Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADI:ASLIHAN SOYADI:YAVAŞCI SINIFI: 7/A NO:29 DERS: SOSYAL BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADI:ASLIHAN SOYADI:YAVAŞCI SINIFI: 7/A NO:29 DERS: SOSYAL BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 ADI:ASLIHAN SOYADI:YAVAŞCI SINIFI: 7/A NO:29 DERS: SOSYAL BİLGİLER KONU:OSMANLI ORDUSU

2 OSMANLI ORDUSU Osmanlı Beyliği,Osman Bey Döneminde düzenli bir orduya sahip değildi.Osmanlının askeri gücünü gönüllü birlikler oluşturuyordu.Bu birlikler,savaş zamanı bir araya gelir,savaş sona erince dağılırdı.İlk düzenli ordu kurma çalışması Orhan Bey zamanında başlamıştır.

3 DENİZ KUVVETLERİ KARA KUVVETLERİ YARDIMCI KUVVETLER EYALET ASKERLERİ KAPIKULU ASKERLERİ Tımarlı Sipahiler Kapıkulu piyadeleri Kapıkulu süvarileri Sipahi Acemi ocağı Sol garipler Azaplar Silahtar Yeniçeri ocağı Sağ ulefeciler Sağ garipler Sol ulefeciler Cebeci ocağı Akıncılar Topçu ocağı Top arabacıları ocağı

4 YENİÇERİ OCAĞI Kapıkulu piyadelerin en önemli bölümüdür.1. Murat zamanında kuruldu.Bu ocağa acemioğlanlar ocağından Yetiştirilenler alınırdı.Askerlikten başka işle uğraşmazlar ve emekli oluncaya kadar evlenmezlerdi.Bu ocağın komu- tanı ‘Yeniçeri Ağası’idi.Yeniçeri Ocağı,2. Mahmut tara- fından kaldırılmıştır

5 Evet çocuklar osmanlı ordusunda en önemli ordu nedir?
ACEMİOĞLANLAR OCAĞI Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunların zeki olanları Enderun’a gönderilir, diğerleri yeniçeri ocağına ve diğer ocaklara alınırdı Evet çocuklar osmanlı ordusunda en önemli ordu nedir?

6 TOPÇU OCAĞI Top döken,savaşlarda top kullanan sınıftır. Topçular İstanbul’da Tophane’de bulunurlardı. Sınırlarda ve kıyılardaki kalelerde hizmet Görürlerdi.2.Murat döneminde kurulmuştur.

7 TOP ARABACILARI OCAĞI Top arabalarını ve bunlara ait gereçleri hazırlayan,sefer sırasında topları savaş bölgesine götüren sınıftır.Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur.

8 CEBECİ OCAĞI Orduya ait silahların yapımı,bakımı,tamiri ve Cephanelerin korunmasından sorumludur. HUMBARACI OCAĞI Havan topları,mayın ve el bombaları yapar ve kullanırlardı.

9 LAĞIMCI OCAĞI Savaş sırasında kuşatılan kaleleri,yeraltından kazdıkları tünellerle,surların altına patlayıcıcılar yerleştirerek çökertmeye çalışırlardı. KAPIKULU SÜVARİLERİ Kapıkulu askerlerinin atlı sınıfıdır,yeniçeriler arasından seçirirler.Savaşta padişahı,sancakları, hazineyi ve orduya ait kıymetli eşyaları korurlar- dı.1.Murat döneminde kurulmuştur.

10 TIMARLI SİPAHİLER Osmanlı Ordusunun en önemli atlı kuvvet- leri idi.Bu askerleri has,zahmet ve tımar sahipleri besledikleri için devlete ekonomik yönden yük olmazlardı.ordunun en kalabalık ve en önemli sınıfıdır.

11 AKINCILAR Görevleri,düşman topraklarına akınlar yapmak,sınırları korumak,savaşta ordu- nun güvenle ilerlemesini sağlamaktı.Se- fere çıkmadıkları zaman sınırları korurlardı. AZAPLAR Ordunun en önünde yer alarak ilk hücumu Karşılayan askerlerdir.Türklerden oluşmaktadır.

12 SAKALAR Savaş sırasında cepheye su taşırlardı. YAYA VE MÜSELLEMLER Savaş sırasında köprü ve yol yaparlardı. DERBENT MUHAFIZLARI Askeri ve ticari yolları korurlardı.hizmetleri karşılığında vergi vermezler.

13 OSMANLI DEVLET YAPISI Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren Orta Asya Türk devlet geleğini ve İslam dinini birleşmesinden oluşan bir anlayısla yönetilmiştir.Osmanlı devlet yönetimi ve felsefesinin temelinde yatan anlayış,dünyaya düzen vermektedir.Ülke işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer Divanıhülmayun’du.Osman bey zamanında beyliğin ileri gelenleri zaman zaman toplanır ve kararlar alırdı.Divanın kurumsal yapısı Orhan bey zamanında kurulmuştur.

14 padişah Veziriazam(sadrazam Nişancı Yeniçeri Ağası Kaptan Paşa Kubbealtı vezirleri Kazaskerler Defterdarlar Rumeli Defterdarı Anadolu deftertarı Rumeli kazaskerleri Anadolu kazaskerleri

15 Veziriazam Seyfiye İlmiye Kalemiya Rumeli Defterleri Vezirler Şeyhülislam Kadı Kaptan-ı Derya Anadolu defterleri Müftü Beyler Beyi müderris Nişancı Sancak Beyi İmam Reisul küttap Subaşı sipahi

16 İlmiye=Osmanlı’da eğitim,adalet(yargı) ve din işlerinin yönetiminden sorumluydu ve başında Şeyhülislam bulunurdu. Kalemiye=ülkenin yönetim ve mali işlerinin yürütülmesi için her türlü yazışma kayıt işlemlerini yönetirdi.Bunların başında nişancı blunurdu.

17 OSMANLI TOPLUMU Osmanlı toplumu çağdaş batı dünyasından farklı olarak bir toplum yapılanmasına sahiptir. Ulaşılamayan tek makam vardır.O da padişahlıktır.Doğuştan imtiyazdı bir sosyal sınıf yoktur.Yaşadıkları yer,meslekleri ve dinlerine göre bir sınıflama yapabilir.Aşağıda osmanlı toplumunun yaşadığı yere göre yapılan sınıflamaya ait bilgileri inceleyelim. Osmanlı devletinde halk şehir ve köylerde yaşar bir kısım halk ise göçebedir.

18 Şehirliler= Şehirler;sosyal,kültürel ve ekonomik faaliyetlerin yoğun yaşandığı yerlerdir.Osmanlı şehirlerinde,büyük alanlar ve bunların çevrelerinde külliyeler,medreseler,idari,adli,dini binalar göze çarpardı.Haftanın belli günleri Pazar kurulur,şehirlerde o günkü hayat daha canlı olurdu. Şehir halkını askerler,tüccarlar,esnaf ve diğer gruplar olrak sınıflandırmak mümkündür.

19 KÖYLÜLER=Osmanlı nüfusunun büyük kısmı köylü idi
KÖYLÜLER=Osmanlı nüfusunun büyük kısmı köylü idi.Genelde köyde oturan çiftçilerin müslüman olanlarından üretim vergisi olarak öşür adı altında vergi alınırdı.Bu vergilerle tımarlı sipahilerin giderleri karşılanıyordu.

20 GÖÇEBELER=Göçebelik,eski türk toplumlarından beri devam eden bir hayat tarzıydı.Göçebeler hayvancılıkla uğraşırlardı.Anadolu’da buna yörük denmektedir.

21 HOŞÇAKALIN


"ADI:ASLIHAN SOYADI:YAVAŞCI SINIFI: 7/A NO:29 DERS: SOSYAL BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları