Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR. VOLKAN UNUTMAZ 1 SPOR YÖNETİMİ -I. Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR. VOLKAN UNUTMAZ 1 SPOR YÖNETİMİ -I. Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları."— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR. VOLKAN UNUTMAZ 1 SPOR YÖNETİMİ -I

2 Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları gruplar. İnsanların belli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları ve beraberce sistematik bir şekilde işbirliği yaparak çalıştıkları gruplara örgüt denir.

3 3 Kar Amaçlı Olmayan Örgütler: Toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmakla birlikte faaliyetleri sonucunda kar elde etme amacı gütmeyen. Örgütler çeşitli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Kar Amaçlı Örgütler: İçinde yaşadığımız toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetleri üreterek topluma yarar sağlayacak bir faaliyeti gerçekleştirmek ve bu faaliyet sonucunda da kar elde eden, Ancak her örgütün yaşamını ve faaliyetini sürdürebilmesi kullandığı üretim faktörleri (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye) için harcama yapmasına bağlıdır.

4 İşletme Yönetimi Yönetim Terimi (Süreç, Organ, Bilgi ve beceri topluluğu) Örgütün kar amaçlı olması ya da olmaması yönetim bilimi açısından önemli değildir. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu üretim kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde, makinalar vb.) etkili ve verimli olarak kullanması sürecidir.

5 Yönetim, bir işletmenin veya örgütün kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi süreci Bir süreç olarak yönetim, işletmenin (örgütün), elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol ederek, diğer insanlar aracı ile, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi süreci

6 Yönetimin süreç olarak tanımlanmasında 4 önemli nokta İşletmenin amaçlarına ulaşılması Başkaları aracılığıyla işin yapılması Planlama, organize etme, yürütme, ve kontrol işlevlerinin kullanılması Tüm bu faaliyetleri yaparken etkili ve verimli olunması

7 Sonuç olarak yönetim sürecinden söz edebilmek için Yapılacak bir işin (amaçlar) İşi yapacak insanların (insan kaynakları) Gerekli örgütsel kaynakların (doğal kaynaklar, sermaye, hammadde, makine, bilgi v.b.) bulunması Ve bu sürecin etkili ve verimli bir şekilde 4 önemli yönetim işlevini de yerine getirilmesi gereklidir.

8  Yöneltme

9 9 Etkili olabilmek Verimli olabilmek

10 Arzulanan sonuçlara varabilmek için yönetimi gerçekleştirecek kişi ve gruplar ellerindeki kaynakları ne zaman nasıl ne şekilde ve niçin kullanacaklardır? Planlama: İşletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesi, Organize etme: Amaçlar, planlar ve araçlar belirlendikten sonra bunları gerçekleştirecek yapının tasarlanması, kurulması ve organizasyonu, Yürütme: İşletmenin amaçlara uygun olarak harekete geçirilmesi, Kontrol: İşlerin amaçlara, konulan yöntem, prosedür ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.

11

12 Yöneticiler Yönetici, yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili ve verimli bir şekilde amaçlarına ulaştırmakla görevli olan kişidir.  Üst Düzey Yöneticiler : Ana iş gruplarına veya üst düzey işlere atanmış yöneticiler,  Orta Düzey Yöneticiler : Orta düzeydeki işleri, üst yönetime karşı sorumlu olarak yönetmekle görevli olan yöneticiler,  Alt Düzey Yöneticiler : Alt düzeylerdeki işlevsel (operasyonel) işlerle görevli olan ve orta düzey yöneticilere sorumlu olarak çalışan yöneticiler


"YRD.DOÇ.DR. VOLKAN UNUTMAZ 1 SPOR YÖNETİMİ -I. Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları