Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deyimler ve Atasözleri Testi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deyimler ve Atasözleri Testi"— Sunum transkripti:

1 Deyimler ve Atasözleri Testi
Hazırlayan Muhammet DOĞAN/Türkçe Öğretmeni

2 Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca “Pireyi deve yapmak” deyimi ile yakın anlamdadır?
Kulağına küpe olmak. Habbeyi kubbe yapmak. Taşıma suyu ile değirmen çevirmek. Hanya’yı Konya’yı göstermek.

3 2.Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
Zıvanadan çıkmak B. Kan beynine sıçramak C. Tepeden bakmak D. Burnundan solumak

4 3.“Belli ki annem bu sabah tersinden kalkmış.”
Yukarıdaki cümleye göre, annesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A.aksi B.mutlu C.üzgün D.şaşkın

5 4.Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi “ Kendi işimizi kendimizin görmemizin daha iyi olacağı” anlamında kullanılmaktadır? A. Deveye sormuşlar, boynun niye eğri? Nerem doğru ki demiş B. Kurda sormuşlar boynun niye kalın? Kendi işimi kendim görürüm demiş C. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. D. Arslan yattığı yerden belli olur.

6 Buna göre, babası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5. “Babamın yüzü sirke satıyor.” Buna göre, babası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. mutlu B. üzgün C. kızgın D. Şaşkın

7 6.Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca “Etekleri zil çalmak” deyiminin tam tersidir?
A.Burnundan solumak B.Küçük dilini yutmak. C.Yüzü sirke satmak D.Tepesi atmak.

8 7.Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından “Yüzünden düşen bin parça olmak” deyimiyle yakın anlamdadır? A. Yüz verip astar istemek B. Yüz suyu dökmek C. Yüzü sirke satmak D. Yüzünde güller açmak

9 8.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Bir işi çok ayrıntısına kadar incelemek.” anlamında kullanılmaktadır? A. Kılı kırk yarmak B. Burnundan kıl aldırmamak C. Tereyağından kıl çeker gibi yapmak D. Kılını kımıldatmamak.

10 9.Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. Kafa ütülemek B. Kafası kızmak C. Kafası atmak D. Gözü dönmek

11 10. “Sınıfta her şeyi anlatan Ali, eve varınca ağız değiştirdi.”
Yukarıdaki cümleye göre, Ali eve varınca ne yapmıştır? A.Söylediklerinden pişman olmuştur B. Söylediklerini değiştirmiştir C. Söylediklerini unutmuştur. D. Söylediklerini tekrarlamıştır.

12 11.Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
Ödü patlamak B. Etekleri tutuşmak C. Eli ayağı dolaşmak D. Paniğe kapılmak

13 12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Elindekileri bırakıp, başkasının malını üstün görmek.” Anlamına gelir? A. Kuzguna yavrusu kartal görünür B. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür C. Bir musibet bin nasihatten iyidir D. Kişi kişiyi kendi gibi bilir.

14 13. “Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “önceden yapılan planların her zaman gerçekleşmeyeceği” anlamına gelmektedir? A.Ayağını yorgana göre uzat B. Ummadık taş, baş yarar C. Evdeki hesap çarşıya uymaz D. Sabreden derviş muradına ermiş.

15 14.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızmak, öfkelenmek” anlamında değildir?
A. Küplere binmek B. Tepesi atmak C. Yüzü asılmak D. Burnundan solumak

16 15. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir şeyi çok istemek” anlamındadır?
içi erimek B. içi gitmek C.içi titremek D. içi geçmek

17 16. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Etekleri zil çalmak
16. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Etekleri zil çalmak.” deyimi ile yakın anlamdadır? A. İçi içine sığmamak B. Mum gibi erimek C. Etekleri tutuşmak D. Gözünde tütmek

18 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim, tümceye “üzülmek” anlamı katmamıştır?
Ebru’nun yüzünden düşen bin parça oluyor. B. Beren’in yüzü sirke satıyor bu akşam. C. Onu böyle görünce içim parçalanıyor. D. Her gün pencereden yolunu gözlüyor.

19 18.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ödü patlamak” deyimi ile yakın anlamdadır?
A. Aklı çıkmak B. Gözünü korkutmak C. Yüzü sararmak D. Çenesi düşmek

20 19. “Bu son maçta nihayet şeytanın bacağını kırdı.”
Yukarıdaki tümcede “şeytanın bacağını kırdı” deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? A. Oyuncu sakatlanmıştır B. Üzerindeki şanssızlıktan kurtulmuştur C. Maçı kazanmışlardır D. Oynadığı oyundan çok mutlu olmuştur.

21 20. “Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin nedir böyle Yıldız
20.“Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin nedir böyle Yıldız? diye sordu.” *Yukarıdaki tümceye göre, Yıldız için ne söylenebilir? A.korkmuş B.üzgün C.mutlu D.şaşkın

22 21. "Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne yapsak önüne geçemeyiz
21."Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne yapsak önüne geçemeyiz." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Akan su yosun tutmaz. B) Akan çay her zaman kütük getirmez. C) Akacak kan damarda durmaz. D) Akarsu çukurunu kendi kazar.

23 22.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "bahane mazeret" ile ilgili değildir?
A) Temiz iş altı ayda çıkar. B) Geline "Gel oyna." demişler, "Yerim dar." demiş, yerini genişletmişler "Yenim dar." demiş. C) Kedi uzanamadığı ciğere pis der. D) Köylü "Misafir kabul edemeyiz!" demez, "Konacak yer yoktur." der.

24 23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aynı anlama gelen deyimler birlikte verilmiştir?
A) Burnu sürtülmek-burun kıvırmak B) Kulağına çalınmak-kulağına gelmek C) Burnunu sokmak-burnunda tütmek D) Kulak vermek-kulağına küpe olmak

25 24.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
konusu diğerlerinden farklıdır? A) Can canın yoldaşıdır. B) Yoldan kal, yoldaştan kalma. C) Bir ağacın gölgesinde sürü yatar. D) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

26 25.Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne
yapsak önüne geçemeyiz." anlamına gelen Atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Akan su yosun tutmaz. B) Akan çay her zaman kütük getirmez. C) Akacak kan damarda durmaz. D) Akarsu çukurunu kendi kazar.

27 26.“Dikili bir ağacı olmamak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç dikmemek B) Ağaçları sevmemek C) Hiçbir mala sahip olmamak D) Ağaç dikmeyi bilmemek

28 27.Aşağıda geçen deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Söylediklerin kulağına giderse, küplere biner. B) Sınavlar başlayınca iki ayağım bir pabuca girdi. C) Öyle korkak ve gözü karaydı ki! D) Para kazanmak zor, ekmek aslanın ağzında.

29 28.Aşağıdakilerden hangisi “Doğru söylemek gerekirse o, saman altından su yürüten bir insandır.” cümlesindeki deyimle yakın anlamdadır? A) Her işe burnunu sokmak B) Hangi taşı kaldırsan altından çıkar C) Etekleri zil çalmak D) Karda gezip izini belli etmemek

30 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?
A) Her işte bir hayır vardır. - Karamsar olma B) Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz. - Sıkıntılara katlanma C) Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme. -Ölçülü davranma D) Boş fıçı çok langırdar. - Bilgiçlik taslama

31 30“Verdiğin kitabı gözden geçirdim
30“Verdiğin kitabı gözden geçirdim.” cümlesinde kullanılan” ‘gözden geçirmek’ deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A)Yazdığın mektup gözümden kaçmış. B)Çamaşırları elden geçirmişti. C)Öğretmenin gözüne girmişti. D)Avukat dosyaları incelemişti.


"Deyimler ve Atasözleri Testi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları