Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED (sav)’İN HAYATI BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED (sav)’İN HAYATI BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED (sav)’İN HAYATI BİLGİ YARIŞMASI

2 Hz. Muhammed’in babası ve dedesinin isimleri nedir?

3 2. İlk vahyin geldiği mübarek gece olduğu kutladığımız
kandil hangisidir?

4 3. Peygamberimiz, kendisini öldürmek için bekleyen
müşriklerin önünden geçip giderken hangi sureden ayetler okumuştur?

5 Hz. Hatice ve kendisini hep koruyup kollayan amcası
4. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve kendisini hep koruyup kollayan amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne ad verilir?

6 5. Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy hangi kelimeyle başlar
ve hangi sureye aittir?

7 Uhud savaşında şehit edilen
6. Peygamberimizin, Uhud savaşında şehit edilen amcası hangisidir?

8 7. Peygamberimizi müslüman olarak görüp sohbetine
katılan arkadaşlarına ne ad verilir?

9 8. Hz. Peygamberin yaptığı ve bizden de yapmamızı
istediği davranışlara ne ad verilir?

10 9. Allah’ın emir ve yasaklarının insanlara iletilmesine,
islamın anlatılmasına ne denir?

11 10. Miraçta hangi ibadetimiz
farz kılınmıştır?

12 11. Peygamberimizin torunlarının isimleri nelerdir?

13 12. Peygamberimiz Veda Hutbesi’ni hangi şehirde ve nerede yapmıştır?

14 13. Peygamber Efendimizin doğduğu mübarek gece
olarak hangi kandil kutlanır?

15 14. Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli
müslümanlara ne ad verilir?

16 15. Peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri nelerdir?

17 Müslüman olan, aynı zamanda da peygamberimizin damadı olan
16. Çocuklardan ilk Müslüman olan, aynı zamanda da peygamberimizin damadı olan sahabi kimdir?

18 17. Peygamberimize ilk vahyin geldiği ve hicret ederken
3 gün saklandığı mağaraların isimlerini sırasıyla yazın.

19 Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve göğe yükseltilmesi
18. Peygamberimizin, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve göğe yükseltilmesi mucizesine ne ad verilir?

20 19. Peygamberimizden sonraki
ilk Müslüman kimdir?

21 20. Peygamber Efendimizin
mezarı hangi ülkenin hangi şehirindedir ve adı nedir?

22 hicret eden müslümanlara
21. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara ne ad verilir?

23 22. Hz. Peygamberin söylediği
sözlere ne ad verilir?

24 23. Peygamberimizin öz annesi, süt annesi ve süt kardeşlerinin
isimlerini yazın.(sırasıyla)

25 24. Peygamberimize dürüst ve güvenilir olduğu için
hangi lakap takılmıştır?

26 hangi yıllarda gerçekleşmiştir?
25. İlk vahiy ve hicret hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

27 26. Müşriklerin zulmünden
kaçmak için ilk olarak Nereye ve hangi kralın yanına hicret edilmiştir?

28 27. Peygamberimizin taşlandığı ve buna rağmen taşlayanların
helâk edilmesi teklifini geri çevirip merhamet peygamberi olduğunu gösterdiği kasabanın adı nedir?

29 28. Hz.Hatice, peygamberimizi
izlemesi ve kendisine rapor etmesi için kimi görevlendirmiştir?

30 kararlaştırıldığı ve 1 yıl arayla yapılan iki toplantının adı nedir?
29. Medine’ye hicretin kararlaştırıldığı ve 1 yıl arayla yapılan iki toplantının adı nedir?

31 30. Peygamberimiz hicret etmeden önce yatağına kimi yatırıyor ve kiminle hicret yolculuğuna çıkıyor?

32 savrulduğu savaş hangisidir?
31. Düşmanlarımızın kuvvetli bir rüzgarla savrulduğu savaş hangisidir?

33 32. İslamın ilk yıllarında yapılan üç büyük savaş
sırasıyla hangileridir?

34 peygamberimizin dişleri kırılmış, hatta öldüğü zannedilmiştir?
33. Hangi savaşta peygamberimizin dişleri kırılmış, hatta öldüğü zannedilmiştir?

35 34. Peygamberimizin mübarek cenazesini kim yıkamıştır?

36 35. Peygamberimizin cenaze namazı nasıl kılınmıştır?

37 36. Peygamberimizin kızlarının
adları nelerdir?

38 37. Peygamberimizin vefatından sonra yeni peygamber
gelip gelmemesiyle ilgili olarak ne söyleyebiliriz?

39 ramazan aylarında niçin Hira Mağarası’na çıkardı?
38. Peygamberimiz ramazan aylarında niçin Hira Mağarası’na çıkardı?

40 39. Kimin müslüman olmasının ardından, müslümanlar güçleniyor
ve islam açıktan açığa anlatılmaya başlanıyor?

41 dedesinin yanında kaldığı sürece dadılık yapan kadın kimdir?
40. Peygamberimize, dedesinin yanında kaldığı sürece dadılık yapan kadın kimdir?

42 41. Peygamberimizin hicri olarak
doğduğu tarihi gün ay ve yıl olarak yazınız.

43 42. Peygamberimiz, annesini kaybettikten sonra kimin
yanında kalıyor ve o kişi de vefat edince kimin yanına gidiyor?

44 ne gibi sonuçlar doğurmuştur?
İlk vahyin gelmesi ne gibi sonuçlar doğurmuştur? 3 tane yazınız.

45 Puta tapıp şirke giren kişilere ne ad verilir?

46 Mekke’den Medine’ye yapılan büyük göç, hangi takvimin başlangıcı
kabul edilmiştir?

47 konulan malları nedeniyle çıkan savaş hangisidir?
Müslümanların el konulan malları nedeniyle çıkan savaş hangisidir?

48 47. Peygamberimiz Medine’ye varınca geçici olarak
kimin evine yerleşiyor?

49 bozdukları ve sonrasında Mekke’nin fethine sebep olan
48. Müşriklerin 8 yıl sonra bozdukları ve sonrasında Mekke’nin fethine sebep olan anlaşma hangisidir?

50 49. Sıkı bir şekilde ibadet etmek için belli bir süreliğine
bir yere kapanmaya ne ad verilir?

51 50. Hz. Muhammed kaç yaşında
evlenmiş, peygamber olmuş ve vefat etmiştir?

52 “Peygamberimizin Hayatı” başlıklı metinde geçmemektedir.
51-60 arasındaki soruların cevabı “Peygamberimizin Hayatı” başlıklı metinde geçmemektedir.

53 51. İlk vahiy gelince peygamberimiz ve Hz.Hatice bu olayı kime danışıyorlar?

54 52. Peygamberimizin baş düşmanlarından ikisini yazın.

55 53. Medine’deki Mescid-i Nebi’nin yanında yapılan
eğitim öğretim kurumunun adı nedir?

56 54. Peygamberimize iman etmeyen, ancak onu her zaman koruyan amcası kimdir?

57 55. Ezanı ilk okuyan büyük müezzin kimdir?

58 hangi sahabiden gelmiştir?
56. Hendek kazma fikri hangi sahabiden gelmiştir?

59 57. Peygamberimizin amcasını uyarıp Şam’a gitmekten
vazgeçirten rahip kimdir?

60 İslamı bozmak amacıyla inşa edildiği için Tebük seferi sırasında,
58. Yahudiler tarafından İslamı bozmak amacıyla inşa edildiği için Tebük seferi sırasında, peygamberimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?

61 59. Peygamberimiz süt annesinin yanındayken hangi
mucizeyle karşılaşıyor?

62 60. Peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?


"PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED (sav)’İN HAYATI BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları