Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOL HARİTASI Okul Çevre İşbirliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri Okul Çevre İş Birliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOL HARİTASI Okul Çevre İşbirliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri Okul Çevre İş Birliği."— Sunum transkripti:

1 YOL HARİTASI Okul Çevre İşbirliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin İşlevleri Okul-Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Boyutları ve Etkinlik Örnekleri Okul-Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2 OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

3 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul toplumsal açık bir sistemdir. Sistem; çevresindeki diğer sistemlerden girdiler alan ve onlara çıktılar vererek hizmet eden birbirine bağımlı alt sistemlerden oluşan bir bütündür.

4 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Toplumsal Açık Sistem: İlgili olduğu çevre sistemleriyle sürekli etkileşim halinde olan sistemdir.

5 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul; eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği öğreten ile öğrenenin yüz yüze geldiği özel alanlardır.

6 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Çevre; örgütün çevresi, örgütü çevreleyen ve etkileyen tüm koşullar ve değişkenlerdir.

7 Okulun Çevresi Toplumsal Kamusal Teknolojik Ekonomik Sektörel

8 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Yakın ve uzak çevre biçiminde iki tür çevre söz konusu edilebilir. Yakın çevre; okulun sürekli etkileşim içinde bulunduğu çevredir. Uzak çevre ise okulla dolaylı ilişkileri bulunan, okulu zaman zaman etkileyen ve yoğunluğu daha az ilişkileri içine alan çevredir.

9 Okul Ve Çevre Açısından Okul Tipolojileri OKULLAR GELENEKSEL TOPLULUĞUN BİR MODELİ OLARAK TOPLULUK

10 ÇEVRE OKUL Geleneksel Model

11 Topluluk Modeli Okul Tipi ÇEVRE

12 Topluluk Okulu OKUL

13 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri  Çevre iş birliği ve halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olması  Okul- çevre iş birliği etkinliklerinin iki yönlü bir ilişki ve iletişim gerektirmesi

14 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri  Okul- çevre iş birliği ve ilişkilerinin bilimsel çalışma alanı olması  Okul- çevre iş birliği ve ilişkilerinin sosyal sorumluluk gerektirmesi

15 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri  Okul- çevre iş birliğinin eğitimin bir parçası olması

16 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin İşlevleri  Okul ve çevrenin birbirlerini doğru algılamalarına katkı  Toplumsal gelişim ve değişime katkı

17 Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin İşlevleri  Öğrencinin ve okulun akademik başarısını yükseltme  Öğrencinin sosyalleşmesine katkı

18 Okul-Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Boyutları ve Etkinlik Örnekleri Okul- çevre iş birliği etkinlikleri işleyiş ve hedef kitle farklılıkları göz önüne alınarak beş grupta toplanmıştır.

19 1) Ailelerle işbirliği 2) Yakın çevre ile işbirliği 3) Yerel kurumlarla işbirliği 4) Halkla ilişkiler 5) Sektörel işbirliği

20 a)Ailelerle İ ş Birli ğ i ve Etkinlikleri Okul ile velilerin iş birliğinin amaçları şu biçimde özetlenebilir:  Okulda yapılan çalışmalar hakkında velilere bilgi vermek  Öğrencilerin uyum, gelişim ve problemleri, ihtiyaç, ilgi ve yetenekleri konusunda velileri bilgilendirmek

21 a)Ailelerle İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Velilerin okula bakış açısını olumlulaştırmak, okulun politikasını benimsetmek  Velilerin eğitim etkinliklerinde her türlü desteklerini kazanmak ve katılımlarını sağlamak  Veliyle çevreye her konuda danışmanlık hizmeti vermek

22 a)Ailelerle İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Velileri olabildiğince çocuğun gelişiminde süreklilik sağlanması için bilgilendirmek, insan yetiştirme konusunda aydınlatmak, sorumluluk duymalarını sağlamak  Çocukları üzerinde kontrolü yoğunlaştırmak

23 a)Ailelerle İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Çocukların psikolojik sorunlarına nasıl yaklaşacakları ve çözümleyebilecekleri konusunda destek verilmesini sağlamak.

24 a)Ailelerle İş Birli ğ i ve Etkinlikleri Okulun velilerle iş birliğinde şu etkinliklere yer verilebilir:  Okul tanıtım ve bilgilendirme toplantıları  Okul gazete, dergi ve broşürleri  Eğitim ve danışmanlık seminerleri  Velilerden okul koruma, yaşatma ve geliştirme çalışmalarına destek

25 b)Yakın Çevre ile İ ş Birli ğ i ve Etkinlikleri Okul ile yakın çevre iş birliğinin amaçları şunlardır:  Okulda yapılan çalışmalar hakkında yakın çevreyi bilgilendirmek  Yakın çevrenin kültürel değerlerini bilimsel ölçütler içinde yaymak ve gelişimine katkı vermek

26 b)Yakın Çevre ile İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Yakın çevreye temel dil, öz bakım ve sağlık konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek  Okul ile çevre arasında oluşabilecek çatışmaların en aza indirilmesini sağlamak, öğrencinin sağlıklı, tutarlı ve devamlı gelişimi için ailelerin okulla birlikteliğini sağlamaktır.

27 b)Yakın Çevre ile İş Birli ğ i ve Etkinlikleri Okul ile yakın çevre iş birliği çerçevesinde şu etkinliklere yer verilebilir:  Okul tanıtım ve çevre gezileri  Okuma yazma ve kültürel gelişim kursları  Okulun fizik çevre olanaklarından yararlanma

28 c)Yerel Kurumlarla İ ş Birli ğ i ve Etkinlikleri Yerel kurumlarla iş birliğinin amaçları şu biçimde sıralanabilir:  Okulda yapılan çalışmalar hakkında yerel yöneticileri bilgilendirmek  Okul iş gören ve öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamak

29 c)Yerel Kurumlarla İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Okul, toplum, siyaset kurumu, iş birliği ile demokratik toplum ideallerini gerçekleştirmeye çalışmak  Yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin eğitim etkinliklerinde her türlü desteklerini kazanmak ve katılımlarını sağlamak

30 c)Yerel Kurumlarla İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Yerel yönetimlerle iş birliği içinde yerel çevreye her konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek

31 c)Yerel Kurumlarla İş Birli ğ i ve Etkinlikleri Yerel kurumlarla iş birliği çerçevesinde şu etkinliklere yer verilebilir:  Araştırma, inceleme ve etkileşim gezileri  Karşılıklı eğitsel destek  Kurumların üretim güçlerinden yararlanma  Öğrencilere yardım ve destek oluşturma ziyaretleri

32 d)Halkla İ li ş kiler ve Etkinlikleri Okul halkla ilişkilerinin genel olarak amaçları şu biçimde özetlenebilir:  Okulun amaç, vizyon ve misyonunu tanıtmak  Okulun amaçlarına ve çalışma biçimine uygun imaj oluşturmak  Okul için kamuoyu desteği oluşturmak

33  Okul tanıtım program ve gezileri  Medya ile işlevsel iş birliği reklam ve ilan çalışmaları  İşlevsel web sitesi ve güçlü iletişim  Şikayet ve dilek kutuları Halkla ilişkiler bağlamında bir okulda yer alabilecek kimi etkinliklerle şu biçimde özetlenebilir :

34 e)Sektörel İ ş Birli ğ i ve Etkinlikleri Okul sektörel iş birliği ilişkilerinin amaçları şu biçimde sıralanabilir:  Farklı okul ve eğitim örgütlerinin iş gücü ve destek hizmet birim ve olanaklarından yararlanmak  Okul ve eğitim örgütlerinin etkileşim kurmasına olanak sağlayarak sinerji yaratmak

35 e)Sektörel İş Birli ğ i ve Etkinlikleri  Eğitim örgütlerinin eğitim etkinliklerinde her türlü desteklerini kazanmak ve katılımlarını sağlamak  Etkili ve verimli eş güdüm kurarak yerel düzeyde daha istendik eğitim kurumları oluşturmak

36 Okul-Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Okul- çevre iş birliği etkinliklerine ilişkin şu sorunlardan söz edilebilir:  Okul- çevre iş birliği etkinlikleri genelde amatörce sürdürülme izlenimi vermektedir.  Okul- çevre iş birliğinde halkla ilişkilerin yetkinleşmesi zaman gerektirmektedir.

37 Okul-Çevre İş Birliği Etkinliklerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri  Okul- çevre iş birliği için önerilen kimi etkinlikler Türkiye için uygulanması zor ya da olanaksız kuramsal yaklaşımlar gibi görünmektedir.  Okul- çevre iş birliğinin bir yardımlaşma ve öğrencinin akademik durumunun velilere aktarılması çalışması gibi algılanma eğilimi yüksektir.

38 Okul- çevre iş birliği etkinliklerine ilişkin şu öneriler yapılabilir :  Okul- çevre iş birliğinin geliştirilmesi için medya, kamu ve özel sektör iş birliği ile kamuoyu oluşturabilir.  Halkla ilişkilerin geliştirilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim bir gerekliliktir.

39 Okul- çevre iş birliği etkinliklerine ilişkin şu öneriler yapılabilir :  Okul- çevre iş birliğini geliştirmek için çağdaş gelişime uygun yasal düzenleme gereksinimi bulunmaktadır.

40 DINLEDI Ğ INIZ IÇIN TESEKKÜR EDERIZ.


"YOL HARİTASI Okul Çevre İşbirliği Etkinliklerine İlişkin Temel Kavramlar Okul Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Temel Özellikleri Okul Çevre İş Birliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları