Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

2 İçerik Yönetim Kavramı Yönetimin Özellikleri Yönetici Profesyonel Yönetici ve Girişimci İşletme Yönetiminin Amaçları Yöneticinin Rolleri ve Yetkileri

3 Yönetim Kavramı “Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için işbirliğini sağlayarak insanların ve eşyaların birlikte verimli, etkili, iktisadi kullanımı doğrultusunda karar verme ve uygulama süreci” olarak tanımlanabilir.

4 Yönetimin İşlevleri (Öğeleri) Planlama Örgütleme Yöneltme Koordinasyon Denetleme (Kontrol)

5 Planlama Alternatif planlar arasından en uygun olanını seçme şeklinde tanımlanabilir. Planlama aşamasında ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularına cevap verilmeye çalışılmaktadır. Bu sorulara cevap bulunduğunda işlet- menin planları ortaya c ̧ ıkmaktadır.

6 Örgütleme İşlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir

7 Yöneltme Ast’lara emir verme ve görevlerini verimli, etkili, iktisadi olarak yerine getirmelerini sağlayacak motivasyonu yaratabilme vb. gibi konular yöneltme ile gerçekleşmektedir

8 Koordinasyon İşletmede gerçekleştirilen tu ̈ m faaliyetlerin birbirini takip edecek, tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde olmasını sağlayan unsurdur.

9 Denetleme (Kontrol) İşletmede elde edilen sonuçlarla planlanmış ve elde edilmesi beklenen sonuçlar karşılaştırıldığında olumlu ya da olumsuz bir sapmanın söz konusu olup olmadığının belirlenmesidir

10 Yönetimin İşlevleri (Öğeleri) Planlama Örgütleme Yöneltme Koordinasyon Denetleme (Kontrol)

11 Yönetimin Özellikleri Amacın belirlenmesi- Yönetim hiyerarşisi Verimlilik= Çıktı/Girdi >1 Etkinlik=Elde Edilen/Hedeflenen=1 İktisadilik=Satış Geliri/Üretim Maliyeti >1

12 Yönetimin Özellikleri Amacın Belirlenmesi Verimlilik, Etkinlik ve İktisadilik İşbirliğinin Sağlanması 3 Özellik= Rasyonellik Ölçütleri

13 Yönetici Sorumlulukları Açısından Yöneticiler Hiyerarşik Açıdan Yöneticiler Nitelikleri Açısından Yöneticiler Yetkinlikleri Açısından Yöneticiler

14 Sorumlulukları Açısından Yöneticiler Genel Yönetici: Bütün fonksiyonlardan sorumludur. Fonksiyonel Yönetici: Bir fonksiyondan sorumludur. Proje Yöneticisi: Proje amaçları doğrultusunda sorumludur.

15 Hiyerarşik Açıdan Yöneticiler Üst Düzey Yöneticiler: Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, CEO, CFO Orta Düzey Yöneticiler: İk Müdürü, Satış Müdürü, Muhasebe Müdürü Alt Düzey Yöneticiler: Depo şefi, Kalite kontrol şefi, Vardiya amiri http://www.capital.com.tr/yonetim/y eni-trendler/unvan-devrimi- haberdetay-20804

16 Nitelikleri Açısından Yöneticiler Hümanist Niteliklere Sahip Yöneticiler Vicdan Sahibi Yöneticiler Hırslı Yöneticiler

17 Yetkinlikleri Açısından Yöneticiler Kavramsal Yetkinliklere Sahip: Yöneticilerin bilgiyi kullanma, süreçleri planlama gibi zihinsel faaliyetler.. Beşeri Becerilere Sahip: İletişim kurabilme, verimli çalışabilme Teknik Becerilere Sahip: Uzmanlığa sahip

18 Profesyonel Yönetici - Girişimci Profesyonel Yönetici: o Planlamaya daha çok zaman ayırır o Yüksek katma değer yaratan ve kurumsal performansla ilgili karar verirler. o İşletmenin kurumsal ve rekabet stratejisini oluştururlar

19 Profesyonel Yönetici - Girişimci Girişimci: Kar ve Risk Verimlilik Odaklı İnovasyon Odaklı Stratejik İş Ortaklığı Odaklı Küresel Pazar Odaklı İşlem Maliyeti Odaklı

20 İşletme Yönetimi ve Amaçları  İşletmenin temel fonksiyonu üretmek ve/veya pazarlamaktır.  Yönetim tüm işletme genelinde bulunan faaliyettir. Bu bağlamda, yönetim işletmenin genel fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır.

21 İşletme Yönetimi ve Amaçları  Muhasebe, finans, İK, Ar-Ge gibi fonksiyonlar ise işletmenin lojistik yani destekleyici fonksiyonları olarak sınıflandırılmaktadır.  İşletme yönetimi, yönetim sürecini gerçekleştirerek mal ve/veya hizmet üretimini sağlayan ve bu doğrultuda işletmenin vizyonunu, misyonunu, strateji ve politikalarını belirleyen birimdir.

22 İşletmenin Çevresi  Birinci Çevre (Yakın Çevre)  İkinci Çevre (Ulusal Çevre)  Üçüncü Çevre (Uluslararası Çevre)

23 İşletme Yönetimi ve Amaçları  Genel Amaç: Topluma fayda üretmek  Stratejik Amaçlar: Verimlilik, Etkinlik, Karlılık ve Büyüme  Fonksiyonel Amaçlar: Bölümlerin amaçları

24 Yöneticinin Rolleri ve Yetkileri 1. Bireylerarası Rolü  Temsilcilik Rolü  Liderlik Rolü  İlişki Rolü 2. Bilgi Rolü  Gözlemci Rolü  Yayma/Duyurma Rolü  Sözcülük Rolü 3. Karar Verme Rolü  Girişimci Rolü  Sorun Çözen Rolü  Kaynak Bulan Rolü  Müzakereci Rolü

25 Yöneticinin Yetkileri  Yetki, yöneticinin karar verme, emir verme ve kaynak tahsisinde sahip olduğu resmi ve yasal haklardır.  Yetki Türleri: 1. Hat Yetki (Komuta Yetkisi) 2. Kurmay Yetki (Danışma Yetkisi) 3. Fonksiyonel Yetki


"İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları