Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ"— Sunum transkripti:

1 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
dinkulturuahlakbilgisi.com 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BİLGİ YARIŞMASI Hazırlayan Abdurrahman UÇAR Mayıs 2016 / İzmir dinkulturuahlakbilgisi.com

2 1 Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılabileceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hastalar ziyaret edilir. B) Yoksullara yardım edilir. C) Küçüklere hediyeler verilir. D) Küslükler devam ettirilir. ööööööö

3 “İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.” (Bakara suresi, 177. ayet) Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir? 2 A) Sıla-i rahim B) Haksızlık C) Paylaşmak D) Kardeşlik ööööööö

4 Paylaşmak ve yardımlaşmak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Paylaşmak insan için bir ihtiyaçtır. B) Paylaşma duygusuna sahip olmak bir erdemdir. C) Paylaşmak yalnızca maddi şeylerle sınırlıdır. D) Paylaşmak birlik ve beraberliği güçlendirir. 3 ööööööö

5 4 Toplumda herkes farklı iş kollarında görev alır. Örneğin; insanların bazıları tarım, bazıları sanayi alanında çalışır. Bazı kişiler de ticaretle uğraşır. Çalışanlar, görevlerini ve yapmakla yükümlü oldukları işleri yerine getirir. Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A-Tarımla uğraşanlar toplumun temelini oluşturur. B-Çalışanlar görevlerini tam olarak yapmazsa üretim aksar. C-Sanayi alanında çalışanlar ticaretle uğraşanlara göre daha zengindir. D-Herkes üzerine düşen görevi tam olarak yaptığında toplum huzur bulur. ööööööö

6 Ayşe : “Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer organları da bu yüzden rahatsız olur.” (Hadis-i şerif) Ayşe’nin söylediği hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 5 A-Mü’min bir kardeşimizin üzüntüsünü hepimiz hissetmeliyiz. B-Tüm Mü’minleri kardeş bilip sevmeliyiz. C-Güçsüz bir Mü’minin korunmasını hep birlikte sağlamalıyız. D-Yardım edemeyeceğimiz kadar uzaktaki kardeşlerimizle ilişkiyi kesmeliyiz. ööööööö

7 6 Ramazan Bayramı 2. Cumhuriyet Bayramı 3. Kurban Bayramı
4. Zafer Bayramı Yukarıda verilen bayramlardan hangileri dinî bayramlarımızdandır? A) 1. ve 2. B) 1. ve 3. C) 1. ve 4. D) 2. ve 4. ööööööö

8 7 Ali : Cumhuriyetin kurulduğu gündür.
Ahmet : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür. Mehmet : Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür. Hasan : Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı gün dür. Öğrencierden hangisi “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden kutlanır?” sorusunun cevabını vermiştir? Ali B) Ahmet Mehmet D) Hasan ööööööö

9 8 Hz. İbrahim’in sadakatini oğlu İsmail’in teslimiyetini anlamamızı sağlar. 4 gün sürer. Paylaşma ve dayanışmayı geliştirir. Hakkında bilgiler verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan Bayramı B) Kurban Bayramı C) Şeker Bayramı D) Çocuk bayramı ööööööö

10 9 Ramazan Bayramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir ay boyunca tutulan orucun mükâfatıdır. B) Komşu ve akrabalarla bayramlaşılır. C) 4 gün boyunca devam eder. D) Büyükler ziyaret edilir. ööööööö

11 10 Millî bayramlarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hz. İbrahim’den itibaren kutlanmaktadır. B) Hepsi tarihi bir olaya dayanmaktadır. C) Hadis-i şeriflerde anlatılmaktadır. D) Yılda iki kez kutlanmaktadır. ööööööö

12 11 Kurban bayramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dargınlar barışır. B) Dinî bayramların ilkidir. C) Allah’a yakınlaşmamızı sağlar. D) Kesilen kurban etleri yoksullarla paylaşılır. ööööööö

13 12 ööööööö

14 13 Aşağıdakilerden hangisi dinimizce “ üç aylar “ olarak tabir edilen aylardan birisi değildir? a) Recep b) Ramazan c) Şevval d) Şaban ööööööö

15 14 Peygamberimizin doğduğu gece kutlanan kandile ne dedir?
a) Mevlit b) Miraç c) Kadir d) Beraat ööööööö

16 15 Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükseldiği ve Yüce Allah ile buluştuğu olaya ne ad verilir? a) Miraç b) Regaib c) Berat d) Kadir ööööööö

17 16 “ Kelime anlamı itibariyle rağbet edilen, çok istenen şey anlamına gelir. Yüce Allah’tan af dilediğimiz Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanan kandildir. “ Yukarıda anlatılan kandil aşağıdakilerden hangisidir? a) Miraç Kandili b) Kadir Gecesi c) Beraat Kandili d) Regaib Kandili ööööööö

18 17 “ Ramazan ayında iki minare arasına “ Hoş geldin Ramazan”,
“ Allah-ü Ekber” gibi yazıların yazılması geleneklerimiz arasındadır. “ Minarelerin arasına asılan ışıklı yazılara ne isim verilmektedir? a) Şerefe b) Mahya c) Kandil d) Âlem ööööööö

19 18 Aşağıdakilerden hangisinin hasta ziyaretinde söylenmesi uygun olmaz? a) İnşallah yakında iyileşirsin b) Geçmiş olsun c) Hastalığın çok tehlikeliymiş doğru mu? d) Allah şifa versin ööööööö

20 19 Hiçbir zaman yalan söylemeyen, her zaman doğru ve dürüst olan bir insan, Allah’ın hangi özelliğine inandığı için böyle davranır? A) Allah her şeyi bilir, görür ve işitir B) Allah bir ve tektir C) Allah eşsizdir D) Allah merhametlidir ööööööö

21 20 Kur’an’ın indirilmeye başlandığı geceyi kutladığımız kandil hangisidir? A-Miraç Kandili B-Mevlid Kandili C- Kadir Gecesi D-Berat Kandili ööööööö

22 21 A) İnanç esasları B) Ahlak ilkeleri C) Efsaneler D) İbadetler
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan ana konulardan biri değildir? A) İnanç esasları B) Ahlak ilkeleri C) Efsaneler D) İbadetler ööööööö

23 22 Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? A) Kur’an’ı anlayarak okumalıyız. B) Kur’an’ı yalnızca belirli günlerde okumalıyız. C) Kur’an’ı her türlü kitaptan üstün tutmalıyız. D) Kur’an’dan öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza yansıtmalıyız. ööööööö

24 23 “Sizin en hayırlınız, öğrenen ve O’nu öğretendir.”(Hadis-i şerif) Bu hadisteki boşluğu en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? A) Kur’an’ı B) İslam’ı C) Namazı D) Ahlakı ööööööö

25 24 “Ey ateş! karşı serin ve selamet ol” (Enbiyâ suresi, 69. ayet) Ayette söz edilen, Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A)Hz. Muhammed B) Hz. İbrahim C) Hz. Yusuf D) Hz. İsa ööööööö

26 25 İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? A) Hz. Musa ve kardeşi Harun B) Hz. Yakup ve oğlu Yusuf C) Hz. İbrahim ve oğlu İsmail D) Hz. Zekeriya ve yeğeni İsa ööööööö

27 26 “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.” Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? A)Kureyş Suresi B)Fil Suresi C)Fatiha Suresi D)İhlas Suresi ööööööö

28 27 I- Son peygamberdir II- Kur’an ona indirilmiştir
III- Kırk yıl peygamberlik yapmıştır. IV- Altmış üç yıl yaşamıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed(SAV) ile ilgili olarak yanlıştır? A) I, II,IV B) Sadece IV C) III ve IV D) Sadece III ööööööö

29 28 Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil …………… haseneten. Ve kınâ azâben nâr.” Verilen duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) husr B) insâne C) âhireti D) illellezine ööööööö

30 29 Her milletin kendine özgü bazı manevi değerleri vardır.
Milletler bu değerleri koruyup saygı gösterirler. Çünkü bu değerler, milletin varlığını ve sürekliliğini sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi değerlerimizden biri değildir? A)İstiklâl Marşımız B) Para birimimiz C) Bayrağımız D) Dinimiz ööööööö

31 30 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (M. Cemal KUNTAY) Bu mısralardaki ana fikir nedir? A) Manevi değerleri önemli kılan uğrunda ödenen bedellerdir. B) Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. C) Uğrunda kimsenin ölmediği toprağa vatan denmez. D) Bayrak ve vatan en önemli değerlerimizdir. ööööööö

32 31 1. 12 Mart 1921’de kabul edildi. 2. TBMM için yazıldı.
3. Mehmet Âkif ERSOY tarafından yazıldı. 4. Şair karşılığında verilen para ödülünü kabul etmedi. İstiklâl Marşımızla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ööööööö

33 32 4 ayetten oluşur. Kuran’da 112. sıradadır.
Allah’ın varlığını ve birliğini anlatır. Yukarıda özellikleri verilen sure hangisidir? A-Kevser suresi B-Fatiha suresi C-İhlas suresi D-Asr suresi ööööööö

34 33 Allah yolunda, vatanı ve milleti korumak için düşmanla
savaşıp hayatta kalanlara , savaşırken ölenlere ise denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlar gelmelidir? A) asker – kumandan B) şehit – gazi C) gazi – şehit D) ulus – millet ööööööö

35 34 Bir milletin bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşayıp kültürünü oluşturduğu, sınırları belli olan topraktır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulus B) Kent C) Şehir D) Vatan ööööööö

36 35 “Bülbülü altın kafese koymuşlar, ‘Ah vatanım!’ demiş.”
Bu atasözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan, en huzurlu olarak vatanında yaşayabilir. B) Vatansız kalmak, yeni bir vatan bulmayı gerektirir. C) Hayvanları kafese koymak, onlara zulmetmektir. D) İnsan nerede yaşıyorsa vatanı orasıdır. ööööööö

37 36 • Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
• Aralarında tarih, dil, duygu, ülkü ve gelenek birliği vardır. Bu bilgiler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? A)Görenek B) Millet C) Yurt D) Ülke ööööööö

38 37 Bazı kavramlar birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Millet ve Ulus kavramları buna örnektir. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde buna benzer bir ilişki vardır? Ülke – Şehir B) Asker – Komutan C) Ülkü – Gelenek D) Vatan – Yurt ööööööö

39 38 “Vatan” kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir milletin sahip olduğu en yüce değerlerdendir. B) Bir milleti geçmişi, bu günü ve geleceğiyle birleştirir. C) Bir millet, varlığını vatanı olmadan da sürdürür. D) Yalnızca bir toprak parçası değildir. ööööööö

40 39 Aşağıdakilerden hangisi vatan ve millet sevgisini
gösterme yollarından biri değildir? A) Çok çalışıp kalkınmaya destek olarak B) Birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunarak C) Maddi ve manevi değerleri yaşatarak D) Zor zamanlarda kendimizi düşünerek ööööööö

41 40 “Yurdumuza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnızca
askerî yönden üstün gelmek yeterli değildir. Memleketimiz hakkında saldırgan emeller besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak biçimde siyasi, idari ve ekonomik yönden kuvvetli olmak lazımdır” (M. Kemal Atatürk) Bu metnin ana fikri nedir? A) Sorunlar barış yoluyla çözülmelidir. B) Bağımsızlığı yalnızca askerler koruyabilir. C) Bağımsız bir millet ümidini kaybetmemelidir. D) Gerçek bağımsızlık her alanda güçlü olmakla mümkündür. ööööööö

42 41 Girmeden tefrika (ayrılık) bir millete, düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. (M. Âkif ERSOY) Bu mısralarda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Milletleri koruyan ve yaşatan, birlik ve beraberlik duygusudur. B) Güçlü bir millet kimseye güvenmemeli, uyanık olmalıdır. C) Güçlü ordusu olan milletler savaşla yenilmezler. D) Bir milleti ancak düşmanları yenebilir. ööööööö

43 42 Kurtuluş Savaşı’nın en zor günleriydi. Cephede kadını ile erkeğiyle askerimiz günlerce sadece bir parça kuru ekmek yiyerek vatanı korumaya çalışıyordu. Cephe gerisinde kalanlar ise asker için mermi taşıyor, onlara giyecek ve yiyecek temin etmeye çalışıyordu. Bu parçada Kurtuluş Savaşı’ıyla ilgili verilmek istenen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüm milletin birlikte yaptığı fedakârlıkla kazanılmıştır. B) Kadınlar cephe gerisinde askerlere yardım etmiştir. C) Askerimiz çok zor günler geçirmiştir. D) Cephe gerisindekiler tehlikesiz işlerle uğraşmıştır. ööööööö

44 43 Bir olalım, iri olalım, diri olalım. (Hacı Bektaş Velî)
Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvende olmak için yakın çevremizle birlikte yaşamak gerekir. B) Güçlü olmak birlik ve beraberlikle mümkündür. C) Bir milletin sayısı her zaman fazla olmalıdır. D) Bir millet her zaman uyanık olmalıdır. ööööööö

45 44 Bayrağımızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş ve yıldızdan oluşur. B) Bağımsızlığımızın sembolüdür. C) Manevi değerlerimizden biridir. D) Rengini şehitlerimizin kanından almıştır. ööööööö

46 45 Bir grup Müslümanın yerine getirmesi yeterli olan ibadetlerdir.
Cenaze namazı kılmak buna örnek gösterilebilir. İbadetlerle ilgili özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Farz–ı ayn B) Farz-ı kifaye C) Vacip D) Sünnet ööööööö

47 46 Fitre vermek Bayram namazı kılmak Kurban kesmek
Verilen bu ibadetler aşağıdaki ibadet türlerinden hangisine örnektir? Vacip B) Farz C) Sünnet D) Nafile ööööööö

48 47 Aşağıdakilerden hangisi farz olan davranışlardan biri olarak gösterilemez? A) Anne babaya iyi davranmak B) Güzel kokular sürünmek C) Emanetleri korumak D) Doğru sözlü olmak ööööööö

49 48 Peygamber Efendimizin bir hadisinde, “dinin direği, müminin miracı” olarak tanımladığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A) Namaz B) Zekât C) Hac D) Oruç ööööööö

50 49 Dişleri temizlemek Güzel kokular sürünmek Teravih namazı kılmak
Verilen bu davranışlar aşağıdaki ibadet türlerinden hangisine örnektir? A) Vacip B) Farz C) Farzıkifaye D) Sünnet ööööööö

51 50 Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet B) Tevhid C) İhlas D) Tevekkül ööööööö

52 51 1. Temiz olmak 2. Yardımsever olmak 3. Güzel söz söylemek
4. Geç saatte uyumak Yukarıdakilerden hangisi ibadet kapsamına girmez? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. ööööööö

53 52 Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A)İbadet etmek, davranışlarımızı güzelleştirir. B)İbadetler, belirli vakitlerde yapılır. C)Allah dışında hiçbir varlığa ibadet edilmez. D)İbadet, insanın iç dünyasına huzur getirir. ööööööö

54 53 İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? A) Çevresine zarar vermesi B) Başkalarının haklarını korumaya özen göstermesi C) Kendinden başka hiç bir kimseyi düşünmemesi D) Kötü söz ve davranışlarda bulunması ööööööö

55 54 Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.
Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır. Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir. Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A-İmam – Vaiz – Müezzin B-Müezzin – Vaaz – İmam C-İmam – Vaaz – Vaiz D-İmam – Vaaz – Müezzin ööööööö

56 55 Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir?
Mihrap B) Minber C) Vaaz kürsüsü D) Şadırvan ööööööö

57 56 Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanımı herkese açıktır. B) Müslümanların ibadethanesidir. C) Kadınlar Ramazan ayı dışında camiye giremez. D) Ülkemizde tarihi öneme sahip birçok cami vardır. ööööööö

58 57 Aşağıdakilerden hangisi caminin dışındaki bölümlerden biridir?
Minare B) Mihrap C) Minber D) Vaaz kürsüsü ööööööö

59 58 İhram, Vakfe ve Tavaf kavramları aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir? Kurban B) Namaz C) Hac D) Oruç ööööööö

60 59 Müslümanların kıblesidir.
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? Cami B) Kâbe C) Kubbetü-s Sahra D) Mescid-i Nebi ööööööö

61 60 Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? A) Allah her şeyi işitir ve bilir. B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. C) Allah tekdir, ortağı yoktur. D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. ööööööö

62 Bizi DİNlemeye devam ediniz.
dinkulturuahlakbilgisi.com Bizi DİNlemeye devam ediniz. Hazırlayan Abdurrahman UÇAR İZMİR / Mayıs 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com


"5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları