Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi
İstanbulUzman İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi

2 2 2

3 İŞYERİ SAĞLIK GÖZETİMİ
SAĞLIK : Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali ! Üretim süreçleri işçiyi hem bedenen, hem de zihnen zorlarken; yapılan işin özelliğine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik veya psikolojik faktörler işçinin sağlığını tehlikeye sokmamalıdır. SAĞLIK GÖZETİMİ: İşyerinde, iş ve işçi ile ilgili tüm süreçlerde sağlığı etkileme potansiyeli olan risklerin değerlendirilmesi ve kontrolü SAĞLIĞIN SÜRDÜRÜLMESİ + GELİŞTİRİLMESİ 3 3

4 İŞYERİ SAĞLIK GÖZETİMİ
İşyerindeki Tozlar –Akciğerlerde birikim? (İşyeri faktörü) Sigara kullanan İşçi –Hastalık riski artışı (riskli sağlık davranışı) Sağlık Gözetiminin Amacı; Bireysel özellikleri ve İşyeri Ortam Faktörlerini gözönünde tutarak çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek Sağlık Gözetimi Uygulama İlkeleri: Uygun işe yerleştirme İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi İşyeri risklerinin kontrolü Aralıklı kontrol muayeneleri İşyerinde sağlık hizmeti sunulması Sağlık eğitimi ve danışmanlık 4 4

5 İŞE UYGUN YERLEŞTİRME Yaş Cinsiyet
Sağlık sorunu varlığı (Kronik hastalık?) Eğitim Alışkanlıklar (Sigara vs.) İşe Uygun Yerleştirme; Kişinin bazı işlerde çalışmasının engellenmesinden çok; kişinin niteliklerine uygun bir işe yerleştirilmesini sağlamak! 5 5

6 İŞE UYGUN YERLEŞTİRME Ağır ve Tehlikeli İşler’de çocuklar, 16 yaşını doldurmamış genç işçiler, çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler çalıştırılamaz! Başlıca Risk Grupları; Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, (>55 yaş-Görme, işitme, zihinsel zayıflama) Kronik hastalar ve Engelliler. (% 40 özürlülük-% 3 istihdam şartı) 6 6

7 İŞYERİ ORTAM FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” ‘ün ekli çizelgelerinde 300’den fazla kimyasal madde hakkında MAK (Müsaade edilen Azami Konsantrasyon) ve ESD (Eşik Sınır Değer) miktarları yer almaktadır. 7 7

8 İŞYERİ SAĞLIK RİSKLERİNİN KONTROLÜ
Gaz veya Toz → Havalandırma Sistemi Gürültü → Makine sayısının azaltılması, düzenli bakımlarının yapılması, gürültülü işlemin diğer bölümlerden ayrılması vb. ASLOLAN; RİSKİN KAYNAĞINDA KONTROLÜ! İKAME : Riskli maddenin yerine aynı işi gören risksiz maddeyi kullan! Asbest yerine sentetik malzemeler, Benzen yerine Toluen vb. İkame edilecek madde bulunamazsa; Havalandırma, Kapatma, Ayırma, Üretim yöntemini değiştirme, Üretim sürecini yavaşlatma –maruziyet azaltma 8 8

9 İŞYERİ SAĞLIK RİSKLERİNİN KONTROLÜ
Kaynakta Kontrol yeterince sağlanamazsa; İşçiyi Erkenden Uzaklaştır! (Gürültünün etki mesafesi, mesafenin karesi ile ters orantılı olarak azalır.) Mesafe arttırılamadığında, işçiyi korumak üzere Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı! 9 9

10 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
Maske, Gözlük, Eldiven, Baret, İş Elbisesi, Koruyucu ayakkabı (çelik burunlu-tabanlı) vb. KKD kullanımı işçilerce sıkça ihmal edilmektedir! 10 10

11 SAĞLIK RİSKLERİNİN KONTROLÜ
Sağlık Risklerinin Kontrolü: Kaynakta Kontrol Aradaki Yolda Kontrol Kişisel Koruyucular Tehlike Yüksekse; YÖNETSEL TEDBİRLER: Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan sayısının azaltılması, Çalışma süresinin kısaltılması, Bu bölümlerde rotasyon uygulaması vb. 11 11

12


"Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları