Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR."— Sunum transkripti:

1

2 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

3 C 1. "Vurmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sürmek" anlamında kullanılmıştır? A) Birini kömür, ötekini güneş vurmuş. B) Yağmur içeriye vuruyor. C) Salonun duvarlarına açık renk boya vuralım. D) Yumruğunu hızla masaya vurdu.

4 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

5 2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Güzellik - çirkinlik B) Kaybetmek - yitirmek C) Üzülmek - sevinmek D) Ayrılmak - kavuşmak B

6 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

7 3.Saçıma değmedi o yârin eli Sevmedim ben ne dostu ne eli Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? A) Anlamdaş B) Sesteş C) Yakın anlamlı D) Zıt anlamlı B

8 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

9 4. “Sıyırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Taş başını sıyırıp geçmiş. B) Onu bu bulaşık işten sıyırmak kolay değil. C) Örtüyü birdenbire sıyırdı. D) Kırık bardak dudağımı sıyırdı. B

10 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

11 5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A. Atın sırtına binmişti çoban. B. Ayakkabının burnu yırtılmıştı. C. Böyle ince hesaplara aklı ermezdi. D. Arkadaşlarından daha keskin bir zekâsı vardı. B

12 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

13 6. Aşağıdakilerden hangisi, “ayağını kesmek” deyimiyle zıt anlamlıdır? A) Ayağını çekmek B) Ayağına dolaşmak B) Ayağını alıştırmak D) Ayağına gelmek B

14 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

15 1. Onunla kırk yılda bir, Muş’a gidersem görüşüyoruz. 2. Alışmış olmalı, yıllar yılı aynı işte çalışıyor. 3. Geçim sıkıntısı yıldan yıla artıyor. 4. İkisini de yıllardan beri tanırım. 7. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbiri ne en yakındır? 2 ve 4

16 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

17 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Hırsızı Ali görmüş ama ben göremedim. B) Leopar, güzel olduğu kadar vahşî bir hayvandır. C) Zalimin zulmü ebedî devam etmez. D) Bir dost az, bir düşman çok. D

18 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

19 9. "Bu tavır, her zaman hoş karşılanmayabilir." cümlesinde yer alan "tavır" kelimesini anlamca karşılayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A. durumB. düşünce C. davranışD. karar A

20 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

21 A) O olaydan sonra, günlerce ağzını bıçak açmadı. B) İntikam ateşiyle yanıyordu. Gözünü kan bürümüştü adeta. C) Bir gün öylece çekip gitmişti. D) Onu ne gören oldu, ne duyan. Zavallı anacığının gözleri yollarda kaldı. 10. Paragrafta altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? C

22 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

23 11. "İçin" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep (neden) anlamında kullanılmıştır? A) Arkadaş için yapamayacağı fedakarlık yoktur. B) Hava sıcak olduğu için dışarı çıkmamış. C) İçin için yanıyor bu kalbim. D) Dünya yıkılsa da onun için hava hoş tabi... B

24 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

25 1. Söğüt ağaçlarını da çok severim 2. Söğütleri eskiden beri severim 3. Söğütleri oldum olası severim 4. Söğüt ağaçlarını severim 12.Hangileri yakın anlamlıdır? A)2-3 B)3-4C)1-2 D)2-4 A

26 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

27 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tepe" sözcüğü, aynı anlamda kullanılmıştır? 1. Çok erken yaşta tepesi açılmıştı. 2. Çocuk, kocaman ağaçların tepesine çı­kıyordu. 3. Karşıdaki tepenin yamaçları çiçeklerle doluydu. 4. Bahçede dolaşırken tepemize cevizler düştü. 1 ve 4

28 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

29 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? A) Ey güzel yurdumun gamlı dağları. B) Gürgenli, ardıçtı, çamlı dağları... C) Yollara dizilip yürüyen dağlar. D) Şu yüce duruşla ne şanlısınız. D

30 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

31 15. "Tembel" sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki iki sözcükle zıt (karşıt) anlamlıdır? A)Çalışkan-çekingen B)Bilgili-hareketli C)Çalışkan-hamarat D)Becerikli-düşünceli C

32 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

33 1 6. "Oturmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "bir yerde sürekli olarak kalmak, ikamet etmek" anlamında kullanılmıştır? A) İki saattir iskemlede oturuyor. B) Son denediğiniz palto üzerinize iyi oturdu. C) Yıllar geçince binanın temeli kırk santim oturmuş. D) Onunla aynı mahallede mi oturuyorsun? D

34 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

35 I. Bazı ağaçların kökleri çok derinlere iner. II. O ailenin kökü belli değil mi? III. "Çözümlemek" sözcüğünün kökünü gösteriniz. IV. Kazanda bitki köklerini kaynatıyorlardı. 17. "Kök" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) I.B) II. C) III.D) IV. B

36 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

37 1. Aynı ağzı çalmak 2. Aynı kapıya çıkmak 3. Aynı yolun yolcusu 4. Aynı telden çalmak 18. Yukarıdaki deyimlerden hangileri aynı anlama gelmektedir? A) 1 ve 4B) 2 ve 3C) 1 ve 2D) 2 ve 4 A

38 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

39 D 19. "Uzaktan" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisine farklı bir anlam katmıştır? A) Söylediğin kişiyle uzaktan tanışır. B) Sporla uzaktan ilgileniyormuş. C) Köyde uzaktan akrabalarımız var. D) Konuklarımız uzaktan geldiler.

40 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

41 20. “yetenek, ırak, koşul ve serüven ‘’ kelimelerinin eş anlamlısını sırayla yazınız. kabiliyet, uzak şart, macera

42 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

43 21. Soru Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya ne denir? Dolaylama

44 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

45 22. Soru Yazılış ve söylenişleri farklı; fakat anlamları aynı olan sözcüklere ne denir? Anlamdaş

46 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

47 23. Soru “Bilim, sanat ve meslek dallarının isimleri terim anlamlı değildir.” Yukarıdaki bilgi doğru mu yanlış mı? Doğru

48 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

49 24. Soru “Sesteş sözcükler arasında hiçbir anlam ilgisi olmamalıdır.” Yukarıdaki bilgi doğru mu yanlış mı? Doğru

50 1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR

51 25. Soru “Tabağını bitir.” cümlesinde altı çizili sözcük neye örnektir? Ad Aktarması


"1. GRUP PUANI 2. GRUP PUANI SORUYU GÖR SORUYU GÖR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları