Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değerli Arkadaşlar, aşağıdaki sorular 7. ve 8. sınıflar için özel hazırlanmış dil bilgisi kitabımızdan yararlanılarak oluşturulmuştur. Kendi okulumuzda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değerli Arkadaşlar, aşağıdaki sorular 7. ve 8. sınıflar için özel hazırlanmış dil bilgisi kitabımızdan yararlanılarak oluşturulmuştur. Kendi okulumuzda."— Sunum transkripti:

1

2 Değerli Arkadaşlar, aşağıdaki sorular 7. ve 8. sınıflar için özel hazırlanmış dil bilgisi kitabımızdan yararlanılarak oluşturulmuştur. Kendi okulumuzda uygulayıp güzel neticeler elde ettik. Tabii her beş soruda bir, araya komik videolar, ilginç görüntüler ve farklı etkinlikler serpiştirirseniz hem eğlenceli hem de bilgi dolu bir yarışma geçirtmiş olursunuz. Not: Sorular kolay (10 puan), orta (20 puan), zor (30 puan) şeklinde hazırlanmıştır. Öğrenci seçimlerinde bu hususa dikkat etmekte fayda var. Not: Zaman ayarı fare ile tıklatıldığında başlayacaktır ve süre 30 saniye olarak ayarlanmıştır. ÖN SÖZ

3

4 Bir sözcüğün gerçek anlamda karşıladığı varlığa şekil benzerliğinden dolayı, başka bir varlığa ad olarak verilmesine ne denir? A) Mecaz Anlam B) Gerçek Anlam C) Yan Anlam D) Temel Anlam 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

5

6 Sanatçının “anlatım tarzı”na ne denir? A) Başlık B) Üslup C) Konu D) Ana düşünce 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

7

8 Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamda kullanılan atasözlerinden biri değildir? A) Akıl yaşta değil baştadır. B) Sakla samanı gelir zamanı. C) Dost ile ye iç, alışveriş etme. D) Bugünün işini yarına bırakma. 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

9

10 Türk alfabesinde kaç sessiz harf bulun- maktadır? A) 21 B) 14 C) 15 D) 12 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

11

12 Aşağıdakilerden hangisi masalların özel- liklerinden biri değildir? A) Olaylar hayal ürünüdür. B) Kahramanların doğaüstü güçleri var. C) Yer ve zaman belli değildir. D) Cümleler çoğu zaman devriktir. 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

13

14 Aşağıdaki sıra sayıların hangisinin yazı- mında bir yanlışlık yapıldı? A) 3’ncü B) 5’inci C) 100’üncü D) 6’ncı 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

15

16 Sayılardan sonra sıra bildirmek için hangi noktalama işareti konur? A) Nokta B) İki nokta C) Virgül D) Noktalı virgül 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

17

18 Paragrafta işlenilen konuyu yansıtan bir veya birkaç sözcüğe ne denir? A) Başlık B) Konu C) Tema D) Ana fikir 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

19

20 Mecaz-ı Mürsel ne demektir? A) Yakıştırma B) Dolaylama C) Ad aktarması D) Güzel Adlandırma 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

21

22 Aşağıdakilerden hangisi nesnel cümlelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Taraflıdır. B) Duygu katılmaz. C) Yoruma yer yok. D) Kanıtlanabilir. 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

23

24 Büyük harflerin kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Cümleler büyük harfle başlar. B) Dizeler büyük harfle başlar. C) Cins isimler büyük harfle başlar. D) Devlet adları büyük harfle başlar. 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

25

26 “Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim” gibi hitap için kullanılan kelimelerden sonra hangi noktalama işareti konur? A) Ünlem B) Soru İşareti C) Virgül D) Kesme işareti 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

27

28 Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları, yere, zamana ve şahsa bağla- yarak anlatan uzun eserlere ne denir? A) Hikaye B) Efsane C) Masal D) Roman 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

29

30 Aşağıdakilerden hangisi terim anlama örnek değildir? A) Üçgen B) Enlem C) Element D) Kimya 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

31

32 Aşağıdakilerden hangisi anlatım biçim- lerinden biri değildir? A) Açıklama B) Betimleme C) Öyküleme D) Karşılaştırma 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

33

34 “Bu kafayla giderse okulu dereceyle bitirir.” örneği cümlede anlam konu- sunda hangi kavram ile ilgilidir? A) Öneri B) Kinaye C) Tasarı D) Örtülü anlam 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

35

36 Aşağıdakilerden hangisi ünlü öykücüleri- mizden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Peyami Safa C) Kemalettin Tuğcu D) İskender Pala 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

37

38 “Bitişik yazılan sözcükler” bölümünde yanlış yazılan kelime hangisidir? A) Hiçbir B) Önsezi C) Önsöz D) Gelgit 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

39

40 Heceleri göstermek için hangi noktalama işareti kullanılır? A) Kesme İşareti B) Virgül C) Kısa çizgi D) Uzun çizgi 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

41

42 Aşağıdaki örneklerden hangisi dolaylamaya uygun düşmez? A) Kara elmas B) Yavru vatan C) Can evi D) Derya kuzusu 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

43

44 Paragrafın konusunu bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisi sorulabilir? A) Paragraftan hangisi çıkarılamaz? B) Parça neden söz etmektedir? C) Paragraftan hangisine ulaşılamaz? D) Paragrafta hangisine değinilmemiştir? 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

45

46 Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için hangi noktalama işareti konur? A) Nokta B) İki nokta C) Virgül D) Noktalı virgül 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

47

48 Anlatımın benzerlerinden üstün olması ve kendine özgü nitelikler taşımasına ne denir? A) Özgünlük B) Ön yargı C) Varsayım D) Öneri 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

49

50 “Bitişik yazılan sözcükler” bölümünde yanlış yazılan kelime hangisidir? A) Yap boz B) Ek fiil C) İş yeri D) Ta ki 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

51

52 Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu? 0:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:00

53

54 http://www.turkceciyiz.com/v/9555783/T_rk_e_Dersi_in_Haz_rlan m_zel_Yard_mc_Kaynaklar_YEN_.rar.html


"Değerli Arkadaşlar, aşağıdaki sorular 7. ve 8. sınıflar için özel hazırlanmış dil bilgisi kitabımızdan yararlanılarak oluşturulmuştur. Kendi okulumuzda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları