Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cisim ister iki boyutlu ister üç boyutlu düzlemde devinsin yapýlan iþ; W=Fnet.x dir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cisim ister iki boyutlu ister üç boyutlu düzlemde devinsin yapýlan iþ; W=Fnet.x dir."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8 Cisim ister iki boyutlu ister üç boyutlu düzlemde devinsin yapýlan iþ; W=Fnet.x dir.

9 Korunumlu kuvvetlerin yaptýðý iþ için þunlarý söylemek olanaklýdýr: 1- Herhangi bir yol boyunca giden bir cisim üzerine etkiyen kuvvetin yaptýðý iþ sýfýrsa bu kuvvet korunumlu bir kuvvettir ve cismin kinetik enrjisi korunur. 2- Korunumlu kuvvete karþý yapýlan iþ tamamen geri alýnýr. 3- Korunumlu kuvvetler bir cismin ya da sistemin mekanik enerjisini koruyan kuvvetlerdir. Bu kuvvetler yoldan baðýmsýzdýr.

10 Burada yapýlan iþ yola baðlý olarak deðiþecektir. Yatay ve sürtünmeli bir yüzeyde yapýlan devinim veya su içindeki (suyun sürtünme kuvveti etkili) devinimde yapýlan iþ yola baðlý olarak deðiþir.

11 Cisim ýþýk hýzý ile devinirse bu baðýntýya göre ∆m artar. Bu olanaksýzdýr.

12 Ýþin tanýmýnda zaman kavramý yoktur. Yapýlan iþ ister 1 saniyede ister 1 saatte yapýlsýn sonuç deðiþmez. Oysa bu iþi ne kadar zamanda yaptýðýnýz önemlidir. Burada iþin yapýlma hýzý yeni bir kavramý ortaya çýkarmýþtýr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


"Cisim ister iki boyutlu ister üç boyutlu düzlemde devinsin yapýlan iþ; W=Fnet.x dir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları