik sistemden kredili sisteme geçildi.  2004 yılında Üniversitemiz, Erasmus University Charter Beyannamesi’ni alarak Bologna Süreci çerçevesinde AB değişim programlarına aktif olarak katılmaya başladı.  2009 yılında Bologna Eşgüdüm Komisyonu oluşturuldu.

6  Üniversitemiz 9 Ocak 2007 tarihinde tüm çalışanları ile kalite geliştirme hareketini düzenli bir şekilde yürütme kararı almış ve kalite çalışmalarına yön vermek için Üniversite Senatosunun kararı ile MSGSÜ ADEK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) kurulmuştur.  19 Ocak 2007 tarihinde MSGSÜ ADEK Koordinatörlüğü kurulmuştur.  5 Mart 2007 tarihinde 2005-2006 öğretim yılı ilk Kurumsal Öz Değerlendirme raporu MSGSÜ ADEK tarafından kabul edilerek YÖDEK’e gönderilmiştir.  Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi ADEK Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış ve 2007 yılında MSGSÜ Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Kalite Çalışmaları

7 Kurumumuz Öz Değerlendirme çalışmaları YÖDEK rehberi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda;  Akademik ve İdari Birimlere Öz Değerlendirme formları gönderilerek beşli puan sisteminde birimlerini 10 başlık altında değerlendirmeleri istenmektedir.  Performans Göstergelerine ilişkin veriler derlenmektedir.  Öğrenci Olanakları Değerlendirme, Öğrenci Ders Değerlendirme, Son Sınıf Öğrenci, Akademik ve İdari Personel memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Kalite Çalışmaları

8 YÖDEK Öz Değerlendirme Modeli

9 Performans Göstergeleri

10 MSGSÜ Kalite Süreci İÇ DEĞERLENDİRME Öz Değerlendirme Memnuniyet Anketleri Swot Analizi DIŞ DEĞERLENDİRME Kurumsal Değerlendirme Birim/Alt Birim/Program Değerlendirme İZLEME VE İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ (Eylem planları ve Uygulanması)

11 ULİK Çalışmaları Toplam 6149 öğrenci ve 540 öğretim elemanı olan Üniversitemizde 2004-2010 yılları arasında gerçekleşen hareketlilik ve işbirlikleri;  Toplam işbirliği yapılan üniversite sayısı: 113  Toplam işbirliği yapılan Program/Bölüm sayısı: 131  İşbirliği yapan Program/Bölüm sayısı: 21  Gelen öğrenci sayısı: 183  Giden öğrenci sayısı: 211  Gelen öğretim elemanı sayısı: 44  Giden öğretim elemanı sayısı: 64

12 2009-2013 Stratejik Planı  Stratejik Planımızda 6 amaç ve 71 hedef belirlenmiştir.  Eğitim öğretim düzeyinin daha ileri boyuta taşınması,  Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin artırılması,  Bilimsel ve sanatsal yayın kalitesinin artırılması,  Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğinin artırılması,  Kurum içi kalite ve motivasyonun artırılması,  Fiziksel altyapının geliştirilmesi.  Stratejik amaç ve hedeflerimiz Bologna sürecindeki çalışmalarla uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir.

13 AKTS ve DE Çalışmaları  Erasmus değişim programı ile birlikte AKTS ve MSGSÜ kredileri birlikte kullanılmaya başlandı (2003).  AKTS ve MSGSÜ kredilerini içeren Bilgi Kataloğumuz (info pack) hazırlandı ve web sayfamızda Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı (2004).  Sadece AKTS kredisinin kullanılması kabul edildi ve bu yönde çalışmalar başlatıldı (2010).  DE çalışmaları 18 haziran 2009’da tamamlandı.

14 Bilgi Kataloğu Formu

15 AKTS İş Yükü Hesaplaması

16 MSGSÜ Diploma Eki

17 Yeterlilik Çalışmaları  Üniversitemiz Rektörü Prof. Rahmi AKSUNGUR’un Türkiye Yeterlilikler Komisyonu Çalışma Grubu üyesi ve Sanat Temel Alanı koordinatörü olarak görev almasıyla birlikte çalışmalara hız verildi.  Ayrıca, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlarının YÖK Temel Alan Yeterlilikleri Komisyonlarında görev almalarıyla da bu çalışmalar yeni bir boyut kazandı.  LLL 5, 6, 7 ve 8. düzeyler için yürütülen çalışmalar 14 Haziran 2010 tarihine kadar tamamlanarak YÖK’te sunulacaktır.  Program yeterlilikleri ve öğrenme çıktılarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarda paydaşların katılımına önem verilmiştir.

18 Mimarlık Bölümü: Program Yeterlilikleri / Öğrenme Çıktıları

19 Ders Tanıtım Formu

20 Mimarlık Bölümü: Program Yeterlilikleri / Öğrenme Çıktıları

21 Yıllık Eylem Planı Yükseköğretim Kurumlarındaki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında;  Alan yeterliliklerinin tamamlanması,  Ders programlarının program yeterlilikleri ve öğrenme çıktıları dikkate alınarak revize edilmesi,  AKTS kredilerinin kendi yapısı içerisinde yeniden değerlendirilmesi,  Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi,  Web sayfamızda Bologna Süreci kapsamında güncelleme çalışmalarının yapılması.

22 Faydalı Linkler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi www.msgsu.edu.tr YÖDEK www.yodek.org.tr www.yodek.org.tr EUA (European University Association) www.eua.be www.eua.be ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) www.enqa.eu www.enqa.eu Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci www.bologna.gov.tr Avrupa: ESU (European Students Union) www.esib.org Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz...


"Bologna Sürecinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Deneyimi Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL MGSÜ BEK üyesi MSGSÜ ADEK Koordinatörü 28 Mayıs 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları