Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları"— Sunum transkripti:

1 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
1-) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon

2 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
2-) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? A) Çevre koruma B) Çevre tanıtımı C) Çevre düzeni D) Çevre hakkı

3 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
3-) Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir? A) Yanıcı madde B) Yakıcı madde C) Atık D) Patlayıcı madde

4 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
4-) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir? A) Gürültü B) Atık C) Duyuru D) Konuşma

5 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
5-) Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez? A) Şehir merkezlerine girmeme cezası B) Trafikten men cezası C) Hapis cezası D) Para cezası

6 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
6-) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir? A) Ruh ve beden sağlığının bozulması B) Yanıkların meydana gelmesi C) İş veriminin düşmesi D) Dikkatin dağılması

7 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
7-) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan değildir? A) Nefes darlığı B) Kan kaybı C) Kanser D) Toplu ölümler

8 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
8-) Katalitik konvektörler egzozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar? A) Zehirli gazlar içersindeki kurşun miktarını azaltır B) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler C) Zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltır D) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir

9 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
9-) Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir? A) Küçük silindir hacimli taşıt kullanılması B) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması D) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

10 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
10-) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A) Kısa mesafelere yaya gidilmesi B) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması C) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması D) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi

11 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
11-) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir? A) Hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması B) Çirkin görünüm arzetmesi C) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi D) Pis koku yayması

12 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
12-) Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır? A) Konutlar B) Taşıtlar C) Endüstri Tesisleri D) Termik santraller

13 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
13-) Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar B) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir D) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

14 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
14-) Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır? A) 4.5 B) 7 C) 10 D) 20

15 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
15-) Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Yakıt tasarrufu sağlaması B) Mal güvenliği sağlaması C) Zaman tasarrufu sağlaması D) Emek tasarrufu sağlaması

16 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
16-) Çevreyle turizm arasında ne gibi bir ilişki vardır? A) Turistler kirletilmemiş temiz bir ülkeyi tercih ederler B) Turizmle çevrenin ilişkisi yoktur C) Turist için öneli olan tarihi önemli olan güzelliklerdir D) Turizm ilişkisi sadece ülkelerarası kültürel ilişkiyi ifade eder

17 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
17-) Aşağıdakilerden hangisi en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir? A) Enerji tasarrufu sağlanması B) Zaman tasarrufu sağlaması C) Can güvenliğinin sağlanması D) Çevrenin kirletilmemesi

18 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
18-) Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerden hangisine fayda sağlamaz? A) Zaman tasarrufunda B) Emek tasarrufunda C) Yakıt tasarrufunda D) Ucuz yakıt alınmasında

19 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
19-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması C) Uygun vitesle seyredilmesi D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi

20 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
20-) Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir? A) Aşırı yağışlar B) Buzulların erimesi C) Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler D) Gürültü kirliliği

21 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
21-) Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A) Yakıt tasarrufuna B)Trafik yoğunluğunun azalmasına C) Hız sınırının aşılmasına D) Yakıt tüketiminin artmasına

22 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
22-) Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Gürültü kirliliğine B) Su kirliliğine C) Hava kirliliğine D) Toprak kirliliğine

23 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
23-) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler? A) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması B) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması C) Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması D) Araca gereğinden fazla yolcu alınması

24 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
24-) Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar? A) Karayolları haritası B) Şehir planı C) Şehir haritası D) Şehir krokisi

25 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
25-) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir? A) Enerji tasarrufu sağlaması B) Zaman tasarrufu sağlaması C) Can güvenliğini sağlaması D) Çevreyi daha az kirletmesi

26 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları
26-) Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? I- Daha dikkatli olmaları II- Trafik kurallarına uymaları III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III


"Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları