Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I. ve II. KADEME)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I. ve II. KADEME)"— Sunum transkripti:

1 GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I. ve II. KADEME)

2 OTİZM Otizmin Genel Gelişim Özellikleri

3

4  Yaygın gelişimsel bozukluklar.  Sosyal etkileşim ve iletişim alanlarında yaşam boyu süren güçlükler.  Bireylerde toplumsal etkileşimin ve iletişimin önemli derecede bozuk ve anormal gelişimi, ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluktur. OTİZM NEDİR?

5  Sosyal etkileşim  İletişim  Belirgin ve yineleyici davranış ve ilgi alanları olmak üzere 3 alanda bozulmalar görülür. ÖZELLİKLERİ

6  Sosyal ilişkilerde yaşadıkları güçlükler en belirgin özellik  Belirgin ve sürekli olarak karşılıklı iletişimde bozulma  Sosyal etkileşimi sağlamak için yapılan el kol hareketleri, alınan vücut durumu,tavırlar, yüz ifadesi ve göz göze gelme gibi birçok sözel olmayan davranışta bozulma  Başkalarının gereksinimlerinin ve sıkıntılarının farkında olmama veya tepkisiz kalma SOSYAL ETKİLEŞİM

7

8  Yaşıtlarıyla gelişim düzeyine uygun ilişkiler kuramama  Sevinçlerini ve ilgilerini başka insanlarla paylaşamama  Karşılıklı sosyal veya duygusal ilişki kurmada zorlanma  Tek başına oldukları etkinlikleri seçme ve basit sosyal oyunlara katılmama  Çoğu zaman etrafındaki kişilerin farkında olmama ilgilenmeme

9  İletişim becerilerindeki bozulma belirgin ve kalıcıdır.  Dil gelişiminde gecikme veya hiç gelişememe  Dili kavramaya dayalı basit şaka ve emirleri anlayamama  Konuşma becerisine sahip bireylerde başkalarıyla sözel iletişimi başlatma ve sürdürmede belirgin bozukluk  Şahıs zamirlerini karıştırma.. İLETİŞİM

10

11  Basmakalıp ve yineleyici tarzda konuşma  Konuşmanın hızı,tonlaması,ritmi ve duygusundaki bozukluklar  Gelişimsel düzeyine uygun basit taklide dayalı oyunları kendi başına oynamada güçlük.

12  Nesneleri amacına uygun bir şekilde kullanmama  Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenme..  Belirli nesneleri tekrarlı biçimde aynı şekilde kullanma  Aynılığın korunması için ısrar etme  Değişikliklere karşı aşırı direnç gösterme  Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgiye sahip olma SINIRLI VE YİNELEYİCİ DAVRANIŞ VE İLGİLER

13  Tüm bedeni ile sallanma veya vücudun belirli bir bölümünü kapsayan el çırpma veya parmak şıklatma gibi basmakalıp hareketler gösterme  Olağan dışı hareketler gösterme( parmak ucunda yürüme farklı el hareketleri ve duruş)  Belirli eşyaların parçalarıyla ısrarlı bir şekilde uğraşma

14

15  Normal bir motor gelişim  Yaşıtlarına göre farklılıklar  Hareketin yönergeye uygun olarak ve seri olarak gerçekleştirilmesinde sorun yaşama. Örneğin; kağıt kesme, bir kutu içine küpleri atma gibi ince motor becerilerde yetersizlikler göze çarpmaktadır. MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

16  Yapmak istedikleri şeyleri hızla ve beceriklice yaptıkları halde, ilgilerini çekmeyen şeyleri yapmaları istendiğinde hareketlerine aksaklık ve hantallık söz konusu olabilir.

17  Otizmli çocukların en şaşırtıcı özellikleri, bir çok alanda sınırlı becerileri olmasına karşın, bazı alanlarda özel becerilere sahip olabilmeleridir. Bazı otizmli çocuklar konuşamayabilirler, ancak şarkı söyleyebilir ya da iyi enstrüman çalabilirler. Bu çocuklarda müzik becerisinin yanı sıra kuvvetli bir hafıza yeteneklerinin olduğu da belirtilmektedir. Örneğin, geçen yıl yapılan kutlama tarihini veya bir gezinin zamanını hatırlayabilirler. Bazı çocukların yıllar önce gittiği bir yeri, o yerdeki özel bir eşyayı unutmadığı, çok uzun şiirleri ezberleyebildiği, televizyonda izlediği çok uzun bir konuşmayı olduğu gibi tekrar edebildiği bilinmektedir.

18  Bu özelliklerin yanı sıra 3 yaşından önce toplumsal etkileşim, toplumsal iletişimde kullanılan dil, simgesel ve imgelemsel oyun gibi alanların en az birinde gecikme veya anormal işlevlerle kendini göstermiş olmalıdır.

19  Birinci ve ikinci yaşı süresince normal gelişme  Erkeklerde kızlara göre 4-5 kat daha fazla  Genel nüfus içinde 10.000 de 2-5 arası

20 AİLE EĞİTİMİ

21 GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I. VE II. KADEME


"GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (I. ve II. KADEME)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları