Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLU İŞ MÜZAKERELERİNİN ÖNCELİKLERİ Mato Lalić. Toplu müzakerelerinin öncelikleri ana sendika görevlerinden türemektedir -Maaş -İş koşulları -Kazanılmış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLU İŞ MÜZAKERELERİNİN ÖNCELİKLERİ Mato Lalić. Toplu müzakerelerinin öncelikleri ana sendika görevlerinden türemektedir -Maaş -İş koşulları -Kazanılmış."— Sunum transkripti:

1 TOPLU İŞ MÜZAKERELERİNİN ÖNCELİKLERİ Mato Lalić

2 Toplu müzakerelerinin öncelikleri ana sendika görevlerinden türemektedir -Maaş -İş koşulları -Kazanılmış hakkların koruması -Emin işyeri -Güvenli işyeri

3 Sendikaların sosyal rolü ihmal edilmemesi gerekmektedir -Çalışanların ortak yönetime katılımlarını geliştirilmesi -Ekonomi ve toplunun demokratikleşmesi -Sosyal politika

4 Toplu müzakereler bir menfaat çatışmasının sonucunda sendika olarak aynı anda doğumuştur İŞVEREN HEDEFİ :ÇALIŞANIN HEDEFİ: 1. Örneğin, -Ücretler artırılarak - Ilgili menfaatler kullanılarak - devlet yardımı ile - ussalaştırma ile - maaşlar azaltılarak - sosyal yararlar azaltılarak - çalışanların sayısı azaltılarak - çalışma saatleri azaltılarak 1. Yüksek maaş 2. Kabul edilebilir iş zamanı 3. İşyerinde sağlık ve güvenlik 4. İş teminatı 5. Sağlıklı çevre 6. Ortak yönetim 7. Sosyal devlet 8. Demokratik devlet 9. Barış Kârın artmasına karşı gider verimliliğinin maksimum seviyesine ulaşması

5 İşveren için, üretimin hedefi GELİR – KARDIR İşverenin hedefi ürün değildir. Ürün sadece karı elde etmek için bir araçtır. İşveren asgari yatırımla azami kazanç elde etmeyi hedeflemektedir.

6 İşveren rekabetçi ilişkiler içindedir ve : -Kârı arttırmayı -Üretimle alakalı masrafları azaltmayı -Çalışanlarla iligili masrafları azaltmayı hedeflemektedir.

7 Maaş politikası görünümü ve uygulama alanları Aktif bir maaş politikasının hedefleri -Çalışanlar artan verimliliğe katılması gerekmektir -Ücret artışı için tazminat -Gayrısafi yurtiçi hasılasının (GSYIH) daha doğru bir dağılımı

8 Vergi ve katkılar sürekli artmaktadır : -Sadece maaş politikası tarafından tek başına tazmin edilmesi imkansızdır -Vergi sistemi ve sosyal sigorta sistemi yeniden yapılandırılması gerekmektedir Sanayilerin yeniden değerlendirilmesi -Değiştirilmiş arz ve iş yükleri -İş sınıflandırması için unsurlarının revizyonu -Kadınlar için özellikle, sanayilerin yeniden değerlendirilmesi -Düşük maaşların ortadan kaldırılması için kavram

9 İş yükünün bazında çalışma saatlerinin politikası: -Çeşitli şekillerde mesai saatlerinin azaltılması -Sabit fazla mesainin azaltılması -Azaltılmış iş saatlerinin bazında iş şekilleri -Vardiyalı işlerde paydos verilmesi ve kısa paydos ile ilgili anlaşma -İş saatlerinin hazırlanmasında cezbedici imkânlar -Esnek emeklilik şeması -Erken emeklilik üzerine yeni hükümler

10 Devlet yardımı desteği: -Kanunen hükmedilen iş saatlerinin üzerine çıkılmasına ilişkin yasal sınırlar -Azaltılmış çalışma saatlerinin tanıtımı yapılması -Maaş hesapları için tasfiye risklerine karşı yasal koruma -Erken emeklilikle ilgili yeni kanun

11 İş saatlerinin yapıllandırılması: -İş saatlerinin sosyal yapıllandırılması -Çalışanların iş saatlerine karşı kişisel tercihleri -Çalışma saatleri ile ilgili şirketin menfaati

12 Esnek iş saatleri: -Çalışanların konseyi ve çalışanlarla birlikte karar almaları gerekmektedir -Çalışanları iş mesaileri ile ilgili tercihleri göz önünde bulundurulması gerekmektedir -Günlük iş saatlerinin hazırlanmasında daha fazla özgürlük -Ödemeli izin yeni talepler (mecburi işten kurtularak)

13 Azaltılmış çalışma mesaileri tanıtmak: -Aile ve iş arasında daha iyi bir koordinasyon -İş yeri/istihdam temin etmek -Çalışanların konseyi, şirketin yönetmeliği ve toplu müzakereler arasındaki iç anlaşmaların aracılığıyla sosyal koruma - Alışılmış istihdam şekilleri dışındakiler için mecburi sosyal sigorta (gündelikçi ve geçici işler)

14 İnsani çalışma şartları -Vardiyalı işler için dinlenme dönemleri -Dinlenme -Yaşla bağlantılı dinlenme süreçleri Yaşı ilerlemiş çalışanlar -İşten atılmasına karşı koruma -İş düzeyi ile birlikte maaşın indirilmesine karşı koruma

15 İş yoğunluğu için nafaka yerine dinlenme süreçleri : -Özellikle yoğun çalışma için nafaka temin edilmesinin imkanlarını azaltmak -Vardiyalı, fazla mesai işler ve olumsuz çalışma koşulları için dinlenme süreçleri şeklinde tazminat

16 Çevre koruması ve sağlık koruma -Çevre korumacılığı, işyerinde sağlık ve güvenlik ve hayat sigortası ve sağlık korumasına ilişkin kanunları birleştirmek -İşçilerin konseyi katılımı -Çevre korumacılığı için işçi ekipleri ve komiteleri belirlemek -Çevre korumacılığı için temsilci tayin etmek

17 Erkek ve kadın eşitiliği -Kadınlar için şartları iyileştirmek -Kadınları stajyerlik ve açık işlere yerleştirmek (yönetici görevleri dahil) -Kadınları kalifye işlere terfi etmek -İleri eğitim ve işyerindeki eğitimi teşvik etmek -İş mesaileri ve dinlenme süreçlerine ilişkin hükümlerinden doğan iş ve aile koordinasyon imkanları -Yeniden bütünleşme tedbirleri

18 Yüksek tahsil ve eğitim -Yeni teknolojiler ve iş organizasyonu -İş konseyi ve çalışanlar arasındaki toplu müzakkere ve anlaşmalarda yetenekleri düzenlemek -Yüksek tahsil için ihtiyaç belirlemek -Çalışanlar ve iş konseyi arasında danışmanlık -Yetenekler üzerine hüküm -Yetenek planlama şeması -Şirkette tahsil ve eğitim programları -Eğitim görmek için izin hakkı

19 İşyerinde ortak yönetim -Çalışanların sosyal, insani ve ekolojik iş çevresinin yaratılmasında aktif katılımı -İş konseyi işveren arasındaki toplu müzakere ve anlaşmalar -Çalışanların haklarını genişletmek, daha doğrusu -Bilgi ve katılma hakkı -İş düzenlenmesi ve teknikler için çalışma kolu kurma hakkı -Sağlık ve çevre korumacılığı hakkı

20 Konsey çalışanlarının ortak yönetim hakkları artması: -Personel mevzuları -Ussallaştırma tedbirleri -İş düzenlenmesi

21 Teşekkürler Teşekkürler


"TOPLU İŞ MÜZAKERELERİNİN ÖNCELİKLERİ Mato Lalić. Toplu müzakerelerinin öncelikleri ana sendika görevlerinden türemektedir -Maaş -İş koşulları -Kazanılmış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları